Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcsd2 (1)


dobrikanja in hlapčevstva zato, ker zaradi    njiju    podleže ta del, to je volja, mnogoglavi