Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUžd1 (2)


Da sta šli kar takole    sami   , ne da bi jima on pokazal vrata, ga
slaboten, da sta ga babica in mama    sami    krstili.