Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPOse6 (12)


Ker ni imel s    čim    povrniti, je ukazal njegov gospodar
grebla po svoji vesti, če nista nemara s    čim    pripomogla k Vencovi smrti.
S    kakšnim    veseljem smo se preselili v izbo in
S    kakšnim    veseljem sta se drugega dne zbudila!
Toda s    kakšnim    imenom bi ga dala v prodajo?
Vsak njen del sta povezala s    kakšnim    dejstvom in tako je bil smisel dvorišča,
da je bolje, če se človek ukvarja s    čim    drugim.«
Fant bi se moral ukvarjati s    čim    takšnim, kar bi ga čustveno prevzelo,
Spomnila sta se, s    čim    vse sta se trudila, kako sta poučevala,
je bilo že nerodno, ker nisem imel s    čim    povrniti, pa tudi vzeti ne bi hoteli...
povzročeni, ohranjani in & okrepljeni s    kakim    gibanjem duhov <esprits>.“
Saj nimamo nobene primerjave s    kakim    drugim vesoljem, da bi lahko rekli,