Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOmp4 (1)


lopata, ki je razkopavala trato, zadela    obnje   .