Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUžp3 (5)


se bo, mislim, bolj posvečal stvarem    samim    kakor njihovemu posnemanju, skušal
trditev, da prostor in čas ne pritičeta    samim    stvarem, namreč ”stvarem na sebi“,
ki pritiče zavesti, ne pa ”stvarem    samim   “.
izključno fenomenom, namreč ”stvarem    samim   “, kakor se kažejo, kakor so nam dane,
da njegovo osnovno načelo ”K stvarem    samim   !“ zagotavlja neodvisnost filozofije