Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPOsp1 (2)


   Kakšna    osatna prostranstva.
   Kakšna    razmerja, kakšni proporci!