Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcmp6 (426)


poln otrok in helikopter, ki visi nad    njimi   .
jih je zmeraj znebil takoj, ko je z    njimi    opravil, niso nikdar navajala ali priznavala,
najmanjšega pojma o tem, kaj se je z    njimi    zgodilo.
navadno zbirali tam, dokler niso z    njimi    dokončno pomedli.
Miselne policije se je stalno sprehajalo med    njimi   , širili so lažne govorice ter si zapisali
bilo, če si se dotaknil klobuka pred    njimi   
tako ni nihče vedel, kaj se zgodi z    njimi   , razen pri tistih redkih, ki so jih
starše in jih učili, naj vohunijo za    njimi    ter poročajo o njihovih odklonih.
Najbolj nadarjene med    njimi   , ki bi morda lahko postali žarišče
prej za nove gospodarje, ki bodo z    njimi    ravnali prav tako kot so prejšnji.
so bili navadni zločinci, toda med    njimi    je bilo tudi nekaj političnih jetnikov.
drugi strani pa so bili nekateri med    njimi    videti v dobrih odnosih s stražarji,
»Bili smo v zavezništvu z    njimi   
»Takrat, ko smo z    njimi    opravili, so bili le še lupine ljudi.«
ličnice, ki so bile videti razbite in nad    njimi    divje in budne oči.
prelomil dogovor, ki ga je naredil z    njimi   .
s številnimi mladimi ljudmi in se z    njimi    spodbudno pogovarjali.
Nekateri se tudi pritožujejo, da svojci z    njimi    - ker so stari - grdo ravnajo, in pri
Zato je tudi težko navezati z    njimi    stike, ker ne znajo hvaliti ničesar
drugod, tudi najspretnejši v obrambi pred    njimi   
Ko je sedel med    njimi   , je po naključju zaobrnil prstan proti
bogovi se ni moč skriti in tudi sile nad    njimi    ni moč izvajati.‘ -
vse po vrsti roti, valjaje pred    njimi    se v blatu, vsakega slednjega njih
nikakor ne bi smeli najvišjemu med    njimi    položiti v usta njegovemu bistvu docela
najlepše, kadar: mize stojijo pred    njimi   , šibé se pod težo obilja, kruha,
in ker - iz upravičene nevolje nad    njimi    - z veseljem hvali lepo, sprejme to
gimnastičnimi vajami in napori v zvezi z    njimi    se bo spoprijemal, ker mu je bolj pri
zoper mršave, a čvrste pse kakor pa z    njimi    zoper tolste in nežne ovce?«
stvarmi in menjava poklicnega dela med    njimi    pomenita potemtakem za državo najhujšo
Predmet ima marveč dele, ki se z    njimi    drži pokonci in se nikamor ne nagibljejo,
poželenju in željam ter je v navzkrižju z    njimi   , pa zavračamo in odbijamo.«
dele in to, kar je morebiti še med    njimi   , povezuje drugo z drugim in iz raznoterosti
da bi se izognil težavam v zvezi z    njimi   
opravljati iste posle kakor psi, čuvati z    njimi    čredo, hoditi na lov itn.?
so se potem najprej pri Krečanih, za    njimi    pri Lakedomcih začeli moški goli vaditi
plemenite pasme, so vendar nekateri med    njimi    posebno dobri in se temu ustrezno tudi
bi se drugi državljani prepirali z    njimi    ali med seboj.«
»Nadzorstva nad    njimi    seveda ne smejo zaupati najslabšim,
prve, ako ti v ničemer ne zaostajajo za    njimi   , marveč jih celo v eni, in sicer najpomembnejši
pokvarjeni, maloštevilni sposobni ljudje med    njimi    pa postanejo ravno zaradi ukvarjanja
»Ni velikega razločka med    njimi   
dejanje in nehanje ljudi, ne utegne se z    njimi    prepirati in tudi ne gojiti v srcu
»In sedaj pomisli, kaj bi bilo z    njimi   , ko bi se osvobodili, odvrgli okovje
k onim jetnikom ter si ne delijo z    njimi    muk in časti, najsi so le‐te majhne
tistih spodaj, da se navadite skupaj z    njimi    gledati temo.
In mi, dragi Glavkon, soglašamo z    njimi   .
Tiste med    njimi   , ki najbolj ustrezajo tem zahtevam,
večjo vnemo poslušal in se javno z    njimi    družil.
drugih ljudeh na slabem glasu in z    njimi    vse, kar je v zvezi s filozofijo.«
duhu in v istih vrlinah; in ko ti za    njimi    prevzamejo dolžnosti čuvarjev države,
branili in varovali, zasužnjijo in z    njimi    ravnajo kot s hlapci in podložniki,
tem da se nasprotniki iz strahu pred    njimi    brez boja uklonijo.
mlajši izenačujejo s starejšimi in z    njimi    tekmujejo v besedah in dejanjih, medtem
izjemami, čisto v ospredju: najhujši med    njimi    javno govorijo in delujejo; drugi sedijo
uniči, in se tako čuti varnega pred    njimi   , začenja zmeraj nove vojne, da ljudstvo
To so navadno najhrabrejši med    njimi   
oproščajo, vsaj tisti, ki so modri med    njimi   
skoraj vsi in ravno najmočnejši med    njimi    k tej vrsti: vsi pomenijo nekakšno
tragiki, ker so posnemovalci, in z    njimi    vsi drugi posnemovalci v razmerju do
mladeničev, katerih prva mladost je že za    njimi   
tujo bolečino, hvaliti tuje ljudi in z    njimi    sočustvovati, ko se prepustijo žalosti,
izrečena smrtna kazen, ki jo drugi nad    njimi    opravijo.«
upoštevamo dejanske razmere, ali ni z    njimi    tako: slabi in nepravični ljudje ravnajo
nekatere druge, zvečine tirane; med    njimi    je bilo tudi nekaj navadnih državljanov,
ki so jo videli vziti, je šla pred    njimi   , dokler ni obstala nad krajem, kjer
svatje žalovati, dokler je ženin med    njimi   ?
zaradi mene, da boste pričevali pred    njimi    in pogani.
Tako se spolnjuje nad    njimi    Izaijeva prerokba:
mojem imenu, tam sem jaz sredi med    njimi   
služabnike, več kakor prej, in storili so z    njimi    prav tako.
dneh naših očetov, ne bi sodelovali z    njimi    pri prelivanju preroške krvi.’
prejel pet talentov, je šel takoj z    njimi    trgovat in pridobil pet drugih.
gospodar teh služabnikov in napravil z    njimi    obračun.
Nato pride Jezus z    njimi    na pristavo, ki se imenuje Getsémani,
Izdajalec se je z    njimi    domenil za znamenje:
Med    njimi    so bile Marija Magdalena in Marija,
Dokler je ženin med    njimi   , se ne morejo postiti.
skupaj hiteli tja in prišli celó pred    njimi   .
On pa je takoj začel govoriti z    njimi   .
njih in pismouke, ki so se prepirali z    njimi   .
»Zakaj se prepirate z    njimi   
proti Jeruzalemu, Jezus je hodil pred    njimi   .
zaradi mene, da boste pričali pred    njimi   .
nekaj žená, ki so gledale od daleč; med    njimi    Marija Magdalena, Marija, mati Jakoba
Potem ko je Gospod Jezus govoril z    njimi   , je bil vzet v nebo in je sédel na
Gospod pa je z    njimi    deloval in potrjeval njihovo besedo
naj se postijo, dokler je ženin med    njimi   ?
Potem je šel z    njimi    dol in se ustavil na ravnem kraju.
ljudje ravnali z vami tako ravnajte vi z    njimi   .
Jezus se je napotil z    njimi   .
dve ribi, se ozrl v nebo, zmolil nad    njimi    blagoslov, razlomil in dajal učencem,
»Ta sprejema grešnike in jé z    njimi   
napotil proti Jeruzalemu in hodil je pred    njimi   .
Kaj bo torej storil z    njimi    gospodar vinograda?
Ne hodíte za    njimi   !
poveljnikom tempeljske straže in se z    njimi    domenil, kako bi jim ga izročil.
Med    njimi    se je tudi vnel prepir, kateri izmed
zbrane enajstere in tiste, ki so bili z    njimi   .
judejsko podeželje, se tam zadrževal z    njimi    in krščeval.
Med    njimi    je bil tudi človek, ki je bil bolan
In bil je razdor med    njimi   .
povedal in odšel ter se skril pred    njimi   .
Ko bi ne bil storil del med    njimi   , ki jih ni storil nihče drug, bi ne
Dokler sem bil z    njimi   , sem jih varoval v tvojem imenu, ki
Tudi Peter je stal med    njimi    in se grel.
se imenuje Dvojček, pa ni bilo med    njimi   , ko je prišel Jezus.
njegovi učenci spet notri in Tomaž med    njimi   .
Ko je bil z    njimi    pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo
Nihče med    njimi    ni trpel pomanjkanja.
ste jih naredili, da bi klečali pred    njimi   .
Poslej se je z    njimi    družil v Jeruzalemu in pogumno govoril
Razpravljal je s helenisti in se z    njimi    prerekal, ti pa so ga nameravali ubiti.
je sešila Gazela, ko je živela med    njimi   .
prosili, naj ostane še nekaj dni med    njimi   .
»Šel si v hišo neobrezanih in jedel z    njimi   
je rekel, naj grem brez odlašanja z    njimi   .
Med    njimi    pa je bilo tudi nekaj mož s Cipra in
Gospodova roka je bila z    njimi    in veliko ljudi se je spreobrnilo h
Onadva pa sta se z    njimi    pogovarjala in jih spodbujala, naj
postavila po robu in razpravljala z    njimi    o tem; sklenili so, naj Pavel in Bárnaba
Nobene razlike ni naredil med nami in    njimi   , saj je z vero očistil srca.
Nekaj časa sta se mudila med    njimi   , nato sta se s pozdravom miru poslovila
tri sobote zapovrstjo razpravljal z    njimi   .
precéj Grkov, ki so častili Boga, med    njimi    nemalo uglednih žená.
izprijencev, ki so postopali po trgu, ter z    njimi    zanetili nemir in razgrajali po mestu.
Mnogi med    njimi    so sprejeli vero, in tudi nemalo uglednih
Vsi Atenci in tujci, ki živijo med    njimi   , namreč ne poznajo večjega užitka,
šest mesecev ter učil božjo besedo med    njimi   .
Vzemi jih s sabo in opravi z    njimi    očiščevalne obrede!
Naslednjega dne je šel z    njimi    v tempelj k očiščevanju.
ga vzkliknil, ko sem stal sredi med    njimi   : ‘
Med    njimi    ni ostal dlje kot osem ali deset dni,
shodnicah sem se pogosto znašal nad    njimi    in jih silil k bogokletstvu.
tudi Bereníka in vsi, ki so sedeli z    njimi   .
Med    njimi    ste tudi vi ki vas je poklical Jezus
brezbožnost od Jakoba; to bo moja zaveza z    njimi   , ko bom odvzel njihove grehe.«
Patrobája, Hermája in brate, ki so z    njimi   .
sestro, Olimpája in vse svete, ki so z    njimi   .
ubogajte take in vsakega, ki sodeluje z    njimi    in se trudi.
»Prebival bom med    njimi    in med njimi bom hodil in bom njihov
»Prebival bom med njimi in med    njimi    bom hodil in bom njihov Bog in oni
zgledovanju, ko je dal, da je Kristus nad    njimi    slavil zmago.
Toda jeza nad    njimi    je že prikipela do vrhunca.
na svet, da bi odrešil grešnike, med    njimi    pa sem prvi jaz.
Med    njimi    sta Himenáj in Aleksander.
Med    njimi    Fígel in Hermógen.
od najmlajšega do najstarejšega med    njimi   .
»To je zaveza, ki jo bom sklenil« z    njimi    »po tistih dneh,« govori Gospod.
Toda obsodba nad    njimi    že davno ne počiva in njihova poguba
brezbožnih del, ki jih je - ker je živel med    njimi    - gledal in poslušal iz dneva v dan,
Toda Diotréf, ki hoče biti med    njimi    vodilni, nas res ne trpi.
prestolu, bo razpel svoj šotor nad    njimi   .
naporov; zakaj njihova dela gredo z    njimi   
Zakaj z    njimi    se je dopolnil božji srd.
delal čudesa v njeni navzočnosti: z    njimi    je bil zapeljal nje, ki so sprejeli
In prebival bo z    njimi   , oni bodo njegovo ljudstvo in Bog sam
Današnja pogajanja med    njimi    in predstavniki delodajalcev, ki jih
In kakšno je razpoloženje med    njimi    v zadnjih dneh pred odhodom?
Med    njimi    sta tudi ruska kozmonavtka Jelena Kondakova,
Med    njimi    je tudi predlog zakona o ratifikaciji
prosili za sodelovanje z EU skupaj z    njimi   .
vsebuje nekaj manj kot 40 točk, med    njimi    tudi predlog zakona o ratifikaciji
vrsta senatorjev in kongresnikov - med    njimi    nekdanji senator Bobe Dole - obljubila,
izrazil veselje, da je njihova država med    njimi   , in razočaranje, da so v Beli hiši
Ne samo, da ima v nasprotju z    njimi    hitre recepte za katero koli domačo
Mala sestrica kleči pred    njimi   .
vse to delajo za rod, ki vlada nad    njimi   .
govorite v naši besedi, vpijejo nad    njimi   .
tiste, ki so lačni prave besede in bo ž    njimi   .
mesto, ki se zvija v lakoti in krčih pod    njimi    in bodo čakali, kdaj se bo rodil sin
Treba je teči za    njimi    in jim prekrižati pot, dati jim lepo
bile nekam čudno vodene in prazne, pod    njimi    se je vlekla široka plava senca.
Ko je stal v sami srajci pred    njimi   , se je porodila v njem neka otroška
Slekel je še srajco in stal pred    njimi    ves bel in tenek.
Vrata so zaloputnila za    njimi   .
Poješ z    njimi   , kadar so veseli, vriskaš z njihovim
v črno domačo zemljo, ki leži pred    njimi   .
In zemlja za    njimi    puhti.
moji je radost, pozabljenje in pojem z    njimi   , z njimi vso noč.
radost, pozabljenje in pojem z njimi, z    njimi    vso noč.
harmoniki in gromkem basu, zapojem z    njimi    pesem o trti in o ljubezni, ki se nikdar
Za    njimi    stopajo pastirji, oprtani s koči in
in se je cesta nagnila, se je pred    njimi    zalesketalo morje.
Po ulicah so valovili ljudje in med    njimi    so s težkimi, upognjenimi koraki stopali
- Toda kam z    njimi   ?
Med    njimi    je najdragocenejši in najvažnejši stara
Samo spomin bo ostal za    njimi   .
»Kaj je z    njimi   ?« sem vprašal.
Na vislice z    njimi   , na vislice!"
leti, takoj po vojni, toda ne, da bi z    njimi    pognali šolo v zrak - na to še pomislil
Ne mažite si z    njimi    svojih rok.
da ni potreba, da bi se on jezil z    njimi   , to je njeno delo.
vozeh, dekleta so bila med    njimi   , in prepevali so, dokler niso dosegli
je bril, ker žena ni marala, da bi z    njimi    pometal močnik iz žlice.
Kupil si bo konje, spomladi bo z    njimi    oral sebi in drugim, pozimi bo z njimi
njimi oral sebi in drugim, pozimi bo z    njimi    prevažal les.
spočetka silno otepale, potem pa so šle z    njimi    za poslednje krone, za kos komisa,
Sicer ni vedel, kam z    njimi   , toda če jih prehrani čez zimo, jih
Pred    njimi    sta korakala obsojenec in vojni kurat.
črne kave in nosečih deklet, da bi nad    njimi    otresala svoj jezik.
nedeljah se je Jakob sprehajal med    njimi   .
Pred    njimi    je Veronika vlačila težke železne grablje
Med    njimi    je bila tudi Tinka v lepi beli obleki,
jim je delila cedele in se šalila z    njimi   :
Z    njimi    sem doživljal tudi svojo pomlad: staro
Tudi o svoji prihodnosti sem ugibal z    njimi   .
zapičil vanj svoje oči, potem je z    njimi    obšel sobo in se spet vrnil k načelniku,
Zinko, da se je vdala in zaplesala z    njimi   .
živahno, kakor bi se sama sreča vrtela med    njimi   .
pevke in bilo je dobro znano, da med    njimi    in tremi Peskarjevimi ni bilo bogve
»Zdaj pa v gnojnico z    njimi   , saj imajo tako črne srajce,« je rekel
»In da bodo na varnem, semle z    njimi   ,« je dejal Nace in odprl hram.
Vrt pa je pred    njimi   .
zgubasta, ta vozel skrotovičeni, je bil z    njimi   .
Za    njimi    sta se primajala dolg in koščen nemški
prsti so preveč okorno orodje, da bi z    njimi    prekladali ščepce tako drobnih in dragocenih
Saj bi se že zdavnaj zrušili pod    njimi   .
potiskajo na tilnik, da se ne bi z    njimi    zadevali v nizki prečni tram, se z
stropom se ziblje glava pri glavi in med    njimi    se zdaj vrti tudi rdečelasa glava kakor
in izbirajo dekleta, ki bodo šla z    njimi   .
Pred    njimi    se odpre sedlo.
Pod    njimi    je ozka in globoka Baška grapa, vsa
že Angleži in Američani opravili z    njimi   
Tri korake nad    njimi    stoji v klancu partizan.
Pred    njimi    je strojnica.
Za    njimi    peha čokat fašist preplašenega Mojega Jezusa
Vaščani pritiskajo za    njimi    v primerni razdalji.
Med    njimi    so tudi Sova, Moj Jezus in Okrogličar.
»Rekel sem, da grem z    njimi   !« izbruhne Drejc in sili naprej.
Za    njimi    počasi prilomasti tank, nato drugi,
Tik pod    njimi    je v ozki dolini požgana vas.
Med    njimi    gre Tildica; roke ima zvezane, a glavo
Obrekarica počasi suče glavo in strmi za    njimi   ; osupli, negibni obraz ji začenja drhteti
Dragarica plane za    njimi    z visoko dvignjenimi sklenjenimi rokami
Pred    njimi    se poganjajo.
kanglicami in steklenicami v rokah, za    njimi    sopiha sedemdesetletni gluhi Zavoglar,
V grapi, nekje globoko pod    njimi    bobni.
se čudež kakor v pravljici: tik pred    njimi    stoje pod visokimi skalnimi previsi
Za    njimi    se opoteka dolga vrsta bolničarjev
krikom pozdravljajo tanke in drvijo za    njimi    v napad.
Pred    njimi    je Trst in morje se svetlika.
tako strašni, da je vse trepetalo pred    njimi   .
odgovora ni bilo, je najmanjši med    njimi   , zelo suhljato in bledo človeče s kratkimi
Caposquadra je slovesno odkorakal za    njimi   .
mrzla tišina, a valovala je tudi nad    njimi   , kajti v tišino se je pogreznila vsa
nima prav nobenega namena, uganjati z    njimi    umazanih norčij.
»Ne hodite preveč blizu!« je za    njimi    zakričala mati, ki je v veži pinjila
prazno ter nekajkrat krepko zazvonil z    njimi   , da bi se prepričal, če se res ne bo
postajal ob njivah ter se pogovarjal z    njimi   .
počakali Matica, da bi se spustil z    njimi    v pogovor o pravi palici in lepi ljubici.
na vrvi vsak svoje tele, da bi se z    njimi    umaknili v sosedno vas, ki je bila
Bodo vsaj tekali za    njimi   !
Boš raje pokadila za    njimi    - če si ne bodo sami pokadili ...«
prašiči, na tretjem spet vojaki, toda med    njimi    je Matic prav razločno videl Loputnika,
spoštljivi razdalji tiho šli otroci, za    njimi    ženske, ki so molčale, za ženskami
Otroci so tiho obstali v polkrogu, za    njimi    so molčale ženske in moški.
zaradi svojih otrok, češ kam naj gre z    njimi   , jokala je zaradi Ravničarja.
njivami, in v visoke gore, ki so stale za    njimi   .
najprej oče z otroki, nato sorodniki, za    njimi    sosedje.
Bili so trije in med    njimi    sem spoznal brigadirja.
deset vojakov v polni bojni opremi, za    njimi    sta šla gologlav vojak, ki je imel
Za    njimi    so se po valujoči otavi vlekle njihove
hipu postavili tako, da je bil med    njimi    precejšen četverokotnik.
Igral se je z    njimi   , kakor se lovski pes igra z utrujeno
komolcem in za zaključek podrgnil z    njimi    še ob svojo napeto zadnjo plat.
Mama je zaprla vrata za    njimi    in stopila k oknu.
Tesar pa se je pognal za    njimi    in jih ujel.
je vzel kramp in lopato ter šel za    njimi   .
precej otrok in nekaj starcev, med    njimi    stari Hlip in bolehni Kočar.
tako strašni, da je vse trepetalo pred    njimi   .
odgovora ni bilo, je najmanjši med    njimi   , zelo suhljato in bledo človeče s kratkimi
Caposquadra je slovesno odkorakal za    njimi   .
mrzla tišina, a valovala je tudi nad    njimi   , kajti v tišino se je pogreznila vsa
Milica razširila roke in krilila z    njimi   , kakor
cerkveno lipo in tam počakal može, da je z    njimi    malce pomodroval.
Zelena otava pod    njimi    je bila gosto posejana z bledo rumenimi
»Toda ... kaj boš pa z    njimi   
štirih dolinah, ki so se odpirale pred    njimi   .
ne vprašate?« se je norček pognal za    njimi   , da je glasno zacingljalo v ostro jutro.
semnju kupil!« se je norček pognal za    njimi   .
Tantadruj ni mogel z    njimi    vštric, ker je bil majhen in zelo kratkih
pobešal drobno glavico in se opotekal med    njimi    kakor kapljica čiste vode, ki si med
Pred    njimi    je bila na tleh velikanska skleda še
skleda še kadečih se govejih kosti; z    njimi    so si greli premrle roke in si tešili
tako toplo žarela, kakor bi bilo za    njimi    zaprto samo zlato sonce.
Pod    njimi    se je belila pot in ob poti beli kamni
Med    njimi    se je hrabro opotekal tudi stražmojster,
cerkovnik pa je v strahu poskakoval pred    njimi    in kričal:
v Robe in da se bo tam spoprijel z    njimi   , tisti hip mu je odleglo.
v gozd, da bi jih tam počakal, se z    njimi    spoprijel in jih potolkel.«
nemirne vročine, ki je plavala med    njimi   , brneli kakor bronaste strune.
živi in skladni so tudi odnosi med    njimi   ...
Zaplatarjev nesrečnik je že spet z    njimi   !
Prekleta strešnica se je prihuljeno plazil za    njimi   .
Pognala se je za    njimi   , a nemški vojak jo je s kopitom odpahnil,
»In med    njimi    je zdaj tudi Temnikarica.«
najmlajšega, ki zdaj leži, ni bilo z    njimi   .
In kako naj opravim z    njimi   , da me prej ne potolčejo?
vztrepetavale čipke iz senc, ki so jih nad    njimi    tkale tenke mladike vrb in še tanjši
Otrok si z    njimi    umije oči, da potem vse lepše vidi
so stopili hitreje, ker je bil pred    njimi    travnik z mehko zeleno otavo, bela
cvetoči ajdi, ki se je prelivala pred    njimi    kakor belo morje.
in se ozrli v visoko goro, ki je nad    njimi    kipela naravnost v nebo.
čudno čudno, kakor da se v njivi pred    njimi    dogaja nekaj skrivnostnega, nedoumljivega.
Bouvard je bil bolj prizanesljiv z    njimi   .
bedasti, in čedalje manj sta govorila z    njimi   .
njegov napitek neškodljiv, in pred    njimi    je zvrnil vase nekaj steklenic.
Mélie, ki je tičala za    njimi   , je brž pobegnila.
umazano beli podlagi, nekateri med    njimi    so razkazovali rogove izobilja v zelenih
Prihiti za    njimi   , se kaže v javnosti.
se je prekrižanih rok sprehajal pred    njimi    in jih krotil s pogledom.
Med    njimi    je bil Gorju, vihtel je palico.
ker grofice zaradi migrene ne bo med    njimi   , in potem ko so bile izrečene besede
mogoče približati in delati poskuse z    njimi   .
odvisna od organov, mora izginiti z    njimi   
ustavljal je vaščane, da bi razpravljal z    njimi    in jih spreobrnil.
de Favergesu in morda bo potem med    njimi    vsega konec.
ju opazovala, ko sta korakala pred    njimi   .
Bouvardu in Pécuchetu, naj se pobereta za    njimi   , kar sta tudi storila, ne da bi kaj
otroke s slino, vse pa so grdo ravnale z    njimi   .
Turkom, Rusi so nekaj čisto drugega, z    njimi    nič ni, nikoli nič ni bilo in nikoli
Kako bom preživel med    njimi   ?
In potem sem drvel z    njimi    stodvajset kilometrov na uro, udobno
Tako sem sprejel povabilo, da grem z    njimi    v Tarsus, dol k morju, na veselico,
privlačim take ljudi, da se lahko z    njimi    menim, in oni mene izbirajo verjetno
Kurdi so muslimani raznih vrst, med    njimi    so celo Jezidi, za katere je hudič,
se imajo za prerokove potomce, med    njimi    so tudi potujoči sveti možje, ki prodajajo
Opravili smo z    njimi   , konec je..., je govoril oficir na mostu
velike črede ovac, pastirji hodijo za    njimi    in mahajo v pozdrav.
imam, da ne bi mogel komunicirati z    njimi   , kot da pripadajo drugemu svetu, drugačnemu,
kinkajoči ob svojih palicah, zato grem z    njimi    v vas.
med plesom, drugi pa pravijo, da z    njimi    pri delu na poljih odganjajo v podrasti
V primerjavi z    njimi    so manj kosmati Kalaši kot škratje.
potrebujejo nobene moči, ki bi dominirala nad    njimi    in jih nasilno držala organizirane...,
Med    njimi    se je sukal možakar temnejše polti,
Steze med    njimi    se vse stekajo na osrednji prostor,
jih je zgoraj v skalah še nekaj, med    njimi    tudi ranjeni, ki so zaostali, in da
vrha kanjona, da so se ptiči igrali z    njimi   ... pa telovadba, med katero sem jih učil
dejstvom, da moram, če hočem ilegalno z    njimi    v Afganistan, kontaktirati in dobiti
Med    njimi    sta bila tako kot jaz še dva tujca,
zalagajo s hašišem in hrano in da z    njimi    ni nobenega problema.
članov, leta 1985 pa že 140.000, med    njimi    15.000 žensk, o zastiranju obraza ženske
stari borec in da sem že dalj časa z    njimi   , da pa so laž novi razkrinkali.
nas so se dvigale gorske verige in za    njimi    še višje gore, za katerimi se skriva
Najbolj poznan med    njimi    je menih Suan Cang, ki je o svojem
ki izpira tisočletja star mulj pod    njimi   , ki naj bi vseboval veliko zlata in
predstavnike je bilo to dovolj, pred    njimi    je stal sveti, štirinajsti tibetanski
Obrazi so bili spet nekaj posebnega, med    njimi    sem se počutil, kot bi prišel domov.
eden redkih, ki je stalno begal med    njimi    in jih slikal, želel sem ujeti tiste
nekaj pograbilo kot tok in odneslo z    njimi   .
kilometrov oddaljenem Puriju, med katerim z    njimi    prevažajo bogove iz tamkajšnjega templja,
ugotovili, da je tesar izginil, pred    njimi    pa so ostali trije na pol dokončani
Z    njimi    so plačevali davek in kupovali vsakršne
funkcija predvsem estetska, klesarji so z    njimi    želeli prenesti v kamen templje tistega
Možakar je z dvignjeno glavo odšel za    njimi   , jaz pa sem se spet spomnil na morje.
Razmišljal sem, da bi mi bilo dano iti z    njimi   , če bi se spustil v tisto globino,
Na nov način sem posedal z    njimi    v njihovih templjih, bos in gol do
Potem ko sem iz strahu z    njimi    pokadil en joint, smo se vsi srečni
v rokah so drli od vseh strani, za    njimi    so drvele ženske, smrkavi otroci, psi,
Malo nerodno in neudobno sem malical z    njimi   , potem mi je šef pomignil v svoj šotor.
s črnimi oblaki, ki se zbirajo nad    njimi   .
ko je sedem khmerskih študentov, med    njimi    Pol Pot, sklenilo komunistično zvezo
priključili vse ljudi, ki so simpatizirali z    njimi    pred letom 1975, ko so prevzeli oblast.
kamnitih razmajanih kockah z režami med    njimi   , ravno prav velikimi, da hlastajo po
Z    njimi    naj bi se dalo kontaktirati preko izbranih
Sumatri in Toradži na Celebesu, za    njimi    pa deutero Malajci, mongoloidnega porekla,
Javi idealni za življenje in bivanje z    njimi   .
jim je čisto vseeno, kaj bo potem z    njimi    in nasprotniki.
vseeno jim je, kaj se bo zgodilo z    njimi   ...
reliefov, dolgih skupaj pet kilometrov; nad    njimi    se dvigajo portali, kapele in niše
Duša je pela z    njimi   .
Z    njimi    se ukvarjajo samo moški, vsote, ki
To, kar boš počel z    njimi    je odvisno od tebe.
z otrokom v taborišču in pohitel za    njimi   .
drevesih skačejo leteči kenguruji, pod    njimi    spodaj pa se sprehajajo meter velike
bodo dovolj pametni, da se bo dalo z    njimi    kaj zmeniti, pa ni šlo.
Avstralcih predvsem motilo, da se z    njimi    ne morem zmeniti kaj bolj občutljivega.
Holandiji družino z devetimi otroki, med    njimi    mlado Elizabeto [Gaukroger, 293].
starodavne viteze v legendah o Gralu, med    njimi    pa so se zdaj, v novih časih, znašle
No, in eden med    njimi   , Štefan - njegovo ime sem si dobro
dopoldne sedijo na kraški jasi, pred    njimi    je košarica s kruhom, sirom, avokadom
nejasne oddaljene griče in daleč nad    njimi    zasnežene vrhove, ki so kot vrsta oglatih
ogromno filozofskih komentarjev, med    njimi    mnogo takšnih, v katerih prevladujeta
Zato nekateri sodobni analitiki, med    njimi    Bernard Williams, za kriterij osebne
serafi, po dva na vsaki strani, med    njimi    pa sonce z Jezusovim srcem na levi
izven našega realnega prostora, ki z    njimi    ni pretrgan, kakor je s presežnimi
s tem da jih v spominu spremeniš, z    njimi    pa tudi sebe... in njo.
truplo mučenca atletske postave; za    njimi    stoji kamela, ki jo ženska, ležeča
beži s trga pod stebrišče palače, nad    njimi    pa se spreletavajo angeli, ki komaj
pred Huni... in tudi če so bili pred    njimi    mostiščarji, njihovih sledov ne srečaš
celotna narava... predvsem pa ljudje in med    njimi    je najsijajnejši Kristus!
ljudi v razkošnih oblačilih in med    njimi   , prav na robu slike, tudi zamišljen
so v medsebojnih odnosih, zato med    njimi    ni praznine.
Govoril sem z    njimi   , kakor govorim z ljudmi, včasih z enim,
Janez. ...in v katerem jeziku je govoril z    njimi   ?
se jim pridružil in se razgovarjal z    njimi    kakor s prijatelji, včasih pa tudi
vse redkejši, časovni intervali med    njimi    so vse večji in nazadnje naslednjega
analitikov za McTaggarta: verjetno nihče med    njimi    prav zares ne verjame, da čas resnično
samo še hortenzije se lahko merijo z    njimi   , če jih pridna roka vsak večer zaliva.
njegove sodobnike in naslednike - med    njimi    tudi znamenitega astronoma Johannesa
skupina domačinov igra briškolo, med    njimi    je tudi Angel, zdaj spet v svoji vsakdanji
takratnih uglednih astronomov, med    njimi    slavni Johannes Kepler, so se glede
se mi zdi najpomembnejša ločnica med    njimi    skrita v odgovoru na vprašanje, kje
Morda še bolj iskreno sočustvuje z    njimi   , saj zanj dobrota in sočutje nista
delovanja ”božjih odlokov“ v naravi, med    njimi    tudi naslednja:
vračajo k tvojemu ali mojemu zrcalu, med    njimi    so tudi takšni, ki se odbijajo samo
Nekateri sodobni razlagalci, med    njimi    tudi že omenjeni Andrew Bowie, vidijo
Vekovih sveta in spisih, ki so nastali pred    njimi   , razodetje nastopa predvsem kot razodetje
se je zbralo kar precej ljudi, med    njimi    tudi nekaj Brunovih bivših kolegov,
Toda nekateri fiziki, med    njimi    Weinberg in tudi Hawking, pričakujejo
našega vesoljnega horizonta, ampak je z    njimi    mislil predvsem na zvezde, druga sonca,
razen ozkega pasu ceste, je zatrpan z    njimi   .
Verjetno se predlagatelji najdete med    njimi   .
projekta bojevnik 21. stoletja, saj naj z    njimi    po novem ne bi bile opremljene zgolj
Obiskali smo že vse kolege in se z    njimi    temeljito pogovorili.
ogromno zaslužijo na njihov račun, nad    njimi    pa ni nobenega nadzora.
Za tri odstotke med    njimi    ni bilo mogoče najti rešitve.
tem treba sprijazniti, predvsem pa z    njimi    strokovno ravnati.
letos več kot tisoč udeležencev, med    njimi    jih je kar okrog šeststo nosilo bakle.
tudi eksponati v muzeju 25. maj - med    njimi    je precej dragocenih umetniških del,
malo veze in da seveda ne razčiščuje z    njimi   , ampak s sabo, s svojimi lastnimi strahovi
težka praznična tlaka in staro leto za    njimi   .
Amirji in Muamerji, pa ste skupaj z    njimi    tulili »kdor ne skače, ni Sloven'c«
»kdor ne skače, ni Sloven'c« in se z    njimi    veselili ob uspehih reprezentance,
nehote storili izbrisanim, tistim med    njimi    (če so taki), ki so se dokazano pregrešili
devizne hranilne vloge, je želela z    njimi    tudi upravljati.