Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPOsp6 (2)


Pred    kakimi    osmimi leti je prišel v vas kot karabinjer,
Umrl je šele pred    kakimi    osmimi leti.«