Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcmd4 (401)


stopila dva človeka, moški in ženska, ki    ju    je na videz poznal, a ni nikdar govoril
»Jaz nimam časa, da bi    ju    peljala, Tom pa se ne bo pravočasno
na svetlobi in zraku, medtem ko je    njiju    sesalo navzdol k smrti in bili sta
Pozdravil    ju    je z veselim »Zdravo, zdravo!« ter
dva zmečkana in umazana bankovca, ki    ju    je Parsons zabeležil v majhen notes
piva v kozarca iz debelega stekla, ki    ju    je splaknil v vedru pod pultom.
sunkom mu je uspelo, da je zrinil ramena    mednju   .
Toda v zadnjem hipu, ko    ju    je množica še vedno stiskala, je njena
Segel je po odvrženem kombinezonu in    ju    z njim delno pokril.
Sonce je sijalo    nanju   , znoj ga je ščemel na obrazu.
hodila več kot nekaj tednov, ne da bi    ju    ujeli.
Toda tisti trenutek    ju    je množica stisnila skupaj in njune
hočeta, govorita, kar hočeta, ne da bi    ju    kaj sililo, da vstaneta, ampak preprosto
zaščititi dečka pred kroglami, preden    ju    je helikopter strgal na kosce.
Vendar pa    ju    je O'Brienov služabnik sprejel brez
Hodnik, po katerem    ju    je peljal, je bil prekrit z mehko preprogo,
Njegova trdna postava se je dvigala nad    njiju    oba, izraz na njegovem obrazu je bil
»Še    ju    boš videl.«
obraza, toda nobenega zanimanja ni čutil    zanju   , oziroma videti je bilo, kot da ga
Iz tega izhajata dva problema, ki    ju    Partija poskuša rešiti.
listja, ki je bilo nekoristno, ker    ju    ni moglo ne skriti ne zavarovati pred
so biti skriti mikrofoni; poleg tega    ju    je bilo moč videti.
je, ne popolnoma slučajno, pustil, da    ju    je ločila majhna gruča ljudi.
bilo steklenice gina in skodelice, ki    ju    je za čez noč postavil poleg postelje.
ki raziskuje, kaj jima koristi, in    ju    s tem oskrbuje?
nato jima sledimo in opazujemo, kam    ju    vodi nagon.
Vidimo, da    ju    želja po tem, da bi več imela, vodi
pa ne od njegove pravičnosti, temveč    ju    kot popolna v svojih zvrsteh postavimo
Zlikal si    ju    kakor kipa, namenjena za razstavo.«
bo težko pokazati, kakšno življenje    ju    čaka.
kreposti in hudobnosti ter o tem, kako    ju    bogovi in ljudje nagrajujejo, vpliva
kako obe učinkujeta na tistega, ki    ju    ima, in dosezata, da je vsaka sama
vsaka sama po sebi dobro zlo, bodisi da    ju    pred bogovi in ljudmi skriva ali odkrito
»S tem hočeš ravno tista dva, ki sem    ju    omenil.«
državo najhujšo škodo in zaslužita, da    ju    z vso pravico označimo kot največji
ženo v zakoniti starosti, ne da bi    ju    zvezal vladar.
nepravičnega moža, da bi si bili tako glede na    njiju    in njuno razmerje do sreče in nesreče
njegova sposobnost in pomen ista, kakor    ju    ima spoznanje?«
ukvarjati ne z državo ne s posameznikom, če    ju    ne prevzamejo čistih ali če je sami
»Zamisli si    ju    kot črto, ki je razdeljena v dva neenaka
eden in če sta skupaj dva, potem si    ju    predstavlja ločena drugega od drugega.
dobičkaželjnost in pohlep, napravi    ju    za svoja kralja in ga okrasi s krono,
desno in levo ob znožje prestola ter si    ju    zasužnji.
ugnezdita; če pa se že ugnezdita, potem    ju    je treba čimprej s satjem vred izrezati.«
Si prepričan, da se    ju    utegne telesno lotiti in ju izročiti
prepričan, da se ju utegne telesno lotiti in    ju    izročiti kot sužnja, če vsi stanujejo
pokažeta ljudem pot kreposti, potem    ju    njuni sodobniki ne bi bili pustili,
bili tesneje oklenili kakor zlata in    ju    prisilili, da ostaneta pri njih.
Če pa ne bi hotela, bi    ju    bili sprejemali, kamor koli bi bila
Povedati moramo obema, kaj    ju    tam čaka, da jima v našem razpravljanju
Poklical    ju    je.
Jezus    ju    vpraša:
zemlji združita v katerikoli prošnji,    ju    bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih.
Množica    ju    je posvarila, naj umolkneta, onadva
Jezus je obstal,    ju    poklical in rekel:
Jezus se    ju    je usmilil.
Odvežita jo in    ju    pripeljita k meni.
Gospod    ju    potrebuje,’ in takoj ju bo pustil.«
Gospod ju potrebuje,’ in takoj    ju    bo pustil.«
oslico in njenega mladiča, pogrnila    nanju    svoji suknji in Jezus je sédel gor.
In takoj    ju    je poklical.
zapoved, na začetku stvarjenja pa    ju    je Bog ustvaril kot moža in ženo.
Vprašal    ju    je:
Nekateri izmed tistih, ki so bili tam, so    ju    vprašali:
jim, kakor je bil naročil Jezus, in so    ju    pustili.
v plenice in položila v jasli, ker    zanju    ni bilo prostora v prenočišču.
Símeon    ju    je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi
je poklical k sebi dva izmed njih in    ju    poslal h Gospodu vprašat:
Petra in    onadva   , ki sta bila z njim, pa je premagal
Jezus se je obrnil k njima in    ju    posvaril.
Drugi dan je vzel dva denarja,    ju    dal gostilničarju in rekel: ‘
druga, ki sta bila hudodelca, da bi    ju    z njim vred usmrtili.
obrne, in ko vidi, da gresta za njim,    ju    vpraša:
je prišlo k Marti in Mariji, da bi    ju    tolažili zaradi njunega brata.
nameravata Peter in Janez stopiti v tempelj,    ju    je prosil miloščine.
Mož    ju    je napeto gledal, če bo kaj dobil.
Zgrabili so    ju    in ju zadržali v ječi do naslednjega
Zgrabili so ju in    ju    zadržali v ječi do naslednjega dne,
Dali so    ju    privesti predse in ju zasliševali:
Dali so ju privesti predse in    ju    zasliševali:
In poklicali so    ju    nazaj in jima zapovedali, da nikakor
pa niso našli nobenega vzroka, da bi    ju    kaznovali, so ju odpustili zaradi ljudi,
nobenega vzroka, da bi ju kaznovali, so    ju    odpustili zaradi ljudi, saj so vsi
Ko so    ju    izpustili, sta se vrnila k svojim in
odlašanja odpotuj z njima, kajti jaz sem    ju    poslal!«
Povabil    ju    je v hišo in pogostil.
Bárnaba in Savla za delo, kamor sem    ju    poklical!«
med postom in molitvijo položili roke    nanju    in ju odposlali.
in molitvijo položili roke nanju in    ju    odposlali.
Ob odhodu so    ju    prosili, naj jim prihodnjo soboto spregovorita
preganjanje zoper Pavla in Bárnaba ter    ju    izgnali iz svoje dežele.
izberejo iz svojih vrst dva moža in    ju    s Pavlom in Bárnabom pošljejo v Antiohíjo;
od njih in se vrnila k tistim, ki so    ju    bili odposlali.
temu, da bi vzela s sabo človeka, ki    ju    je zapustil v Pamfíliji in ni šel z
dobiček, so prijeli Pavla in Sila ter    ju    odvlekli na trg pred mestne poglavarje.
Prignali so    ju    pred zastopnike rimske oblasti in rekli:
oblastnika sta jima strgala oblačila in    ju    velela pretepsti.
Ko so    ju    hudo pretepli, so ju vrgli v ječo,
Ko so ju hudo pretepli, so    ju    vrgli v ječo, ječarju pa zabičali,
ječarju pa zabičali, naj skrbno pazi    nanju   .
Ječar je izpolnil ukaz in    ju    vrgel v najbolj notranjo temnico, nogé
Bogu hvalnice, drugi jetniki pa so    ju    poslušali.
je padel pred Pavla in Sila, nato    ju    je popeljal ven in vprašal:
Vzel    ju    je s sabo še tisto nočno uro ter jima
Peljal    ju    je na svoj dom in ju povabil k mizi;
Peljal ju je na svoj dom in    ju    povabil k mizi; in veselje je navdalo
Prišla sta k njima in se opravičila,    ju    odpeljala iz ječe ter prosila, naj
hišo, ko so iskali Pavla in Sila, da bi    ju    odgnali pred skupščino.
Ko    ju    niso našli, so Jázona in nekaj bratov
Ko je Pavel v Atenah čakal    nanju   , ga je v dno duše prizadelo, ker je
Pavel    ju    je obiskal, in ker je znal isto obrt,
Tam    ju    je pustil, sam pa je šel v shodnico,
Izročil sem    ju    satanu.
Kakor plašč    ju    boš zvil in ju zamenjal kakor obleko.
Kakor plašč ju boš zvil in    ju    zamenjal kakor obleko.
iz brezna, začela vojno proti njima,    ju    premagala in ubila.
noge in navdala z grozo tiste, ki so    ju    gledali.
oblaku proti nebu in njuni sovražniki so    ju    videli.
Roparja, ki    ju    kljub uporabi policijskega helikopterja
tudi skozi gozdove, je razumljivo, da    ju    policija, kljub takojšnjemu posredovanju,
krog Ivo Hvalica in Tone Peršak - ker    ju    je v njem pač znova pogrešalo največ
helikopter pripeljal še dva reševalca,    ju    spustil in pričel dvigati druga dva
Spoznal    ju    je.
je prsata natakarica in se spravila    mednju   .
edina študenta, ki sta bila na vasi, in    ju    odpeljali, čeprav nista bila stara
nedolžnikov, sv. Jožefa in sv. Alojzija, ki bi    ju    postavili na obhajilno mizo; vse to
Gledal je otroku v oči, cvetje je padalo    nanju    z drevesa.
Ljudje so prihajali v gostilno in    ju    poslušali ter prosili, naj pojeta.
Martin je bil ošaben, ker so    ju    gledali, oziral se je okrog sebe in
let prenočevala pri Strežkovih, kadar    ju    je pot zanesla po Idrijski dolini,
Daleč    ju    je vleklo.
proti drugemu in na pol mižala, ker    ju    je svetloba bodla v oči.
more razumeti, kako sladki občutki so    ju    spreletavali v lahkih prazničnih čevljih.
Župnik je stopil k mladima in    ju    zvezal s štolo.
vršiček mladega pelina in rutice ter    ju    posvaljkala med prsti, da je zadišalo
pregledujeta vsak svojo brzostrelko, ki sta    ju    pravkar očistila.
farovž!« z viška odgovori Narte, ne da bi    ju    izvolil počastiti s svojim krmežljavim
Mina trešči v bližini ter    ju    oškropi z vodo in obsuje s prodnim
prosil, naj se nikar ne hudujeta, če    ju    motijo.
»Tako    ju    jemlje, kakor bi z nožem rezal z njiju.
Čar    ju    je zvezal.
velike, globoke oči v očeta in mater ter    ju    motrila s topim pogledom.
in začel mežikati v oba klobuka, ki    ju    je imel pijani kmet pred seboj.
zavito vas, kakor bi se bala, da bi    ju    kdo slišal in začel z novim posmehom
pa mu tudi ni treba meriti, ker si    ju    je v boju odmeril že sam!
V vratih je stala Kadetka in    ju    mirno motrila z velikimi modrimi očmi.
Hotel sem vstati, da bi    ju    pognal skozi okence, pa sem obležal
zraku z dvema krožnikoma hkrati ter    ju    nato začel brisati ob zadnjico.
zastala, toda močni vonj močnih jedi    ju    je takoj potegnil naprej.
Tudi kuhar    ju    je gledal zviška in postavil prednju
kuhar ju je gledal zviška in postavil    prednju    samo krožnik najslabših odrezkov.
Potešili smo    ju    in jima vsi presrečni razlagali, da
Modrijan    ju    je odpeljal v izbo.
ter jo hitro odkurila proti domu, da    ju    ne bi kdo videl.
»Saj res!« se je zdrznil, ker    ju    je že zagledal pred očmi.
glavi dveh primorskih kmetov, ki so    ju    bili Nemci s sekiro obglavili na domačem
sekiro obglavili na domačem tnalu,    ju    nato postavili na mizo in fotografirali.
Samo oči je zaprl, pa    ju    je zagledal, večkrat sta se mu prikazovala
»Ah, ne!«    ju    ustavim.
Odprem usta, da bi    ju    z lepimi besedami prepričal, kako je
Kot človeka, ki    ju    je usoda hudo tepla, sta dala v nič
Natakar, ki je vsakokrat vstal in    ju    na vseh štirih iskal med klopmi, se
fosili sta bila zasanjana, školjke pa so    ju    dolgočasile.
steklene tople grede in kar spreletavalo    ju    je ob misli, da vsi tisti listi izločajo
Sinova, ki    ju    je imel v zakonu, sta se obrnila drugače,
Nenadoma    ju    je streznilo Tardivelovo pismo.
Prebudilo bi    ju    škrjančevo petje, stopala bi za plugom,
slikovito naselje, toda zaprto obzorje    ju    je navdajalo z žalostjo.
Rešil    ju    je Barberou.
Domačini iz Chavignollesa bi    ju    radi spoznali in skozi leseno ograjo
Prevzela    ju    je velika želja, da bi obdelovala svojo
občudovala njihove roke in prevzelo    ju    je skoraj versko čaščenje zemeljskega
Mlekarna    ju    je še posebej spravila v začudenje.
Očaralo    ju    je vse, kar sta videla.
Na vse mogoče načine so    ju    vlekli za nos.
odhitela proti Chavignollesu, tako    ju    je zanimalo, za kaj gre.
ki so hodili ob ogradi iz letev, so    ju    slišali, kako kašljata v megli.
da je človeku jemalo vid, klopotec    ju    je prebujal sredi noči, vrabci pa so
Vsi bi    ju    radi spoznali in sprejeli so povabilo;
odlično za njune načrte; kajti zagrabilo    ju    je, da bi vkuhavala in konservirala
narediti iz medu in angelike, ki sta    ju    spravila v sod vina iz Bagnolsa; lotila
Špecerist    ju    je zasovražil, ker sta trdila, da goljufa
Nadvse    ju    je osupilo, da zemlja kot element ne
Pripeljala    ju    je do kislin, potem pa sta se spet
razjasniti s teorijo o atomih, to pa    ju    je dokončno pogubilo.
Toda doktor Vaucorbeil bi    ju    gotovo lahko poučil.
Zdravnik je močno zardel, potem pa    ju    okaral, ker se hočeta učiti kemijo.
Skelet    ju    je presenetil zaradi štrleče čeljusti,
Tudi doktor    ju    je obiskal.
Možgani so    ju    navdihnili s filozofskimi mislimi.
Potem    ju    je začel spraševati, kajti užival je,
začel spraševati, kajti užival je, če    ju    je zmedel.
presedati, čeprav sta se trudila, da bi    ju    zanimala.
Naposled    ju    je doktor zalotil, ko sta jo zabijala
smehljaj, ki je spremljal te besede,    ju    je hudo prizadel.
Ljudje so    ju    videli, ko sta v mokri obleki in pod
Stara služkinja    ju    je oštela.
postal stekel, se nenadoma vrnil in    ju    napadel.
Trpinčila    ju    je prehrana.
To početje    ju    je utrudilo.
latinščini, grščini in francoščini so bila    zanju    mešanica vseh jezikov.
(tisti v Falaisu je bil še vedno jezen    nanju    zaradi žižulka) in ga pregovorila,
Prišel je njen mož in    ju    vrgel iz hiše.
je stal na krivih nogah ter strmel    vanju    z očmi, ki so se svetile v temi.
In da bi    ju    ogrel za geologijo, jima je poslal
Pécuchet sta se spogledala in obšlo    ju    je isto upanje.
In če je morda umrl, ali bi    ju    njegovi bližnji in daljni sorodniki
Potem    ju    je kmečki voz odcijazil iz Caena v
»Vklenite    ju   , oče Morin, sicer se bo pečina sesedla!«
Začasno so    ju    spravili v gostilno, krčmar pa se je
Naposled    ju    je gospod, ki je imel križec časti,
dvigale med topoli in vresjem, ali pa    ju    je žalostilo, če sta ob poti videla
In vsi griči so bili    zanju    ‘še en dokaz za vesoljni potop’.
Včasih so    ju    imeli za krošnjarja, ker sta bila tako
sta odgovarjala, da sta ‘inženirja’,    ju    je grabil strah, kajti uzurpacija takšnega
Ta izdelek narave    ju    je osupil in pridvignjeno sta modrovala
Dotlej je Cuvier imel    zanju    sijajno avreolo, bil je na vrhu neizpodbitne
Vrh tega    ju    je zmedel s tisto borealno svetlobo.
Potem    ju    je obšel dvom o izvoru človeka in v
na dvorišče, vrgel desko k zidu in    ju    odpeljal v prostorno kuhinjo.
je Gorju prikazal na robu jarka in    ju    vprašal:
Dva kokosova oreha (Pécuchet    ju    je imel od mladih let) sta bila na
v kriptah, vse, celo hladno zidovje    ju    je navdajalo s prijetnim drgetom, s
Premajhna gotovost    ju    je spravljala v slabo voljo.
Neznansko veliko stvari    ju    je mikalo, kositrni vrč, uhan s ponarejenim
Čuvaj    ju    ni spustil noter.
Prosil    ju    je celo, naj mu najdeta nekaj sekir
Sprejel    ju    je Bouvard.
Obiskali so    ju    Girbal, Foureau, stotnik Heurtaux,
Bil je silno spreten in neskončno    ju    je spoštoval.
Tako zase kot    zanju    je naštel nekaj del, v katera je treba
in ko sta se že odpravljala domov,    ju    je vodnik odpeljal v bukov gozd, ki
Abbé, ki se je hladil pred vrati,    ju    je prosil, naj ga počastita z obiskom.
Potem ko    ju    je odvedel v malo sobo, ju je čudno
Potem ko ju je odvedel v malo sobo,    ju    je čudno pogledal.
Posest takšnega predmeta    ju    je navezala na keltstvo v Normandiji.
Duhovnik    ju    je ustavil, ker se mu je razstava zdela
In ko je videl, kako    ju    je prevzela njegova učenost, je rekel:
Tega sta se razveselila, saj so    ju    druidi že dolgočasili.
toda dolga vrsta brezdelnih kraljev    ju    ni niti najmanj zabavala in prav nič
Dumouchel    ju    je vpisal v javno knjižnico in jima
ko sta se pogovarjala o tem, bolj so    ju    prevzemale strasti.
Zamikalo    ju    je, da bi temeljiteje spoznala ljudi,
Vsega jima je bilo dovolj: predolgo    ju    je že vlekel za nos.
Ljudje iz preteklosti, ki so bili    zanju    le prikazni ali imena, so postali živa
Po Walterju Scottu    ju    je Alexandre Dumas zabaval kot čarobna
jima je zdela nezadostna in Villemain    ju    je spravil v ogorčenje, ker ima na
Tolikšna sproščenost    ju    je sprva očarala, potem pa se jima
nenavadno in nemogoče, toliko bolj    ju    je zanimalo.
Balzacovo delo    ju    je čisto prevzelo kot nekakšen Babilon
interesov in usode glavnih junakov so    ju    prevzeli kot občutek veličine.
Drama leta 1830    ju    je očarala z gibanjem, barvitostjo,
nadaljujte,« je rekla, kajti že kakšno minuto    ju    je z veseljem poslušala.
se zasliši zvonjenje in neki robavs    ju    zmoti.«
Njegovo veselje    ju    je tako prevzelo, da sta ga mislila
Na splošno so    ju    prezirali.
Včasih se jima je zazdelo, da    ju    je spreletela ideja, da jo je prinesel
Sanjarila sta, da    ju    igrajo v Odéonu, mislila sta na predstave,
Preblisnilo    ju    je: tolikšne težave imata zato, ker
Gorju    ju    je z veseljem ubogal, izkopal je enega
Odpeljali so    ju    v jedilnico, ki so jo krasili krožniki
Moč duhovščine    ju    je navdajala s strahom.
Ta aksiom    ju    je tako presenetil, da sta vzela v
Marescot, ki    ju    je sprejel sredi pogodb, je mislil
Petit    ju    bo gotovo razumel.
Naslednjega dne    ju    je obiskal Placquevent.
Pozval    ju    je, naj molčita.
Kakšen drug dan    ju    je obšla misel, da bi počistila vrt,
bi počistila vrt, toda čez četrt ure    ju    je premagala utrujenost; ali pa sta
le za seženj od Pécucheta, od njega    ju    je ločevala vrsta dreves.
jarku mu je segala do brade, gledal    ju    je in težko dihal.
enakomernih presledkih pila star pommard,    ju    je pripeljala do posladka, potem pa
Zapekla    ju    je vest.
Videli so    ju    skozi špranje v ograji in nekateri
to razkazovanje moči in spretnosti    ju    je navdalo z nevoščljivostjo.
gimnastike kot reševalnega sredstva    ju    je še posebej navdušila.
Petit    ju    je zavrnil, češ da bi se starši jezili.
Notar    ju    je pomiril.
Bil je besen, ker    ju    je vedno zalotil pri svojih bolnikih.
je prihitel hlapec in jima dejal, da    ju     kličejo na kmetijo, ker da so obupali
na žival potoke fluida, medtem ko so    ju    kmet, kmetica, njun sin in sosedje
nora, vendar se jima je vračala in    ju    mučila, tako da sta se ji vdala, pri
kapucama sta bila tako spačena, da    ju    je popadla še hujša groza, nista se
Opazovala    ju    je skozi špranjo v steni, zdelo se
V očeh javnosti    ju    je dokončno pokopal služabnik.
Po treh urah hoje    ju    je prešinila misel:
ali težavnega izražanja, zato pa sta    ju    Jouffroy in Damiron uvedla v moderno
Etika s svojimi aksiomi in posledicami    ju    je navdala z grozo.
To je bilo preveč    zanju   .
A nič takšnega se ni zgodilo in to    ju    je zelo presenetilo.
Naučila    ju    je, kaj so analiza, sinteza, indukcija,
Odpravila sta se proti domu, ko    ju    je na ovinku pri tržnici prestregel
Tolikšna superiornost    ju    je navdala z napuhom in rada bi se
Coulon    ju    je potegnil na stran in jima z očetovskim
zaradi tega razburil in zagrozil, da    ju    vrže v ječo, če bosta še naprej tako
Vse mogoče so si izmislili, da so    ju    opravljali.
Nepomembne stvari so    ju    spravljale v žalost: reklame v časopisih,
naročil, naj pove gospodarjema, da    ju    ima za telebana.
Svet je    zanju    postajal vse manj važen, nanj sta gledala
Marcel    ju    je debelo gledal, potem pa se je vrnil
Od tega    ju    je ločil prepad.
Tedaj    ju    je ustavil kužen smrad.
Prevzela    ju    je misel na smrt.
Zavezal    ju    je na isti tram pod streho, spustil
Sililo    ju    je na jok.
Radovednost    ju    je potisnila za njimi.
Ali    ju    je samo naključje odvrnilo od smrti?
stvari, od katere sta bila odvisna,    ju    je prešinila misel, da bi prebirala
Evangelij jima je razširil dušo,    ju    oslepil kot sonce.
ubogih in poveličevanje zatiranih pa so    ju    povsem prevzeli in navdajali s slastjo.
Toda Biblija    ju    je navdajala s strahom zaradi prerokov
Grof in grofica de Faverges sta    ju    pozdravila od daleč in to ni bilo prezrto.
Obiskal    ju    je abbé Jeufroy in vrnila sta mu obisk.
prikazal se je cerkovnik s svečama    zanju   .
Zasadil    ju    je v nekakšno brano, ki je bila pritrjena
Ljudje občudujejo prekrižana meča, ki    ju    je daroval nekdanji gojenec politehniške
zbrali okoli njiju, še bolj silili    vanju    in ju zmerjali.
okoli njiju, še bolj silili vanju in    ju    zmerjali.
žalostjo se ne pride nikamor - zato    ju    je povabil na kosilo.
Misel na obisk    ju    ni ravno preveč razveselila.
Notar    ju    je lahko sprejel šele čez tri dni,
Tri dni po tistem    ju    je gospod Jeufroy povabil na slovesno
pozimi okoli petih, in skodelica čaja    ju    je pogrela.
Gospa de Noarisova je povedala, da    ju    je dopoldne srečala na glavni cesti.
Vprašali so    ju   , kako jima je ime.
razložila, kako nevarno bi bilo, če bi    ju    pustili na cedilu.
in ker ne znata ne brati ne pisati,    ju    bo poučevala kar gospa de Noarisova,
Izprašal    ju    je, nato pa je imel predavanje, v katerem
pa na migljaj prinesla kozarčka in    ju    napolnila z likerjem.
Potem je Bouvard razložil, kaj    ju    je prineslo.
Potem    ju    je izzivalno pogledal, kot da ju odganja.
Potem ju je izzivalno pogledal, kot da    ju    odganja.
Če bi    ju    grof pognal, bi bila izgubljena, njegovo
Čutila sta, da    ju    ti plemenitaši prezirajo.
nista vznemirjala zaradi tega, kam    ju    peljejo.
Bouvard in Pécuchet sta    ju    opazovala, ko sta korakala pred njimi.
Prav rad bi poskrbel    zanju   
tudi,« je rekel Pécuchet, kajti obšla    ju    je ista misel.
»No, naj bo, vzemite    ju   !
Čeprav sta bila trdnega zdravja,    ju    je Pécuchet kot kakšen Špartanec hotel
kakšen Špartanec hotel še bolj okrepiti,    ju    navaditi na lakoto, žejo, slabo vreme.
otroka spodbujala s tekmovanjem, in tako    ju    je obšla misel na skupno delo v muzeju.
Opozarjati    ju    je bilo treba, naj sedita pokonci,
Česa naj bi    ju    naučila, potem ko sta znala brati in
Bolj    ju    je presenetilo, da sta tako pri enem
nagnjenost k prijateljstvu; odkritje    ju    je tako očaralo, da sta se razneženo
Prevzel    ju    je čudovit sen: če bosta dobro izpeljala
razsvetljavi; toda svetloba je bila    zanju    isto kot svetilka, torej ni imela nič
Rjuhe okoli so    ju    zagrinjale kot zavese na postelji.
in kot okamnel stal mladi Victor in    ju    gledal.
Victor    ju    je vprašal, zakaj sta se sporekla z
Bouvard in Pécuchet sta    ju    skušala pridobiti za častne zadeve,
Pécuchetu pa ‘striček’, vendar sta    ju    tikala in večina pouka je minila v
Bouvardom sta proučila načine, kako bi    ju    poboljšala.
Reine se je ponudila, da    ju    bo vodila k verskemu pouku.
Toda njegova surovost    ju    je navdajala z grozo.
Ustavila    ju    je pomisel, da se epistolarnega sloga
»Otroka bosta mislila, da    ju    čakajo zlati gradovi,« je rekel Pécuchet.
Kmetje so    ju    poznali, kajti najprej so ju srečavali
Kmetje so ju poznali, kajti najprej so    ju    srečavali kot zdravnika, potem takrat,
Postopala sta okoli in zaneslo    ju    je celo na podstrešje, kjer je bila
»Poleg tega    ju    obsoja na pet frankov globe, ker sta
Placquevent    ju    je potiskal nazaj in odšla sta.
Drugi obdolženci so vpili    nanju   , kajti upali so, da jo bodo zaradi
Glede na to, da so    ju    obtoževali, da ne poznata praktičnega
Upravna pravica je bila    zanju    nekaj pošastnega, kajti administracija
Včasih so    ju    surovo napodili.
Zalivala    ju    je bleda jutranja svetloba.
Marcel    ju    je neslišno odpeljal v Victorjevo sobo
siroti nista izučeni za noben poklic,    ju    bo treba zaposliti kot hlapca in deklo.
noben način jima ni podložno, sonce    ju    je ustvarilo.
samo dve deklici na ramenih mož, ki    ju   , kot pravijo, obsede duh.
razločevati budnosti in sna, kako naj    ju    potem jaz... ali nesrečni Werther?
Janez, poln nemira, vstane in strmi    vanju   .
v osnovi različna, in kot takšna so    ju    dojemali tudi filozofski klasiki -
v preteklem in prihodnjem času, ki    ju    pojmuje kot edina prava ”dela časa“.
da ga mojster komaj dohaja; in če bi    ju    kdo, recimo Angel, zdaj opazoval od
Saj ravno zato bi    ju    moral vprašati za svèt!
so zgodnejši zdaj s poznejšim in    ju    spojili v enega, saj so zaradi nedojemanja
da pride mimo zenovski mojster, ki    ju    pouči:
recimo dveh dogodkov A in B, če    ju    opazujemo iz različnih okvirov, bodisi
nato privleče še tobak iz desnega in    ju    z vajenimi gibi spravlja skupaj.
evangeliju komaj zaslužita omembo, saj    nanju    ni razpet noben bog, ampak zgolj nepomembna
Mojster, ali mislite, da    ju    je Tintoretto namenoma naslikal tako,
   Ju    vidiš?
smislu odvisen od Časa in Prostora in    ju    potrebuje.“ [Leibniz, 208]
Zdi se, da    ju    obravnava kot dvojčka, ki pa sta si
po lastnostih časovnih relacij, ki    ju    urejajo ali strukturirajo...
Angel    ju    pozdravlja s klobukom.
globini stekajo“, in to velja tudi    zanju   .
izrazov ”bivajoče“ in ”bit“, kakor    ju    uporablja Schelling, ne sovpadata z
Schellinga, namreč z logosom, ki je    zanju    nujen - ampak ali nista to le dve plati
dejansko ni zgodilo; oba stavka, ki    ju    povezuje protidejstvena implikacija,
Angel    ju    pospremi s smehljajem, ko se oddaljujeta
predlagatelja pisala in kakšni cilji so    ju    tu vodili, nista zapisala, da je uprava
Kevina Totha in Regine Jacobs, ki so    ju    omenjali skupaj z Britancem Dwainom
V finišu    ju    je namreč prehitel še en Brazilec Romulo
in s tem izpolnila osnovni pogoj, da    ju    je njuna smučarska zveza lahko prijavila
način izpostavljena: v trenutku ko smo    ju    uzrli - sta bila oba usodno priklenjena,
Po volji Becketta in CNN smo    ju    smeli videti v skrbno oblikovanem izrezu,
Utelešata    ju    Winnie in Sadam. Winnie in Sadam sta