Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUme4 (120)


uporabiti isti postopek za postopek    sam    - to je skrajna bistroumnost: zavestno
da pripadaš manjšini, ki šteje enega    samega    človeka.
upajo pustiti otroka niti za dve minuti    samega   
sestro, so jo morda poslali, tako kot    samega    Winstona, v kakšno kolonijo za brezdomne
A že za    sam    prihod na tak kraj je bil potreben
Winstonu je naklonil en    sam    oster pogled, kot bi hotel ugotoviti,
Vzemimo en    sam    primer.
Novoreka le odsekan zvok, ki izraža en    sam    jasno razumljen pojem.
Vzemimo en    sam    primer: beseda pravmisliti, kar v grobem
»da kdo    samega    sebe zmerja, če ga hočejo poželenja
Dela to, kar mu pripada, obvladuje    samega    sebe, ureja dušo, ustvarja med njo
svetovalca, pri čemer bi svetovalca    samega    začeli preganjati in ga poskušali postaviti
pri najinem razpravljanju predvsem na    samega    sebe, pri čemer nikomur ne zameriš,
Tako pride na    sam    vrh miselnega sveta, kakor se oni povzpne
lahko ustvariš sonce in zvezde, zemljo,    samega    sebe in vsa druga živa bitja, predmete
Prepotujete morje in kopno, da enega    samega    pridobite za svojo vero; in ko se to
so vzeti kruh; v čolnu so imeli en    sam    hleb s seboj.
zaskrbljenosti, podaljšati življenje za en    sam    trenutek?
»Druge je rešil, naj reši    sam    sebe, če je božji Maziljenec in Izvoljenec.«
»Če si judovski kralj, reši    sam    sebe.«
Kaj praviš    sam    o sebi?«
razkropili vsak na svoje in me pustili    samega   .
Zakaj s tem, ko sodiš drugega, obsojaš    sam    sebe; saj ti, ki sodiš, delaš isto.
poučuješ druge, kako to, da ne poučiš    sam    sebe?
Sam bom prav rad razdajal in celo    sam    sebe bom razdal za vaše duše.
Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame    sam    sebe.
Pri tem pazi nase, da ne boš tudi    sam    padel v skušnjavo.
Kristus ljubil Cerkev in dal zanjo    sam    sebe, da bi jo posvetil, potem ko
koreniko prerojenja, vere in zaupanja v    samega    sebe.
je zadnji čas, da začnemo verovati v    samega    sebe?
Jaz verujem samo še v    samega    sebe, verujem samo še to, da je nekje
Novorojenčka bo na    sam    božični dan že krstil novi župnik don
V celici sem bil    sam    in pri jetniški blagajni nisem imel
Po dolgih mukah sem ozmerjal    samega    sebe s slabičem, otrokom in nevrednikom
Nato malce počaka in pobrunda    sam    zase.
Videl je    samega    sebe v vseh krivicah, ki so se mu pripetile
je spet obstal in se znova zjezil na    samega    sebe.
duše; oblila bi ga rdečica, če bi videl    samega    sebe, ko se je skrival po ozkih ulicah
nasilno prekričal glas vesti in prepričal    samega    sebe, da se je treba posluževati vseh
bilo prijetno pri srcu, ko je videl    samega    sebe, kako usmaja po cestah z nerodnimi
spodobi, sam po mrliču prebelil izbo in    sam    skrbel za Srečo.
vprašanje, si je Moj Jezus odgovoril    sam   :
»Saj,« je zastokala Marjanca, »   sam    bog ve, pod katero nesrečno zvezdo
je za hip popolnoma jasno zagledal    samega    sebe, kako teče kot otrok okrog domače
Kakor težko in nerodno breme nosiš    samega    sebe po cesti - in zdi se ti, da ljudje
Očka Orel zmaje z glavo in    sam    zase reče:
Objame    samega    sebe, zamiži in se zamaje v ugodju.
Videl sem    samega    sebe.
dno prepada, dvajset let globoko, v    sam    začetek svoje mladosti.
mračno podobo, kjer sem spet videl    samega    sebe.
hočejo poklati vse duhovnike in celo    samega    škofa.
je besno poskočil, dvignil roko in    sam    zakričal:
»Cmera!« je    sam    zase zamrmral Okrogličar, se namrdnil
ni ugasnil, temveč se je nekega dne    sam    skobalil čez prag in se zavalil pred
je tudi sam zmajal z glavo in rekel    sam    zase:
Jasno sem videl    samega    sebe, kako sem prišel okrog vogala
je besno poskočil, dvignil roko in    sam    zakričal:
Videl je    samega    sebe, kako nepremično stoji pred komisarjem
kogar koli, naj se spremeni magari v    samega    hudiča, pa ga zmažem, da še dlaka ne
A kriv sem seveda    sam   .
Videl sem    samega    sebe, kako sedim na vrhu sveta, na
In še na    sam    sveti večer?
zdrznil, ker je tako jasno zagledal    samega    sebe, kakor bi on sam stal nad steno
In spet je prav jasno videl    samega    sebe in svoje početje.
In tako je nekega poletja treščilo v    sam    vrh Rodice.
pripravljeni odšteti napoleon za en    sam    grozd!
je tako daleč, da je včasih zalotil    samega    sebe, kako gleda v nebo in govori:
Večer za večerom ga je namreč puščal    samega   .
sramežljiv, da se je bal pogledati    samega    sebe, spal je v hlačah.
Toda dvojno sredstvo za en    sam    cilj je nasprotje metode.
pomembno, kam grem, ampak kje sem, da bi    samega    sebe pretental, da bi se naučil kontrolirati
dolini ob reki, ne da bi dopuščal en    sam    trenutek nepozornosti.
Koča je imela en    sam    prostor, nobenega okna, ob strani je
sem jih presenetil vsaj toliko kot    samega    sebe.
osemdesetih let kot fenomenalni narod, ki je    samega    sebe iztrebil skoraj do polovice.
Kdor ima rad    samega    sebe, ne mara opija.
njegova najbolj vulgarna bit, ampak tudi    samega    sebe - kako reagiram na določene pritiske
celico, za svojo situacijo, sem odprl    samega    sebe.
sem natanko čutil, da se razumem, da    samega    sebe zastopim, bilo je tako močno,
se je braniš, manj ko hočeš obdržati    samega    sebe, bolj se napajaš z maminim mlekom,
Mene    samega    je vsake toliko časa zvilo, še posebej
naravnost zmerjal, pa tudi kritiziral    samega    sebe kot produkt konfliktne kulture
spoštovati, ljubiti drug drugega kakor    samega    sebe, so morda zgubljeni kot dinozavri.
Če bom ljubil    samega    sebe in vse, bom svoboden.
ceni predmet svoje Ljubezni manj kot    samega    sebe, ima do njega le preprosto Naklonjenost
<Affection>; kadar ga ceni enako kot    samega    sebe, se to imenuje Prijateljstvo <Amitié>;
v katerem je skušal upodobiti sebe    samega   , smo do ”danskega Sokrata“ še najbolj
na koncu tega čudnega spisa nastopi    sam    Najnesrečnejši, ”apostol tuge, nemi
Če bi imel en    sam    trenutek za odgovor, če bi ga moral
Ego sam biva za    samega    sebe v kontinuirani evidentnosti, torej
predmetnosti, do sveta, po katerem se    samega    sebe ”kontinuirano konstituira kot
katerem naj bi Tintoretto upodobil    samega    sebe...
vedo, kaj delajo, ne vedo, da križajo    samega    Boga.
seveda še ne pomeni, da kača simbolizira    samega    Boga - toda v novi zavezi, v Evangeliju po Janezu,
večji del slik, temveč ustvarjajo tudi    sam    prostor.
krilate ljudi, in navsezadnje tudi    samega    Bogočloveka.
pomembno nekaj drugega: ne gre za en    sam    prostor, temveč za množico različnih
Skrajni relacionisti zavračajo že    sam    problem levosti (ali desnosti) enega
saj nima kam zreti, ampak le misli    samega    sebe v večnem trajanju...
Zato je duh pretesen, da bi    samega    sebe zaobsegel.
Notranji čut, preko katerega duh zre    samega    sebe oziroma svoje notranje stanje...in
toni, ampak bi imeli vsak hip le en    sam    ton in eventualno v času med dvema
celoto ”posedanji“ - zbere jo v en    sam    zdaj, zato da bi jo lahko dojela
Če poznaš    sam    paradoks, ti bo to takoj jasno...
Mi pa poznamo en    sam   , naš svet...
Škoda, da imamo en    sam    izvod tega zbornika... malce težko bo
vse drugo in svojega bližnjega kakor    samega    sebe!
vse drugo in svojega bližnjega kakor    samega    sebe!“
- najbolje, da si predstavljava en    sam    žarek, ki v cikcakasti črti potuje
”Kolikor naš duh spoznava    sam    sebe in telo pod vidikom večnosti,
Kakor da bi se vživel v    samega    nesrečnega Hiperiona...
razdvojena volja; zato Schelling na    sam    začetek, še pred razdvojeno voljo (četudi
Pa tudi drevo se spet zmanjša v en    sam    cvet, samoten rdeč tulipan, ki tam,
spoznalo prav to bivajoče in bit kot    samega    sebe; toda samega sebe ne more spoznati
svobodno voljo) ter eo ipso za vero v    sam    obstoj Boga stvarnika kot pravolje,
singularnost samega prapoka postavljena v    sam    začetek vesolja (in če je vesolje ”zaprto“,
prepričanju, da mnoštvo svetov tvori en    sam    vseobsežen Univerzum, v katerem je
manjšega obsega in ne smejo posegati v    sam    koncept zakona.
samo predvidevate, medtem ko ste v    sam    zakon zapisali bistveno drugače.
pripravljeni sprejeti in dograditi v    sam    koncept in vsebino zakona.