Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcsp1 (1)


stvari ali stanja stvari navzoča kot    ona    sama.“ [prav tam, 63]