Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPOže2 (29)


prišlo od Miselne policije, ampak od    kakšne    podtalne organizacije.
istem hipu se je domislil, da ne ve,    kakšne    barve so njene oči.
Skoraj pri priči sta zaspala in spala    kakšne    pol ure.
sreče, bo sredi množice varno govoriti    kakšne    četrt ure in se domeniti za drugi sestanek.
   Kakšne    četrt ure se je pričkal z njo o tem.
»Ti veš,    kakšne    vrste fant sem bil.«
posamičnimi lepimi stvarmi ter bistvo    kake    stvari v nasprotju z mnogoterimi posamičnostmi.«
ne bo poskušal najprej prebiti stene    kake    hiše ali seči ponoči po plašču kakega
duša lahko propade zaradi vročice,    kake    druge bolezni ali umora, tudi ne, če
sekretarka Albrightova ne bi mogla dati    kake    drugačne ocene.
Z obiskom    kakšne    od prireditev se je že pohvalilo 3,6
tiste tatvine kot česa slabega, kot    kake    mladostne zablode ali česa temu podobnega,
ne izpridili in ne nalezli na cesti    kakšne    kužne bolezni."
spravi v celico, da se ne nalezejo    kakšne    bolezni, ker so vsi premočeni.
   Kake    druge vrste sreča pa je le poredkoma
pretipal telovnik, če nima nemara kje še    kake    šivanke ali bucike, in mirno stopil
družinske relikvije, ne prstana ne    kakšne    druge malenkosti, niti lasu ne, je
   Kakšne    pol milje naprej sta na obzorju opazila
šahove policije, ki pa sicer nima več    kakšne    posebne moči, ker jim jo je odvzela
pobegnili v hribe, vmes pa je krepost    kakšne    dame popustila in od tod arijski videz.
je malo dalj časa sedeti na vogalu    kake    ulice sredi vasi, ali kar tako na gozdni
socialistične, klerikalne ali kaj vem    kakšne    napredne ideologije že.
drugi kulturi bi se morda spomnili    kakšne    druge družabne igre, recimo nogometa.
Saj bosta tu še    kake    pol ure?
Toda še bolj razgibanega reliefa    kake    gorske pokrajine pri merjenju poti
Leibniz glede tega vprašanja ni imel    kake    lastne teorije; v splošnem je sprejemal
v Eno zavest, v kateri se enotnost    kake    intencionalne predmetnosti kot iste
tako popolni, so zmeraj pod vplivom    kake    motnje.
njihove skrajne majhnosti ali zaradi    kake    druge pomanjkljivosti vidimo le zmedeno