Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcmp1 (67)


kaj reče raja tipična reakcija raje    oni    nikdar -
Ti se hočeš dobro imeti; »   oni   ,« kar pomeni Partija, pa hočejo, da
»   Oni    ne morejo prenesti, da tako čutiš.«
   Oni    niso znotraj otrdeli.
ohranjaš pri življenju duha, tako kot    oni    telo, in predajaš naprej skrivni nauk,
   Oni    bodo to razumeli, O'Brien bo to razumel.
skušali isto storiti njim, če so kakor    oni    podvrženi pohlepu po zemlji in pripravljeni
In tudi tele besede:    Oni    pa stopajo v molku, Ahajci, s pogumom
predpisane odločbe, medtem ko jih bodo    oni    predpisovali, pri čemer bodo sledili
»In kako imenujejo    oni    ljudstvo?«
nanje nanaša njihovo spoznanje, kakor    oni    cenijo in ljubijo to, kar je predmet
sposobnosti in da so zato lahko samo    oni   , nihče drug, voditelji države.«
lastnika ladje pridobijo drugi in ne    oni   , pobijejo ti druge in jih pomečejo
medtem ko torej ti enoto razdeluješ, jo    oni    pomnožujejo in pri tem skrbno pazijo,
nasladi, ki jo prinaša čast, kakor    oni    v nasladi, ki jo prinaša spoznanje?«
   Oni    pa so pri sebi premišljevali:
   Oni    pa so rekli:
   Oni    pa so šli in zavarovali grob, tako
   Oni    pa so se med seboj menili, da nimajo
   Oni    pa teh besed niso razumeli, vendar
   Oni    pa so molčali, kajti med potjo so med
   Oni    pa so stegnili roke po njem in ga prijeli.
   Oni    pa so ji odgovorili:
   Oni    pa so mu rekli:
Zato bodo    oni    vaši sodniki.
ne bogatih sosedov, da te morda tudi    oni    ne povabijo in ti povrnejo.
bratov in posvari naj jih, da tudi    oni    ne pridejo v ta kraj trpljenja!’
   Oni    pa so mu rekli:
   Oni    pa so še bolj pritiskali in vpili:
Jezus je govoril o njegovi smrti,    oni    pa so mislili, da govori o navadnem
   Oni    pa so mu odgovorili:
   Oni    so Izraelci.
vzajemnosti; midva naj bi šla med pogane,    oni    pa med obrezane.
   Oni    se zavzemajo za vas, a ne pošteno;
   Oni    so iz sveta.
okoliška mesta, ki so prav tako kakor    oni    nečistovala in se vdajala grehu proti
   Oni    morda niti ne vedo, da je nocoj Božič
Tudi    oni    nocoj ne bodo spali.
   Oni    pa bodo v vsem tem pričakovali, kdaj
pisal, da je božič velik praznik in da    oni    tega še ne vedo, da samo tisti vedo,
Kdo pa še ne ve, da    oni   , mestni očetje, ne smejo kar tako razmetavati
Saj imajo tudi    oni    težke preglavice.
Toliko skrbi in toliko nevšečnosti, in    oni    se vkljub temu ubijajo tu in iščejo,
mi je, da jih potrebujem in da tudi    oni    utegnejo potrebovati mene.
hoteli so me imeti za nekaj, kar so    oni    želeli, da bi bil, kar so pač potrebovali
   Oni    zunaj se od okna umaknejo k biciklu.
   Oni    smrde, ne umivajo se, sploh ne vedo
Obenem mi tudi    oni    niso ostali dolžni.
Z novotarijami so poskušali tudi    oni   , recimo, da bi se dal obrezati, ali
Tudi    oni    niso imeli dosti več uspeha kot jaz
   Oni    pa nič.
delajo po izkušnjah, ki so stare kot    oni   .
   Oni    pa kar naprej okoli templja, bolj srečni,
Poslušali so tudi    oni    z očali in boljšim znanjem angleščine
svojih predstavah, in prepričanjih, in    oni   , moji dragi, sodelavci in zemljaki,
tuji donatorji) in da so potemtakem    oni    zgradili Auroville in da ga imajo zato
last vsega človeštva in da so bili    oni    tisti, ki so v žuljih in znoju zgradili,
ljudje razvijajo drugačno fantazijo kot    oni    najbolj vpreženi.
   Oni    pa z lakoto sploh nimajo izkušenj,
pijačo in zdaj so na pol mrtvi tudi    oni   , ker jim alkohol tako manjka, da brez
Vrtovi okoli hiš jim propadajo,    oni    pa samo pijejo in buljijo v ekrane.
Tudi    oni    so imeli svoje vojske, podjarmljali
dedje so žrtvovali grešnega kozla,    oni    pa zdaj žrtvujejo človeka... tega zmešanega
sem bil v stanju, v kakršnem so bili    oni   , se mi je zdelo natanko tako, kakor
Tisti trenutek, ko bodo    oni    pristali, bomo angažirali sredstva
razložila in jim omogočila, da tudi    oni    meni po koncertu lahko dajo, kar si
njihovih imenih pozabili, da imajo tudi    oni    »sumljivo« poreklo?