Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUže2 (74)


Niti ene    same    misli ni imela v glavi, ki ne bi bila
življenje z njo, ko bi ne bilo ene    same    stvari - spolnosti.
Bilo je brez pomena, če je ne dobi    same   .
Nobenega, razen prebliska oči in ene    same    dvoumne opazke, mimo tega pa samo skrite,
ostajajo stalno pri delu, temveč morala    same    Partije.
za oblastjo v celoti zaradi oblasti    same   
Ali pa ne potrebuje ne    same    sebe ne druge umetelnosti, da si ohrani
postati srečen, ljubiti zaradi nje    same    in zaradi njenih posledic.«
tebe, ki bi jo pohvalil zaradi nje    same   .
pravično; pri tem ne hvalijo pravičnosti    same    po sebi, temveč časti, ki so njeni
ljubljenca kot svojega sina, zaradi lepote    same   , seveda če je to njemu po volji; sicer
ne more hkrati spoznati kreposti in    same    sebe, krepost pa se pri pravilni vzgoji
vzgoji počasi povzpne do spoznanja    same    sebe in izprijenosti.
lahko rečemo o njej, da je močnejša od    same    sebe, če sicer govorimo o preudarnosti
kot strasti in naslade, močnejša od    same    sebe, potem to lahko rečemo o naši
poskušali dognati bistvo pravičnosti    same    po sebi in lastnosti dovršeno pravičnega
stvari za podobe, temveč za stvari    same   , ali ne?«
opazujejo posamične lepe stvari, lepote    same    pa ne vidijo in vodniku, ki jih hoče
posamična pravična dejanja, pravičnosti    same    pa ne vidijo itd., -
»Toda malo smo se oddaljili od    same    stvari.
kopiti drug drugega in se ubijajo iz    same    nenasitnosti; ne zapolnjujejo pa tistega
   Same    ideje pa ne izdeluje noben obrtnik;
seje, če na seji ni bilo poslancev ene    same    stranke.
da umetnost ni tu zaradi umetnosti    same    in da umetnost ni vzklila iz umetnosti;
In trušč narašča do    same    gluhote.
človeka, so se pripetile ljudem ene    same    majhne tolminske hribovske vasi.
In iz    same    prešernosti je ustavil na cesti bosega
Kar cedila se je od    same    dobrote in prikupnosti, spraševala
telesni blagor prečastitega gospoda in    same    sebe, takoj vrnila moč in razsodnost.
naj iznajdejo kaj novega, kajti od    same    gorečnosti ne bosta več dolgo živela.
vseh koncih in krajih in da se jim od    same    pridnosti marsikaj kar zdrobi med šapastimi
»Vriskal pa že ne bom!« že iz    same    navade zagodrnja Zavoglar in sproži
počeni kosi, kakor bi bil na strehi    same    postojanke in ne onstran reke.
samo vesele zgodbe in zaradi zgodbe    same   .
je iz    same    skoposti sam živel v hiši, je obstal
Žena je od    same    sreče bruhnila v jok, se križala, opletala
ročicami, brca z nožicami in cvili od    same    življenjske radosti.
zgorela ... da je moja Tilčka zgorela od    same    vroče krvi ...
Rjuho, - je od    same    sreče zmedeno ponovila mama ter zakrilila
Iz    same    spoštljivosti do mame so stale ob steni,
počeni kosi, kakor bi bil na strehi    same    postojanke in ne onstran reke.
je, recimo, ponoči skozi vas pa je iz    same    prešernosti pri prvi hiši mimogrede
enkrat, in potem je igral in pel do    same    noči.
mimo plamenov in dima, švignila je do    same    neizprosne sinjine brez oblaka.
so rastline in stiskanje duše okoli    same    sebe.
stanovanja, ki je bilo improvizirano iz ene    same    sobe, velike kot naše počitniške prikolice,
transcendentalno različnost intencionalnih stanj    same    zavesti - namreč brez sklicevanja
varljivec ne vara tudi glede veljavnosti    same    logične izpeljave (dedukcije) v dokazu
in zaznave, in tiste, ki izvirajo iz    same    duše, kot na primer sanje in dušne
protislovji, ki jo razdvajajo znotraj nje    same    in trgajo njeno bistveno celovitost,
predvsem to, da se ni vzdignila do pojma    same    sebe, namreč do svoje resnice v bistveni
najprej pa je pomembna etična zaostritev    same    alternative, preseganje ravnodušnosti,
dejanskih in možnih intencionalnih vsebin    same    zavesti - medtem ko božja transcendenca
transcendentalne, tj. kot strukture    same    zavesti, ki je, kot sem rekel, vselej
sklicevanje na jasnost in razvidnost    same    ”brezglave“ izkušnje, njegovo prepričanje
ni več pojmovana kot ohranjanje ene    same    individualne osebe po smrti, kajti:
najstarejši predmet, še starejši od    same    hiše, knjiga s konca 17. stoletja,
naslikano ”idealno mesto“, resničnejše od    same    resničnosti, osvetljeno z vseprisotno,
mama, ki je stara: ne morem je pustiti    same   , vzeti k Brunu tudi ne...
pospešek, ki ga povzroči sila, občutimo,    same    hitrosti pa ne - kar spomni se, kaj
univerzalnim gravitacijskim zakonom, vendar    same    gravitacije ni znal razložiti in zato
desnost) ni intrinzična lastnost    same    levice, niti ekstrinzična lastnost
”apriorni formi čutnega zora“, formi    same    čutnosti, ki ju lahko spoznamo pred
”Iz    same    Biblije se lahko brez vsake težave
posameznih fasetah, ampak tudi fasete    same   , nekatere hitreje, druge počasneje
sodita med formalna določila ideje    same   ... pri ideji kroga pa niti ni nujno,
in duhom, skrito v ”čudoviti pisavi“    same    narave.
tulipana na njej bolj razvidno kot iz    same    rože, ki raste tam ob bregu.
svetovnih bitij, celo neskončne substance    same   , ki mu je pač tudi [zgolj] reč.
temveč ”nadbožanska ravnodušnost“ do    same    odločitve je tisto resnično prvo in
”realno“ zajeti neskončne kompleksnosti    same    realnosti.
konstante niso izpeljane iz enačb    same    teorije, ampak se nam - vsaj na sedanji
možnosti, tako dobro izbrani za nastanek    same    snovi, osnovnih elementov, iz katerih
nespoštovanje zakonodaje od strani vlade    same   .