Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPOžp5 (2)


prvimi in ne da bi jih ti prekašali v    kakšnih    drugih vrlinah?«
kdo vse jim je nakazoval denar in po    kakšnih    poteh, so strankarski računovodje in