Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPOmp6 (2)


preseljevanju duš; vprašal se je, kdaj, pod    kakšnimi    pogoji bi lahko sam zase rekel, da
Tako da s    kakšnimi    evropskimi normativi tu ne moremo po dolgem