Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUže1 (373)


njega in ga tolažila čeprav je bila    sama    čisto zelena od strahu.
Poleg tega pa je pogled ali celo že    sama    misel na Goldsteina avtomatično povzročila
takega, je bila le en pododdelek, ena    sama    celica v velikanskem kompleksu Oddelka za dokumentacijo.
»Beseda    sama    že vsebuje nasprotje.«
izražalo samo šest besed, pravzaprav ena    sama    beseda.«
zdelo pomembno celo zdaj, ko je bila    sama    fotografija in tudi dogodek, ki ga
V nji je bila    sama    ropotija.
oddaljeni od stene, in je bila čisto    sama   .
bila spet pri skoraj isti mizi in spet    sama   .
Opisala mu je, kot da bi    sama    videla ali občutila, kako je Katarinino
Nekako je vedela, da je    sama    obsojena na to, da jo bo Miselna policija
zanimiv ni bil tisti košček korale, ampak    sama    notranjost stekla.
tja je bilo težko in nevarno, soba    sama    pa je bila zatočišče.
padale na London, verjetno izstreljuje    sama    vlada Oceanije, da bi »držala ljudi
giba, kot umetna lutka, ki se premika    sama    od sebe.
Na misel mu je prišla    sama    od sebe .
množico, ne da bi bila izgovorjena ena    sama    beseda.
revščine, postala pismena in bi se naučila    sama    misliti, in ko bi bili že tako daleč,
   Sama    beseda »vojna« je torej postala neustrezna.
da se nadaljuje njena kri, ampak ona    sama   .
Ena    sama    stvar je bila važna: ostati pri miru
nepovezano, kot podobe, okoli katerih je    sama    črnina.
Že    sama    njena zunanjost je bila grozljiva,
»Bolečina    sama    po sebi,« je rekel, »ni zmeraj dovolj.«
besede; redukcija besednjaka je bila    sama    sebi namen, in nobeni besedi, ki jo
generacijah pa naj bi se zgubila celo    sama    možnost takega spodrsljaja.
Ali si vsaka spretnost    sama    poišče svojo korist?
denarne koristi in zunanjih časti;    sama    po sebi je utrudljiva in zato se je
izvajata na ljudi, da lahko ena velja    sama    po sebi za dobro, druga za zlo.
ki ju ima, in dosezata, da je vsaka    sama    po sebi dobro zlo, bodisi da ju pred
uvažali iz drugih držav stvari, ki jih    sama    nima?«
dušami in z njimi občevati, tudi ne sme    sama    storiti vseh zločinov, da bi po njih
potem ostanejo nespremenjene, dokler je    sama    v njih.
In ali si žeja    sama    po sebi nikoli ne želi drugega kakor
da je znanost o zdravju in bolezni    sama    zdrava in bolna ali znanost o dobrem
bolna ali znanost o dobrem in slabem    sama    dobra in slaba.
znanstvenih predmetih nasploh, je tudi    sama    postala določena znanost.
uglajeno naravo; takšna duša bo brez truda    sama    od sebe našla pot k temu, kar je, in
njenega gospodarja, v miselnem svetu je    sama    gospodarica in nam pomaga do resnice
predmeti, ki silijo k razmišljanju, ker    sama    zaznava ne zadostuje.«
zbudi razum in ga vpraša, kaj je enica    sama    po sebi.
ki sicer sovraži namerno laž, torej    sama    le nerada laže in se jezi na laži drugih,
udov in zdravega duha, potem nas niti    sama    Pravičnost ne bo mogla grajati, povrhu
tistim, ki vladajo v državi, in se zato    sama    čuti zapostavljeno v primeri z drugimi
Saj nas    sama    narava sili, da se potegujemo zanje.
dalje posnema, ne da bi vedel, ali je    kaka    stvar dobra ali slaba.
človeka nepravičnost smrtonosna kakor    kaka    bolezen in da mora za njo umreti ali
dobrin, ki jim jih daje pravičnost    sama   
Zemlja    sama    od sebe poraja bilko, nato klas in
Kakor mladika ne more    sama    roditi sadu, če ne ostane na trti,
Ali vas ne uči že narava    sama   , da je za moškega nespodobno, če si
Tako je tudi z vero, če nima del;    sama    zase je mrtva.
Demétriju v prid pa govorijo vsi, tudi    sama    resnica, in tudi mi zastavimo besedo
novi članici pomagajo, da bi se tudi    sama    uredila in postala stabilna.
Vlada je zaradi groženj opozicije    sama    zaprosila za presojo zakona o ratifikaciji
Mati je ostala    sama   , sama s tremi otroki, ki so jokali
Mati je ostala sama,    sama    s tremi otroki, ki so jokali krog nje,
Cedi se po brajdah in latnikih, kakor    sama    rdeča kri, kakor sama vesela pesem.
latnikih, kakor sama rdeča kri, kakor    sama    vesela pesem.
Povsod    sama    nepregledna tema.
   Sama    temá.
petek, morda vélika sobota, morda že    sama    Velikanoč.
Doline in polja in njive so samo meso,    sama    strnjena kri.
je odločna rekla    sama    sebi mati.
bila spečala - da, ta Tilka, ves oče,    sama    kri - in je zbežala z njim in kje je
Tako je mati ostala    sama    v napol razpadli kraški bajti, sama
sama v napol razpadli kraški bajti,    sama    s svojimi mislimi in trpljenju, sama
sama s svojimi mislimi in trpljenju,    sama    v pisanju in v pričakovanju pisem.
njegova pesem prvič igrala, se je čudila    sama    sebi.
leti nihče ni rekel mama, ki živim    sama    v svojih sedemdesetih letih, od vseh
zasanjala o rožah, da je na glas pokarala    sama    sebe:
Za njo sem že jaz    sama    velik udarec. -
   Sama   .
Ker ni tebe, zvonim    sama   , zjutraj, opoldan in zvečer.
   Sama    ne ve, kako je zašla tja, saj bi ji
Potem bo Zajezarica    sama    prepisala tiste črke.
   Sama    požrešnost in tiranija, pravica zob
Sčasoma je tudi    sama    postala deležna globokih postelj in
Pa tudi Angela    sama    ni spadala k tistim otrokom, ki široko
Marš! ti prokleta baba,    sama    ga je požrla, zdaj pa bi rada še naše."
takrat se je beseda domovina" kar    sama    porodila v njem, zazvenela na njegovih
Stvar je bila    sama    po sebi umevna in tako ga ni materino
padla izpod pazduhe, roka pa je kar    sama    segla po križasti kapi, ki je fakinsko
obraz umaknil in mu je gostilničarka    sama    prinesla vino.
njegove velike plave oči in si mislila    sama    pri sebi:
Tako je bila skoraj zmeraj    sama    doma.
   sama    sesuti, jo je razsula mestna občina:
Za vse to je skrbela Marjeta    sama   .
Martinom, Martin jo je popihal in ostala je    sama   .
umrla še pred vojno - in ko je ostala    sama   , si je omislila trgovino.
prišla mimo njega in nekaj mrmrala    sama    zase.
je rekla Jera in se tudi    sama    nasmehnila. »
ni strinjalo z naukom, ki se ga je    sama    prijela na vasi.
To bi že lahko    sama    vedela, da nisem kar prve s ceste pobral.«
In tako je morala vse    sama    prati in ribati in kakor veš, imajo
bo sedel leto dni, je pisala, in še    sama    ne ve, kako se bo v tem času pretolkla.
   Sama    sem jetična.
Gilda je ostala    sama    z otrokom.
iztrebil vrzeli in tako je nastala ena    sama    velika njiva - največja njiva na vasi.
bilo zdravega in celega, še zemlja    sama    je bila vsa razbita; štiri leta so
»Saj lahko    sama    skočim k Julki.«
bila    sama    kost in koža.
»   Sama    je šla, pa naj se še sama vrne.«
»Sama je šla, pa naj se še    sama    vrne.«
Najprej    sama   , potem pa je tudi ona poslala po otroka.
Vse    sama    ravnina in lepa, čista, mastna zemlja.
Ta sum sta kramarja še    sama    potrdila: suhi Matelič je šel otroku
»Jaz moram tudi k mami, ker je    sama    doma,« sem dejal in se obrnil.
viharju dobrega zaveznika in je zato tudi    sama    napela vse sile in se stresala.
ni tresel zanjo: sekira se je ponoči    sama    vrnila in se zasekala v tnalo.
Tako sta ostala Venček in Marjanca    sama   , kajti Pavla se je bila že zdavnaj
»izvedel«, da živi v Banjaluki - in sicer ne    sama   .
Vendar Kočarica ni bila nikdar    sama   .
gostilni veselo in živahno, kakor bi se    sama    sreča vrtela med njimi.
Zinka je ostala    sama   .
se je prevrgla na postelji in rekla    sama    zase:
ga no, saj se me res boji,« je rekla    sama    pri sebi in izpustila njegovo roko,
Pavla je    sama    sešila tri vreče, jih nagatila s slamo,
najprej ozmerjala, potem pa se je še    sama    nasmejala od srca.
   Sama    ne vem, kakšen dan je danes.
Ostala je    sama    in še naprej ljubila noči.
leta, sestre so se pomožile, ostala je    sama   , šla v tretji križ in živela tako,
Po cerkvi se je razlila    sama    cesarska himna.
Ta vratca so se sicer zmeraj    sama    zapirala, a Štefe je zdaj v tem videl
Hostarica še toliko pri moči, da lahko    sama    gospodinji, posebno pa še, ker se mali
Attemsovega rodu, in se je v tej službi tudi    sama    zelo oddaljila od živega življenja
ter me pomenljivo pogledala, češ tudi    sama    sem se spremenila.
na polici, »se mi zdi, da sem tudi    sama    tako mislila.
   Sama    dobra volja ga je bila.
stanovitnega, nič trdnega: kamna ni, zemlje ni,    sama    votlina, praznina, brezno brez dna,
»Saj    sama    vem.
Začela je    sama   .
mrtvega doma, pa se mi zdi, da sem bila    sama    v Sibiriji; tolikokrat sem prebrala
njegove matere, ki se je včeraj nenadoma    sama    pripeljala iz daljne Kalabrije k svojemu
ženičice, prav takšne ženičice, kakršna je    sama   : stare, drobčkane, zgarane.
življenja, ki ga obdaja, a takoj se tudi    sama    zresni, ker je glas klopotca danes
Okroglega preselila v prazno Trohovo bajto,    sama    pa gre na Okroglo in zgrabi za njene
V svojem obupu je popolnoma    sama    sredi vaške ceste, kakor bi bila sredi
kmalu devetdeset in nam res lahko kar    sama    ugasne.«
Barbarina sveča je dogorela in res ugasnila    sama   .
Vse je ena    sama    širna zelena planjava, pokrita z debelim
prikima, kakor bi    sama    pri sebi sklenila, da Obrekarjevi res
»Stane! ...« tiho reče    sama    zase.
Dragarica, ki je po begu fašistov ostala    sama    nekaj korakov od gruče, naglo stopi
njej, da bi jo zgrabila, toda Angelca    sama    stopi k Travnikarici, med puške.
Očka Orel mi je povedal ... da je vaša    sama    stopila naprej ...
potegnila zajemalke iz rok in začela    sama    mešati.
poseda in zavija v odejo, govori bolj    sama    zase:
»Mama ...« tiho zašepeta    sama    sebi.
preživlja s hudobijami, ker je ves svet ena    sama    gola hudobija.
je dvignila hčer, ki se je potem že    sama    zravnala in se obrnila proti očetu.
glavo, kakor bi se hotela skriti še    sama    sebi.
nenadoma pa sem se zdrznil, kakor bi    sama    smrt švignila mimo mene.
prismuknjena!« je vzkliknila Temnikarica bolj    sama    zase.
   Sama    je živela v razmajani bajti ter se
pričakovala, da mi boš nekega lepega dne    sama    prinesla, kar si prislužila.«
In zdaj se ni mimogrede samo    sama    najedla, temveč je nabirala hrane tudi
Koža se zmeraj    sama    zarase, srajca pa ne.«
   Sama    se zarase.
štiridesetletna zavaljena babnica, ki tudi    sama    ni bila prav posebno bistre glave,
Ozrl se je po nebu, a tam je bila    sama    gladka jasnina.
»Koža se zmeraj    sama    zarase ...« je zamrmral, kakor je v svojem
‘Ravnica ima vse    sama   !’ je govorila.
Petnajst let je uboga Zamorka    sama    skrbela za Ravnico, za vseh devet otrok
A ker ga nisem imela, sem tudi    sama    strupeno zasikala:
‘Bom pa še    sama    zakurila peč in sežgala njegove cunje!
   Sama    živa kri! ...
- Ti si mi    sama    živa kri! -
Seramidi, o Kleopatri, o lepi Heleni, še    sama    Francesca da Rimini in njen zapeljivec,
in ne baba, in če sem gosposka, bom    sama    dajala odgovor na sodni dan!’
   Sama    živa kri!’
‘Ti si mi    sama    živa kri!
Vso vojno je bila    sama   .
   Sama    je bila in imela je štiri otročičke,
   Sama    sem jih nabrala.
-    Sama    ? -
Bo že    sama    odnehala! -
Smreka, ki raste na planem,    sama    zase, le počasi izgublja svoje veje
bilo je, kot bi v dolino pokleknila    sama    noč in zdaj tam počivala v miru svoje
Ti pa ... a kaj te bom učil, saj    sama    veš, da ženska ne sme v vodo ob tem
stoka, je Terezija zmajala z glavo in    sama    zase mrmrala:
Potegnila mi je kruh iz rok in mi ga    sama    nadrobila v kavo.
strogo in hladno, zato je bila tudi    sama    stroga in hladna, mrzla.
Prikazala se je kmalu in ne    sama   : v spremstvu trgovca Modrijana in brigadirja
tako je bila Kadetka spet prepuščena    sama    sebi.
Tako je ostala    sama    v bajti in takrat... takrat se je začelo
Bila je    sama    v bajti, šivala in pela.«
Sicer pa je Božena kasneje    sama    priznala, da je bil prvi, edini in
bilo treba, ker se je zjutraj Božena    sama    oglasila.
Kmalu boš še    sama    verjela, da je Gino res padel v Dominovem robu.
je šepetaje začudila Milica, se tudi    sama    prihulila, odložila grablje in stopila
bila neizpodbitna resnica, ker je mama    sama    tako rekla.
In tudi    sama    je revna in trpi, ker je takšna, kakršna
In    sama    ni vedela, kdaj je stegnila roko.
»In saj se tudi    sama    rada pogovarjam.
Da, prav tako je, kakor bi    sama    smrt sedla vrh gore, položila svojo
Nagonsko je slutila, da je že usodno    sama    in zapuščena, popolnoma odrezana od
In tisti hip je spoznala, da je tudi    sama    že mrtva.
In potem ji je srce zavpilo, da je    sama    kriva, ker ni bila še enkrat zakričala
odprla je vrata v vežo, a tam je bila    sama    samota, zato se je vrnila v kuhinjo
Temnikarica ga je krcnila po roki, se    sama    pobrala in se naslonila na steno.
svoji podzavesti začutila, da je tudi    sama    že nepremagljiva.
pogledom in roko, zbrala svoje moči in    sama    stopila v izbo.
Temnikarica je    sama    vstala in se zadenjsko umaknila k uri,
   Sama    je prigazila do vrtička.
Bila je lahka, lahka in    sama   .
In ker je bila    sama   , je bila še močnejša, res nepremagljiva...
   Sama    se je odtrgala od ograje, ter se počasi,
rekoč naselila v njem in se je kar    sama    oglašala skoraj v enakomernih
da bi bilo to grdo in da je grda že    sama    ta misel.
Peter Majcen in njegova roka je kar    sama    segla po kozarec.
   Sama    tišina.
Stala je    sama    sredi ceste.
bila neizpodbitna resnica, ker je mama    sama    tako rekla.
»Vidiš, zdaj pa    sama    verjamem v sanje.
To je bil vrh gore, ena    sama    mogočna bela skala, ki je zdaj žarela
Ker je bila    sama    srečna, bi rada videla, da bi bili
Ker je bila    sama    deležna ljubezni, bi rada videla, da
V višave,« je rekla orlica in tudi    sama    razprla široka bela krila.
je rekla jelka macesnu, ker je bila    sama    preveč sramežljiva, da bi ga vprašala.
je bil nekaj posebnega, bil je ena    sama    zelo nizka in vedno ista nota, ki je
konca, ni dovolil, da bi se izgubila ena    sama    kaplja urina, prepovedal je hoditi
priznala, da se je mokra slama vnela    sama    od sebe, sta zasumila, da gre za maščevanje.
navadi, in ker nesreča ne pride nikoli    sama   , so ga obšli spomini na nekdanje kmetijske
»Torej je sadjarstvo ena    sama    neumnost?«
Jeza ga je minila kar    sama    od sebe in oprl je roke v boke ter
razpravo in prebrala v njej, da je svinina    sama    po sebi ‘dobro živilo’, da je tobak
Godrnjaje je ubogala,    sama    pri sebi pa sklenila, da bo kar zapustila
Nato sta jo prosila, naj    sama    določi kakšno igro.
spuščal je sapo skozi nos, bila ga je    sama    pohota, zastrmel se je v gospo Bordinovo.
Počasi je    sama    pri sebi nadaljevala:
premaknili prstov, so ji sledili; mizica je    sama    od sebe naredila še dva obrata.
grmeti zoper magnetizem, češ da je ena    sama    coprnija in da si ljudje le domišljajo,
Kajti materija    sama    po sebi ne more narediti gibanja.
zanika, drugi pa potrjuje, je merilo    sama    sebi.
so med revolucijo skrili hostije, je    sama    od sebe dobila pozlato.
»Sicer pa sem    sama    kriva.
celo bratski, saj je človeški rod ena    sama    družina.
mi še rahlo tresla, obraz je bil ena    sama    groba mišica, skrčena od naporov in
vsakomur, da je vse eno samo telo in ena    sama    duša.
Cel planet je vendar ena    sama    cerkev.
Nikjer ničesar,    sama    pustinja in ti tam na sredi kozmosa
Pričakoval sem, da me bo moja narava    sama    od sebe spravila nazaj vkup, pa me
se je moja onemoglost začela zdeti    sama    sebi smešna.
   Sama    stvarnost je ravnodušna kot vesolje,
osvoboditev iz sveta industrije tudi    sama    razvila v industrijo.
obiskih nalila kozarček likerja, ki ga je    sama    naredila, z besedami:
Vendar torba ni mogla    sama    pasti ven.
Ko je odšla    sama    nazaj proti Bombayu, sem občutil praznino,
čakati, da bo za vse poskrbela narava    sama   , kot se včasih obnašajo hindujci, niti
le človekov duh ali duša oziroma ena    sama    struna človeškega bitja uživa v duhovni
pristranskih dokler novembra 1980 vlada    sama    ni prevzela kontrole nad projektom
Java je pravzaprav ena    sama    veriga dremajočih in hropečih vulkanov.
Ena    sama    očarljiva, nekomplicirana enostavnost,
kompoziciji ni bilo videti nobene logike,    sama    zmeda.
ubiti, da bi ga pojedel, ker ta že    sama    opravi sama s seboj.
bi ga pojedel, ker ta že sama opravi    sama    s seboj.
preizkušnja, ampak možnost, da se le ta    sama    razvije in osmisli, tako kot vse drugo
bilo, saj bi se pred nami odpirala ena    sama    neskončna prihodnost!
Razen če je logika    sama    Bog, to pa bi pomenilo vrnitev k platonskemu
”prijateljstvo“, čeprav včasih tudi spi z mano... če    sama    hoče... no, zadnje čase ne več.
Verjetno, tako    sama    pravi.
Prav dobro vem, da se mora    sama    odločiti... z mirno vestjo.
pomeni ljubiti mene, potem bo zaroka    sama    po sebi razpadla kot nepopolna oblika,
se, če tako rečem, romantika zvije    sama    vase, zgori v svoji patetični subjektivnosti.
   Sama    sem na to pomislila:
nedeljena zavest nekaj podvojenega:    sama    je zrenje enega samozavedanja v drugo,
enega samozavedanja v drugo, in ona    sama    je ti obe, in enotnost obeh ji je
tem pa je paradoksno, da je ta točka    sama    v ontološkem smislu prazna, ”brezsubstančna“
Bila je resnica, ki je osvetljevala    sama    sebe, vsaj enkrat očiščena vseh temačnih
Res je, in ta zgodbica je    sama    zase sijajna, tudi mene je navdušila,
svoje identitete v teku časa, sam ali    sama    sebe doživlja kot subjekt vseh svojih
po preživetju, četudi ”razvejanem“,    sáma    ni tak motiv), ampak iz lastnega metafizičnega
njegovega razmišljanja mi je blizu -    sama    teorija pa je nepopolna kot vsaka teorija.
Vsi imajo prav - resnica    sama    si nasprotuje.
Toda Marija ni    sama   , z njo prihaja moški v pražnji obleki
da predmet zavesti obstaja, zavest    sama    pa ne?
povedati, kako zelo jo pogrešam... sicer pa    sama    ve... in zakaj bi ji sploh pisal o najini
naklonjenosti in sočutja, da mora potovati    sama   ...
je poteklo, medtem ko so spali: ena    sama    noč, več dni in noči...?
skladu s številom, medtem ko večnost    sama    počiva v enosti - in to podobo imenujemo
kamnitega tlaka na Štefanovem trgu -    sama   .
nobene evangeljske žalosti, ampak ena    sama    epopeja trpečega ljudstva, Mojzesove
negibnega prostora, v katerem se giblje    sama    ladja, njena votlost in vse, kar vsebuje.
zvezd vrti okrog svoje lastne osi ena    sama    zvezda, ki je zaradi rotacije sploščena
lahko v svetcu, v katerem obstaja ena    sama    roka, sploh rečemo, da je ta roka leva
In tudi Celestina tako misli...    sama    bi vam rekla, ko bi bila tu.
duša prvotno domuje v večnosti in se    sama    odloči za spust v čas; ta odločitev
svetu, to gotovo drži, vendar ima forma    sama    neko svojo ”formalno“ oziroma ”čisto“
Heglu je konec poti znan, to je namreč    sama    njegova absolutna filozofija, pri Plotinu
kot tok ali, z drugimi besedami, kot    sama    gibljivost biti, uhaja razumevanju
”odsenčenja“ (Abschattungen): ”stvar    sama   “ načelno ne more biti dana v nobeni
...in to nadalje pomeni, da ”stvar    sama   “ pravzaprav ni imanentno dana zavesti
transcendentalnega jaza, ki pa se vzvratno tudi    sama    enoti v času ravno ob konstituciji
časnost <die immanente Zeitlichkeit>    sama   , po kateri se morajo vsi kdajkoli refleksivno
padlim vejevjem, tako da si trojica    sama    utira pot po kamnitih, s travo zakritih
prostor ”kot tak“ ukrivljen, tj. ali tudi    sama    medgalaktična ”praznina“ metrično odstopa
doli mine tisočletje, angelom mine ena    sama    ura!
Prvo trditev lahko zagovarja    sama    fizika, pri drugi pa ne gre brez filozofije...
škatle, ravno tako objektivne kot škatla    sama    in kakor predmeti, ki jih lahko spravimo
je razbita skodelica z razlito kavo    sama    spet sestavila in skočila nazaj na
Če jih    sama    logika ne dopušča, nam pri izgradnji
naj jo rajši kličem dopoldne, ko je    sama    doma.
Zato nam rajši ti    sama   , Marija, povej, katere so značilnosti
kdo so štiri osebe v tetralogu, se    sama    ne morem najti v nobeni.
Zdaj pa so me spet    sama    ušesa!
Bruno, se sprašujem, ali obstaja ena    sama    resnica o njem.
resnica večznačna, da ni nikoli ena    sama    - kaj ni tako tudi v Brunovem primeru?
hotel, kot je sam zapisal, da ”Zemlja    sama    postane del neba“!
zazveni, kakor da bi v njem zvenela duša    sama   !
Narava    sama    je božja moč pod drugim imenom in naša
trikotniki, zdaj kvadrati itd. - medtem ko    sama    diamantna snov, ”razsežna substanca“
naravnih zakonov je Božja svobodna volja    sama   .
   Sama    ideja kroga gotovo ni razsežna, pač
Kakor obstaja le ena    sama    substanca, ki je razumljena pod tem
bil v tem primeru ves NATURADEUS ena    sama    temá!
prispodobi ponazarja mišljenje, ”zave“    sama    sebe, tj. spozna svojo neodvisnost
njegova misel daleč od tega, da bi bila    sama    estetska, kajti za Hegla se smisel
Tisti mrtvi pepel,    sama    snov, ki preostane od ugaslega življenja,
ko pa opazi njegov nasmeh, se tudi    sama    začne smejati.
Menil je, da je narava    sama    neskončna zgolj kot celota, medtem
Filozofija    sama    namreč ne more pripeljati k ”tistemu
naravi; roža je na platnu tudi bolj    sama   , bolj opazna kot edinstveno bitje,
Saj    sama    veš: nihče drug kot ti - telesno bitje,
kajti obstaja en sam univerzum in ena    sama    neskončna substanca.“ (h
noče“ ni zla, niti prvotno, dokler je    sama    v sebi, niti drugotno, ko se notranje
ravnodušnosti“, okrog katere se vse vrti, ona    sama    pa miruje...
imenovali nič“ [268]; čista svoboda    sáma    se namreč ”sama ne dojema, je spokojnost,
[268]; čista svoboda sáma se namreč ”   sama    ne dojema, je spokojnost, ki na nič
kako je lahko volja ”moč za vse“, če    sama    ni ”niti bivajoče, niti bit...“
tem prej se mora v večnosti, ne da bi    sama    kaj storila za to, niti da bi sama
sama kaj storila za to, niti da bi    sama    za to vedela, poroditi tiho hrepenenje
popisal prve vzgibe nezavedne narave, ki    sama    sebe ne pozna, kdo bi lahko razkril
tista volja, porojena v tihi večnosti    sama    iz sebe, večna volja do narave...“ [prav
vam ne zdi, mojster Bruno, da je tudi    sama    Schellingova ”volja, ki ničesar noče“
bila Modrost pri Gospodu“, in vendar    sama    Modrost ni Gospod, saj je rečeno ”volja
ne prihaja do česa tujega, prihaja    sama    k sebi, k temu, kar je od vekomaj bila,
panteist, saj nikjer ne pravi, da je narava    sama    neposredno ista z Bogom, pa je panteistična
Marija, saj to je Potrjujoča volja    sama   !
Ali    sama    kontingentnost izbire zadostuje za
”...prav ta notranja nujnost svoboda    sama   , saj je človekovo bistvo njegovo lastno
mejo si kozmologija načelno postavlja    sama   , sicer ne bi mogla seči niti za seženj
”prapoku“, je treba najprej poudariti, da je    sama    beseda big bang (dob. ”veliki pok“),
predvsem tiste ”prve tri minute“ ali celo    sama    prva sekunda po domnevnem prapoku.
(?) da je v jezercu morda bila ena    sama    riba, namreč ravno ta, ki si jo pravkar
misel, da je bila v motnem jezercu ena    sama    riba, ki je povsem po naključju ustrezala
zgolj eno možno vesolje in v njem ena    sama    možna lokacija zavestnega bitja.
(bodisi vzročnih bodisi zgolj logičnih)    sáma    znanost poraja nove, ravno tako ali
tudi teološka razlaga vesolja ni ena    sama   , ampak sta najmanj dve, ki sta bistveno
problema horizonta ipd., vendar je obenem    sama    explanandum, ki kliče po neki še
malim Mihcem... toda jaz sem ji, kot    sama    pravi, edini prijatelj...
Marija sedi    sama    na klopi v parku, tik pred Sidrom.
Marija potiho, kakor    sama     pri sebi, pokliče:
tranzicijska privatizacija - ta veje    sama    po sebi - ne bi bila kakšna velika
Vlada je ta amandma    sama    dopolnila v skladu z mnenjem pravne
ena stran zagovarjala, da naj narava    sama    uravnava življenje v narodnem parku,
Torej stroka se je odzvala    sama   .
Ljubljana je že    sama    privilegirana s tem, ker je največja,
pozitivnim predznakom naprej in tudi    sama    bom zato dala glas.
državnem zboru kršimo poslovnik, kot vlada    sama   .
goljufajte, prikrivajte, kajti to dela    sama    vlada.
interesu, saj ima v teh proizvodnjah    sama    presežke, ki so obremenjujoči za evropski
Toda hkrati je poudaril, »da    sama    industrija še vedno premalo dela za
Pripeta sopotnica, 18-letna M. D., je    sama    prišla iz razbitin, medtem ko je nepripetega
nastrganimi belimi tartufi, ki jih je    sama    izkopala.
družino ali prijatelje, sem raje odšla    sama   .
kasneje sem videla, da sem vse to imela    sama   .
   Sama    si tega ne bi upala trditi.
Ne, tega pa    sama    ne bi predlagala, tipizacija mora biti
   Sama    sem proti temu.
   Sama    sem isti tip človeka: na materialnost
Afrika je tudi    sama    naredila vse napake, ki jih je bilo
najlepše, ker je zaverovana v podobo, ki jo    sama    stalno ustvarja in vzdržuje.