Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPOse3 (5)


Ali lahko te naloge pripišemo    kakemu    drugemu bitju in jih razglasimo za
resnice o tem, ali se potem lahko preda    kakšnemu    drugemu življenju kakor uživaško prilizovalskemu
na koncu sveta, je na zunaj podobno    kakšnemu    ameriškemu s srednjega vzhoda.
pripisali perspektivični pogled tudi    kakemu    nečloveškemu očesu, na primer računalniku,
nečloveškemu očesu, na primer računalniku, ali    kakemu    bitju iz vesolja, nemara celo kakemu