Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPOsd4 (1)


igračko, medtem ko je njegova sestra,    kakšni    dve leti mlajša, delala isto s koščkom