Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPOže3 (7)


in kamenje, tako da je bolj podoben    kaki    živali kakor samemu sebi v svoji prvotni
Niste se namreč približali    kakšni    otipljivi stvari, plamenečemu ognju,
vprašanj in odgovorov: morda me peljejo h    kaki    konfrontaciji.
kljukastega nosa, prisluhnila bog ve    kakšni    tišini, odtrgala vršiček mladega pelina
Vse skupaj je bilo še najbolj podobno    kaki    nori jazz session.
Marijo, ko bi ga midva posredovala    kaki    drugi osebi, recimo Dragi, pri njej
bolj podobna brezzobemu imperiju kot    kakšni    trdni federaciji enakopravnih držav.