Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUže3 (9)


proti njim nastopiš kakor proti eni    sami    državi, si zgubljen; če pa imetje,
tistemu, ki hišo zgradi, kakor hiši    sami   .
vsa njegova pozornost prikovana k eni    sami    misli, ki ga ne spusti niti za trenutek?...
povzroči njeno smrt, je anatomsko enak    sami    ovci.
da naj Gail kar vse prepusti naravi    sami   .
merilo, narisano na leče - ne pritiče    sami    pokrajini, temveč je to ”apriorna forma“
uma tvoriti bistvo stvari, le k eni    sami    podstati in da sta potemtakem misleča
kontingentno dejanje, prepuščeno volji    sami   ?
Ime je imanentno stvari    sami   , je njen potencial.