Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUžp4 (17)


lepoto, razumnost in druge podobne vrline    same    po sebi, potem pa na le‐te, kakor so
takimi daritvami, je treba nebeške reči    same    z boljšimi daritvami, kakor so one.
korake doli, gledal v tla, razmišljal    same    nemogoče stvari in sanjal o cigareti.
Vencu Poviškaju je delila    same    bridkosti, res da samo drobne, toda
človek mora sanjati, pa čeprav sanja    same    nemogoče, nedosegljive stvari ...
-    Same    neumnosti vprašuješ! -
- Z ženskami ima še Bog    same    sitnosti.
Zraven pa so govorili    same    neumnosti; govorili so tako nezaslišane
mešanico šablija in mošta je razneslo    same    od sebe.
ljubica, saj veste, tistega, ki je delal    same    neumnosti.«
ki se razglašajo za duhovite, delajo    same    neumnosti!
kmalu nato izjavil, da sta nakopičila    same    neumnosti.
kaj bo z dejstvi, če povsod vidimo    same    metafore?
zidovi, se moral učiti, prenašati kazni,    same    neumnosti!
Imaš    same    desetke v indeksu?
neba (iz letala) in Bušmanom prinesla    same    težave...
Vprašanje je, ali ste imeli    same    srečne ljubezni?