Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcsp2 (66)


»Devetintrideset    jih    štejem in imela sem štiri otroke.«
prišlo na misel, da je bil starec, ki    jih    je imel zdaj najmanj osemdeset, že
šestnajstih letih s članom Partije, ki    jih    je imel šestdeset in je kasneje, da
Njena čustva so bila njena in ni    jih    bilo moč spremeniti od zunaj.
vsebujejo dragocene rudnine in nekatera od    njih    dajejo pomembne rastlinske produkte
starejši, kot je mislil Winston, morda    jih    je imel oseminštirideset ali petdeset.
»Poželenja, ki se    jih    ne moremo ubraniti, in poželenja, katerih
»Poželenja pa, ki se    jih    lahko ubranimo, če se od mladih let
ali prostovoljna - dejanja, se zaradi    njih    počutijo srečne ali nesrečne in so
ena Sirena in se vrti z vretencem; od    njih    prihaja po en in isti ton; vseh osem
oblačila so se svetila bleščeče belo, da    jih    tako ne more pobeliti noben belivec
Na    njih    gladini se je zrcalil svet, ki je bil
postavljala v bran, pa tudi klicala    jih    ni.
sem ta sončeca preštel; naštel sem    jih    sedeminpetdeset.
prav star?« sem vprašal, kajti Nande    jih    kaže najmanj petdeset.
»Osemintrideset    jih    imam.
Bilo mu    jih    je petinsedemdeset, ko je odbila velika
Barbara    jih    bo kmalu devetdeset in nam res lahko
ker    jih    ni!
Ni in ni odnehal, čeprav    jih    ima že nad osemdeset.«
»Enajstega oktobra    jih    bo petinosemdeset, če me že moraš zbadati
»Koliko    jih    je!« se je začudil in stegnil roko
»Šest    jih    je,« je zamrmrala Milica, ne da bi
ločila postavljal smiselno, čeprav    jih    ni postavljal po splošno veljavnih
Izza    njih    so kukale skoraj črne slamnate strehe.
Otresti se    jih    moram!
Toda tista drevesa, ki    jih    nikoli ne obrezuješ in gnojiš, rodijo
Na tisoče    jih    je in linnéjevska razvrstitev z rodovi
Burgundija dve - ne več - medtem ko    jih    samo Dauphiné šteje nič manj kot petnajst.
Toda kmalu    jih    ne bo več.
Sedanja doba    jih    ima najmanj sto tisoč.
lama pa reže čreva in prerokuje iz    njih   .
dvanajstletnega poba in njegovo sestro, ki    jih    je morda štela deset.
učena kot fantje, vendar ni prav, da iz    njih    delajo tepke in da je vse njihovo znanje
Čeprav    jih    je imel Mito že krepko čez petdeset,
distancira in miži pred dejstvi, ki    jih    ne zna pojasniti.
Z vrha griča zgleda, kot da    jih    ni nikjer konec in da je tako čisto
Za prvim ovinkom sem    jih    pol pojedel, da jih ne bi zgubljal
prvim ovinkom sem jih pol pojedel, da    jih    ne bi zgubljal med potjo.
in prodana za oderuško ceno in da se    jih    nihče drug ne sme dotakniti.
bila so tako magično lepa, kot bi iz    njih    sevala svetloba in toplota samega sonca.
kako drugače, pomembno je, da boš od    njih    kaj odnesel... in jaz tudi.
Kartezijeva zbrana dela; doslej sem    jih    prebral morda tretjino, v najboljšem
Toda nikoli    jih    ne znam izkoristiti, še preden je strast
čustva, dobra in slaba dela - brez    njih    pa bi bila poslednja sodba nesmiselna,
brez glave, pred osemnajstimi leti, ko    jih    je imel triintrideset...
jih predstavljamo, ne moremo pa se    jih    spominjati.
On ni več rosno mlad, ona pa    jih    ima komaj dvajset.
najsi so gibanja hitra ali počasna ali    jih    sploh ni“ [prav tam, 8] - torej naj
Če    jih    sama logika ne dopušča, nam pri izgradnji
Tudi mene zanimajo ozvezdja... nisem    jih    še pozabil.
njimi krožijo okrog drugih, kajti nihče    jih    ni opazoval in povrhu jih ni lahko
kajti nihče jih ni opazoval in povrhu    jih    ni lahko opazovati; tako kot ni lahko
mitološka bitja, vendar ne tako, da bi si    jih    poljubno izmišljal, temveč tako, da
(oziroma enost celotne množice vesolij, če    jih    je več:
vzporednih kvantnih stanj (Everett) - če    jih    naštejem samo nekaj.
jesenska predavanja na oddelku, če mi    jih    že ponujajo. ...
da obstajajo neka pravila, ki se pa    jih    vi ne držite.
Ni    jih    mogoče določiti.
bi Fiho imel petkrat več sredstev,    jih    zanesljivo ne bi imel dovolj.
Vardarja«, države naslednice pa si    jih    še niso razdelile.
Prav toliko let torej, kolikor    jih    šteje mlada slovenska republika.
bili (ali so) zato proti tekmovanju in    jih    zato tudi nimajo, ker pravijo, da zmaga
zaprla skoraj 5000 delovnih mest in    jih    hkrati prav toliko odprla zunaj državnih
prišli sem, da bi opravljali dela, ki    jih    vi niste nikoli hoteli in jih še danes
dela, ki jih vi niste nikoli hoteli in    jih    še danes nočete, ste prav gotovo opazili