Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPOžp1 (14)


»Učitelj, poglej kakšni kamni in    kakšne    stavbe!«
Minile so    kake    tri ure in prišla je njegova žena,
Le    kakšne    zverine so to bile! ...
In    kakšne    polite kure so bili, ko je odletel
Eh,    kakšne    sanje so to bile!
bil in pil, koliko je bilo ljubic in    kakšne    so bile, kaj je uganjal tukaj in kaj
Ali so    kakšne    možnosti, da se najde kaj podobnega?
   Kakšne    spletke za nekaj zemlje!
   Kakšne    face!
bili vsi praznično odeti, moj bog,    kakšne    barve, nosili so velike slavoloke,
   Kakšne    kombinacije temnih indigo oblačil,
pretepači, berači, lepotice ... joj,    kakšne    ženske, najlepše od vseh žensk, nasmehi
Kakšen spekter čustev,    kakšne    globine in višine duha, kakšna počutja!
ohranjene hiše iz obdobja gotike... morda so    kakšne    tudi iz duecenta, čeprav ne ravno