Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcse3 (15)


videzu krene življenje po tisti poti, ki    mu    jo nakaže vzgoja.
sposobnosti, da jih spoznamo, temveč so    mu    le‐te dolžne hvalo tudi za svojo eksistenco,
vanj, marveč živi življenje, ki so    mu    vsi užitki enako dragoceni.
denarja bi si postavila prebivališče, ki    mu    ne bi bilo para v vsem departmaju.
lahko veljalo za bogoskrunstvo, zato se    mu    je kmalu odpovedal.
jo biti sposoben najti v okolju, ki    mu    pripadaš...
Legel sem na hrbet in    mu    prepustil svoje podplate, takrat je
vse negibljivo, marveč le tisto, ki    mu    je bilo gibanje odvzeto, čeprav se
bi se oddaljilo v tangenti, čeprav    mu    tega nihče ne preprečuje.
ni v smeri nobeni: / ker, da so méje    mu    kje, rob skrajni bi moralo imeti, /
brez česar je pač nepopolno, ampak    mu    manjka tisto bistveno, kajti življenje
načelo res prazna tavtologija, kakor    mu    tudi sicer očitajo nekateri kritiki.
tem zakonu, o tem skropucalu, ki se    mu    reče zakon o Triglavskem narodnem parku.
prostovoljno vdal haaškemu sodišču, ki se    mu    je dobesedno že nekaj let ponujal,
Spoštovala sta moje ubogo telesce in    mu    pomagala.