Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPOže6 (2)


prisegajte, ne pri nebu ne pri zemlji ne s    kako    drugo prisego.
S    kakšno    pravico pa sodi, da sta nesposobna?