Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUmd1 (40)


je prišlo na misel, kako popolnoma    sama    sta.
bi imela prostor, kjer bi bila lahko    sama    skupaj, brez občutka, da je spolnost
»Ali razumeš, kako neizrekljivo    sama    bova?«
Juda in Sila, ki sta bila tudi    sama    preroka, sta s svojimi govori potolažila
Naj prideta zastopnika oblasti    sama    semkaj in naju spremita na prostost!«
pravita, da bi v primeru prikrivanja težav    sama    prevzela odgovornost za morebitne nove
naročje, ga poviškal, kadar sta bila    sama   , se zamaknil v njegove velike črne
se sama odprla in keliha sta Štefetu    sama    stopila v naročje.
Obrekarjeva sta ostala na stare dni    sama   , popolnoma sama.
ostala na stare dni sama, popolnoma    sama   .
Toda še pol kroga nista    sama   .
»Zdaj nisva več    sama   
Saj    sama    dobro vesta!«
kaj bi vama na drobno razlagal, saj    sama    vesta!
ganljiva - in zaradi trobente tudi    sama    nekoliko nevsakdanja, skrivnostna.
»Ostanite, da ne bosta    sama   
»   Sama    sva ga naredila!
Popolnoma    sama   !« se bahata in me gledata s pogledi,
Kar    sama    od sebe sta se režala.
Nikomur nista zaupala, zato sta kar    sama    zdravila živali, jim dajala čistila
Potem ko sta ostala    sama   , sta začela iskati vzrok požara, in
kamne, jih razbila, oštevilčila in    sama    odpeljala z vozičkom, potem sta jih
sta živela v tem kraju, sta se držala    sama    zase.
varčnosti sta skušala prekajevati gnjat,    sama    sta namakala perilo.
pomanjkanja logike nista mogla prenašati in    sama    sta začela obiskovati bolnike.
Ljubeče sta se sprehajala po njem, ga    sama    pometala in vsem znancem pripovedovala
Brž ko sta bila    sama    z Bouvardom, je rekel:
Kadar sta bila    sama   , sta razmišljala o različnih stvareh.
objavil odlomke iz tekstov, ki sta jih    sama    narekovala in ki so na sodobni mnenjski
Damiron uvedla v moderno filozofijo in    sama    sta imela avtorje, ki so obravnavali
zagovarjala nemoralne teze, sta tudi    sama    obveljala za nemoralna.
Mar sta bila    sama    kriva, če je bil njun oče kaznjenec?
zelo pazila, kako govorita, da sta že    sama    sebi presedala.
Kako    sama    bi bila zvezdna dvojčka v tisti umišljeni
sluha, zato se Bruno in Janez začneta    sama    spuščati po grebenski poti s Svetega Mihaela.
Kako    sama    sta zgoraj v višavah!
Ko mojster in učenec ostaneta    sama   , Bruno obsedi pri mizi, znova odpre
zaključni izlet, zato bova šla na Nanos kar    sama   .
In dokler zveni, filozofa nista    samà    sredi gluhe noči, saj okrog njiju letajo
prostora, saj sta to predlagatelja    sama    zapisala v obrazložitvi k 4. členu.