Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcmp2 (534)


so si našli prostor na tleh in blizu    njih    sta drug ob drugem na klopi sedela
boji v samem Londonu in nekaterih od    njih    se je živo spominjal.
izhlapeli, in torej zanje velja, da    jih    ni nikdar bilo.
jo je imela kot ventil za nagone, ki    jih    ni mogoče popolnoma potlačiti.
preprečiti moškim in ženskam odnose, ki    jih    ne bi bilo mogoče nadzorovati, njen
sredi življenja in pri šestdesetih    jih    je večina pomrla.
Edino, kar se je zahtevalo od    njih   , je bil primitivni patriotizem, na
leta 1970 ni bilo več nobenega izmed    njih   , razen Velikega brata samega.
se skrival neznano kje, od drugih pa    jih    je nekaj kratko in malo izginilo, medtem
Izmed    njih    je na Winstona naredil največji vtis
Ni    jih    bilo moč zgrešiti; sploh pa so bila
pobijal v debati, na zvite argumente, ki    jih    ne bo mogel razumeti, kaj šele odgovoriti
ljudi se ni zmenila za Winstona, nekaj    jih    je gledalo s prikrito radovednostjo.
Bil je nekaj korakov oddaljen od    njih   , ko se je gruča nenadoma razbila in
»Polovica    jih    sploh ni imela čevljev na nogah.«
zapustili, ko so imeli devet let, po deset    jih    je spalo v eni sobi.«
si sneti klobuk, kadar si šel mimo    njih   , vsak kapitalist je hodil naokrog z
oni priznavajoče ponovil. - »Ampak ni    jih    mnogo, ki bi danes še rekli kaj takega.«
Dolg sprevod kamionov, na vsakem od    njih    je v kotih vzravnano stal vojak z olesenelim
»Toda veliko    jih    je, ki bi, če bi imeli najmanjšo priložnost.«
dojeli veličine tega, kar se je od    njih    zahtevalo, in se niso dovolj zanimali
Katera stran zmaguje,    jih    prav nič ne zanima.
Zlahka bi    jih    bilo petnajst.
»Največji od    njih    še ni star šest let.«
hrbtenični tekočini, ki se cedi iz    njih   
»Videl bi    jih    pet, če bi mogel.«
»Poskušam    jih    videti pet.«
sistematično slepiti drugi, ki so močnejši od    njih   .
Umreti v sovraštvu do    njih   , to je svoboda.
Zakaj    jih    ni bilo mogoče kako zavrniti?
pomene pa tudi možnost, da bi se do    njih    prišlo po posredni metodi.
Ni    jih    bilo treba posamič naštevati, kajti
bi bilo zločinov in prestopkov, ki    jih    sploh ne bi mogel zagrešiti, preprosto
Od    njih    se moramo namreč učiti; saj so že prej
moj ljubi prijatelj, če je eden od    njih    pravilen?
Nihče od    njih    se nikoli ne zmoti, če je res to, za
Ko pa se prvi od    njih    povzpne do oblasti, takoj zakrivlja
Potrebni so tudi svinjski pastirji, ki    jih    v naši prejšnji državi ni bilo; v tej
njimi se v blatu, vsakega slednjega    njih    po imenu zaklinja in prosi.
ne bodo pripisovali ali pa ne bodo    njih    označevali kot božjih sinov; nikakor
»Tudi    njih    ne.«
Pri nekaterih od    njih    je hvalil in grajal tempo stopice prav
podob ne zapomnimo tu, kjer so, ter    jih    ne preziramo ne v malem ne v velikem,
Gotovo se spominjaš, kako je eden od    njih    tudi Menelaju iz rane, ki mu jo je
Vsekakor vprašanje, kdo od    njih    naj vlada in kdo naj posluša?«
zlato v ognju in ugotovimo: kdo od    njih    se ne da preslepiti in ostane v vseh
čuvarjem pripomoremo do sreče, ki bi iz    njih    napravila vse drugo prej kakor bojevnike!
ki je dvakrat ali trikrat večja od    njih   
rodijo, predati drugim stanovom, od    njih    pa prevzeti dobre, uspele otroke.
eden ali če jih vlada več, nobeden od    njih    se ne dotika pomembnejših zakonov v
»Gotovo    jih    ni.«
obravnavane določbe ne ustvarjajo iz    njih    še boljših čuvarjev in jim preprečujejo
lepe oblike in vse, kar umetnost iz    njih    ustvari, medtem ko njihov duh ni sposoben,
pretreseš, se pokaže, da izhaja iz    njih    kot rezultat zmotna, začetni trditvi
Pri tem pa se nobeden od    njih    ni učil krmarjenja, nobeden ne more
pripisovati filozofom, temveč tistim, ki    jih    ne znajo ustrezno zaposliti.
vzgajajo tako, kakor želijo, in iz    njih    naredijo to, kar želijo.«
Iz    njih    potemtakem nastanejo ali največji zločinci
potem je njihovo življenje zlagano in    njih    nevredno.
resnične filozofe, zbujajo sovraštvo do    njih    in v govorih obravnavajo vse s svojih
smo dušo razdelili v tri dele in iz    njih    povzeli bistvo pravičnosti, preudarnosti,
velja za stvari, ki jih nosijo mimo    njih   
Tudi od    njih    vidijo samo sence.«
Ko bi bil kdo od    njih    osvobojen in prisiljen, da takoj vstane,
Vsakemu od    njih    bodo veljali vladarski posli za neogibno
»Vsak izmed    njih    je prst in ni važno, ali je v sredini
gre za dva predmeta, potem je vsak od    njih    hkrati eden in drug.«
Ne mislim namreč    njih   , temveč tiste pitagorejce, ki jih hočemo
preizkusiti moč njihove dialektike: kdo izmed    njih    se je sposoben približati resničnemu
njegovo spoštovanje in pozornost do    njih    popustila, do prilizljivcev pa se povečala.
Ko bomo ugotovili, kdo izmed    njih    je najmanj pravičen, ga bomo soočili
Čuvarji bodo seveda izbirali izmed    njih    najboljše za svoje naslednike, vendar
sužnjev je tak človek surov, pri tem pa    jih    ne prezira, kakor to dela pravi izobraženec;
»Če    jih    to dela malo, so to majhne škode.«
je pot, ki vodi v pogubo in veliko    jih    hodi po njej.
je pot, ki vodi v življenje, in malo    jih    je, ki jo najdejo.«
Veliko mi    jih    bo reklo tisti dan: ‘
Povem vam pa, da    jih    bo veliko prišlo z vzhoda in zahoda
Veliko    jih    je šlo za njim in je vse ozdravil.
Vpričo    njih    se je spremenil.
Tako bo tudi Sin človekov trpel od    njih   
Vendar da    jih    ne pohujšamo, pojdi k jezeru, vrzi
Odgovoril je enemu izmed    njih   : ‘
Eden izmed    njih   , bil je učitelj postave, ga je skušal
Vzemite mu talent in ga dajte tistemu, ki    jih    ima deset; kajti vsakemu, ki ima,
»Zares, tudi ti si izmed    njih   , saj te že tvoja govorica izdaja.«
Brž je stekel eden izmed    njih   , vzel gobo, jo napojil s kisom, nataknil
z njim in z njegovimi učenci; bilo    jih    je namreč veliko, ki so hodili za njim.
Veliko    jih    je namreč ozdravil, zato so vsi, ki
Postavil    jih    je dvanajst, katere je imenoval tudi
veliko,« in zelo ga je prosil, naj    jih    ne izžene iz tiste dežele.
Veliko pa    jih    je videlo, da odhajajo, in so uganili,
Hotel je iti mimo    njih   , toda opazili so ga, da hodi po vodi.
domov, bodo na poti omagali, kajti nekaj    jih    je prišlo od daleč.«
ostanke kosov, sedem košar; bilo pa    jih    je okoli štiri tisoč.
»In ko sem    jih    razlomil sedem med štiri tisoč, koliko
Tam se je vpričo    njih    spremenil.
namreč vedel, kaj bi rekel, ker se    jih    je polotila groza.
učencem, so zagledali veliko množico okrog    njih    in pismouke, ki so se prepirali z njimi.
med seboj razpravljali, kateri izmed    njih    je največji.
viničarjem služabnika, da bi prejel od    njih    del sadov iz vinograda.
Veliko    jih    bo nastopilo pod mojim imenom.
»Ta je izmed    njih   
»Res si izmed    njih   , saj si vendar Galilejec.«
v drugi podobi prikazal dvema izmed    njih    med potjo, ko sta šla na deželo.
Ko so angeli šli od    njih    v nebesa, so pastirji rekli drug drugemu:
Elizéja, pa ni bil očiščen nobeden izmed    njih    razen Naamána, ki je bil Sirec.«
Na vsakega izmed    njih    je polagal roke in jih ozdravljal.
njega, so ga zadrževale, da ne bi šel od    njih   .
Takoj je vpričo    njih    vstal, vzel nosila, na katerih je ležal,
sebi svoje učence in si jih je izmed    njih    izbral dvanajst, katere je imenoval
Janez je poklical k sebi dva izmed    njih    in ju poslal h Gospodu vprašat:
okolice ga je prosilo, naj odide od    njih   , ker jih je bilo zelo strah.
pri sebi premišljevati, kateri izmed    njih    bi bil največji.
Množice so se začudile, nekateri izmed    njih    pa so rekli:
Nekatere izmed    njih    bodo umorili in pregnali, da se bo
In vendar Bog na nobenega od    njih    ne pozabi.
»Gospod, ali    jih    je malo, ki se bodo zveličali?«
ozka vrata, kajti povem vam, veliko    jih    bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli.
človek je priredil veliko večerjo in    jih    je mnogo povabil nanjo.
Ko pa je eden izmed    njih    videl, da je ozdravel, se je vrnil
Gospod, ima    jih    že deset.’ ‘
Veliko    jih    bo namreč nastopalo pod mojim imenom
so se začeli spraševati, kdo izmed    njih    bi mogel kaj takega storiti.
se je tudi vnel prepir, kateri izmed    njih    se zdi, da je največji.
skušnjavo!«; sam pa se je oddaljil od    njih    približno za lučaj kamna.
In eden izmed    njih    je mahnil po služabniku vélikega duhovnika
»Tudi ti si izmed    njih   
Vzel jo je in jo vpričo    njih    pojedel.
jih je blagoslavljal, se je ločil od    njih    in se vzdignil v nebesa.
Nekateri izmed    njih    so ga hoteli prijeti, toda nobeden
Nikodém, ki je bil eden izmed    njih    in je bil prej prišel k Jezusu, pa
Veliko izmed    njih    je dejalo:
Nekateri izmed    njih    pa so dejali:
Nekateri izmed    njih    so šli k farizejem in jim povedali,
Eden izmed    njih   , Kajfa, ki je bil tisto leto véliki
zaradi njega veliko Judov ločilo od    njih    in verovalo v Jezusa.
Prav zato mu    jih    je tudi toliko prišlo naproti, ker
Čeprav je vpričo    njih    storil toliko znamenj, niso verovali
umeli in se ne bi spreobrnili in bi    jih    jaz ne ozdravil.«
Obvaroval sem jih in nobeden izmed    njih    se ni pogubil, edino sin pogubljenja,
odpustite, so jim odpuščeni; komur    jih    zadržite, so jim zadržani.«
Eden od    njih    mora biti z nami priča njegovega vstajenja!«
njegova senca dotaknila katerega izmed    njih   .
In ko je videl, kako se nekomu izmed    njih    godi krivica, ga je branil in se maščeval
Bog pa se je odvrnil od    njih    in dopustil, da so častili vojsko nebesnih
Cerkev; vdiral je v hiše, vlačil iz    njih    moške in ženske ter jih pehal v ječo.
še ni bil prišel na nobenega izmed    njih   , bili so samó krščeni v imenu Gospoda
vsaki Cerkvi sta določila starešine in    jih    z molitvijo in postom priporočala Gospodu,
sta se s pozdravom miru poslovila od    njih    in se vrnila k tistim, ki so ju bili
Nekateri od    njih    so se dali prepričati in se pridružili
Nato se je od    njih    poslovil in odpotoval v Makedonijo.
Ko smo se od    njih    odtrgali in odrinili, smo pluli po
očiščevanja, ko naj se za vsakega izmed    njih    opravi zaobljubljena daritev.
Od    njih    sem tudi prejel pismo za brate v Damasku,
Več kot štirideset se    jih    je tako zaklelo.
in obljube; njihovi so očaki in iz    njih    izhaja po telesni strani Kristus, Bog,
rojakov in rešim vsaj nekatere izmed    njih   .
Ali bom vzel Kristusove ude in iz    njih    napravil ude za hotníco?
Toda večina izmed    njih    ni bila Bogu po volji.
malikovalci, kakor so bili nekateri izmed    njih   , kakor je pisano:
kakor so nečistovali nekateri izmed    njih    in jih je padlo v enem dnevu triindvajset tisoč.
nečistovali nekateri izmed njih in    jih    je padlo v enem dnevu triindvajset tisoč.
preskušajmo Kristusa, kakor so nekateri izmed    njih    izzivali in so jih pomorile kače.
godrnjajte, kakor so nekateri izmed    njih    godrnjali in jih je pokončevalec uničil.
veliko slabotnih in bolehnih in veliko    jih    spi.
vsi telesni udje pa so eno, čeprav    jih    je veliko, tako je tudi Kristus.
Zato sem se poslovil od    njih    in odšel v Makedonijo.
pojdite iz njihove družbe in se ločite od    njih   
zaradi vaše vzajemne radodarnosti do    njih    in do vseh.
Druge Cerkve sem oškodoval in od    njih    dobil sredstva za preživljanje, da
gospodarji se prav tako vedíte do    njih    in opustite grožnje, saj veste, da
ljubíte svoje žene in ne bodite osorni do    njih   .
rojakov, kakor one od Judov, torej od    njih   , ki so celo ubili Gospoda Jezusa Kristusa
opominjajo: zaradi njihovega dela imejte do    njih    največje spoštovanje in ljubezen.
Eden izmed    njih   , njihov lastni prerok, je rekel:
Vodi jih lastno poželenje,    njih    usta govorijo bahavo in se zaradi koristi
   Njih    število je bilo desettisočkrat deset tisoč
Tedaj je vsak izmed    njih    dobil belo oblačilo in rečeno jim je
želeli bodo umreti, a smrt bo bežala od    njih   .
Zaradi    njih    se bodo prebivalci zemlje veselili
Pet    jih    je padlo, eden je še pri življenju
   Njih    število bo, kakor je peska ob morju.
tisti, ki so ves čas vztrajali, da    jih    ni v dvorani,« je dejal.
V današnji anketi    jih    je z da odgovorilo 61 odstotkov, pred
desetih slikarskih kolonij v Semiču, o    njih    pa sta govorila ravnateljica muzeja
tovornim vlakom, stavkovni odbor pa    jih    je odobril enajst.
tako za 42 vlakov, nasprotna stran pa    jih    je sprejela samo šest.
stavba na Kersnikovi 4 ne stoji zaradi    njih   , temveč zaradi študentov.
redno zaposlenih uslužbencev, eden od    njih    je opravljal tudi vodstvena dela, medtem
kateri so umrli trije ljudje, šest pa    jih    je bilo ranjenih.
   Njih    vrisk je zdrav in močan.
   Njih    kri se še ni posušila in zemlja, iz
videli vsega’ in ‘naredite ljudem, da bo    njih    breme sladko’.
Vesla sekajo valove in    njih    oči so zamaknjene v črno domačo zemljo,
in oberoč, ne bi odnesli    jih    milijoni ramen.
   Njih    jesen je borna, skoro praznih rok prihaja
Svetovno znan je    njih    teran, pravijo.
Nič    jih    ne moti, če piha s Čavna.
Saj    njih    vkovane roke so naše roke, njih duša,
Saj njih vkovane roke so naše roke,    njih    duša, v boli molčeča, njih srce, srce
naše roke, njih duša, v boli molčeča,    njih    srce, srce ranjene zveri, je naše.
svet svoje otroke - izgubljence iskat,    jih    ni našla in je umrla v snegu.
glasnih kamnolomov, ker so nekoč - dokler    jih    niso Lahi pregnali - kraški kamenarji
Nekaj    jih    je obviselo na svetlem Martinovem krampu.
je že umrlo na Krasu in še milijone    jih    bo umrlo.
Rodilo se    jih    bo tudi še milijon.
Devet    jih    skače doma pred bajto.
Ne vidi    jih   .
Martin?" ga je ogovoril eden izmed    njih   .
Sedaj    jih    je bilo samo še pet.
Spomladi    jih    je bilo sedem.
Zdaj    jih    je še pet.
Enajst    jih    je.
In če država pravi, da    jih    ni, kdo bi se drznil trditi kaj nasprotnega?
predvidenih toliko na cesto pognanih; in če    jih    ni predvidenih, bi jih tudi biti ne
pognanih; in če jih ni predvidenih, bi    jih    tudi biti ne smelo.
poguznjenko, ki je za vekomaj umazala    njih    pošteno ime ".
(samo kdaj pa kdaj se je zaslišalo    njih    globoko dihanje), krog medle luči je
grem mimo    njih    in se ustavim, posebno zdaj na jesen,
zmečkani, slinavi, mokri, bacili se    jih    drže in kali grdih bolezni.
Pa saj se    jih    tudi skoraj nihče ne dotika.
vsemogočimi drugimi konjunkturami hite mimo    njih    z resnimi in skrbljivimi obrazi, včasih
Tako, zdaj so šli in nihče    jih    ne bo videl nikdar več.
tisoče ljudi živi na njem in sleherni od    njih    ima svojo določno začrtano pot: rojstvo,
Martin pa se    jih    je razveselil.
Toda ta zgodba    jih    ni ganila.
dotaknejo; udarci, ki jih pogosto prejemajo,    jih    ne bolijo, njih srce ostane otroško
jih pogosto prejemajo, jih ne bolijo,    njih    srce ostane otroško čisto in nepokvarjeno,
Tako je, kakor da    jih    ni.
Če bi izginili, bi    jih    ne pogrešali.
Detektivi smo vendar nekoliko višji od    njih   .
Tukaj    jih    nihče nima.
Toda dva dni    jih    ne morem čakati.
stokajo, davki jih tarejo in oblast tudi    njih    ne pusti na miru.«
sprejel, stisnil jih je v pesti, v žep    jih    ni dal.
Pri Obrekarjevih so    jih    dobili sedem: tri Bosance, Tasića,
Odvrnil je bič vojske od    njih   .
»Pohrustal    jih    nisem.
pamtiveka - in nikdar se nismo zaradi    njih    čez mero razburjali.
Učitelj se je poslovil od    njih    z ganljivim govorom: povedal jim je,
ni s trepetajočim srcem poslovil od    njih   , samo teta Marjanca je segla v omaro
Ne da se trditi, da bi    njih    prihod zbudil bogve kakšno veselje.
Niti sovraži    jih    ne.
Tako dolgo se že sklanjajo, da    jih    križ nič več ne boli.
čas, da bi doma zgrabili za puško,    jih    ni.
Nobenega ni - in šest    jih    je bilo!’
- Ni    jih   , sem rekel, zato morava pa midva pomagati.’
so pletle nogavice, mladi pobje, ki    jih    niso pobrali in odgnali v Italijo,
Dvajset so    jih    pobrali tisto noč.
Kakor bi človek ušel iz    njih   !
Ni, ni    jih   , vem, da jih ni!« je prepričano rekla
Ni, ni jih, vem, da    jih    ni!« je prepričano rekla teta in utihnila.
Dobro ve, da    jih    ne bi našel, a tudi če bi jih našel,
zaživele: jeza in obup sta pogledala iz    njih   .
bila so samo v njenih občutkih; ni    jih    mogla razviti v misel, kaj šele v besedo.
hrano in odeje ter se poslavljajo od    njih    s smehom in s solzami.
»Vedela sem, da    jih    ne bodo.«
»Šest    jih    je.
»Sedem    jih    je bilo, pa smo napadli!«
A    jih    ne doseže; visoko se zravna, razširi
»Pet dni je že, pa    jih    še ni ...«
Četa ustašev gre mimo    njih    in se vzpenja više proti vrhovom.
Mine treskajo okrog    njih   .
»Na tem    jih    še ni.
Dvanajst    jih    je bilo ...«
Venček se    jih    je skoraj bal.
Stali so kakor prikovani k tlom - okrog    njih    pa je
»In le zakaj    jih    ne bi pognal?
Moj Jezus pa    jih    ne premore, da me razumeš!« se je opravičeval
opravila svoj posel, švignila mimo    njih    iz izbe.
In koliko    jih    je!
rodila še enega in še enega... no, devet    jih    je bilo, ko je Ravničar umrl, in najstarejši
Ravničar pa    jih    še videl ni.
Saj ne rečem, da    jih    ne bi imel rad, toda ne verjamem, če
»Koliko    jih    je! ...
Sicer pa sem nekaj slišal, da    jih    sploh ne pokopavajo.
Preveč    jih    je.
Vsa je živo obljudena s tistimi, ki    jih    ni več -«
dokler ima kremplje in zobe, ko pa    jih    nima več, je otopela in umazana žival!
take nevšečnosti, da bi človek zaradi    njih    hodil nazaj v tisti Podzemelj, ki
- Toliko    jih    je res še, da bi lahko pozobal nekaj
- Saj    jih    ne bo maral.
‘No,    jih    pa ne bo,’ sem rekel, čeprav sem zmeraj
‘Veš, ne maram    jih    več videti!’
Nisem jih nagnal, pa tudi Tilčka    jih    ni nagnala.
Na stotisoče smo    jih    zajeli pri Kobaridu.
Domačini    jih    niso marali, čeprav so samo »po službeni
Ali se še spominjaš, kako sva    jih    šla nabirat, ko si se vrnil iz ječe?
staremu človeku lahko zmeša, koliko    jih    je bilo tukaj in koliko tam ...«
njivi, zorani še po starem načinu, se    jih    je premikalo kar sedem:
»Koliko pa    jih    je pravzaprav?«
Venček se    jih    je skoraj bal.
Stali so kakor prikovani k tlom - okrog    njih    pa je valovala gosta, mrzla tišina,
Izza    njih    se je kdaj pa kdaj prisukal rdečkasti
»Kaj    jih    nimaš!
»Ali je voda že prišla do    njih   
sinovi, njegovi sinovi s Tilko, ki    jih    ni bilo.
- A ti    jih    seveda ne boš!
Bilo bi    jih    za debele knjige.
da bo za vsakega mučenika eden, če    jih    naberem štirideset.«
Okrog mize so sedeli župniki in    njih    okrogli obrazi so bili škrlatno zlati;
»Tantadruj, koliko    jih    je!« je veselo vzkliknil in poskočil,
In tudi če je, koliko    jih    je zdoma!
In koliko    jih    mora biti zdoma!
Kar precej    jih    je.
- Kakih trideset    jih    bo! - je ugotovila.
- Dolgo    jih    ni! - si je rekla.
In res    jih    ni bilo dolgo, ker je zraven nje stal
- Dolgo    jih    ni! - je pomislila Temnikarica.
- Dolgo    jih    ni! - je pomislila Temnikarica, ki
laškega častnika, ki je stal zraven    njih   , ta pa se je nekoliko manj vdano, a
Mar    jih    res ni nikjer več?...
Saj    jih    je pet!
Gačnikov Justin je bil tudi sam, pa    jih    je ukrotil celo devet! - je glasno
- Potem ne bomo, dokler    jih    ne pošljemo v Betlehem.
»Ni    jih    izdal... samo... samo...
»Seveda jih bomo, če    jih    ne bodo prej pozobali kosi.«
toda veje niso prave veje: prav nič    jih    ne čutim, grabim z rokami, a nimam
z rokami, a nimam kaj prijeti, ker    jih    ni.
»Veliko    jih    obleži v gozdu in na gmajnah, ob poteh
razmetane skale, a se je srečno odbijal od    njih    kakor žoga.
Srečno se je kotalil mimo    njih   .
enega in še enega in še enega, dokler    jih    ni bilo sedem.
In    jih    je po pisarjevem hrbtu odmeril petindvajset.
bi rastlo cel kup stvari, odpadki od    njih    bi spet dali gnojilo in pripeljali
Pécuchet je zalotil enega izmed    njih   , zgrabil ga je za ramena, ga potisnil
Vozar se    jih    ni hotel dotakniti.
Nikakor    jih    ni mogel prisiliti, da bi ubogali na
Strošek bi bil znaten, dotlej pa sta    jih    imela že preveč.
Znotraj    njih    sta dobro ločila septum lucidum, sestavljen
ogromna gmota zemlje padla dol tik mimo    njih   ; če bi bilo le malo bliže, bi bili
so ga tiščala v trebuh, kamni, ki so    jih    bili polni žepi, so ga tolkli po bokih,
Notar    jih    je imel nekaj; zaradi tega se ga je
načrpati vire, narediti analizo iz    njih   , nato zgostiti zadevo v pripoved, ki
Vi pa zahtevate, naj    jih    bo še več!«
Nekaj ljudi okoli    njih    je zagodrnjalo.
   Jih    nič ne briga.
Bilo    jih    je sedemnajst, vštevši dva velika kmeta,
»Kaj mislite, koliko    jih    je bilo?«
»Origen pravi, da    jih    ni toliko.«
Veliko    jih    je večjih od nje in to pomanjšanje
Največ    jih    sploh ni odgovorilo; drugi so rekli
in Victorine sta poznala delavce, ki    jih    ni nihče častil, in spominjala sta
rogovili in prisluškoval občutkom, ki    jih    nisem bil deležen že tako dolgo.
Ignoranca je plod prividov, zaradi    njih    napačne predpostavke, na takih osnovah
Če ne bi bilo    njih   , bi bilo konec z našo civilizacijo,
Bilo    jih    je kakih deset, vsi člani samokovskega
Otroci, bilo    jih    je cel kup, od na pol dojenčkov do
Blagor ubogim na duhu, kajti    njih    je nebeško kraljestvo...
obleka bolj ponošena, sem in tja se    jih    drži slama ali kak kurjek.
preteklosti, vse do ranega otroštva, ki    jih    v normalnem vsakdanu verjetno ne bi
zavrtih čustev, zidov in trdnjav, ki se    jih    prej sploh nisem zavedal, tam v samoti,
Bila so    jih    sama režeča se usta.
Masa je navalila na okna, bilo    jih    je vse črno.
Po nekaterih virih    jih    je skupaj desettisoč, po pet tisoč
Ne še slikati, potem boš, ko se    jih    bo nabralo še več, ko bodo skandirali,
Množica se je nabirala, bilo    jih    je vse črno in belo.
Mediji so popolnoma v rokah vlade, prek    njih    dosegajo, da množice preprostih verjamejo,
Veliko    jih    je, ki se z versko gorečnostjo strinjajo
Oče enega od    njih    s ponosom govori o sinovem morebitnem
Upam si zapisati, da večina    njih    ni zastopala uradnega mišljenja.
Ni    jih    veliko, ki naenkrat sledijo klicu glasu,
menjajo, nosijo jih, dokler ne odpadejo z    njih   .
drugih imen je muslimanskih, čeprav se    jih    ni spreobrnila niti polovica.
Politika kot da    jih    ne zanima nič bolj kot predlanski sneg.
udarcem, ki so padali z vseh strani, nekaj    jih    je dobil tudi s palico.
ne, vedno lahko izberejo drugega, če    jih    ne zadovolji več, ali če se ga naveličajo.
Veliko    jih    živi od turistov, ki so sem začeli
Bilo    jih    je nekaj sto, starih in mladih obeh
Večina    jih    je obkrožala bobnarje, ki so tolkli
Od 12 milijonov Afganistancev    jih    je bilo leta 1985 med begunci že štiri
Največ, tri milijone, se    jih    je naselilo v Pakistanu.
Ponekod    jih    je že več kot lokalnega domačega prebivalstva.
* * * Ko se je znočilo,    jih    ni bilo treba vabiti.
Ob čaju so povedali, da    jih    je zgoraj v skalah še nekaj, med njimi
Polovica    jih    je bila obvezana v umazane povoje,
Kolikor    jih    je šlo, sem zvlekel noter otroke brez
otroke brez staršev ali iz družin, kjer    jih    je kar gomazelo.
Vsako jutro se    jih    je nagnetlo noter k meni, da je vse
zunaj svoje domovine, kakšen milijon pa    jih    je baje mrtvih.
in poslikali toliko filmov, kot sem    jih    jaz v svoji finančni omejenosti v vsem
Nihče    jih    ni nikoli mogel ali hotel prav razumeti,
Kakorkoli že, od    njih    sem se nalezel nekaj njihovega miru
bogati časi spadajo med tiste, ki se    jih    bom na parah morda najraje spominjal.
Gonila sta me tibetanska kultura in    njih    usoda.
trgovci, pustolovci in popotniki, ki    jih    je bilo po tedanjih virih ob tistem
zameno pa se bodo Kitajci obnašali do    njih    po zahtevah dogovorjene avtonomije.
izginilo vsaj 80.000 ljudi, v zaporih se    jih    je znašlo 25.000, okroglo 100.000 Tibetancev
Eden od    njih    pravi, da če bi bila stara družba kompletno
se Kitajski komunisti v strahu, da    jih    ne bi prehiteli drugi imperialisti
Kitajci, se je naselilo v Indiji, precej    jih    je tudi v Nepalu.
jih bodo vrnili Kitajcem), nekaj pa    jih    je našlo pot tudi v Ameriko, Švico
Časi, ko se    jih    je največ preživljalo s težaškim in
Obsojal sem jih, čeprav    jih    sploh ne morem razumeti.
Seveda, če    jih    pri tem ne molzejo, če jim to samo
vreščeče papige... in vmes, kot da se    jih    vse skupaj ne tiče, zvita, prebodena,
telo, razum in narava vsi eno in isto,    njih    skupni imenovalec je energija, katere
srcih, ki jim pomagajo in čutijo do    njih    simpatijo.
tistih tiskovnih konferencah, kjer se    jih    nabere najprej nekaj, potem pa je gruča,
gotovi, če bo dovolj hrane za vse, ali če    jih    ne bo pometal v zrak ciklon, v tej
zato je pripravil velike načrte, ki    jih    ni zaupal nikomur.
Štiriintrideset    jih    je, najmlajši so iz petega stoletja
razkošnosti, in dvorane iz tistega obdobja, so    jih    polne vsepovsod in ne samo njega, ampak
milijonov bogov, nekateri viri trdijo, da    jih    je vsaj 300 milijonov in tudi, da jih
jih je vsaj 300 milijonov in tudi, da    jih    je toliko kot Indijcev - 800 milijonov.
dolge proge brez počitka in veliko    jih    žveči opij, da so še bolj trapasti.
pomeni psihično muko, mnogi zbeže in    jih    ni nikoli več nazaj.
koliko ljudi živi tu, sklepajo pa, da    jih    je vsaj osem milijonov, zraven je še
Z vsakega okna    jih    gleda tudi po šest, osem.
Po ulicah pa se    jih    drgne toliko, da mi ni bilo jasno,
Domačini    jih    ne marajo, ker tudi do poštenih deklet
in jo spustili za minuto šele, ko se    jih    je po njihovem nabralo dovolj, da je
Ni mi tudi jasno, kako    jih    ne moti spati z glavo, praktično z
Eden od    njih   , Sultan, me je povabil na dom.
Pondicherry, mi je pripovedovala, da se    jih    poloti nekakšna rahla omotica.
agresivnost se nekam potuhnejo in veliko    jih    je, ki začno odlagati dan odhoda, kot
nasprotje, opora pozitivnega, brez    njih    morda sveta sploh ne bi bilo...!
zato jim ni toliko do pojavov zunaj    njih   , do čistega, velikega in boljšega v
salamo in sir, niti ko sem enemu od    njih    salamo skušal zatlačiti za pas.
Več kot pol milijona    jih    je, ne poznajo knjig, niso organizirani
Od vseh naštetih dežel    jih    je najlaže obiskati prav na Tajskem,
Turisti se slikajo sredi    njih    in novinarji pošiljajo fotografije
največ osemnajst let in kakih trideset    jih    je sedelo okoli sveže skopanih zemljank.
kakega svojega mrtvega, so enemu od    njih    ukazali, naj me z motorjem odpelje
trening in taktično indoktrinacijo so iz    njih    razvijali gverilce, ki so v praksi
vidijo svojo identiteto, brez tega    jih    ni.
cele mase trdoživih poganov, ki se    jih    prej nista dotaknila niti hinduizem
po kak mesec in potem pričakovati od    njih    poročilo, kaj se jim je v votlini motalo
Osem od štiridesetih    jih    je še vedno ohranjanih.
Med templji    jih    je več, ki kažejo očitno sorodnost
Vsaj sto se    jih    je zbralo okoli.
Okoli    njih   , na otokih za morjem, ki predstavlja
Za    njih    tako poskrbe pravi ljubitelji, ko jim
tuje kadilce ovajajo in pobirajo od    njih    davek.
Vsaj deset me    jih    je povabilo v svojo hišo.
ki jih srečuješ, novi, ne spomniš se    jih    od prej in zato ne opaziš, da so se
Ljubezen ima sto obrazov, eden od    njih    je toleranca.
Tako debelo kožo imajo, da se    jih    nič občutljivega ne dotakne.
Verjamejo, da se od    njih    pričakuje tudi odprtost za druge, ki
sami s po tremi ali več otroci, saj    jih    v Kenhadelstonvilu ne marajo, ker se
Bilo    jih    je nekaj, ki se sploh niso mogli odločiti
Še danes ne vem, zakaj tako ali    jih    res čisto nič ne zanima ali je bilo
se verjetno prav tako, kot so tudi    njih    pokorili.
slikarije so najstarejše na svetu, iz    njih    kulture se svet lahko toliko nauči
Povsod se lahko naselijo, dokler    jih    ne bo gnalo naprej.
nepogrešljivi blagri napredka, kaj bi brez    njih   !
poiskal kakega drugega učitelja, saj    jih    ne manjka...
lov... prepričani so, da bi živali brez    njih    že zdavnaj izumrle!
Tudi jaz    jih    ne razumem... četudi morda drži, da bi
razumem... četudi morda drži, da bi brez    njih    divje živali marsikje res že izumrle...
v pravo resničnost - toda kdo izmed    njih    ima navsezadnje prav, mojster?
Ni    jih    treba pozabiti... samo odrešiti se moraš
Nekaj    jih    je, vendar so drobni in nepomembni,
njem, potem tudi obstaja neodvisno od    njih   .
časi kot te vrste trojstvo, drugje    jih    ne vidim: sedanjost glede preteklosti
človek v duši ne meri časov samih, ki    jih    ni več ali jih še ni, marveč meri ”le
meri časov samih, ki jih ni več ali    jih    še ni, marveč meri ”le nekaj v svojem
glede na to, ali je ton en sam, ali    jih    je več, ali so povezani v melodijo,
reševanje treh filozofskih problemov, ki    jih    klasiki niso mogli razrešiti: prvič,
časovne zanke ni edini, zadnje čase    jih    je nastalo nekaj tudi na področju kvantne
pravijo, tudi za oleandre, skoraj ducat    jih    je pred mojstrovo hišo; šele ob koncu
zgornjega vrta obkrožajo orehi - sedem    jih    je zasadil Brunov stric Filip pred
drugi simboli, svojo moč, ne smemo pa    jih    jemati dobesedno, saj navsezadnje tudi
jim gre, saj vsako znanje izhaja iz    njih   , bomo nemara ugotovili, da poti do
kateri živimo, goljufajo, moramo o    njih    največkrat dvomiti, ko nas prepričujejo
tedaj se sonce leskeče v vsakem od    njih    in se nam kaže kot pomnoženo, toda
zanikujem, kajti svobodno priznam, da    jih    ne razumem.
dolžni odreči tem obredom, saj tudi brez    njih    lahko doživijo stanje blaženosti.
iz Etike, opustil nekatere izmed    njih   , na primer, da je ”naša odrešitev odvisna
načini bivanja ali stanja stvari, ki    jih    je nebroj) pa so ponazorjeni s posameznimi
posameznega žarka, če ”moduse“ gledamo iz    njih    samih, namreč ne s stališča večnosti
če odmislimo žarke in skušamo brez    njih    opisati ”red in zvezo“ faset?
Nekaj sem si    jih    tudi označil...
obzorja v ”potencialno“ vesolje onstran    njih   .
kakšni ”zmaji“ ali ”angeli“ so tam, ki    jih    mi sploh ne vidimo!
Prav blizu za horizontom    jih    sicer verjetno ni, vsaj materialnih
prisotnosti... a vendar, kako naj vemo, da    jih    sploh ni, nikjer v brezmejnem vesolju?
pojavijo na določeni razdalji, potem    jih    je največ na še večji razdalji, nato
razlogi sprejemljivi tudi v znanosti, če    jih    ne zamenjujemo z vzroki in če se zavedamo,
Od tu    jih    ne loči nobena prostorska razdalja.
prihodnosti, a tudi blizu ne; od zdaj    jih    ne loči nobena časovna razdalja.
pomladnih pogovorov - za celo knjigo    jih    je!
Zaenkrat    jih    v ta naš predlog nismo vključili.
ostale probleme v visokem šolstvu, ki    jih    s tem zakonom ne rešujemo in jih potiskamo
tujih deželah - recimo, v Avstriji    jih    je kar nekaj, v Ameriki - točno vedo,
Nihče    jih    ni pozval k temu.
Italijani, celo tisti, ki    jih    nikakor ni mogoče prištevati med Berlusconijeve
na njih zbralo manj ljudi, kot so se    jih    nadejali prireditelji, občina in mestni
motorizirani bataljon v Celje, tam pa    jih    bo do junija 2005 parkiranih predvidenih
da lahko v tujino pošlje enega izmed    njih   .
toliko drugih izdelkov, kar 85 odstotkov    jih    gre na trge bivše Jugoslavije.
radioaktivnih odpadkov, na leto pa    jih    sprejmejo dobra dva kubična metra.
Vendar se    jih    boje bolj tisti, ki se vozijo po bližnji
prvega stoletja niso redki, vendar    jih    na Jakobovi kostnici ne najdemo.
novoletne zabave na Trgu svobode se    jih    je kljub dežju zbralo več tisoč, vzdušje
Nekaj    jih    je novo leto dočakalo kar na smučeh,
množično skočili kar doma, veliko pa    jih    je novo leto dočakalo tudi na slovesnostih
več kot tisoč udeležencev, med njimi    jih    je kar okrog šeststo nosilo bakle.
udeležencev vsako leto naraste in letos bi    jih    bilo še več, če ne bi megla in dež
pa radikalci zbujajo občutek, kot da    jih    oblast sploh ne zanima.
Največ    jih    živi v Nemčiji -
ekonomija pa že zdaj ne bi zmogla brez    njih   .
predvsem zaradi potrebe po delavcih, ki    jih    doma ni dovolj.
Nemčiji prihaja iz držav Unije, polovica    jih    je iz srednje in vzhodne Evrope ter
Leta 2001    jih    je tam živelo 37,3 odstotka.
Le nekaj manj    jih    je v Belgiji.
na žalost ne pridejo do izraza, ker    jih    tam preprosto ni.
Danes lahko rečem, da smo    jih    večino dosegli in da lahko glede na
Brez    njih    namreč hitro lahko ostanemo bosi.
prinese selitev plavalcev v ZDA, kjer    jih    Slovenija prav nič ne zanima, temveč
omenjajo znane politike, nekatere od    njih    pa celo obtožujejo, da so za to sprejeli
Več kakor 83    jih    je bilo ubitih, za desetino več kakor
Bomo, ker    jih    ta trenutek ni, znova odpirali stare
Ogromno    jih    je trpelo in pomrlo, on pa je preživel.
Imela sem hude glavobole, ki    jih    pred tem v življenju nisem nikoli poznala.
Sam teh podatkov nimam oziroma    jih    niso želeli dati, namreč imen umrlih,
tako sem čutila iz srca ljubezen do    njih    - so bili pomirjeni in polni zaupanja.
(če zanemarimo lokalne referendume),    jih    je bilo lani pet.
med tistimi, ki so bili sposobni, pa    jih    je vse več uveljavljalo ugovor vesti.
Povrh vsega pa    jih    niti niso seznanili s tem, da nimajo
zgodovinskih narodov (tu ni šlo za enega od    njih   ) predsodek manj zaveden, zato pa jemljejo
Ko jim pokažeš, da ne bo nič in da    jih    à priori ne jemlješ ne za bolj pametne
Nemalo    jih    opiše cel krog, preden ugotovijo, da
odpovedovati, saj gre za bistven del    njih    samih.
Marsikomu od    njih    bi prišla ločitev od doma še kako prav,
zaposlenih samo sedem inženirjev, medtem ko    jih    je imela pred dvema letoma več kot
Za razsvetljene se    jih    ima več.
Osem izmed    njih    se kmalu poroči, le Katharina je še
zdravimo znatno več bolnikov, kot nam    jih    s pogodbo priznava zavarovalnica, imamo
jih največkrat gradili prav oni, ki    jih    ne priznate, kdo vam čisti pisarne,
   Njih    seveda ni tako lahko izbrisati kot
tako lahko izbrisati kot one prve, ki    jih    večinoma sploh niste opazili, da žive
Kar se    njih    tiče, pa obstajata 37. čl. avstrijske