Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUžp2 (12)


koristne in si jih ne želimo zaradi njih    samih   , temveč se potegujemo zanje zaradi
njihovih posledic, še bolj pa zaradi njih    samih   , kakor so vid, sluh, mišljenje in tudi
moremo prej spoznati, dokler ne poznamo    samih    črk?
prihodnjih dobrin in ne prave podobe stvari    samih   .
pašnikov, do piščali, do ljudske šole, do    samih    svetlih oljčnih nedelj.
Griči, gore in brda in gmajne iz    samih    kosti, iz samih koščenih teles, iz
kosti, iz samih koščenih teles, iz    samih    lobanj, ki zro z votlimi očmi na vzhod.
pretresli, človeku pa je kar slabo od    samih    vodenih solza in puhlega stokanja.
mehkoba in ranljivost sta se prestrašili    samih    sebe v tistem vulgarnem plesu kaosa
dolarjev in za božič poslali velik zaboj    samih    dobrot.
ki so delale največ vetra, ustrašile    samih    sebe in se nekoliko pomirile, zmagal
feminizmu pa kritika Jelinekove ne obide    samih    žensk, nasprotno (niti v Učiteljici klavirja,