Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcme6 (833)


vrtinec peščenega prahu vstopil skupaj z    njim   .
te opazuje,« se je glasil napis pod    njim   .
zbujajoča moč evrazijske vojske za    njim    je bilo več, kot je bilo mogoče prenesti.
»Goldstein!« je zarjul fant, ko so se vrata za    njim    zaprla.
trenutek je mati sedela nekje globoko pod    njim    z njegovo majhno sestro v naročju.
kraj, ki se je, čeprav že globoko pod    njim   , še vedno pogrezal.
kakršenkoli pretekli ali prihodnji sporazum z    njim    nemogoč.
V pogovoru z    njim    si se moral potruditi, da si ga odvrnil
Dvominutnim sovraštvom sedela tik za    njim   , ne da bi bilo zares potrebno.
vedel, pa ni nobenega načina, da se pred    njim    zavaruješ.
dotlej, dokler ni odkril, da se za    njim    skriva tako malo, kot je sploh mogoče.
Črn oblak dima je visel na nebu, pod    njim    pa oblak prahu od ometa, v katerem
Na cesti pred    njim    je ležal kupček ometa in na sredini
Od nekod pred    njim    je prihajal hrup vreščečih glasov.
»Vrag z    njim   
dvoma ni bilo več, da dekle vohuni za    njim   .
Potem je krč popustil in za    njim    je ostala topa bolečina.
Pred    njim    je bil sovražnik, ki mu je stregel
ki mu je stregel po življenju, pred    njim    pa je bilo tudi trpeče človeško bitje,
je povrnil spomin na njen obraz, z    njim    pa divja in neznosna želja po samoti.
Tedaj pa je neki glas za    njim    zaklical »Smith!«
V vrsti pred    njim    je bil majhen, uren, hrošču podoben
Na cesti pred    njim    je bil kip moža na konju, ki je menda
čvrsto, vitko telo, ki je hodilo pred    njim    s škrlatnim pasom, ravno dovolj stisnjenim,
Stala je pred    njim    zelo vzravnana, z nasmehom na obrazu,
je po odvrženem kombinezonu in ju z    njim    delno pokril.
navzgor ustavil in nekaj minut govoril z    njim   .
Govoriti z    njim    je bilo, kot bi poslušal cingljanje
vlada, oziroma se zdi, da vlada, med    njim    in O'Brienom in o nagibu, ki ga včasih
»Kaj pa bi lahko naredil z    njim   , tudi če bi ga obdržal?«
nekdo, ki je večji od njega, hodi tik za    njim   .
se je zdelo, da se je razgrnilo pred    njim    vse njegovo življenje kot pokrajina
»Winston, Winston!« je mati klicala za    njim   .
potapljajoči se ladji, globoko pod    njim   , tonila globlje z vsako minuto, pa
Za    njim    je Winston lahko videl pisalno mizo
mu pridružil občutek hinavstva in z    njim    krivde.
Nekdo je zasopel in zatopotal za    njim    in dobil je divjo brco v gleženj, ki
Nihče drug ni govoril z    njim   .
Z    njim    so bili stražniki, drugi zasliševalci,
svoje krivoverstvo in opajajoč se z    njim   
Za    njim    so bili častnik z voščenim obrazom
sta bili dve mizici naravnost pred    njim   , obe pokriti z zelenim suknom.
je bil vonj po ginu, ki je živel z    njim    noč in dan, v njegovem spominu zamotano
opravimo (in sicer najbolje) samo z    njim   
razklala zemlja in na pašniku pred    njim    se je pokazala globoka razpoka.
Uranova dejanja in Kronovo maščevanje nad    njim   .
in med svojimi tovariši: kako je z    njim    in s posadko.«
pokoriti rečnemu bogu in se je hotel z    njim    bojevati; in ko je dejal za svoje lase,
je sebe nevreden, se ne bo hotel z    njim    kot s slabšim istovetiti - razen morda
»O tem se ne bomo z    njim    prepirali, raje si hočemo sami priti
primešana baker in železo, ne smejo z    njim    imeti nobenega sočutja, temveč mu morajo
njegovem mnenju upravičen, da tako ravna z    njim   .
razuma, če pride do nesoglasja med    njim    in poželenji.«
pokorna razumu in v prijateljstvu z    njim   
Z    njim    sprožujete novo veliko razpravo o tej
drugič, ne more deliti nobene naloge z    njim   , ali si, tretjič, nekatere naloge lahko
tretjič, nekatere naloge lahko deli z    njim    in drugih ne ter h katerim nalogam
so najnemirnejša mladostna leta za    njim   , in tja do petinpetdesetega leta.«
otrok kljub temu rodi, potem je treba z    njim    tako ravnati, kakor da zanj ni ne hrane
jim prepustimo kot plen, ki lahko z    njim    store, kar hočejo.«
letni pridelek in ne pozabi, da pride z    njim    spet do sprave in da vojna ne traja
»Morda veš, kaj bi bilo z    njim    storiti?
predmetu njegove ljubezni ali je sorodno z    njim   
jasneje pokaže, kako previden sem z    njim    !
vstop v resnični svet, se združi z    njim    in iz te združitve se mu rodita razumnost
pot v gornji svet in seznanjenje z    njim    kot popotovanje duše v miselni svet,
ne gojijo samo laično, temveč se z    njim    ukvarjajo tako dolgo, dokler s čistim
temeljnega pomena za oligarhično ustavo: z    njim    določijo denarno vsoto, višjo kjer
starejših letih, ko je prvi vihar za    njim   , sprejme nazaj nekatera pregnana poželenja
sami vplivni, začenjajo javno pred    njim    in drugimi grajati nastale razmere.
postavita po robu in se spopadeta z    njim   , se gotovo ne pomišlja, da ravna z
prvo bitje naj bo zdaleč največje, za    njim    pa pride lev.«
nauku urejati vzgojo, potem bodi z    njim    zelo prijazen in ljubezniv; ti ljudje
obrnila, k prestolu Nujnosti in šla pod    njim    na drugo stran.
se je prestrašil in ves Jeruzalem z    njim   .
stopil iz vode in prècej so se nad    njim    odprla nebesa.
dva sta takoj pustila mreže in šla za    njim   .
takoj pustila čoln in očeta ter šla za    njim   .
Za    njim    so šle velike množice iz Galileje,
s svojim nasprotnikom, dokler si z    njim    še na poti, da te nasprotnik ne izroči
kdo prisili eno miljo daleč, pojdi z    njim    dve.
stopil k njemu gobavec, se poklonil pred    njim    do tal in rekel:
stopil v čoln, so šli njegovi učenci za    njim   .
Vstal je in šel za    njim   .
Jezus je vstal, šel z    njim    in učenci so ga spremljali.
je Jezus odhajal od tam, sta šla za    njim    dva slepa in vpila:
postal lačen sam in tisti, ki so bili z    njim   ?
Veliko jih je šlo za    njim    in je vse ozdravil.
pismoukov in farizejev začeli pogovarjati z    njim    in so rekli:
njegovi bratje; radi bi bili govorili z    njim   .
Od veselja nad    njim    gre in proda vse, kar ima, in kupi
In spotikali so se nad    njim   .
so to zvedele in šle iz mest peš za    njim   .
učence, da so šli v čoln in se pred    njim    peljali na nasprotni breg; sam pa bi
Mojzes in Elíja in se pogovarjala z    njim   .
niso prepoznali, temveč so storili z    njim   , kar so hoteli.
nekdo stopil k njemu, se vrgel pred    njim    na kolena in rekel:
Za    njim    je šlo veliko ljudi in jih je tam ozdravil.
svojima sinovoma in se poklonila pred    njim    do tal, da bi ga nekaj prosila.
in takoj sta spregledala ter šla za    njim   .
Množice, ki so šle pred    njim    in za njim, pa so vzklikale:
Množice, ki so šle pred njim in za    njim   , pa so vzklikale:
tiste, ki so bile pripravljene, so šle z    njim    na svatbo in vrata so se zaprla.
človekov v svoji slavi in vsi angeli z    njim   , takrat bo sédel na prestol svojega
Pred    njim    se bodo zbrali vsi narodi in ločil
jedli, je Jezus vzel kruh, zmolil nad    njim    blagoslov, ga razlomil, dal učencem
Juda, eden izmed dvanajsterih, in z    njim    velika množica z meči in koli, ki so
Peter pa je šel od daleč za    njim    do palače vélikega duhovnika.
Poklekovali so pred    njim    in ga zasmehovali:
Pljuvali so vanj, mu vzeli trst in ga z    njim    tepli po glavi.
Takrat so z    njim    vred križali dva razbojnika, enega
sramotila tudi razbojnika, ki sta bila z    njim    vred križana.
Ko so pa stotnik in ti, ki so z    njim    stražili Jezusa, čutili potres in kar
Od strahu pred    njim    so stražarji strepetali in bili kakor
nisem vreden, da bi se sklonil pred    njim    in mu odvezal jermenček njegovih sandal.
Takoj sta pustila mreže in šla za    njim   .
najemniki vred v čolnu in odšla za    njim   .
in njegovi tovariši so pohiteli za    njim   .
Vstal je in šel za    njim   .
cestninarjev in grešnikov je sedelo z    njim    in z njegovimi učenci; bilo jih je
jih je namreč veliko, ki so hodili za    njim   .
postal lačen sam in tisti, ki so bili z    njim   ?
in ga dal tudi tistim, ki so bili z    njim   
   Njim    pa reče:
veliko ljudi iz Galileje je šlo za    njim   .
vsi, ki so bili v težavah, tiščali za    njim   , da bi se ga dotaknili.
ne more obstati, temveč je konec z    njim   .
Tudi drugi čolni so pluli z    njim   .
In odšel je z    njim   .
Za    njim    se je odpravila velika množica in pritiskala
Nikomur ni pustil, da bi šel z    njim   , razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu
In spotikali so se nad    njim   .
Heródu in tem, ki so bili z    njim    pri mizi, se je prikupila in kralj
da so šli v čoln in se peljali pred    njim    na nasprotno stran proti Betsájdi,
prišli farizeji in začeli razpravljati z    njim   .
odpravljal na pot, je nekdo pritekel, pred    njim    pokleknil in ga vprašal:
začel govoriti, kaj se bo zgodilo z    njim   .
Takoj je spregledal in šel za    njim    po njegovi poti.
Tisti, ki so šli pred    njim   , in tudi tisti, ki so šli za njim,
pred njim, in tudi tisti, ki so šli za    njim   , so vzklikali:
Pojdita za    njim    in tam, kjer bo vstopil, recita hišnemu
so jedli, je vzel kruh, zmolil nad    njim    blagoslov, ga razlomil, jim ga dal
Juda, eden izmed dvanajsterih, in z    njim    množica z meči in koli, ki so jo poslali
Neki mladenič gre za    njim   
Neki mladenič je šel za    njim   .
Peter pa je šel od daleč za    njim    prav na dvorišče hiše vélikega duhovnika.
»Kaj torej hočete, da storim z    njim   , ki ga imenujete judovski kralj?«
glavi, pljuvali vanj, poklekovali pred    njim    in se mu klanjali.
Z    njim    vred so križali dva razbojnika, enega
Tudi onadva, ki sta bila križana z    njim   , sta ga sramotila.
je še veliko drugih, ki so prišle z    njim    v Jeruzalem.
sporočila tistim, ki so bili prej z    njim    in so žalovali ter jokali.
In on sam bo hodil pred    njim    z Elijevim duhom in močjo, da obrne
Gospodova roka je bila namreč z    njim   
Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil z    njim   .
modrosti in božja milost je bila z    njim   .
namreč obšla njega in vse, ki so bili z    njim   , ker so zajeli toliko rib; prav tako
čolna h kraju, so pustili vse in šli za    njim   .
prostora, kjer bi ga nesli noter, so se z    njim    povzpeli na strešno ploščad in ga med
Vstal je, pustil vse in šel za    njim   .
Precéj cestninarjev in drugih je bilo z    njim    pri mizi.
bil lačen sam in tisti, ki so bili z    njim   ?
je Jezus to slišal, je ostrmel nad    njim   .
Z    njim    so šli njegovi učenci in veliko ljudstva.
se uprli namenu, ki ga je imel Bog z    njim   , s tem da se mu niso dali krstiti.
farizejev ga je povabil, naj bi jedel z    njim   .
Tedaj so tisti, ki so bili z    njim    pri mizi, začeli ugibati med seboj:
Z    njim    so bili dvanajsteri in nekaj žená,
zaradi množice se niso mogli sniti z    njim   .
je v hišo in nikomur ni pustil iti z    njim    razen Petru, Janezu in Jakobu ter očetu
Ko so množice to spoznale, so šle za    njim   .
je nekoč na samem molil, so bili z    njim    učenci in jih je vprašal:
In že sta se dva moža pogovarjala z    njim   ; bila sta Mojzes in Elíja.
Petra in onadva, ki sta bila z    njim   , pa je premagal spanec.
med potjo stôri vse, da se pobotaš z    njim    in te ne privleče pred sodnika.
Na lepem se je znašel pred    njim    človek, ki je imel vodenico.
Z    njim    so potovale velike množice.
poganom, ki ga bodo zasmehovali, z    njim    grdo ravnali in ga opljuvali; bičali
Šel je za    njim    in slavil Boga.
Poslali so za    njim    poslance s sporočilom: ‘
in zagledal mesto, se je zjokal nad    njim   .
Razveselili so se in se pogodili z    njim   , da mu dajo denarja.
Pojdita za    njim    v hišo, v katero bo šel, in recita
Tudi učenci so šli z    njim   .
duhovnika; Peter pa je šel od daleč za    njim   .
»Tudi ta je bil z    njim   
»Zares, tudi ta je bil z    njim   , saj je vendar Galilejec.«
Za    njim    je šla velika množica, tudi žená, ki
druga, ki sta bila hudodelca, da bi ju z    njim    vred usmrtili.
Nad    njim    pa je bil napis:
Oni pa so padli pred    njim    na obraz.
spuščal z neba kakor golob in ostal nad    njim   .
videl prihajati Duha in ostati nad    njim   , tisti krščuje v Svetem Duhu.’
se obrne, in ko vidi, da gresta za    njim   , ju vpraša:
Potem je šel dol v Kafarnáum in z    njim    njegova mati, njegovi bratje in njegovi
znamenj, kakor jih ti delaš, če ni Bog z    njim   
nisem Kristus, temveč sem poslan pred    njim   .’
prišel v življenje, ampak ostane nad    njim    božja jeza.«
Za    njim    je šla velika množica, ker je videla
Judje so tedaj godrnjali nad    njim   , ker je rekel:
učencev odšlo in niso več hodili z    njim   .
da je ostal Jezus sam in žena pred    njim   .
Jezus, je napravil blato, mi pomazal z    njim    oči in mi rekel: ‘
»Verujem, Gospod,« in se je pred    njim    poklonil do tal.
ven, hodi pred njimi in ovce gredo za    njim   , ker poznajo njegov glas.
ne bodo šle, marveč bodo bežale pred    njim   , ker ne poznajo glasu tujih ljudi.«
»Pojdimo še mi, da umrjemo z    njim   
bil eden izmed tistih, ki so bili z    njim    pri mizi.
Glejte, vse je odšlo za    njim   
odložil vrhnjo obleko, vzel prt in se z    njim    opasal.
ki je vedel, kaj vse se bo zgodilo z    njim   , šel ven in jih vprašal:
»Ali te nisem videl z    njim    na vrtu?«
Tam so ga križali in z    njim    vred dva druga, na vsaki strani enega,
prišel tudi Simon Peter, ki je šel za    njim   , in stopil v grob.
mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad    njim   .
Za    njim    se je v času ljudskega štetja dvignil
Toda Bog je bil z    njim    in ga je rešil iz vseh stisk ter mu
pokopali Štefana in glasnó žalovali za    njim   .
Ker se je ponižal, je bila sodba nad    njim    razveljavljena.
Možje, ki so potovali z    njim   , so obstali brez besed; slišali so
Kornelij prišel naproti in padel pred    njim    na kolena.
Medtem ko se je z    njim    pogovarjal, je stopil v hišo; tam je
hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z    njim   .
je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z    njim    jedli in pili, potem ko je vstal od
so se tisti, ki so bili iz obreze, z    njim    prepirali.
Šel je iz ječe in stopal za    njim   .
je prikazoval tistim, ki so prišli z    njim    iz Galileje v Jeruzalem; ti so zdaj
Sveti Duh je sklenil in mi z    njim   , da vam ne nalagamo nobenega drugega
pa si je izbral Sila in odpotoval z    njim   ; in bratje so ga priporočili Gospodovi
Pred    njim    je stal neki Makedonec in ga prosil:
Sila in Timótej čimprej prideta za    njim   .
stoiških modrijanov je razpravljalo z    njim   .
Ko sta iz Makedonije prišla za    njim    Sila in Timótej, se je Pavel lahko
poslovil in odplul proti Siriji, in z    njim    tudi Priskíla in Akvila.
naj verujejo v tistega, ki pride za    njim   , to je v Jezusa.«
Stopil je k nam, vzel Pavlov pas, si z    njim    zvezal noge in roke ter rekel:
»Proč z    njim   
»Proč z    njim   !
Poveljnik je fanta prijel za roko, se z    njim    umaknil in ga na samem vprašal:
konjenike pa so pustili, da so odšli z    njim    naprej.
je dal še večkrat poklicati in se z    njim    pogovarjal.
kakor sem pričakoval, temveč so se z    njim    prerekali o svojih verskih vprašanjih
noben človek se ne bo opravičil pred    njim    z deli postave, kajti postava nam le
S krstom smo bili torej skupaj z    njim    pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor
da je bil naš stari človek križan z    njim    vred, da bi bilo telo greha uničeno
Kristusom umrli, verujemo, da bomo z    njim    tudi živeli, saj vemo, da Kristus,
vstal od mrtvih, več ne umrje; smrt nad    njim    nima več oblasti.
sodediči pa s Kristusom, če le trpimo z    njim   , da bomo z njim tudi poveličani.
Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z    njim    tudi poveličani.
Kako nam torej ne bo z    njim    podaril tudi vsega drugega?
srca in moja prošnja k Bogu veljata    njim   , da bi se zveličali.
naj se podreja oblastem, ki so nad    njim   .
Kdor pa se z Gospodom druži, je z    njim    en duh.
neverno ženo in je ta voljna živeti z    njim   , naj jè ne odpušča, in če ima kakšna
Če en ud trpi, trpijo z    njim    vsi udje, če je en ud v časti, se z
vsi udje, če je en ud v časti, se z    njim    veselijo vsi udje.
Če sem namreč pred    njim    kdaj pokazal, da sem na vas ponosen,
Z    njim    pa pošiljamo brata, ki ga zaradi evangelija
Naprosil sem bil Tita in z    njim    poslal brata.
slabotni v njem, a pred vami bomo živi z    njim    zaradi božje moči.
Z    njim    vred so se potajili tudi drugi Judje,
Z    njim    nas je obudil in nas posadil v nebesa
celotno telo, združeno in spojeno z    njim   , ob sodelovanju celotnega veziva, in
Predvsem pa vzemite ščit vere; z    njim    boste mogli pogasiti vse ognjene puščice
krstom ste bili namreč pokopani skupaj z    njim   , v njem ste bili tudi obujeni, ker
Skupaj z    njim    je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi
tedaj se boste tudi vi prikazali z    njim    v slavi.
še živimo in bomo ostali, skupaj z    njim    odneseni na oblakih v višavo Gospodu
naj bedimo ali spimo, živeli skupaj z    njim   .
Jezusa Kristusa in našo združitev z    njim   , vas prosimo, bratje, da se ne pustite
Ker bo satan sodeloval z    njim   , bo veliki upornik nastopal z vso močjo,
si ga zapomnite in se ne družite z    njim   , da ga bo sram.
Če s Kristusom umremo, bomo z    njim    tudi zaživeli.
Če z    njim    vztrajamo, bomo z njim tudi zakraljevali.
Če z njim vztrajamo, bomo z    njim    tudi zakraljevali.
»Pred    njim    naj padejo na kolena vsi božji angeli.«
stvari, ki bi se lahko skrila pred    njim   .
duhovništvu - ljudstvo je namreč pod    njim    dobilo postavo - čemú bi bilo še potrebno,
»Če pa se odtegne, ne bo z    njim    zadovoljna moja duša.«
z Izakom in Jakobom, ki sta bila z    njim    deležna iste obljube, nastanil v šotorih.
Če kmalu pride, vas bom obiskal z    njim   .
Z    njim    hvalimo Gospoda in Očeta, in z njim
njim hvalimo Gospoda in Očeta, in z    njim    preklinjamo ljudi, ki so ustvarjeni
starešine Cerkve in naj molijo nad    njim    ter ga v Gospodovem imenu mazilijo
delaj dobro, išči miru in stopaj za    njim   .
slišali prihajati iz nebes, ko smo bili z    njim    na sveti gori.
Če rečemo, da smo v občestvu z    njim   , pa kljub temu živimo v temi, lažemo
ko se prikaže, in ne doživimo pred    njim    sramote, kadar pride.
pomanjkanju, pa zapira svoje srce pred    njim   ?
spoznali, da smo iz resnice, in pred    njim    bomo pomirili svoje srce.
vrata, bom stopil k njemu in večerjal z    njim   , on pa z menoj.
ga je jezdil, je bilo ime smrt, za    njim    pa je prihajalo podzemlje.
vesoljni svet, je bil vržen na zemljo, z    njim    vred pa so bili vrženi tudi njegovi
glej, na gori Síon je stalo Jagnje in z    njim    sto štiriinštirideset tisoč tistih,
Za    njim    je prišel še drugi angel in rekel:
Gospod gospodov in Kralj kraljev, in z    njim    vred tisti, ki so poklicani, izvoljeni
nečistovanja, kralji zemlje so nečistovali z    njim    in trgovci zemlje so obogateli od njegovega
ki so nečistovali in se naslajali z    njim   , bodo jokali in žalovali za njim, ko
z njim, bodo jokali in žalovali za    njim   , ko bodo videli dim njegovega požara.
trgovci zemlje jočejo in žalujejo za    njim   , ker nihče ne kupuje več njihovega
Iz ust mu sega oster meč, da z    njim    udari po narodih.
njihove vojske, zbrane, da se spopadejo z    njim   , ki je jezdil konja, in z njegovo vojsko.
tam zaklenil ter zapečatil vhod nad    njim   , da ne bi več zapeljeval narodov, dokler
in Kristusovi ter bodo kraljevali z    njim    tisoč let.
bodo njegovo ljudstvo in Bog sam bo z    njim   .
ZS niso prišli v parlament, in pred    njim    je bilo precej zapletov.
v Natu sploh ne razmišlja, čeprav z    njim    tesno sodeluje.
Tako je večkrat zagorela trava, pred    njim    pa niso bili varni niti gospodarski
vedno kritično, tako da kriminalisti z    njim    še niso uspeli opraviti pogovora.
Uprava je z    njim    umaknila vse izrečene suspenze in ustavila
Z    njim    naj bi zbrali štiri milijarde tolarjev.
Težka vrata so se odprla pred    njim   .
Stražnik je še enkrat zavpil nad    njim   :
pomilovali so ga nekateri; čutil ž    njim    pa ni nihče.
Nihče ni čutil ž    njim   .
vijuga na beli mizi je zaplesala pred    njim    kakor kača.
in za zeleno morje, ki se peni pred    njim   , in moli še za deklico svojo, petnajstletno
kot vso to deželo, ki se razteza pred    njim   .
Najdù, Najdù, kliče Neda za    njim   .
borbe, poln svobode in upanje je ž    njim   , svetlo in mlado, govori sam.
Strežaji so planili za    njim   .
Najdù živi in upanje je ž    njim   , svetlo in mlado.
jih hrepenim, sleherno upanje, ki nad    njim    obupam, vse to napišem.
- Hočem, pravim in stopim z    njim    iz celice k mizi.
Pred    njim    leži kos belega papirja, ki čaka na
da Libero umira, da se pogovarjam z    njim    z udarci po steni.
Znova je zrasel pred    njim    veliki:
dvorišče in kdaj so zaloputnila za    njim    težka železna vrata...
pogledal Vladimirja, ki je stal pred    njim    majhen in nebogljen, kakor otrok, ki
Za    njim    so hodili ječarji.
Nadzornik in ječarji so stopili za    njim   .
Za    njim    se je zadrl sodnik:
vrata v veliko dvorano - in obstala za    njim    na pragu.
gori, ampak po vsem tem, kar delajo ž    njim   , res zanj ni nobenega Krista več.
se bo povrnil, se bo že sklonil nad    njim   .
In lakota prihaja z    njim   .
ves oče, sama kri - in je zbežala z    njim    in kje je danes, sam bog ve.
je stal črn divjak, in je vihtel nad    njim    težek, s trnjem opleten bat.
razkuštranimi lasmi in igral, igral divje in za    njim    je bilo vse polno ljudi, ki so ploskali
Pred    njim    so valovila brda in gmajne.
Pogledal je na vas, ki je ležala pred    njim   .
Tona je tekla za    njim   , z najmlajšim v naročju, ki se je je
Vse je plesalo pred    njim   .
hodnik, ki je bil dvajset metrov pod    njim   .
O, saj ve, kako je ž    njim   .
- Konec je ž    njim   , je dejal.
Francovichka pa se je razkoračila pred    njim   , mu ostro pogledala v oči in izsula
zmagali, se je malo dlje ustavil pred    njim   .
razume že dobri dve leti, pa tudi ona z    njim   .
Kostanj sredi dvorišča šumi v vetru: pod    njim    se tiščijo smrkavci ter razpravljajo
Še ozre se ne za    njim    in nič mu ni mar, kam je padel.
kvariti svojega rahlega zdravja; saj se z    njim    dogaja prav nekaj podobnega.
rokah in nisem vedel, kaj bi počel z    njim   .
je najbrže nekje izruval žebelj in z    njim    uklesal v omet svoje ime.
glasno povedal in dvignil roko nad    njim   .
prihodu Ludvika, tako jasno zaživela pred    njim   . Počasi je dvignil glavo in vprašal:
rekla, da mu vse verjame in da pojde ž    njim   .
zapletalo, temnelo in se pogrezalo pred    njim   , podobno smolnati kepi, ki se je sicer
sta se z glasnim vreščanjem drla nad    njim    o njegovih mladih letih, o tem, da
so ga v celico in zaklenili vrata za    njim   .
detektiv in mu prijazno rekel, naj gre z    njim   .
Za    njim    je izstopila drobna postarana kmetska
zacepetala starka in se zadrla nad    njim    kakor nad paglavcem.
tudi ni, da bi se takale baba drla nad    njim   .
tri strani so se odpirale doline pred    njim   , po vseh treh so tekle reke, s severa
Gostilničarka je stopila na prag in gledala za    njim   , kako je na svojih suhih dolgih nogah
Ko je bil korak pred    njim   , se je razkoračil, razkrilil roke in
slino, in oči so se mu ovlažile: pred    njim    je ležala vas.
bo vabil in v mlinu bodo posedali z    njim   .
ogrnile plete in stopile po cesti za    njim   .
pa tam so babe še zmerom gledale za    njim   .
toda karabinjerji se niso strinjali z    njim    in so oreh zaplenili.
pri sebi in jim razložil, kako je z    njim   .
Žena je stopila za    njim   , prižgala luč in glasno rekla: »
je rekel hlapec Martinu, naj gre z    njim   .
pri priči zaslišali, kako in kaj je z    njim   , kaj je z njegovo hišo, otroki, bogastvom
je bil pri policiji in ni govoril z    njim   , Gilda je bila neznano kje - in tako
Vzel ga je v naročje in stopil z    njim    iz izbe.
In potem je šel s tisto mislijo za    njim   , ne da bi vedel zakaj.
potem je šel po promenadi in Ernest za    njim   .
gospodarja, da ga ne bi vprašal, kaj je z    njim   .
Jera pojde z    njim    in tam si bodo ustvarili novo življenje.
Zdaj pa se sestaja z    njim    in kakor se govori, je nemara celo
je njegova domačija spet zrasla pred    njim   .
postal, ker pa se ni nihče zadrl nad    njim    »Vergatterung!«, se je počasi odpravil
»Kam pa letiš,« bo Nanca kričala za    njim   .
In potem bo skočila tudi Nanca za    njim   .
Za    njim    se je v kuhinji dvignil krohot.
Ko je čebelnjak zaplesal pred    njim   , so se Jakobu ustnice razlezle v bridek
je taka mevža, da lahko počenjajo z    njim   , kar se jim zljubi.
Prst božji visi nad    njim   
Počasi so se risali pred    njim    prizori zadnjih dni.
tako rekoč brala iz oči, ravnala bi z    njim    kakor z jajcem in on ... fiiiiijuuuuu
Žef je garal in fanta sta garala z    njim   .
Fanta sta obstala pred    njim    in nista vedela, kaj bi.
Saj vendar ve, da je doma in da se z    njim    ni prijetno srečati.
Ko so se zaprla vrata za    njim   , je Nanca vprašala Venčka, kam je hodil
po mizi in rekel, naj stopijo ven z    njim   .
hlev, za silo z deskami pokrit, pred    njim    pa je ležalo polje, ki še ni bilo očiščeno
njega; peljala ga je v semenj, šla z    njim    romat na Sveto goro in ga vodila k
se je najprej razsul zvonek smeh, za    njim    pa se je oglasil trebušen bas:
vasi, ki bi se lahko pobahal, da je z    njim    izmenjal besedo.
Ko si pogledal za    njim   , je bil že kdo ve kje v grapi.
Strašili so otroke z    njim    in ga spoštovali, ker je bil pošten.
vojne,« so govorili ljudje in gledali za    njim   , ko se je zdaj že z muko spenjal po
Pogovoril se je z    njim    o sanjah, ki so ga zadnje noči mučile
močmi grabili za trebuhe in kričali za    njim   
uporabil pri svojem nosu, pač pa je z    njim    narisal v zrak nekakšno zanko.
roki tri rdeča jabolka in kričala za    njim   :
nosil po razredu, Zinka pa je hodila za    njim   , kazala z ravnilom v Venčkove mokre
najboljši učenec, je včasih potegnil z    njim   , toda pamet in dostojnost sta v takih
škarje so včasih oživele, tekle za    njim    in zevale vanj, da je Venček hotel
nanjo, naj nikar ne brije norcev z    njim   .
Graparjevemu Petru, da se posvetuje z    njim   , kaj naj ukrene.
napotila k Mojemu Jezusu, da se pomenita z    njim    zaradi vožnje.
tudi vzel pogum v roke in stopil za    njim   .
Venc in Izidor sta stopila za    njim   .
hebnil Venca v rebra in se zadrl nad    njim   :
Marjanca je strme hodila za    njim   , majala z glavo in molčala.
zakričala Zinka in vrgla klobuk za    njim   .
Zinka povedala, kako se je pošalila z    njim   , ji je pobožna teta hotela skočiti
stopil na cesto, so otroci drli za    njim   , se grabili za trebuhe, kakor bi si
»Da, zakaj bi se ne poročila z    njim   ?
se grabili za trebuhe in se drli nad    njim   , naj za ženitovanje le dobro poviška,
hudomušno pomežiknila in skočila za    njim   .
Marjanca je capljala za    njim   , se križala in obupavala, prigovarjala
Pred    njim    je ležala prostorna izba, napolnjena
razbistril, je že stala Marjanca pred    njim   , mu mahala pred očmi z nekakšnim papirjem,
bila zima in sneg, zdaj je ležala pred    njim    blatna, samo tu pa tam še zasnežena
zgrabili za trebuhe in se zadrli nad    njim   :
se je nagnil skozi okno in gledal za    njim   , ko je stopil čez most in se začel
Kar se krsta tiče, je z    njim    tako: ko se rodiš, te ne vprašajo,
Sram me je hoditi z    njim    po cestah, ker se preveč naglas vede«.
Ludvik šel - in še tisti večer se je med    njim    in Nanco ogrela stara ljubezen.
»Sem z    njim   , sem z njim, da ga jaz česnem!«
»Sem z njim, sem z    njim   , da ga jaz česnem!«
moder, da so stare ženice zmajevale nad    njim    in trdile, da ne bo živel, češ, premoder
potno čelo in počakal, da pride duša za    njim   , kajti treba bo vpiti.
Usadar je stopil na cesto, za    njim    Ustinar, Obrekar in drugi.
Vsi se premaknejo in stopijo za    njim   .
Poštar vstopi in za    njim    pritisnejo brigadir, caposquadra in
Pred    njim    je Rejcova njiva, kjer je koruza že
takrat poči drugi strel in takoj za    njim    skoraj hkrati še dva.
Za    njim    vstopi Dragič, potem Obrekarjev Stane,
Boris je šel z    njim    in Smukač.
Oče ... naš je stopil za    njim   .
Tega kar ne morem in ne morem pred    njim    povedati!« je rekla dokaj odločno in
Pred    njim    se zbira množica, njegove stare sanje
svoj kratki koničasti kazalec in z    njim    pokazal v nebo.
izpuhavajo modrikast dim, ki se za    njim    kakor iz navade ozre oko in potem obvisi
Množica se ozre za    njim   , nato pa spet v Rejca in ga samo s
obema rokama zajemajo dojenčka ter z    njim    počasi krenejo na polico nad hišo,
ima dolg in oster; vsakega oplazi z    njim   .
da bi kravja dekla uganjala šale z    njim   .
kravja dekla, zato je lahko govorila z    njim    kakor enaka z enakim.
Samo z    njim    sem se dobro razumela.
In Barbara se pogovarja z    njim   .
Prav zares se pogovarja z    njim   , saj nima nobenega človeka pri hiši,
Še caposquadra ravna z    njim    kakor z obrisnico ...
razjarjena Žuželjčevka pritiska za    njim   :
vtakni ga pod žleb!« zviška vrže za    njim    Travnikarjev stric, ki si briše roke
Vsi se oddahnejo in krenejo za    njim   .
desnico sname širokokrajnik, zamahne z    njim    proti skrinji, ne da bi se ozrl, in
»No, kaj bomo z    njim   
»Treba bi bilo pokaditi za    njim   ,« se zasmeje, »pa bom samo poškropila.«
Za    njim    koraka korenjak petinpetdesetih let.
Vsi se poženejo za    njim   .
Vsi vstanejo in se spuščajo za    njim   .
Angelca pogleda za    njim   :
Giusto se ozre za    njim    in pokima, kakor bi bil vesel tega
Angelca veselo pogleda za    njim    in pokima Nančiki:
greš?« besno zahrešči Dragarica za    njim   .
ki je ves v zanosu, stopi korak za    njim   .
Boris se spusti za    njim   .
Za    njim    drvita dva tovornjaka fašistov.
se z bliskovito naglico zapraši za    njim   .
mu pokaže na hodnik in odide šele za    njim   .
Dragarica sklene roke in hiti za    njim   .
Za    njim    pridrvi kamion italijanskih fašistov
dolgo roko, pograbi liter, trdo udari z    njim    po mizi in se pijano zadere:
Za    njim    prihiti partizan Mali - plavi lasje
Boris, Moj Jezus in Okrogličar, za    njim    partizani, otroci in vaščani.
stopil iz avtomobila, se zravna pred    njim   , kakor bi hotel raportirati ter z gromkim
stisne k njemu ter ponosno krene z    njim    in s Sovo proti Dragi.
Ustavi se dva koraka pred    njim   , sklene roke in začne preplašeno vreščati
Nančika, Sova in Boris se umaknejo za    njim   .
v roko ženi, ki venomer stopica za    njim   , kakor bi se bala, da ji bo ušel.
Moči ga zapuščajo: vsa planjava pred    njim    se zamegli, vzvalovi kakor morje, se
ramo šotorsko krilo, ki se vleče za    njim   , in odhiti naprej.
Stane, mu vzame brzostrelko in koraka z    njim    vštric.
Prvi je seveda Gregorčič, za    njim    Sova, Tone, Peter, Mali ...
Sova besno pogleda za    njim    in zalaja:
se nagne k Malemu, ki stoji tik pred    njim   .
»Govoril bi z    njim   , pa se mi izmika.«
oglasita domobranca in jo takoj ubereta za    njim   .
Sova in Mali drvita za    njim   .
dviga visoko nad glavo in udriha z    njim    po tnalu, da odmeva daleč naokoli.
zmeraj dviguje isti trš in udriha z    njim    po tnalu.
više dvigne trš in še silneje udari z    njim    po tnalu.
Partizani se vsujejo za    njim   .
Za    njim    se pripodita Sova in Drejc.
nekaj naroča Tonetu, ki stoji pred    njim   .
Na senčni ravnici pod    njim    je živo in prisrčno, kakor vsako leto
Zavoglarju puško iz rok in plane za    njim   .
Za    njim    se miže opoteka Tone s strojnico na
prisopiha h komandantu, se spogleda z    njim   , pokaže po opotekajočih se partizanih
Daj, ukaži, naj grem za    njim   
Tildica skoči za    njim    in ga ujame za roke.
sobo,« mirno reče očka Orel in stopi z    njim    k drugim vratom.
trdno obljubi očka Orel, zapre vrata za    njim    in se naglo vrača k mizi.
Prvi nese škopnik, drugi hiti za    njim    z gorečim snopom.
Boris stoji za    njim    in ga radostno gleda.
živahno skoči k njemu, a ko je pred    njim   , ga dolgo vprašujoče gleda, preden
Sova plane za    njim   .
se prikaže prvi tank, nato drugi, za    njim    tretji.
Za    njim    se vse ustavi.
trudnih urah vrača davno minuli čas in z    njim    oživlja omrtvele bolečine.
Kaznilnica pošilja, kar je ostalo za    njim    ...«
Caposquadra se je razkoračil pred    njim    in uprl roke v boke; ker je bil manjši
Venček se ne bo nikdar več zravnal pred    njim    in odgovoril:
vseh dvajset fantov, ki so delali z    njim    v Trnovskem gozdu.
časa čakati, preden je prišla duša za    njim   .
kakor bi se začudil, da stoji žena pred    njim   .
tako rekoč, in Zinka je tudi ravnala z    njim    kot s tujcem: postregla mu je hladno
je hladno in se ni nikdar zadržala z    njim    v pogovoru.
vrata so mu smuknila iz rok ter se za    njim    zaprla s takim truščem, da je korenjaški
pomisli, kaj sta obe Modrijanovi počeli z    njim   , a?
odnesel, da še smradu ne bo več za    njim   
razumeš!« je razkačeni kmet silil za    njim   .
strmel v to glavo, ki je ležala pred    njim    na mizi, siva in negibna, kakor bi
telesom, njegova glava pa je bila nad    njim    in je nihala po sinjem nebu.
Otroci so se spustili za    njim   .
Preganjali so ga s koli in se drli za    njim   :
je bilo več, so se pokratkočasila z    njim   .
Oddahnil se je, ker se je pred    njim    razgrnil njegov dan, ki je bil jasen
dan, ki je bil jasen kakor nebo nad    njim   : tam gori nikjer nobenega oblaka, tu
je glavo, toda letalo je bilo že nad    njim   .
tele za vrv in za rep ter poplesaval z    njim    po cesti.
Matic je neslišno stopil za    njim    in kakor spomenik obstal sredi izbe.
nikoder ni bilo otrok, da bi se usuli za    njim    ter ga spraševali, na katerem koncu
Tilčko, ki je kakor srna hitela pred    njim   .
Pobral je klobuk, udaril z    njim    ob koleno, da bi ga sprašil, in zamišljeno
naposled je Matic prišel v vas in z    njim    je prišel molk.
Matic se je ustavil dva koraka pred    njim    ter molče uprl vanj svoje velike, nejasne
cerkovnikova roka, ki je stresala zvonček, za    njim    se je prikazala Modrijanova glava in
Za    njim    so se zdrznili vsi, kakor bi smrt,
nogam, ki so se enakomerno pomikale pred    njim   , s svojo zavestjo pa je plaval pod
obema rokama razgrnil in zaplahutal z    njim    ter se nato temeljito useknil.
resnim in prizadetim glasom, ki je z    njim    govoril samo, kadar je pripovedoval.
Zazdelo se mu je, da visi nad    njim    grozeči plaz grušča, ki se lahko vsak
svoj robec, ga razgrnil, zaplahutal z    njim   , se useknil, se z dlanjo poribal po
Planili so za    njim    in ga prosili, naj bo vendar pameten.
Vrnila se je z    njim   .
nerodno, ker oče ni še nikdar govoril z    njim    o podobnih stvareh.
sprevideli so, da ne bodo nič opravili z    njim   , pa so ga pustili pri miru,« je nadaljeval
‘Le kaj bo z    njim   !
leskov prot, ga oklestila, zažvižgala z    njim    po zraku ter se nato kakor blisk spustila
začeli razmišljati, kaj naj ukrenejo z    njim   .
drugih gorah, ki se zdaj dvigajo pred    njim    ter ga s svojo mogočno lepoto pretresajo,
in stopil mimo - Krn pa je stal pred    njim    gol, visok, ponosen in nezavzeten.
in da se bo zato moral pogovarjati z    njim   .
robec, ga razgrnil in zaplahutal z    njim   , toda useknil se ni.
svojem življenju še ni bil govoril z    njim   , posebno pa ne s takšnim naglasom.
Z odločnim korakom je šel z    njim    do šole.
Obstal je pred    njim    in ga premeril.
V sobi pod    njim    je hirala mati, on pa se je tu učil
obvodnega grušča, ki se zdaj vsiplje za    njim   .
šel mimo nje, ona pa se bo ozirala za    njim    s svojo štirikotno belo ploskvijo ter
tam vsi ukvarjajo samo z    njim   .
Vrata se niso odprla, pač pa so za    njim    zažvenketale lopate in motike, ki so
mrtev in obrabljen, toda Modrijan je z    njim    prehodil dolgo in zmagoslavno pot od
je oče posmehljivo kliknil za    njim    in že isti hip dvignil sekiro ter z
Oče je stopil za    njim   .
Oče je molče šel za    njim   .
je kar izginjala pod    njim   , izpod mize pa so mu gledale nenavadno
Za    njim    je prisopihal zelo nizek in nenavadno
Zaprl je vrata za    njim    in se obrnil k pobu.
v knjigo, ki je odprta ležala pred    njim   .
je šel v čumnato in Kadetka je šla z    njim   .
zaupljivo vprašala Kadetka, ki je stala za    njim    in ga zaverovano gledala.
Oče je zarezal za    njim   .
boš pameten, - je rekla in stopila za    njim   .
Z    njim    je prišla moja starejša sestra.
njenega obraza prtiček, ki je bila z    njim    pokrita, da ne bi muhe sedale nanjo,
- Z    njim    sem prišla ...
šolo, sem se zelo rad pritihotapil za    njim   , mu neslišno sledil in poslušal njegove
oblačku, ki poleti večkrat visi nad    njim   .
po nekaj listov črnega lapuha, da z    njim    pokrijeva samokolnico.
obeh karabinjerjev, ki sta bila z    njim    ter sta se ves čas prestopala in naveličano
rekel brigadir, ki se je ustavil pred    njim   .
Kaj se prepiramo z    njim   !
gospodar zemlje, in trije rodovi pred    njim   .
Vsi smo jo ubrali za    njim   , kajti tudi nam se je zdelo nekaj nezaslišanega,
iz žepa rožni venec in me oplazil z    njim    po hrbtu; to je živo zabolelo, ker
Bosanca sta večkrat prišla k dedu in z    njim    zamenjala tobak za žganje.
molče pokazal prag in zaprl vrata za    njim   .
toda kljub temu mi je bilo hudo za    njim   .
Mama je skočila za    njim   , da bi mu vrnila denar in medaljonček,
Za    njim    je prišel trenutek blage, goste tišine,
Zdaj je šla še ona za    njim   ! ...
je mama zakričala za    njim   .
noge, prijeli očeta za roke in šli z    njim   .
Skobacal sem se iz postelje, odcepetal za    njim    in obstal na pragu.
dvignil prt in pogledal, kaj je pod    njim   .
Trikrat smo šli z    njim    do Preseke in trikrat smo se vsi vrnili
Za    njim    je prikrevsal grobar Ivanc z nosili.
»Saj res, kaj pa je z    njim   , s Testenom?«
obraz, droban in koščen, pa je vendar z    njim    oponašal celo vrsto vaščanov, debelih
Božena je morala z    njim    ...
kratko rečeno, Vešpa je umrl in kmalu za    njim    je izdihnila tudi Polona.
vsaj enemu odprla ter se zapentljala z    njim   , s komer koli, pa bi bilo dobro...
Boris plane za    njim   , ga pobere, obriše, poljubi, ga položi
Gino je gledal za    njim   , dokler mu niso solze zalile oči.
In kar priznam, da bi raje šel z    njim   , kakor da strašim po vasi s tem pihalnikom.«
Stopili smo za    njim    na dvorišče.
s starim človekom na pot, hodimo za    njim   .
Stopil sem za    njim    po ozkem in mračnem hodniku.
Stopil sem za    njim    v majhno sobo.
Ozrl sem se za    njim   .
Molče sem šel za    njim    po hodniku.
Caposquadra se je razkoračil pred    njim    in uprl roke v boke; ker je bil manjši
Venček se ne bo nikdar več zravnal pred    njim    in odgovoril:
radostnega nemira so se razgrinjale pred    njim    vse grdobije in vse muke njegove zaljubljenosti
odložila grablje in stopila po prstih za    njim   .
puško, gledal ptico, ki je bila nad    njim   , in venomer tiho ponavljal:
zdramila Milica, ki se je priplazila za    njim   .
obžarjenega Krna in utonila v senci pod    njim   .
osebni avtomobil komisarja Bichija, za    njim    pa črni dvanajstsedežni, odprti policijski
ploščadi, videl je Modrijana, ki je stal za    njim   , videl je pismonošo, ki je stal pri
da skoraj ni vedel, kaj se dogaja z    njim   .
Za    njim    se je z enako brzino zakadil policijski
vse tri grape, ki so se odpirale pred    njim   , in poželjivo gledal, kje grabijo seno
so stale za okni in dolgo gledale za    njim   .
domače in kar se da kratko pozdravil z    njim   , potem pa se takoj pomaknil k tramu,
»Pa še sekiro!« je zaklical župnik za    njim   .
»No, pa povej, ali bi se udaril z    njim   ?« je trmoglavil Arnac.
kakor dvoje kril in že je stal pred    njim   .
se nič ne tiče, dokler ne bo začel z    njim    potrkavati okrog moje Julke!«
Kovač je hodil za    njim    in si ga ogledoval.
»Hudič ali župnik, za    njim   !« je besno zaškripal kovač in se pognal
primeren kotiček, toda še preden sem z    njim    začel odgrebati črno gozdno zemljo,
»Tudi danes sem govoril z    njim   .
Molče sem šel za    njim   .
ves čas nekaj premleval, je stopil za    njim   .
opotekal po cesti, hlapec Cene, pa je nad    njim    vihtel bič in vpil na vse grlo:
Pobral sem robec in šel za    njim   .
Pomikal sem suknjič z robcem za    njim   , dokler ni sonce ugasnilo.
visokem jamboru in sem se peljal z    njim   .
»Pojdimo zdaj za    njim   !
Tantadruj se je pognal za    njim   , a se je takoj vrnil, ker je Lokovčen,
pozdravil Luka, nato pa je še zakričal za    njim   :
ki so se vneto prepirali v vejah nad    njim   .
Enaka Palica sta jo takoj mahnila za    njim   .
Nad    njim    je visela stenska ura in težko nihalo
in Tantadruj so ubogljivo stopili za    njim   .
Sam vrag ve, kaj bi se bilo zgodilo z    njim   , če ga ne bi bil rešil stražmojster;
Rusepatacis so ubogljivo stopili za    njim   .
Tantadruj je obstal pod obokom in z    njim    so nehote obstali tudi ostali trije.
obledele veje starega kostanja in pod    njim    so se na tleh zibale črne čipke, ki
In ker so se zibale veje, se je nad    njim    zibal tudi mesec, ki je visel izpod
Za    njim    so odskočili tudi ostali trije.
Možje so tiho stopili za    njim   .
Stražmojster je še enkrat zahropel in za    njim    je zahropla vsa dolga moška vrsta.
Za    njim    je pritrdilno zamrmralo.
Možje so se tiho premaknili za    njim   .
Nizko pod    njim    je visel mesec.
hlačah; in ker je stal v oknu in je za    njim    padal na ozko notranje dvorišče žareč
zameglile oči, a vseeno je jasno gledal za    njim    in je bil bridko ponosen nanj.
da bo,« je rekel kmet in se vrnil za    njim    v sobo.
In že je stala pred    njim   , vsa živa, vsa bela, vsa svetla, kakor
Spet je stala pred    njim   , vsa bela in vsa mehka, s sinjim smehom
»In kaj je bilo z    njim   
»In kaj je bilo z    njim   
In to je prav vse, kar je bilo z    njim   
Peter Majcen, kakor bi kmet sedel pred    njim   .
Dekle je stala komaj deset korakov pred    njim   .
Kmalu se je pred    njim    odprla dolinica, niti kilometer dolga
Pod    njim    se je vijugal potok.
In Temnikar je že hodil pred    njim   .
Ležala je pred    njim    vsa bela in vsa tiha, samo Idrijca
svet, ki se je resnično razgrinjal pred    njim   .
Oblak je bil prav nad    njim   .
čudovito pokrajino, ki se zdaj odpira pred    njim   .
In ukvarjam se z    njim   .
bi bil njemu podoben, bi bil šel z    njim   ,« je pomislila ter nato začela premišljevati,
enkrat zakričala in ker ni planila za    njim   , ko je izginil za
In bom z    njim   !
kriknila in kako je hotela planiti za    njim   , ko je izginil za vogalom, a se je
Za    njim    je skočil vojak v čeladi in s puško
na noge, toda noge so se vlekle za    njim    kakor mrtve.
nato obstali komaj nekaj pedi pred    njim   :
zamaknil v sinjino, ki je bila razpeta nad    njim   .
Pred    njim    se je razgrnila precej široka jasa
In tedaj se je pred    njim    začel odvijati prizor požiga in pokončanja.
votlo, votlo je bilo sinje nebo nad    njim    -
trdnih tleh, narava je oživela - in pred    njim    je bila trobenta, ki ga je že tako
spremenila v sneg in kdaj se je pred    njim    razgrnila zimska pokrajina.
se mu je zazdelo, da stoji nekdo za    njim    in ga opazuje; ne sovražnik, temveč
Za    njim    je bila gola siva stena.
Temnikar, kakor bi nesrečni Miha držal z    njim   .
skočil za    njim    in zamahnil še enkrat in nato še enkrat.
Komaj deset korakov pred    njim    je stal Martin in strmel vanj kakor
Pred    njim    se je odprl drevored.
Pred    njim    bi se odprl drevored, on pa -«
Črnilogarica je stala za    njim   .
Črnilogarica je stopila za    njim   .
s petim pa se je spoprijel in se z    njim    vred vrgel v prepad.«
domačimi, če potolče belogardiste - in pred    njim    se je razgrnila živa slika požiga in
Gledal je za    njim   , dokler ni luč izginila.
kmetica in v sami srajci pritekla za    njim   .
Pred    njim    so stali starec, otrok in dekle.
ki so rasle na obeh straneh ter nad    njim    prepletale svoje dolge, tanke veje.
Z    njim    je hodil vsako jutro in vsak večer
Zelo rad sem se pogovarjal z    njim   .
Skopičnikom, in pogovarjal se je z    njim    kakor s starim znancem.
Gazil je srebrnozeleno otavo in tudi za    njim    se je vlekla temna sled razbitih biserov
je brodil po otavi in spet se je za    njim    vlekla temnozelena sled razbitih biserov
vseeno, ker sem videl nebesno modrino nad    njim   .
»Saj bo konec vesel!« je zaklicala za    njim    Jelica.
se gostje že pri vratih ozirali za    njim   .
Pécuchet se je spričkal z    njim   ; vmešal se je lastnik, vendar ni poslušal
opletali po petah, na koleščkih vozijo z    njim   .
sta mislila, da se morata odpeljati z    njim   .
zagledal je kabriolet, pognal se je za    njim   , da bi ga dohitel.
so bila polja, na desni skedenj, za    njim    cerkveni zvonik, na levi pa zavesa
je stal grad z belim pročeljem, za    njim    je bil gozd, potem pa trata, ki se
Četudi bi se ves čas ukvarjal samo z    njim   , ne bi bil v spodobnem stanju.
Rekel je Bouvardu, ki je tekel vštric z    njim   :
je v delavnico stopil kmet Gouy, za    njim    pa žena; boječe se je držala daleč
Bil je gospod Foureau, z    njim    pa poljski čuvaj.
je njegovo grozo in zakričal je za    njim   :
je z letoviščarsko palico zapodil za    njim   , vmes pa tulil:
dežnik, škrici suknjiča so vihrali za    njim   , nahrbtnik mu je opletal po hrbtu.
je dejal, da bi se rad pogovoril z    njim    o čudnem antropološkem vprašanju.
Nad    njim    je visel star baldahin, narejen iz
Pécuchet se je strinjal z    njim    in hotel mu je nekaj prebrati iz Vica.
Vzdihoval je, ni vedel, kaj je z    njim   , samemu sebi se je zdel drugačen.
ladjah, trdil, da bi se rad izgubil z    njim    v blodnjaku.
nosil vedrce z blagoslovljeno vodo, za    njim    je šel cerkovnik.
In ker so se vsi strinjali z    njim   , sta Poljaka umolknila.
Toda zdaj je bila pred    njim    prava kariera, maščevanje za vse nazaj.
Z    njim    so si kurili orožniki, medtem ko so
Po kolenih se je plazila za    njim   , skušala ga je ujeti za roko in jo
zlati križec z vratu in ga vrgla za    njim   .
Zdelo se mu je, da je nebo krivično z    njim   , počutil se je prikrajšanega za vse
Migrainu zelo hudo, sta si pomagala z    njim   .
In pod hruško edvinko za    njim    so zagledali več sedečih oseb.
Gospodje so stopili za    njim   .
pod portret Bouvardovega očeta, nad    njim    pa je kraljevala lobanja.
mu je posodila, in nič, ki je pred    njim   , ni bolj grd kot nič, ki je za njim.
njim, ni bolj grd kot nič, ki je za    njim   .
razpravljal o očakih; in ko se je Bouvard z    njim    in Pécuchetom vračal domov, jih je
ga čakal pred spovednico, hodil za    njim    v zakristijo.
olje, se je Pécuchet prikazal pred    njim    na cesti, tako da se ni mogel izogniti
Ko je bil Pécuchet tudi pod    njim   , si je drznil trditi, da so katoličani
Veter je lovil dež in pometal z    njim    po zraku.
Z    njim    si je nakopal protiversko zlonamernost,
budizem bolj kot krščanstvo in pred    njim    priznal ničevost posvetnih stvari.
Zelo se je postavljal z    njim   .
Bouvard se je pogajal z    njim    na drugi strani vrat, prosil, naj odpre,
Prihajala je namreč k    njim    in z ljubeznivim vedenjem se je priljubila
Samo z    njim    bom spal.
šlo obupno na živce ali jih je pred    njim    grabila smrtna muka.
osebno izkustvo Boga in združitev z    njim    tako, da poskuša predreti meje časa
meter globok hudournik, in nato lesti z    njim    v breg, kjer je odneslo še tisto malo
sem bicikel za roge in se zagnal z    njim    proti človeku, ki je urno odskočil
Danes je za nas praznik, so hiteli za    njim    drugi.
posvetne skrbi, zato ne trgujejo z    njim    po načelu ‘kupim ti kapelico, če uslišiš
kasneje je bilo gradu in mestu pod    njim    usojeno, da je uživalo kratko obdobje
To so bile besede moje molitve pred    njim    in okoli stoječo množico.
taki, ki so potem sklenili roke pred    njim    in nagnili glave, kot to počno v templjih,
ljudje, sedeči pri kosilu v kantini pod    njim   , se za moje navdušenje niso zmenili.
V pogovorih z    njim    sem črpal vase njegov entuziazem.
   Njim    je bil všeč moj nos, rekoč da so njihovi
produkt ideje samodržcev, ki naj bi z    njim    propagirali budizem, reševali svojo
Za    njim    je bilo nekaj desetletij kontemplacije
Tudi ko je prišel policaj in za    njim    pripadnik vaške straže, ki sta mi obljubljala
večerjo, potem pa vprašal, če grem z    njim    na vajo.
organizirajo samo v časih, ko je potrebno z    njim    opravljati zdravljenja vaških bolezni
bi bilo koristno, bi se spopadel z    njim   , kar tako, da počastim vitalne sile,
pol Avstralije, da se je spoznal z    njim   .
večkrat srečali in vedno je bila z    njim    ta Prešernova pesem.
se, da bi zadržal čoln, da ga tok pod    njim    ne bi preobrnil.
skušal vživeti v Kartezijevo srečanje z    njim   .
Ja, tudi Sören se zgraža nad    njim   :
le‐tega ogrel za Kordelijo, jo skupaj z    njim    obiskoval in tik preden jo je Edvard
bil Božji duh nad svetom in pred    njim   , naj bi bil tudi človeški duh, Kartezijev
Nedaleč stran se zasliši pok, takoj za    njim    še en.
govorim o tem z vami kot z očetom, pred    njim    me je preveč sram!
dobrodušno smehlja mimoidočim in pod    njim    sedečim, v levici drži nekakšen zvitek,
je opazil že prvi hip, ko se je pred    njim    razprla božansko skladna veduta), na
ni nikoli vsaj vprašal, ali bi se z    njim    poročila?
Marija sedi nekaj korakov za    njim   , na enem od stolov, postavljenih za
tesnoba mu hromi misli, medtem ko pod    njim    mirno spijo njegovi apostoli, razen
šele tedaj, ko stojita že tik pred    njim   .
Bruno stopi za    njim   .
vrnil tudi vse druge, tistega dne z    njim    povezane občutke, ki so dotlej čakali
poznal že Galilej in tudi drugi pred    njim   ?
Svetleči obraz se razprostira tik pred    njim   , zastira mu noč, ki sega od obzorja
[npr. zvok ob nihanju strune] oziroma z    njim    povzročeno živčno vzburjenje.
hodita spet vštric, nekaj korakov za    njim   .
Ni čisto na vrhu, skrit je malce pod    njim   , na drugem grebenu...
Za    njim    se po zidu vzpenja klematis, po domače
neko duhovno zvezo vendarle čutite z    njim   , mar ne?
vesolju, četudi ni povsem izenačen z    njim    - in v tem širšem smislu je bil Bruno
je od božanstva obenem različna in z    njim    skrivnostno spojena.“ [prav tam, 112]
zdaj se že sam pri sebi pogovarjam z    njim   !
sedi za svojo pisalno mizo, zdaj pred    njim    ni več odprt računalniški notesnik,
je ta hip tu, čisto blizu, tik pod    njim   , da lahko v nosnicah ujame njen vonj
kot sam v njem prebivajoč, kot eden z    njim   “ [prav tam, 270 (229)].
vendar nista bila povsem zadovoljna z    njim   ... ali z mano v njem.
priznati bistvo, ki je zunaj sveta in nad    njim   ; kajti kako bi sicer mogel edini med
smrtonosna ost, v strahu stečem za    njim   , ga objamem in poljubim na kosmato
vodnjaku: ptica modrosti kroži nad    njim    in ponudim ji roko, da se spusti k
Dogodkom obstoječi prostor, ampak se z    njim    začne ”razpirati“ tudi prostor sam.
saj je prapok edinstveni dogodek, z    njim    pa je vse naše vesolje enkratno in
verjetna od ”hipoteze stvarnika“, se z    njim    v glavnem strinjam, čeprav za veljavnost
bi pozdravili mojstra Bruna in se z    njim    še kaj pogovorili.
Zadnje dni se nekaj dogaja z    njim   .
Soški dolini nismo bili zadovoljni z    njim   .
gospoda Vučka in tistih, ki stojijo za    njim   , razgalili že zadnjič.
Za    njim    sta se uvrstila radijski voditelj Bojan
Radelić, ki je na koncu končala pred    njim   .
je bil po skokih le dve sekundi pred    njim   .
Razlika med    njim    in Šešljevimi radikalci pa je danes
je gora, on je šel vanjo, otroci za    njim    in vsi so izginili.
vedno globoko ganil in čutila sem se z    njim    povezano in ga razumela.
je ugotovilo, da tehnični zakon in z    njim    tudi referendum niti ne bi bil potreben.
In kdorkoli je prišel v stik z    njim   , je bil na neki način kontaminiran,
nacionalizmu (nič), kje sem se srečal z    njim    (na veceju), kako na veceju (parole
družbo«, pa prezir do drugega, premoč nad    njim    in njegov poraz, seveda patriarhat
Sistem je ostal isti, vendar je bilo pod    njim    hujše, ker so sedaj črnci zatirali
vse knjige, ki so bile napisane pred    njim    (po Britannici sicer ne vseh, preživele