Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcsd4 (9)


človek prilasti zlato in srebro, ki    ju    dobi v varstvo, in to stori celo prej
posebne prostore in zakladnice, kjer    ju    shranjujejo, okrog hiš pa si postavljajo
po treh dneh in pol je iz Boga šinil    vanju    dih življenja: postavila sta se na
»Tam    ju    bomo pokopali,« reče z globokim tihim
- Pustite    ju    pri miru!
hotela pot, snela sta pokrivali in    ju    položila tik ob sebi.
izhajal iz dveh temeljnih načel, ki    ju    je tudi prvi izrecno formuliral - iz
Avguštinovih Izpovedi, dve Kantovi deli, ki    ju    je pripravil že včeraj, pa Bergsonovo
Janez, da vprašanji oziroma odgovora    nanju    vendarle nista povsem simetrični; Spinoza