Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOmd4 (2)


se spraševala, zakaj se je zgrnilo    nadnju    toliko nesreč, zlasti še zadnja.
Tudi stari Gouy se je spravil    nadnju   , češ da sta mu izpridila konja, ker