Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcse5 (47)


Oken na    njem    sploh ni bilo.
Taka globina je bila v    njem   , pa vendar je bilo skoraj tako prozorno
potihoma upoštevajo in se ravnajo po    njem   : namreč to, da so si življenjske razmere
orodja, ki bi moža s tem, da samo seže po    njem   , usposobilo za obrtnika ali tekmovalca,
seznanjen z njim in hkrati izurjen v    njem   
ki se uče računstva in se vadijo v    njem   , imajo od tega vsaj korist, da se jim
dobro, kvečjemu je mogoče reči, če ima o    njem    le bledo sliko, da je do nje prišel
veljalo za največje dobro bogastvo in na    njem    je bila tudi zasnova, ali ne?«
če ga s pametjo izbere in potem po    njem    živi.
Morje je vrnilo mrtve, ki so bili v    njem   .
V    njem    ugotavlja, da so v SKD ravnali pravilno,
Matic razločno videl dva človeka v    njem   .
velika moč ... kako bi se reklo ... da so v    njem    velika čustva, kakor se reče.
razdejanje po črevesju in povzročajo hrup v    njem   .
bedasta, kajti pisatelj briše delo, če v    njem    razgrinja svojo osebnost.
Škrlatno nebo je potemnelo, na    njem    se je naredil velik oblak, ki je bil
bilo čisto novo, sprehajal se je v    njem   , preden naj bi ga oddal v zakristijo,
sprejel tako življenje in zaplaval v    njem   .
spravijo v visoko kozo, eden čepi na    njem    zgoraj, drugi spodaj, žago vlečejo
bitja v kar najbolj popolen izraz v    njem    bivajočega duha. ‘
vprašanje, toda Aristotel nanj ni pozabil, o    njem    razpravlja v okviru nekega drugega,
krilih) zamenja za eno samo oko in v    njem    usredišči svoj pogled...
na primer nebo nad bronasto kačo: na    njem    je velikanska leteča gmota, v kateri
nje - kakor je tudi v resnici - in v    njem    je nekaj človeškega, pravzaprav rajši
medsebojnim odnosom med vedrom in vodo v    njem    - in bi se tako rekoč vrtel skupaj
in oživi samo po daljšem deževju, ob    njem    so ruševine starih mlinov... enkrat jih
prostor prazen - če je polje prazno, če v    njem    ni nobene mase, niti energije, če v
ni nobene mase, niti energije, če v    njem    ne deluje nobena sila?
predstavljali klasiki, napolnjevala in v    njem    tvorila polje, ampak polje je sámo
končno ali neskončno, saj resnica o    njem    gotovo obstaja!
sprašujem, ali obstaja ena sama resnica o    njem   .
tudi praktično neskončno, saj smo v    njem    izmerili razdalje, ki presegajo milijarde
kako je vesolje v vseh stvareh; mi v    njem   , ono v nas; in tako se vse steka v
vesolje je božansko in vesoljni um je v    njem    imanenten.
napisano samo za ljudske množice, saj je v    njem    ubesedena silna modrost in globina.
Da, in v    njem    sovpadejo nujnost in svoboda, končno
skališ; njenega zrcala se zaveš, ko v    njem    prepoznaš neko formo; da pa bi formo
neločljiv od svojega dela, kot sam v    njem    prebivajoč, kot eden z njim“ [prav
stvarjenje sveta je nerazložljivo, v    njem    ni nobene nujnosti, temveč je popolnoma
parametrih le malce drugačno, se v    njem    sploh ne bi moglo razviti življenje,
razviti življenje, a ne samo to - v    njem    ne bi mogli nastati niti planeti, niti
mora biti zelo staro, da bi se v    njem    lahko rodili opazovalci, saj smo sestavljeni
močnem, če ga pravilno razumemo (o    njem    več pozneje), ne gre za causa finalis,
obstajalo zgolj eno možno vesolje in v    njem    ena sama možna lokacija zavestnega
vesolje in potem šele človek opazovalec v    njem   .
Triglavskem narodnem parku svoje mnenje podala 8. maja in v    njem    izrazila podporo za sprejem predloga
V    njem    je opozorila, da podjetje Hit, ki ga