Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcžp4 (1012)


predmeti, kot vezalke in britvice, ki    jih    po drugi poti ni bilo mogoče dobiti.
bilo besed iz Novoreka več, kot bi    jih    kakšen član Partije običajno rabil
spodbudnih besed, tiste vrste besed, ki    jih    izrečeš v bojnem hrumu, ki jih ni moč
je osamljeni duh, govoreč besede, ki    jih    nikdar ne bo nihče slišal.
Toda dokler    jih    izgovarja, na neki čuden način zveza
zvonilo pod njegovimi nogami in mu    jih    nazadnje tako utrudilo, da se je začel
sestavljeno iz novoreških besed - ki so    jih    na Ministrstvu uporabljali za notranje
nanašala na članke ali na novice, ki    jih    je bilo iz takega ali drugačnega razloga
zavezništvu ali zaradi napačnih napovedi, ki    jih    je dal Veliki brat, tudi dvanajstkrat
Ponavadi so pričakovali od tebe, da si    jih    izmišljaš kar na pamet.
ideološko spotikljive, ki pa naj bi    jih    iz tega ali onega razloga obdržali
informacij, pouka ali zabave, ki si    jih    je moč zamisliti, od kipa do parole,
bile so preproste zadeve in rešil se    jih    je, še preden ga je zmotilo Dvominutno sovraštvo.
usmrtili, so bile posebne predstave, ki so    jih    uprizarjali le vsakih nekaj let.
vprašanj in takojšnjim odgovarjanjem    nanje    ( »Česa nas uči ta podatek, tovariši?«
Dobil si    jih    lahko, če sploh, kolikor si jih bolj
si jih lahko, če sploh, kolikor si    jih    bolj ali manj na skrivaj znal poiskati
»Bral sem nekaj stvari, ki    jih    včasih napišeš za Časnik.«
Govoril je stvari, ki bi    jih    bilo bolje ne govoriti, bral je preveč
traku papirja dolg stolpec besed in    jih    proučeval s tintnim svinčnikom v roki.
Zaprl je oči in pritisnil    nanje    prste, skušajoč s pritiskom pregnati
neumno, vulgarno, prazno glavo, kar    jih    je kdaj spoznal.
hladno vodo, z neumnostmi, s katerimi so    jih    pitali v šoli, pri Vohunih in Mladinski zvezi,
Uspešne ženske, ki so    jih    druge suvale in porivale, so se skušale
spremembe - ni se mogel spomniti, koliko    jih    je bilo.
blizu osme ure in trgovine s pijačo, ki    jih    je obiskovala raja (imenovali so jih
jih je obiskovala raja (imenovali so    jih    »krčme«), so bile nabito polne gostov.
»Doma    jih    imam cel kup, napisanih na kos papirja,
»Pišem    jih    točno kot ura.«
Igra s puščicami, ki so    jih    metali na drugem koncu sobe, je za
dobrotljivim nosom in s prijaznimi očmi, ki so    jih    maličila debela stekla naočnikov.
»Navadno so    jih    vdelali v steklo.«
pristne starine - še teh nekaj, kar    jih    je še ostalo?«
»Pa    jih    je pravzaprav še veliko ostalo,« je
zvončnic, da je bilo nemogoče ne stopati    nanje   .
Pokleknil je in    jih    začel nabirati, deloma zato, da bi
Ožje partije, ne da bi uporabila besede, ki si    jih    videl s kredo napisane po zakotnih
»Lahko    jih    opazuješ, kako ležijo v tolmunih pod
Krepke zgodbe ali Noč v dekliški šoli, ki so    jih    med rajo skrivoma kupovali pod vtisom,
razobešala vrsto kvadratnih belih reči, ki    jih    je Winston prepoznal za plenice.
od tistih nešteto podobnih pesmi, ki    jih    je za blagor raje izdajal pododdelek
neznanske in zapletene priprave, ki    jih    je naprtil, so vsakomur naložile še
napudran, celo pod očmi je imela nekaj, kar    jih    je poudarjalo.
»Celo v kuhinji v internatu smo    jih    dobili.«
»V nekaterih predelih Londona    jih    kar mrgoli.«
tako kisle, da te je skominalo, če si    jih    samo poduhal.«
je rekla, so le kup neumnosti, ki si    jih    je izmislila Partija v svojo korist,
korist, in moral si se pretvarjati, da    vanje    verjameš.
dokazati, niti za tiste stvari, ki sem    jih    jaz sam ponaredil.«
»Miselna policija    jih    lovi in uničuje skoraj tako hitro,
lovi in uničuje skoraj tako hitro, kot    jih    lahko delamo.«
plakate, cefrali zastave v cunje in    jih    teptali z nogami.
Iz kleti so prinesli žimnice in    jih    namestili po vseh hodnikih, strežniki
razsežna, da lahko skoraj vse surovine, ki    jih    potrebuje, pridobiva znotraj lastnih
Toda ko bi    jih    ne bilo, bi struktura svetovne družbe
Kljub temu pa so nevarnosti, ki    jih    prinašajo s seboj stroji, še vedno
procesu - s proizvajanjem dobrin, ki    jih    je bilo včasih nemogoče ne razdeliti
onemogočali, da bi delale; na pol žive    jih    je vzdrževalo državno socialno skrbstvo.
proizvodnjo velikih količin dobrin, ki bi    jih    nato zažgali.
devetnajstoštiridesetih letih in so    jih    v večjem obsegu prvič uporabili kakšnih
zmerom izdelovale atomske bombe ter    jih    hranile za odločilno priložnost, o
Toda napovedovali so    jih    že različni sistemi, na splošno znani
le počasne demografske spremembe, ki    jih    vlada z neomejeno oblastjo zlahka odvrne.
Pod to so neme množice, ki    jih    navadno opredeljujemo kot »raja« in
preideš iz ene skupine v drugo, kot    jih    je bilo pod kapitalizmom ali celo v
na obrazu, kadar je sam, besede, ki    jih    mrmra v spanju, celo značilne gibe
In če dejstva pravijo drugače,    jih    je treba spremeniti.
Govoriti namerne laži, pa resnično verjeti    vanje   , pozabiti vsako dejstvo, ki je postalo
spreminjajočim se okoliščinam in so    jih    vrgli; ali pa so postale strahopetne
kjer bi bile morale rabiti silo, pa so    jih    spet vrgli.
lobanje, se nato s krivdo odvrnile, pa    jih    je nepremagljiva privlačnost spet pritegnila
»In če    jih    ne bomo, kaj potem?«
»Lahko    jih    izključimo iz življenja.«
»Biologi devetnajstega stoletja so si    jih    izmislili.«
neumnih hedonističnih utopij, ki so si    jih    zamišljali stari reformatorji.«
»Vsak dan, vsak hip    jih    bomo premagovali, diskreditirali, zasmehovali,
ovijale umazane zelenkaste cape, ki    jih    je bilo komaj moč prepoznati za ostanke
»Podgane    jih    gotovo napadejo.«
Nikoli    jih    ni imenoval, niti v mislih ne, in kolikor
njegov zabuhli obraz in solze, ki mu    jih    je veter neprestano iztiskal iz oči.
svetovnega nazora in mentalnih navad, ki so    jih    imeli privrženci Angsoca, temveč da
bile skoraj samo takšne besede, ki    jih    poznamo tudi mi - besede kot udariti,
miselne naravnanosti pri ljudeh, ki so    jih    uporabljali.
V nekaterih primerih bi    jih    bilo mogoče prevesti v Starorek ali
novoreških besed, in starmisliti sodi    mednje   , ni bila toliko izraziti določen pomen
izraz zajel cele množice besed, ki    jih    je bilo, ker jih je zdaj zadovoljivo
množice besed, ki jih je bilo, ker    jih    je zdaj zadovoljivo kril en sam jedrnat
temveč s tem, da so se, potem ko so    jih    izumili, prepričali, kaj pomenijo;
Zamenjalo    jih    je nekaj fasadnih besed in s tem, ko
nekaj fasadnih besed in s tem, ko so    jih    zamenjale, so jih tudi ukinile.
besed in s tem, ko so jih zamenjale, so    jih    tudi ukinile.
ničvredno zabavo in ponarejanje vesti, ki    jih    je Partija posredovala množicam.
Na isti način so asociacije, ki    jih    prikliče beseda kot Minires, manj številne
in bolj obvladljive od onih, ki bi    jih    priklicalo Ministrstvo resnice.
odsekane besede nespornih pomenov, ki    jih    je bilo mogoče hitro izgovoriti in
posvečenem njegovi stroki, prav malo pa    jih    je bilo na drugih seznamih.
brezbesedni obliki, in poimenovali so    jih    lahko le zelo grobi izrazi, ki so povezovali
človek onstranskim stvarem bližji in    jih    jasneje vidi.
torej shranimo škarje za rez trte in    jih    varujemo, potem je pravičnost koristna
Če pa    jih    uporabljamo, potem je koristna vinogradnikova
škodo, podložniki pa prav ravnajo, če    jih    izvajajo?«
svojih čred; ne redijo in ne negujejo    jih    v svojo in svojih gospodarjev korist,
bi mogle vsakemu izmed nas, če bi se    jih    držal, pripomoči do kar najbolj donosnega
Zato se nas, dragi, usmili in nam    jih    razloži!
redi ovac v njihovo korist, temveč    jih    redi za gostijo, kot kak sladokusec,
prevzemajo plemeniti javne službe in    jih    opravljajo - ne, da bi v tem videli
koristi prešteti in ugotoviti, koliko    jih    je kdo izmed nas navedel, in zato bi
Duša ima posebne naloge, ki    jih    lahko izpolniš samo z njo; take naloge
naloge pripišemo kakemu drugemu bitju in    jih    razglasimo za njegove?«
če je oropana svoje sposobnosti, ali    jih    ne more?«
njega samega in ne zaradi posledic, ki    jih    prinaša?
njega samega in zaradi posledic, ki    jih    prinaša?
Ti ljudje pretiravajo koristi, ki    jih    prinaša slava; v skodelico na tehtnici
tako navajajo nešteto prednosti, ki    jih    po njihovem mnenju bogovi naklanjajo
najslabši sloves in vse tiste kazni, ki    jih    je pravkar Glavkon navedel za pravične,
pravičnosti in nepravičnosti, kakor    jih    slišimo v vsakdanjem življenju in od
mrtve ljudi; te spravne daritve, kakor    jih    imenujejo, naj bi nas oprostile kazni
pravičnost k tistim največjim dobrinam, ki    jih    naj imamo zaradi njihovih posledic,
uvažali iz drugih držav stvari, ki    jih    sama nima?«
Sokrat, ustanovil državo svinj, ali bi    jih    kaj drugače krmil kakor tako?«
upoštevajoč pri tem ugodnosti, ki mu    jih    daje čas.
Pravljice, ki    jih    trenutno pripovedujejo, bi bilo treba
pripovedujejo ljudem zgodbe, ki so si    jih    izmislili.«
tepeni materi, o bojih bogov, kakor    jih    opeva Homer, v naši državi niso dopustne,
skrbno paziti na to, da so zgodbe, ki    jih    otroci prve slišijo, kar najbolj vzgojne
hvalimo, to ne more veljati za sanje, ki    jih    Zevs pošlje Agamemnonu, kakor ne moremo
»Potem se nam bodo zdele besede, ki    jih    pri Homerju govori Diomed, lepe:
In k vsem neumnim besedam, ki    jih    državljani uporabljajo zoper vladajoče,
Ahajce s svojimi strelicami za solze, ki    jih    je bil prelil: Tako torej,«
zmeraj znova pojavljajo, in ko smo    jih    nehali prezirati - češ: zanje se nam
ko smo jih nehali prezirati - češ:    zanje    se nam ni treba mnogo meniti -, temveč
temveč smo se začeli prizadevati, da    jih    v malem in velikem dodobra spoznamo,
zdravljenjem zdaj malce izčrpati, potem pa    jih    spet okrepiti ter s tem zagotoviti
prevari, eni izmed tistih nujnih, ki smo    jih    malo prej omenili?«
sploh takšne življenske okoliščine, da    jih    ne bodo ovirale pri njihovem vojaškem
Življenske potrebščine, ki    jih    krepki, toda zmerni in pogumni vojščaki
si gradijo velike in lepe hiše, si    zanje    nabavljajo ustrezno opremo, bogovom
da moramo oči tako lepo obarvati, da    jih    potem ne bo nihče več imel za oči;
pokopavanju mrtvih in dajatvah, ki    jih    dolgujemo pokojnim, da nam ostanejo
te stvari se mi ne razumemo in zato    jih    ne bomo, če smo pametni, ob ustanavljanju
nekaj teh lastnosti, potem so tiste, ki    jih    še ima, lastnosti, ki jih je treba
ugotovili za našo državo tako, kakor    jih    vidimo.
oblike in dobi zaradi istih lastnosti    zanje    ista imena kakor država.«
Med njimi so štiri vredne, da    jih    posebej omenimo.«
Že sem    jih    hotel po vrsti našteti tako, kakor
lotiti se moram znova stvari, ki bi    jih    morda lahko prej drugo za drugo obravnavali.
v navzkrižje z nalogami, ki smo jim    jih    že v začetku postavili, ko smo jih
izobraziti tudi žene, seznaniti pa    jih    je treba prav tako z umetnostjo vojskovanja.
In potem    jih    je treba uporabljati za iste naloge
če dovoliš, na zakonske odločbe, ki    jih    naj pripravijo vladarji, in poskušal
izpolnjevati predpisane odločbe, medtem ko    jih    bodo oni predpisovali, pri čemer bodo
njihovem duhu v tistih stvareh, ki smo jim    jih    prepustili v odločanje.«
na svet ob molitvah in daritvah, ki    jih    ob porokah opravljajo svečenice, svečeniki
vse neobravnavane prednosti, ki bi    jih    država imela v miru.
prednosti in še tisoč nadaljnjih, ki bi    jih    država imela, če bi se ustanovila,
dognali tole: mnoge posamične stvari, ki    jih    ima množica za lepe itn.,
zapovrstjo našteli vse lastnosti, ki    jih    mora duša imeti, če si hoče res in
kateri smo obrazložili lastnosti, ki    jih    mora imeti dober in plemenit človek.
Odveč bi    jih    bilo ponovno naštevati.
naravo, ki spolnjujejo vse zahteve, ki    jih    postavljamo pravim filozofom, redki
to, da posamične lastnosti, ki smo    jih    pri filozofih hvalili, kvarijo njihovo
Seveda le take, ki    jih    upravičeno imenujemo sofizme, miselne
malimi razmerami in s prezirom gledajo    nanje   .
slišali umetno ubrane besede, ne da bi    jih    videli tudi dejansko uresničene.
zakonodajni predlogi so najboljši, če    jih    hočemo uresničiti; uresničenje sicer
»Posamične stvari lahko vidimo, ne moremo si    jih    pa misliti, a ideje si lahko mislimo,
ideje si lahko mislimo, ne moremo pa    jih    videti.«
»Čeprav je v očeh vid, čeprav    jih    hočem uporabiti in čeprav v njih odseva
»O očeh veš: če    jih    ne vperjamo na stvari, katerih barve
dnevna svetloba, temveč na stvari, ki    jih    obdaja večerni somrak, postanejo tope
postanejo tope in skoraj slepe, kakor da    jih    je zapustila sposobnost gledanja.«
»Če pa oči upremo v stvari, ki    jih    obseva sonce, potem jasno vidijo.
Če se upira na stvari, ki    jih    obsevata resnica in to, kar realno
vidnim stvarem samo sposobnosti, da    jih    lahko vidimo, temveč je hkrati tudi
»Prav tako stvarem, ki    jih    je mogoče spoznati, dobro ne daje samo
dobro ne daje samo sposobnosti, da    jih    spoznamo, temveč so mu le‐te dolžne
tiste prave, resnične prapodobe, ki    jih    je moč videti samo v duhu.«
»Isto velja za stvari, ki    jih    nosijo mimo njih?«
čeprav bi pogovor tekel le o sencah, ki    jih    vidijo.«
drugega kakor samo sence stvari, ki    jih    je izdelala človeška roka.«
se hitro obrnil spet k stvarem, ki    jih    lahko gleda, in bil prepričan, da so
mogel spoznati nobene od stvari, ki    jih    imamo mi za resnične.«
»Druge sposobnosti, ki    jih    pripisujemo duši, so si v ozkem sorodu
Navada in vaja    jih    morata prej ali slej šele ustvariti.
»S tem jim delamo krivico in    jih    silimo v slabše življenje, kakor bi
državljani so udeleženi pri storitvah, ki    jih    posamezniki opravijo za državo.
potem poiščimo nekaj, kar zadeva vse    nje   
kakor se zdi, k tistim znanostim, ki    jih    iščemo.
vodijo k našemu cilju, in stvarmi, ki    zanje    to ne velja.
Skupno    jih    pretresiva, ti pa potem potrdi ali
ne pobudijo duha k razmišljanju, ko    jih    zaznamo, zato ker je dovolj, če jih
»Torej sodita k znanostim, ki    jih    iščemo.
»Tiste, ki sem    jih    prej omenil,«
tako izobražuje, ti očitno misliš, da    jih    opazuje z duhovnimi in ne s telesnimi
bi kdo načel geometrične risbe, ki    jih    je skrbno izdelal Dedal ali kak drug
videl kdo, ki je doma v geometriji, bi    jih    imel za odlično delo, vendar bi se
»ki si dajejo opraviti s strunami,    jih    preizkušajo in zategujejo.
resničnih stvari, ne senc podob, ki    jih    meče druga, samo soncu podobna svetloba
videti, ker se neomajno držijo podmen, ki    jih    ne morejo dialektično utemeljiti.
najrazumneje postavljajo vprašanja in    nanje    odgovarjajo.«
pritiskom, ima telo isto korist, kakor če    jih    opravljamo prostovoljno, medtem ko
»Če teh vrednot ne ceni več in    jih    nima za zrasle s svojo osebo kakor
Po tvojih besedah, ki se    jih    spominjam, naj bi bile štiri državne
državne oblike, ki zaslužijo, da bi    jih    opisali ter hkrati spoznali njihove
kako je prišlo do prve nesloge, in    jih    pustimo, da nam govorijo zvišeno, v
okrog hiš pa si postavljajo obzidje in    jih    tako spremenijo v prava gnezda; tu
Vse druge želje se mu zdijo puhle in    jih    zato v sebi potlači.«
silo in le zaradi drugih skrbi, ki    jih    ima?«
»Ali se spominjaš besed, ki    jih    govorijo bolniki, ko so bolni?«
»Potemtakem so nasploh stvari, ki    jih    potrebuje telo, manj udeležene pri
pri resnici in biti kakor stvari, ki    jih    potrebuje duša?«
blazno poželenje in se ti spustijo v boj    zanje    kakor za Helenin privid, za katerega
postane po njih boljši, sprejema in    jih    rad uživa, druge pa, ki zanje misli,
sprejema in jih rad uživa, druge pa, ki    zanje    misli, da mu lahko omajajo duševno
Navajeni smo, da za posamične stvari, ki    jih    zberemo pod enim imenom, poiščemo enoten
Ali    jih    posnema takšne, kakršne v resnici so,
dober pesnik mora poznati stvari, ki    jih    prikazuje, če jih hoče pravilno prikazati.
poznati stvari, ki jih prikazuje, če    jih    hoče pravilno prikazati.
vnanjosti določenih dejavnosti, ne da bi    jih    sploh poznal.
»Izdelata pa    jih    sedlar in kovač.«
sedlar in kovač, temveč samo tisti, ki    jih    uporablja, jezdec?«
piščali, daje o tem navodila, tisti pa, ki    jih    izdeluje, mu verjame in se ravna po
uporabne izkušnje, ali so stvari, ki    jih    slika, lepe in pravilne?
»Kakšen imeniten poznavalec stvari, ki    jih    prikazuje v svojih delih, mora biti
ničesar omembe vrednega o stvareh, ki    jih    posnema.
ob njih silno zabavaš, namesto da bi    jih    kot slabe zavračal, potem ravnaš tu
Radi    jih    bomo poslušali.
kar je zanje škodljivo in slabo; če    jih    to ne uniči, ni ničesar drugega, kar
ne uniči, ni ničesar drugega, kar bi    jih    lahko uničilo.
uničuje njim lastno zlo, s tem da prodre    vanje    in se jih popolnoma polasti.«
načinom, pustili ob strani nagrade, ki    jih    dobiva pravičnik, in časti, ki jih
morajo pripasti tudi nagrade, ki si    jih    zasluži zaradi svojega dobrega glasu
zasluži zaradi svojega dobrega glasu in    jih    potem izroči tistemu, ki mu je lastna.«
»Takšne so torej nagrade, ki    jih    bogovi podeljujejo pravičnemu.«
volji in uživajo vse prednosti, ki si    jih    prisodil nepravičnikom.
To in druge stvari, ki si    jih    naštel kot muke pravičnih - po pravici
kot muke pravičnih - po pravici si    jih    označil za surovosti -, zadenejo po
bogovi in ljudje, poleg dobrin, ki jim    jih    daje pravičnost sama.«
stvari, ki so duši prirojene ali ki si    jih    duša pridobi in so povezane med sabo
Videla je velike časti, ki    jih    je deležen zmagovalec v igrah, ni se
streslo, duše pa je zajel vrtinec in    jih    v trenutku odnesel v višave, eno sem,
nam za to pripadejo nagrade, kakor    jih    dobivajo zmagovalci v tekmah; hkrati
ne spravljajo v žitnice, in vendar    jih    vaš nebeški Oče živi.
svojih biserov ne mečite pred svinje, da    jih    ne pomendrajo in se nato ne obrnejo
vsak, ki posluša te moje besede in    jih    spolnjuje, podoben pametnemu človeku,
Če    jih    ne posluša, povej verskemu občestvu.
čudili njegovemu nauku, kajti učil    jih    je kakor tisti, ki ima oblast, in ne
odpuščeno, grehi in kletvine, kolikor    jih    bodo izrekli.
»Pošlji nas k svinjam, da gremo    vanje   
stopil k njim in Gospodova svetloba    jih    je obsijala, da so se zelo prestrašili.
pa je vse te stvari ohranila zase in    jih    premišljevala v svojem srcu.
Vendar nista razumela besed, ki jima    jih    je rekel.
Množicam, ki so prihajale k njemu, da bi    jih    krstil, je torej govoril:
njegovega brata, in zaradi vseh hudobij, ki    jih    je storil.
strmeli nad radostnimi besedami, ki    jih    je povedal, in so govorili:
pride k meni in posluša moje besede ter    jih    spolnjuje; podoben je človeku, ki
zadaj stopila k njegovim nogam in mu    jih    začela močiti s solzami.
Brisala    jih    je z lasmi svoje glave, jih poljubljala
Brisala jih je z lasmi svoje glave,    jih    poljubljala in mazilila z oljem.
ta pa mi je s solzami močila noge in    jih    brisala s svojimi lasmi.
bili dvanajsteri in nekaj žená, ki    jih    je ozdravil hudih duhov in slabosti:
Prosili so ga, naj jim dovoli iti    vanje   .
zlil olja in vina na njegove rane in    jih    obvezal.
   Vanje    bom spravil vse svoje žito in pridelke.
Nimajo ne shrambe ne žitnice in vendar    jih    Bog živi.
je veselila vseh čudovitih reči, ki    jih    je delal.
stvari pa bo imel v hiši, naj ne hodi    ponje   , in kdor bo na polju, naj se ne vrača
S seboj so nosile dišave, ki so    jih    bile pripravile.
nima mesa in kosti, kakor vidite, da    jih    imam jaz.«
Besede, ki sem vam    jih    govoril, so duh in življenje.
Kaj pomenijo besede, ki    jih    je rekel: ‘
Vi    jih    zato ne poslušate, ker niste iz Boga.«
Svoje kliče po imenu in    jih    vodi ven.
menoj, so tatovi in roparji, in ovce    jih    niso poslušale.
Moje ovce poslušajo moj glas: poznam    jih    in hodijo za menoj.
Moj Oče, ki mi    jih    je dal, je večji od vseh, in nihče
pristne narde, mazilila Jezusu noge in mu    jih    obrisala s svojimi lasmi.
Če kdo sliši moje besede in    jih    ne ohrani, ga ne sodim jaz, ker nisem
Besed, ki vam    jih    govorim, ne govorim sam od sebe; ampak
Kdor ima moje zapovedi in    jih    spolnjuje, me ljubi; kdor pa me ljubi,
dal, od tebe; kajti besede, ki si mi    jih    dal, sem dal njim.
Čeprav    jih    je bilo toliko, se mreža ni strgala.
razkazovale so mu halje in obleke, ki    jih    je sešila Gazela, ko je živela med
ne vsem ljudem, temveč pričam, ki    jih    je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo
vražarstvom, so znesli knjige na kup in    jih    javno sežgali.
ne samo počenjajo, temveč tistim, ki    jih    delajo, celo pritrjujejo.
tiste, ki počenjajo takšne stvari, pa    jih    tudi sam počenjaš, da boš ubežal božji
namreč v mesu, so grešne strasti, ki    jih    je postava še prebujala, rovarile po
tudi ne bi upal govoriti o stvareh, ki    jih    ne bi bil Kristus naredil po meni,
Ta je slišal neizrekljive besede, ki    jih    človeku ni dano govoriti.
zagotovim, da bi si takrat oči izdrli in mi    jih    dali, ko bi bilo mogoče.
občestva in izločeni od dobrin, ki    jih    je obljubljala zaveza.
postanete malodušni ob stiskah, ki    jih    trpim za vas in v katerih je vaša slava.
se boste mogli upirati zvijačam, ki    jih    bo pletel hudič.
Razorožil je vladarstva in oblasti ter    jih    izpostavil javnemu zgledovanju, ko
v vseh preganjanjih in stiskah, ki    jih    prenašate.
ženitev in uživanje nekaterih jedi, ki    jih    je ustvaril Bog, da bi jih s hvaležnostjo
jedi, ki jih je ustvaril Bog, da bi    jih    s hvaležnostjo uživali tisti, ki verujejo
lovijo z grehi obložene ženske, take, ki    jih    ženejo vsakovrstna nagnjenja in se
dal v njihovega duha, v njihova srca    jih    bom zapisal.
Mar    jih    ne bi bili nehali opravljati, če bi
nisi hotel in ti niso bile všeč,« ki    jih    vendar darujejo po postavi.
postave v njihova srca in v njihove misli    jih    bom zapisal,« nato pa:
Poglejte tudi ladje, kako velike so in    jih    ženejo silni vetrovi, pa jih obrača
so in jih ženejo silni vetrovi, pa    jih    obrača majhno krmilo, kamor hoče krmarjeva
v vodi, se dajo ukrotiti in človek    jih    tudi ukroti, le jezika nihče ne more
Po vesti živite z ženami, v časti    jih    imejte, kot nežnejša bitja, saj so
službi, naj jo opravlja v mejah, ki    jih    daje Bog.
Pomnite besede, ki so    jih    že povedali sveti preroki, pa še zapoved
so nekatere težkó umljive stvari, ki    jih    taki, ki niso poučeni, povrh pa še
lastno nesnago, blodeče zvezde, ki    jih    čaka večna črna temà.
Skriti pomen sedmih zvezd, ki si    jih    videl v moji desnici, in sedmih zlatih
Dano mu je bilo veliko vonjav, da bi    jih    pridal molitvam vseh svetih na zlatem
Prav tako imata oblast nad vodami, da    jih    spremenita v kri, in nad zemljo, da
je pometel z neba tretjino zvezd ter    jih    vrgel na zemljo.
»Vode, ki si    jih    videl, kjer sedi nečistnica, pomenijo
»To so resnične besede, ki    jih    je izrekel Bog.«
rast cen, saj so se tiste cene, ki    jih    nadzoruje država (teh je 30 odstotkov
Pa bi    jih    pravzaprav morali, saj smemo - če dovolite
uredijo enotno in za vse enako, zdaj pa    jih    imamo kar pet vrst.
tehtanju prednosti in slabosti, ki bi    jih    pomenila ali stečaj ali dolgoročna
naslednice, začasne nove delnice BIS, ki bi    jih    utegnili po vsem sodeč prav kmalu izdati
Rekarjevem mnenju postavljajo zahteve, ki    jih    sistem ne more prenesti.
obiskovalci pogosto segali po dobrotah, ki so    jih    pripravili za kulinarično razstavo,
skupnega prava (zakonov, »direktiv«, kot    jih    imenujejo) pred nacionalnim pravom
držav iz Vzhodne in Srednje Evrope, ki    jih    bodo julija v Madridu povabili v Nato.
poslal na šolo, ki jo je obiskovala, in    jih    pokazal staršem.
kulturne prireditve, vsi ostali so    jih   .
pozornost zbujajo visoke plače, ki sta    jih    prejemala vodilna človeka v Alplesu
Gre za prvo izmed treh razstav, ki so    jih    strnili v okviru EMK.
priloga pogovarjali znotraj meja, ki    jih    bo določil socialni sporazum.
- ukvarjala se bo s spremembami, ki    jih    bo določil državni zbor z dvotretjinskim
kot Poljska, Češka in Madžarska, ki    jih    je včeraj za prvi krog širitve podprla
Čeprav    jih    je letos precej manj kot prejšnja leta,
Samo malo    jih    je prelistala in mi jih dala nazaj.
Samo malo jih je prelistala in mi    jih    dala nazaj.
tako velike, da sem se bal pogledati    vanje   .
Rane na zapestjih, ki so mi    jih    na dolgi vožnji prizadejali težki jekleni
Vse misli, ki    jih    mislim, vse želje, ki jih želim, vsa
misli, ki jih mislim, vse želje, ki    jih    želim, vsa hrepenenja, ki jih hrepenim,
želje, ki jih želim, vsa hrepenenja, ki    jih    hrepenim, sleherno upanje, ki nad njim
Saj besede, ki    jih    bo on napisal s svojo okorno roko ječarja
Na cerkvenem obzidju stoji in    jih    nam meče.
nizdol po snegu proti nam in in mi    jih    lovimo.
Za Vrtačno je pasel krave, zagnal    jih    je proti Rejcovim lazom, sam pa je
vodo, natrgal je šop mačic in nesel    jih    na materin grob.
In mi mislimo na te besede in    jih    občutimo.
sanjah zbirati po bajti stvari, ki    jih    vzame s sabo za na pot in jih nositi
stvari, ki jih vzame s sabo za na pot in    jih    nositi na mizo.
Deset    jih    imam.
telovnikih težke zlate ure in gledajo    nanje   , da ne bodo zamudili večerje.
Cosulich Line so že brez vsake vrednosti in    jih    lahko mirne duše vzamejo s sabo na
govoriti s svojo sestro", toda sestra"    jih    ni marala
šipami, potrgal trhle podnice iz poda in    jih    nadomestil z dobro ohranjenimi, tekel
groba in o drugih podobnih stvareh, ki    jih    slabiči govore ob takih prilikah.
vsakdanja, podobna tisočerim zgodbam, ki    jih    s solzami v očeh pripovedujejo slučajno
drseli čez poraščeno lice; obrisal    jih    je z rokavom in dejal:
Tvoja    jih    je nesla v Ameriko," pravi gospod"
In tvoji trije angeli so    jih    prejle tudi nesli; pa še kako nedolžno
celico, zamajala črke Bidovčevega imena,    jih    snela s stene in jih zavrtela krog
Bidovčevega imena, jih snela s stene in    jih    zavrtela krog mene.
Pa tudi kadar se je zgodilo, da mu    jih    je življenje s silo tiščalo v možgane,
Kje ste    jih    našli?"
Za božjo voljo, saj    jih    je bilo po vojni vse grmovje polno.
Pobral sem    jih   , ker sem vedel, da mi bodo prav prišle."
Vendar pa sta roki, ko sta si    jih    stisnila, ostali precej časa druga
je molče požiral vse tiste besede in    jih    skladal na dnu svojega srca.
Počasi    jih    je spoznal in razumel.
ploskajo po vodi, vreščijo kakor bi    jih    kdo ščipal in se otresajo ščegetajočih
»Še smeti ni, da bi    jih    človek kadil in sanjske knjige tudi
bi tiste lire že našel, pa čeprav bi    jih    moral suniti.
Živali imam zelo rad, polne kletke    jih    imam doma.
»Ali    jih    pri vas nimate?«
mestnih ljudi skoraj vsi zgube, hčere, če    jih    ima, pa vlačuge.«
pokazal doma in popravil krivice, ki    jih    je bil v svoji mladosti zagrešil.
bile prašne in zamazane; brisali so    jih    ponavadi samo za Veliko noč, in takrat
stopil predenj in stresel hlače, ki    jih    je držal v roki in jecljal:
po vasi, poslušal rahle šale, ki so    jih    tu pa tam zbijali na njegov račun,
Vzel je dve stari vreči,    jih    razgrnil na mehko travo, pod tepko
je Ernest zdaj spomnil besedi, ki mu    jih    je govoril v ječi njegov tovariš, star
Vzel    jih    je in jih stlačil v notranji žep.
Vzel jih je in    jih    stlačil v notranji žep.
zgodaj, oblekel svetle hlače, ki mu    jih    je bil prinesel Ernest in odkorakal
v mislih pripravljala besede, ki si    jih    bosta rekla ob prvem srečanju.
zadnje Jerino dejanje in besede, ki    jih    je spregovorila, so Martina udobrovoljile.
po vogalih in ki se prijema rok, če    jih    položiš nanjo, počivalnik, stara pisalna
končal, je pozabil vse pridige, ki    jih    je o cerkvi in župnikih slišal po delavskih
štejem jajc, masla in drugih stvari, ki    jih    vam znesejo
pripovedovati o svojih pustolovščinah, ki    jih    je doživel v mestu.
gospa, umila si je roke pri potoku,    jih    obrisala v predpasnik, pogledala Martina
izpolnjevalo je vse zapovedi, ki sta    jih    narekovala cesar in bog.
Oblekli so mu prve hlače in    jih    je raztrgal.
sicer niso vznemirjale in tudi poslušal    jih    skoraj ni, vendar pa so se odražale
vendar pa so se odražale v njem, ker    jih    je tako rekoč srkal že z materinim
ni popolnoma pretrgala starih vezi,    jih    je vsaj zrahljala; povedala je dovolj
oslinil prste, segal za srajco po uši,    jih    mlinčil kar med žuljavimi prsti in
sabo so privlekli ženske, ki so se    jih    spočetka silno otepale, potem pa so
Za žganje    jih    prodajam.
Tramovi in deske, ki sta    jih    nosila, so jima ogulili ramena.
prala, polovila je uši otrokom, ki so se    jih    nalezli od Žefa, pa tudi Žef sam ji
Zdaj pa se je Žef spomnil    nanje   .
Mahali smo s sabljami, ki    jih    je bilo tiste čase kakor fižolovih
čokolado in topila v ustih cedele, ki sta    jih    v velikih prgiščih prinašala kramarja
rokah, ki so bile potne; sonce je sijalo    nanje    in na njih so se iskrile drobne iskre
prodno kamenje, kakor kaplje krvi, ki    jih    seje na begu preplašena ranjena žival.
jih ne zmore, in še o obrestih, ki    jih    komaj plačuje.
domače in še rajši tuje, ter tulil    vanje   , ali so kje srečali mlado žensko s
se takoj zvile v spiralo, če sem se    jih    dotaknil s travno bilko; gole, zelene,
zanimiva še nobena celica, čeprav sem    jih    obiskal že lepo vrsto.
   Zanje    je še prezgodaj.
Strmim    vanje    in veja se odmakne daleč vstran in
odrezal dve močni leskovi trti ter    jih    opekel na ognju, da bi jih laže zvil.
trti ter jih opekel na ognju, da bi    jih    laže zvil.
potapljal do vseh pretresljivih globin, ki    jih    je dosegla njegova preprosta in nekoliko
po vrsti naštete zaslužene kazni, ki    jih    je človek vselej deležen, kadar uporabi
je med potjo zbiral ostre besede, ki    jih    bo prečastitemu Rihardu Orlu ali Rihardu
»Na tako iz telefonske žice, ki    jih    divji lovci nastavljajo zajcem in lisicam.«
tistih ur, ki so šle mimo nas, ne da bi    jih    polno izživeli.
Petru tako globoko zadrle v srce, da    jih    ni nikdar pozabil.
leti je vneto stikal za granatami, ki    jih    je strokovnjaško razstreljeval.
Potem je dobil v roke stare hlače, ki    jih    je bilo treba zakrpati na kolenu.
položil po žgoči peči dve deski, legel    nanje   , zaspal in sanjal o povodnjih in o
solzá, sta se udrla dva nova curka, ki    jih    je razmazal po okroglih licih in zalil
»Ti    jih    goniš?« je zaropotal Moj Jezus.
ljubezni polni, da so fantje silili    vanje    kakor muhe na med.
nebo in pil vse otožne bridkosti, ki    jih    je noč točila v njegovo ganjeno srce;
Natrgal je marjetic,    jih    povezal v šopek in se napotil proti
»Ali    jih    neseš svoji čeči?«
prinesel iz gozda tri divje rumene lilije,    jih    vsadil v pisker, postavil na okno in
vsadil v pisker, postavil na okno in    jih    zvesto zalival vsako jutro in vsak
Zinka se je zamaknila    vanje   , jih spremljala na poti in se spominjala
Zinka se je zamaknila vanje,    jih    spremljala na poti in se spominjala
strmele vanj in mu nemo očitale, da    jih    je kar tako mimogrede zavrgel.
pa ne zaradi tistih besedi, ki sem    jih    pravkar bleknil?« je tiše dejal Izidor,
Pavla je sama sešila tri vreče,    jih    nagatila s slamo, vrgla nekaj starih
potapljal do vseh pretresljivih globin, ki    jih    je lahko dosegla njegova preprosta
kaščo in ga zmerjala z besedami, ki sta    jih    slišala od matere.
je izhrepenel, in vse bridkosti, ki    jih    je bil deležen, čisto gotovo vredna
napisane po stenah svojih src; in da    jih    ne bi izgubili iz spomina, se vsak
strani iz ‘Prerokb svete Šembilije’, ki    jih    je stric Ivanček sam prepisal v debeli
Pečan trpel prave muke, toda prenašal    jih    je z vztrajnostjo in vdanostjo prvih
pravijo pri nas tistim trem dlakam, ki    jih    nekateri kmetje puščajo pod spodnjo
ki mu    jih    je prizadejalo Adamovo jabolko, ki
kolovozu in čuti, da rosne pajčevine, ki    jih    je ponoči pajek napel od grma do grma,
Zavežejo si rute, si    jih    potegnejo nizko na oči ter z naglimi
ki    jih    je naš prinesel iz Tolmina.
‘Ima    jih   ,’ je zadovoljno rekel Obrekar, ‘samo
»Še sedaj    jih    vidim, kako se o mraku odpravljajo
očrnele stene je sam prebelil in nalepil    nanje    slik in risb.
cerkve zidali po gorah, namesto da bi si    jih    postavili v dolini!
trdnejše opore, razklene čeljusti, ki    jih    stiska tegoba, in začne brati s srditim
Nekaj časa se prekladajo, kakor bi    jih    zemlja pekla v hrbet, nato pa vstanejo
Te roke so zdaj brez dela, zato    jih    počasi položijo na hrbet, k počitku;
Njene noge so bile svinčene: vlekla    jih    je za sabo in se pri tem še globoko
Sklepala je roke,    jih    prekladala ter jih celo pogledala.
Sklepala je roke, jih prekladala ter    jih    celo pogledala.
In    jih    je zbrala.
Nančika naglo ovija mokre cunje in    jih    meče v škaf, da bi se čimprej umaknila
bežno pogleda in spušča na tla, da    jih    fašist lahko pokorno in ponižno pobira.
Bichi pobrska po fotografijah in    jih    nekaj vtakne v žep.
Stopi k umivalniku in si    jih    začne umivati.
»In    jih    imaš še?«
»In Tildica    jih    ima!« vedro prikima Drejc.
»Saj    jih    imaš tudi ti!« takoj odbije Tildica.
odpahne, zgrabi Staneta za obe roki, mu    jih    krepko stresa in ginjeno ponavlja:
rokama zgrabi za prsi, kakor bi si    jih    hotel razkopati.
nahrbtnika velike škarje za rezanje žice,    jih    potisne Borisu v roke in ukaže:
Boris privleče tri brzostrelke,    jih    spusti pred Sovo na tla in ga ponosno
in podaja kose eksploziva Drejcu, ki    jih    zlaga v vdolbino med skladi kamna.
partizani, naglo pobirajo velike sklede in    jih    spravljajo v kosilnice; nato se nasmehnejo
Tildica se zamakne v snežinke, ki    jih    glasna burja seje vedno gosteje, in
»A počasi    jih    bomo vsem posekali - saj nismo več
Najprej si dasta roke in si    jih    streseta, nato pa se globoko pogledata
A te besede je razločno slišal in    jih    natančno razumel:
prekrižanimi rokami naslonila na steno, uprla    vanje    svoj temni, žgoči pogled in vihala
hitro zapredal v dobre misli, ki sta    jih    sproti predla vino in upanje.
padale mimo mojih ušes; slišal sem    jih    prav razločno, razumel pa jih nisem
oči, ker sem že prav dobro vedel, da    jih    ne bom mogel odgnati.
svoje zlobe v miru prežvečila čenče, ki    jih    je podnevi z naglico pogoltnila, si
naglico pogoltnila, si izbrala hiše, ki    jih    bo obiskala naslednji dan, se ozrla
Ustavljal se je pred ženskami in    jih    debelo gledal, se tiho režal in glasno
Ti lepo povej, ali naj    jih    spustim ali naj ostanejo v kurniku?«
oči, tudi roke je proseče sklenil,    jih    dvignil in vzkliknil:
»Saj ti vendar pravim, da    jih    spusti!
»Ti torej misliš, naj    jih    spustim?« je vprašala žena, ne da bi
strani premeril svojo ženo, »vprašaj    jih   .
veliko vedel in ker je znal stvari, ki    jih    je vedel, tudi dopovedati.
To    jih    seveda tudi drži pokonci.
Prav malo    jih    je, ki bi bile pogumne.
vsaj zaradi otrok, da ne bodo sirote,    jih    je najprej začudeno pogledal, češ zaradi
Sicer pa so stvari, ki    jih    tudi razum ne razume.
hišo, našli nekaj suhih hrušk in mu    jih    prinesli.
so bile navadne zaključne besede, ki    jih    je tako rekoč znal že na pamet in ki
je tako rekoč znal že na pamet in ki    nanje    ni bilo treba odgovarjati.
zdaj utrujene spokojno čakale, kdaj    jih    bo pregrnila bela snežena odeja, da
In koliko sem    jih    tudi napisal! ...
Hočem reči, da sem    jih    napisal v glavi, v mislih!« je hitro
»No, no, pa tudi če bi    jih    pisal! ...
Saj pravijo, da    jih    pišejo vsi študenti.«
»In pišejo    jih    tudi drugi mladi ljudje ... celo preprosti
»Mlinarjev Cene    jih    piše, pa se mu vsi posmihajo.«
Po vseh grozotah, ki smo    jih    doživeli, je to res neumno.
bile žive in bi nestrpno čakale, da se    jih    dotakne roka.
počivajo samo njene dolge roke, ki    jih    bo zagledal, kakor hitro bo prestopil
zato bo takoj premaknila svoje roke in    jih    skrila pod odejo.
z naročjem starih šolskih knjig in    jih    brez besede položil pred poba.
Pob je prinesel knjige, ki si    jih    je mama ogledala z zanimanjem.
brisali z obraza nevidne niti, ki so    jih    bili ponoči pajki napeli od grma do
zamolklim glasom ponovil besede, ki mu    jih    je bil v jeseni rekel pri zeleniki
sedemnajst krajcarjev za rozine, ki    jih    je bila vzela pri Modrijanu, da je
Igral je koroške narodne pesmi, ki    jih    je mama tako rada pela.
- Počakaj, da ti    jih    jaz polovim, - je rekla Brika, naglo
Kar tako ti    jih    dam! -
nesel jajca, in se od strani oziral    vanje   .
Sklenil sem, da    jih    ponesem domov in da jih dam mlajšim
Sklenil sem, da jih ponesem domov in da    jih    dam mlajšim trem.
ceste, a sem se zmeraj premislil in    jih    nisem odvrgel.
Vprašali me bodo, kje sem    jih    dobil.
Ali naj mar povem, da mi    jih    je dala mlada Brika?
drugega brega, sesul češnje iz vrečke ter    jih    nato začel z nogami teptati v pesek.
spregatvami latinskih glagolov, da sem    jih    lahko ponavljal leže in ob vsakem času.
Tudi tista dva dni sem    jih    večkrat nehote ponavljal, kakor sem
sem strahotno, votlo padanje desk, ki    jih    je tesar Podzemljič na svislih zbiral
svislih zbiral za mamino krsto ter    jih    spuščal na dvorišče, nato sem slišal
Sama sem    jih    nabrala.
Očitno sta    jih    že večkrat slišala.
vendar poganja veje, jim dovaja hrano in    jih    dviga k soncu ...
drobec tistih visokoletečih sanj, ki sta    jih    vidva tako napihovala, da so vaju dvigale
Še jaz se    jih    danes spominjam, in kar odkrito povem,
»O, če drugje ne,    jih    dobim v Obrekarjevem dobu.
sadeži, a se nisem upal s praga, da bi    jih    pobral, zakaj na tnalu je ded s tako
naše krave, kar po vse štiri, da bi    jih    odgnali na soško bojišče za prehrano
- Ti    jih    lahko molzeš, jaz jih ne morem.
pocukal za rokav, pokazal vreče, ki    jih    je voda premetavala in odnašala, ter
češ da lahko potegne vreče na suho in    jih    odnese domov.
nemškimi in hrvatskimi besedami, ki    jih    je znal, skušal dopovedati, naj se
- Dobro si    jih    oglej, nemara bodo še tebe redile!
Ded je poljubil drobtine in    jih    rahlo, pobožno položil v košaro.
so Vojnačke sklonile glave, kakor bi    jih    oplazil bič, in brez besede naglo odšle.
prinašati težke pošiljke, ki sta mu    jih    pošiljali mati in lepa nevesta z medaljončka.
poganjala rast po vseh zelenih lisah, ki    jih    niso sproti teptali vojaški škornji
Kakšne noge    jih    imam jih! ...
Kakšne noge jih imam    jih   ! ...
Za tri knjige    jih    je jih.
Za tri knjige jih je    jih   .
mi njene knjige tako gabile, da sem    jih    držal samo z dvema prstoma.
so se mu čeljusti tresle, kakor bi    jih    zvijal krč.
Mama    jih    je precej časa potrpežljivo poslušala,
časa potrpežljivo poslušala, potem pa    jih    je brez besede pahnila v vežo.
Vojnačeve babe so nerazsodne: muha    jih    piči pa gredo.
Kar    jih    pusti k sebi, jih pusti skozi vrata
Kar jih pusti k sebi,    jih    pusti skozi vrata usmiljenja ...
sta kar planila k svojima puškama,    jih    naglo oprtala in stopila po veži.
Naredila sva štiri take zastave,    jih    pritrdila na oklešček in vtaknila po
hotel dvigniti z lastnimi močmi, a    jih    ni bilo več dovolj.
Njene bele, vitke roke, ki    jih    je imela položene na prsih, so se mi
so se mi zdele še žive; gledal sem    vanje    in drhtel v strahotnem pričakovanju,
postaja še lepše, kakor oljnate slike, ki    jih    mimo tekoči čas izpere, jim zagladi
»Če    jih    bo kaj ...«
»Ne bo    jih   !...«
»Rožice, ki    jih    ima v glavi.
svetila kakor tiste steklene krogle, ki    jih    ponekod imajo po vrtovih, vprašal,
sreča reši prav toliko glav, kolikor    jih    reši pamet...
Če    jih    bo že kaj.«
»Nekaj    jih    bo že...
Nato je potegnila roke s kolen,    jih    vtaknila pod predpasnik ter se zamaknila
»Ob robovih    jih    bomo dobili,«
na robu najlepšega koščka sveta, kar    jih    je poznal - na Ponvici.
Grablje so kmalu izginile, ker    jih    je vrtenje razvaljalo v komaj viden
Ženske pa    jih    vidimo,« se je hudobno nasmihala Neža
obložen z vsemi vidnimi kaznimi, ki mu    jih    je bil nadškof naložil za njegove pregrehe.
kazni sramoval, prav narobe, nosil    jih    je dostojanstveno in celo z nekakšnim
Če sem    jih    polomil Ustinarjevemu biku, sem lahko
cveto takrat kot šmarnice, zato smo    jih    otroci radi nabirali ter jih s šmarnicami
zato smo jih otroci radi nabirali ter    jih    s šmarnicami vred nosili v šolo za
Tudi v letošnji pomladi sem se    jih    razveselil, posebno še, ker jih nisem
se jih razveselil, posebno še, ker    jih    nisem že tako dolgo srečal.
s šmarnicami in medvejkami, ki smo    jih    vsako leto prinašali učitelju za prvi
da prinašamo učitelju rože in da mu    jih    prinašamo za prvi maj.
Učiteljica    jih    je pohodila, potem pa je Jerico pograbila
med ihtenjem hitro pobrala medvejke,    jih    pogladila z roko in celo pihnila po
Hitro je pobrala medvejke,    jih    vrgla skozi okno in nato trepetaje
Zmeraj smo    jih    sprejemali z zadržanim začudenjem in
Razumeli smo    jih   , zato smo jih tudi skušali prepisati,
Razumeli smo jih, zato smo    jih    tudi skušali prepisati, kolikor smo
pesmi, odklenil naše tri kravice ter    jih    gnal na pašo k potoku Skopičniku.
kaplje, a se nisem mogel ganiti, da bi    jih    obrisal.
verjel, tako sveto verjel, kakor bi mi    jih    zašepetala mama.
veje so samo črne sence, da kar letim    skoznje   .
glasu in takoj nato njenih zgodb, ki    jih    je pripovedovala tako živo, da bi jih
jih je pripovedovala tako živo, da bi    jih    pravzaprav moral že zdavnaj napisati.
te besede pomenijo, zakaj uporabljal    jih    je tudi za to, da je z njimi pribijal
je zmeraj ponovil zadnje besede, ki    jih    je slišal.
rožice sadil, in najrajši v rimah, ki    jih    je kar stresal iz rokava.
pa je zato ponovil zadnje besede, ki    jih    je bil slišal.
se na tleh zibale črne čipke, ki so    jih    te skrotovičene veje vtkale s svojimi
že kar precej globokih brazd, ki so    jih    bile zaorale vsakdanje skrbi in zarezali
In tudi pametne žene    jih    imajo za bedake.«
je z žepa nož, odrezal nekaj vej in    jih    ponudil Ciki.
hrumenje in začutila tako pogrezanje, da    jih    je takoj spet odprla.
Sklenila    jih    je in jih trdo stisnila, a tedaj se
Sklenila jih je in    jih    trdo stisnila, a tedaj se je spomnila,
smrtjo radi ogledujejo svoje roke, zato    jih    je skrila pod predpasnik.
užitkom ogledala izbrane podobe in    jih    nato počasi spravila v usnjeno torbo.
poskočil, z razširjenimi rokami je pokazal    vanje    in vzkliknil:
In zdaj    jih    počasi spušča umetnikom v duše, in
Nato    jih    je zaokrožil v prgišče, kakor bi si
Mar strahote, ki    jih    človek počenja v imenu človeka in tudi
razodele strahote, ki prej nisem vedel    zanje   
preprostih slikah ali na risbah, ki    jih    rišejo otroci.
Ko    jih    je spet odprl, je s pogledom zdrknil
Zamaknil se je v stavke, ki    jih    je bil napisal pred večerjo.
vztrepetavale čipke iz senc, ki so    jih    nad njimi tkale tenke mladike vrb in
Njegovih oči nisem videl, a sem    jih    videl vseeno, ker sem videl nebesno
Kako    jih    bomo zobali, zobali, zobali!«
»Seveda    jih    bomo, če jih ne bodo prej pozobali
ne smem povedati nikomur, zakaj če    jih    povem, bodo izgubile svojo moč in ne
Kupil    jih    je mlad mizar.
pravljic in otroci so vedeli, da si    jih    sproti tudi sam izmišlja.
odlikovanja, turški fes in školjke, ki    jih    je Dumouchel prinesel iz Le Havra.
po Seni do Le Havra, od ondod naj bi    jih    poslali v Caen, tam bi jih pričakal
ondod naj bi jih poslali v Caen, tam bi    jih    pričakal Bouvard in odposlal v Chavignolles.
je bila zastavljena z rečmi, ki so    jih    pripeljali z dvokolnico.
pridelovanja krme: redi obračajo, ne da bi    jih    raztrosili, kopice morajo biti stožčaste,
sta uporabila oljne pogače, ne da bi    jih    stolkla.
je zategoval preveze in kako obilno    jih    je zamazal s cepilno smolo!
so zelenele pod vodo, ki je pršela    nanje   , se mu je zdelo, da se tudi on odžejuje
najmočnejša, je presadil vanj najlepše sadike,    nanje    pa poveznil steklene zvonove.
Zanimale so ga sestavine, skritiziral    jih    je z znanstvenimi izrazi, vmes pa skomigoval
nemudoma poiskala seznam sadik, ki bi    jih    bilo treba kupiti.
vseh korenin, dobrih ali slabih, in    jih    potisnila v kompost.
bi tvorile enostranske kordone: ali    jih    je polomil ali pa izrul.
obrezal je drevesi po skicah, ki mu    jih    je poslal Dumouchel.
priskrbela stare škatle od sardin, naložila    vanje    telečje zarebrnice in jih potopila
naložila vanje telečje zarebrnice in    jih    potopila v vrelo vodo.
Naložila sta    jih    v kotel, nalila čez alkohola, prižgala
Besno    jih    je odvrgel in poklical Bouvarda.
»Kar s seboj    jih    vzemite.
Doma    jih    boste bolj sproščeno ogledovali.«
Ulegel se je    nanje    in ni se ganil.
krožnik z iglami pred Pécuchetom, ta pa    jih    je zabadal v vretenca.
Jemal je druge in    jih    hitro zabadal kar tako na slepo.
pila purgatoria, se pravi zdravilne kroglice, ki    jih    človek absorbira z rokovanjem.
kambrijski, jurski, kot da kamnine, ki    jih    opredeljujejo te besede, ne bi bile
povsem utemeljene, potem ko se poglobimo    vanje   .
Kaj pa    jih    je prineslo gor, če ne potop?
školjke,« je nadaljeval Bouvard, »bi    jih    našli - zdrobljene - na površju, ne
izročila človeškega rodu in živali, ki so    jih    odkrili v sibirskem ledu.
bile spravljene stare knjige, ki sta    jih    prinesla iz Pariza ali ki sta jih odkrila
sta jih prinesla iz Pariza ali ki sta    jih    odkrila v neki omari, potem ko sta
Race, ki so    jih    dali v rov, so se potem prikazale v
se tedaj imenovale celtae in ki so    jih    druidi uporabljali pri ‘zločinskih
Gorju je poskrbel za to, da sta    jih    dobila kakšen ducat.
krajevcih je imel tri luknje, ki so    jih    naredile krogle.
Bouvard    jih    je pomiloval, kajti najprej je prebral
količine odsotnih reči, naposled sta    jih    našla, vendar nista več vedela, katere
negotove zasnove s stvarmi, ki sta    jih    izbrskala iz spomina, rezala sta stran,
spretnostnim je dodal tudi tiste, ki    jih    potrebuje divji lovec.
»Pri moji veri, vzemite    jih   !« je rekel Foureau.
ga naredilo za lastnika stvari, ki    jih    ima.«
Naročila sta si knjige, ki sta    jih    poznala le v povzetkih.
Zaradi navad, ki sta    jih    prej prenašala, sta zdaj trpela.
je poravnavala, o obveznostih, ki si    jih    je še naložila, o dobrem glasu, ki
»Dajejo jim darila, vabijo    jih    v restavracije.«
naredijo, da so omedlele, samo da bi    jih    odnesel na kanape, druge mečejo robčke
Poznal sem    jih    nekaj, ki so se delale svetnice, v
natrgala nekaj vijolic, potem pa mu    jih    je ponudila in rekla:
sta se na šolskega učitelja, da bi    jih    nekaj priskrbel.
lastnost pa je podobna sposobnostim, ki    jih    ima magnet.
Če ji je dvignil roke in    jih    spustil, so omahnile, kot da niso njene;
Gre torej za sanje, ki    jih    naročijo besede.
Naročila sta    jih   .
preslepijo množice, človek silnih strasti    jih    premika; toda kako more samo volja
Vse mu je prijalo, živali, ki    jih    je pobrala bolezen, razpadajoča slanina,
Občutek je povod    zanje   , občutek jih poganja.
Občutek je povod zanje, občutek    jih    poganja.
Začela sta    jih     opravljati, eden z upanjem, drugi zaradi
katerimi se vsi strinjajo, ne da bi    jih    mogli dokazati.
kaj štejejo tolikere ženske, ki so    jih    ločili od mož, tolikeri otroci, ki
Navodilo, naj sprejemamo klofute, ne da bi    jih    vračali, in se pustimo krasti, pa daje
stvarmi, da bi mu bil ti nevoščljiv, če bi    jih    mogel videti.
utemeljite njegov nauk s tremi osebami, ki    jih    po naključju izberete med tukaj navzočimi.«
nastavljala soncu in vohala rože, ki    jih    je nabrala.
jima tako pretirano slikala muke, ki    jih    povzroča slaba vest, da sta slutila,
procesiji; nesramno je tajila, da bi    jih    potrgala.
da jih je ščipalo v trebuhu; nemalo    jih    je umivalo otroke s slino, vse pa so
vodi k neizčrpnim možnostim, ki nam    jih    nudita svet in življenje, sila, s katero
Med mojim obiskom so    jih    ravno obnavljali, verjetno zaradi podobnega
Jaz    jih    imam tudi, je rekel možakar in pokazal
so se mi tako eksotične, užival sem    jih    kot način uravnovešanja frustracij
Lahko    jih    je imel na stotine, vse iz svojega
novih gum in zračnic za moje kolo, ki    jih    je na dogovorjene lokacije dvajsettisoč
zapeljali nepovabljene v labirinte, kjer so    jih    lahko uničili z vodo in skalami.
vsaj pol slabše kot ostali turisti, ki    jih    air conditions vozijo od vrat do vrat
ogrodja sem privezal dve palici in    nanje    pritrdil rjuho, s katero sem se sicer
sredi nje ena najlepših vasi, kar sem    jih    kdaj videl.
zavihali trenirko in oprali noge, nato so    jih    še dobro zmasirali in mi postregli.
o žrtvah navajajo tako različne, da    jih    je bolje pustiti pri miru.
tri zračnice za moj bicikel, ki so    jih    vrli fantje iz Iskracommerca prinesli
ogled muzeja perzijskih preprog, ki    jih    sedaj imenujejo iranske preproge.
kazen božjo za vse lubenice, ki sem    jih    pohodil na iranskih poljih.
baje ne perejo in ne menjajo, nosijo    jih   , dokler ne odpadejo z njih.
tistih nekaj besedah urduja, ki smo    jih    skupno poznali, sem razložil, kaj,
Večina vrat v vaseh, ki sem    jih    obhodil, res ni imela ključavnic.
lahko samo prispeva in ustvarja pogoje    zanje   .
pripovedovala pravljice, take, kot    jih    jaz svojemu sinu ne znam več.
Ženske, ki    jih    je bilo videti samo od daleč, zagrnjene
Rdečega križa in drugih organizacij, ki    jih    občasno obiščejo, so drugačni.
urno frče sem in tja po gladini in ki    jih    v Ravalpindiju prodajajo za razveseljevanje
zrele za pretopitev v novo železo, in    jih    prislonili v vrsto, nato so jim z mrzlo
pokazati moč svojih nožnih mišic, ki mi    jih    je razvil bicikel.
prebivalstva uporablja majhne mine, ki    jih    mečejo iz zraka in ki se ob stiku z
kamor so namenjene, še najpogosteje    jih    opisujejo kot koščke lesa ali pasje
se po prvih izkušnjah naučili, kako    jih    z najmanj škode aktivirati in o tem
razvile vse ostale norme obnašanja, ki    jih    Patani imenujejo Pastunwalli ali kodeks
obrobljene oči so se jim svetile, kot bi    jih    ravnokar oplazil oblak solzivca.
od 50.000 do 100.000, zahodni viri    jih    ocenjujejo na 8.000‐15.000, medtem
To so bile novice, ki    jih    je prinesla četa, ki je imela s seboj
sestrelitev helikopterjev, take kot    jih    delajo v Evropi, bi v nekaj mesecih
Pri tolikih knjigah, ki    jih    vlačim s seboj, je zmanjkalo možnosti,
samo kakšno bolgarsko značko, ki so mi    jih    v svoji značkomaniji, ki že nekaj let
uriniral obrnjen proti njim, opazujoč    jih    pri tem, kako se trudijo na polju,
porinil nogo v špranjo v podboju, sem    jih    presenetil vsaj toliko kot samega sebe.
Klel sem te ženske, ki pustijo, da    jih    možje držijo na vajetih, na nivoju
loke in frače in mrtve ptice, ki so    jih    vlačili po rokah najmlajši.
tako reši, za razliko od onih opic, ki    jih    tako ujamejo, ker ne spuste plena,
blagodejno pa menda vplivajo marelice, ki    jih    uživajo sveže in posušene, iz njih
biciklom, to so nekatere od izkušenj, ki    jih    iščem.
* * * Ko sem    jih    zagledal, so mi šli lasje pokonci.
Odkril sem    jih    potem ko sem ponoči v konvoju, skupaj
še celo pomaga proti nevrozam, ki so    jih    s pijavkami zdravili že srednjeveški
Edina odpoved je odpoved iluzijam, ki    jih    gradi ego v praznem brezdušnem vesolju,
Zgodbe, ki so    jih    prinesli s seboj, govore, da so Kitajci
spoznal, da razmere niso bile urejene, kot    jih    narekuje mahayana budizem in da je
Obsojal sem    jih   , čeprav jih sploh ne morem razumeti.
si je mogoče ogledati na slikah, ki    jih    prodajajo na stotinah stojnic okoli
okno so se povzpeli čokoladni otroci,    čeznje    sem lahko videl na sipini elegantno
kri šinila proti zadnjim celicam in    jih    eno za drugo odpirala kot curek prane,
tudi za silhuetami nenavadnih gora, ki    jih    domačini časte po božje, ni nič drugega.
znal manipulirati z množicami tako, da    jih    je speljeval eno proti drugi v svojo
korajžno skupinsko tolkli po torbah,    jih    stiskali in ugotavljali, kaj neki je
da so vse prostitutke cepljene in da    jih    redno pregledujejo.
znane od Pakistana do Cejlona, da bi    jih    jedli tudi Angleži.
Kodakovem laboratoriju, potem ko sem    jih    ves teden prosil, da naj jih obdelajo
aristokracija, izdatno podprta s pokojninami, ki    jih    v vrsti čakajo vsak mesec pred velikim
so potem napisali na kupe knjig, ki    jih    je mogoče brati v knjižnici.
Čaščenje in osredotočenost    nanje    imata nekaj opraviti s silami v posamezniku,
kotu pa so stale bambusove bakle, ki    jih    uporabljajo za hojo ponoči...
razpadajočih Jockej spodnjicah, ki    jih    je žena, povita v najlon in perlon,
deželi Akh je ena najlepših izkušenj, ki    jih    svet lahko nudi ljubitelju narave in
in najmanj dve vrsti nočnih ptic, ki    jih    oponašajo.
Večina kurativnih ceremonij, ki    jih    izvaja šaman, se nanaša na iskanje
plese lahko plešejo samo deklice, ki so    jih    urili od petega leta naprej.
ni vključenih v nobeno dejavnost, ki    jih    vodijo dobrodelne organizacije, najsi
frustracij najlažje rešiti tako, da    jih    izživiš.
brskanje po nekih globinah duše, ki    jih    ima vsak.
izpelje cele filozofije in teorije, kako    jih    uresničiti.
nismo imeli toliko možnosti in jutri    jih    bo še več pa čeprav skozi nove porodne
sploh če nimajo ničesar, s čimer bi    jih    nadomestili.
razkrile v kampih, so grozne, kot si    jih    lahko izmisli pač človeška fantazija
Ko sem preverjal te obtožbe, so    jih    bolj ali manj odkrito potrjevali vsi
najlepše deklice svojih farmarjev, ki    jih    pošiljajo zvodnikom v Bangkok in Patayo.
No, zdaj    jih    imam.
podstrešju tiste tipično sedlaste strehe, ki    jih    grade na polotoku Tuk Tuk predvsem
izbuljenimi očmi, za katere pravijo, da    jih    čuvajo pred hudičem.
pri katerem izkopljejo kosti staršev,    jih    operejo in ponovno zakopljejo.
najbolj skritih džunglah na Sumatri, ki    jih    velike tuje družbe še niso uspele posekati.
in sprostile močne duhovnosti, ki so    jih    na plodna tla prinašali kolonizatorji
so fanatiki odbili veliko glav, ki    jih    je danes mogoče najti v evropskih muzejih.
Videl sem    jih    nositi na glavi po dva metra visoke,
Pomaranče, ki sem    jih    rabutal v prvem državnem nasadu, dinamitni
zabavajo z glasbo in plesom, vendar    jih    po nekaj dneh pošljejo nazaj, saj je
Turisti so darilo bogov namesto rib, ki    jih    je zaradi kdo ve kakšnih vzrokov vse
se ukvarjajo samo moški, vsote, ki    jih    stavijo na favorite, dosegajo tudi
Počivajo sproti, kadar    jih    pač prime, ali kadar to sugerirajo
v točno takih kompozicijah, kot sem    jih    od Sumatre do Balija iskal v kukalo
vse počno miže in da se na koncu, ko    jih    duhovniki spet spravijo k sebi s pomočjo
Poskusil sem    jih    tako ali tako prvič in tudi zadnjič,
sploh nisem navaden turist, ampak da    jih    potrebujem, da jih prosim pomoči.
sem spravljal na traktor, ne da bi    jih    videl, šlo je povsem avtomatično, sam
Lepe gospe v mestih si    jih    mažejo na obraz, nekdaj so iz njihovih
napovedovali usodo, pri nekaterih plemenih    jih    na primer spravijo za sleme na vrhu
Sumim, da    jih    celo namenoma podtikajo, da imajo potem
glavnem povezani s preizkušnjami, ki jim    jih    nalaga njihov bog oziroma satan.
po tako omamno dišečih drevesih, smo    jih    nabirali kar po tleh po ulicah in vezali
Ljudje so    jih    kupovali po pet dolarjev, to je bilo
koralnem grebenu lovi eksotične ribice in    jih    lepo zapakirane v kontejnerje izvaža
naprej poslušal slovenske narodne, ki    jih    tako zelo lepo poje Ljuba Jenček.
Pogrešal sem    jih    tako močno, da se nisem smel spomniti.
Poznam Meditacije, lani sem    jih    študiral za izpit.
Descartes sprašuje, ali so roke, ki    jih    steguje predse, njegove roke, in ali
vas ženske gotovo ne odhajajo, ampak    jih   ... ne zamerite... prej vi zapustite... mislim
tistih knjig še nisem prebral, ki bi    jih    v svojem poklicu moral dobro poznati.
knjigami seveda tudi takšne, ki sem    jih    večkrat prebral od začetka do konca,
Neki moj kolega mi    jih    je priporočil, vendar jih doslej še
primer sanje in dušne strasti, ki sem    jih    že prej naštel: občudovanje, ljubezen,
”percepcije“ v najširšem pomenu, ki    jih    definicija predpostavlja, Kartezij
kljub njihovi telesni naravi pa lahko    nanje    duša, ali še bolje duh, misel, cogito,
cogito, posredno učinkuje tako, da    jih    pravilno spoznava in s tem premaguje,
<passions>, niso med tistimi, ki    jih    najbolje poznajo, & da strasti spadajo
razpirajo pred menoj, so v meni, zaznavam    jih    z vsemi čuti.“ [Goethe (1), 145]
psihoterapevtske metode (podobne, kot    jih    od nekdaj pozna vsak pameten kmet):
zdravje, temelj vseh drugih dobrin, ki    jih    lahko imamo v tem življenju.“ [prav
tista, ki prihaja od popolnosti, ki si    jih    zamislimo v neki osebi, za katero menimo,
takrat, ko stoki in kriki prihajajo    skoznje   , odmevajo kot lepa glasba.“
Kierkegaardovih besed, saj je bil takrat, ko    jih    je ”danski Sokrat“ napisal, že več
   Skoznje    potujem, vanje se vseljujem.
Skoznje potujem,    vanje    se vseljujem.
Potem lupi mandarine in    jih    deli moškima.
   Jih    vodi instinkt?
Kako naj    jih    razumem?
Ali pomenijo, če    jih    prestavim v svoje misli, da jaz v
namreč dobesedno: kdaj in kje so    jih    avtorji pisali, v kakšnem okolju in
marsičem zanimive še dandanes, zato    jih    je treba podrobneje premisliti...
tudi podčrtave in oznake na robu, ki    jih    je nekdo, morda že pred sto ali dvesto
so mi tekle iz oči in brisal sem si    jih    z robcem.
mi, da so stvari bolj preproste, kot    jih    vidiš sam... rekel sem ti že:
samo o nekih abstraktnih relacijah, ki    jih    interpretirajo kot časovne.
Postave, ki si    jih    imenoval bele sence, bežijo pred viharjem
geometrij s ”pozitivno ukrivljenostjo“, ki    jih    je odkril matematik Georg Riemann sredi
poljubnim številom dimenzij, ki pa si    jih    najlažje predstavljamo v dvodimenzionalnih
me zanimajo te reči, vendar bom imel    zanje    čas šele poleti, po izpitih...
Metode, ki    jih    dandanes uporabljajo astronomi v ta
občutljivo za slutnje nesmrtnosti, ki    jih    tu občutiš na vsakem koraku.
utelesiti svoje sanjske privide... poglejta    jih    na levi: Palazzo Rezzonico, Palazzo Bernardo,
Poznam    jih   , a še vedno premalo.
Vélikem kanalu, sem pomislil, da bi    jih    bilo zanimivo razslojiti v duhu na
Bi    jih    razslojili po stoletjih?
nabrežje po stopničkah, ki so spodaj, kjer    jih    obliva voda, prekrite z gladkim valujočim
stavbi so tri prostorne dvorane, ki    jih    je z velikimi oljnimi slikami zapolnil
obrti, utelešene v lesenih figurah, ki    jih    je ustvaril vešč rezbar; v eni izmed
Ezekijelovo videnje mrtvih kosti, ki    jih    Gospod znova oživi, povezano s Kristusovim
vstajajo Benetke, natanko takšne, kot    jih    je videl in doživljal takrat pred leti...
o katerih mi vsi moji napori, da bi    jih    opisal, in vse trenutne slike, ki naj
opisal, in vse trenutne slike, ki naj bi    jih    nekdaj posnel moj spomin, niso nikoli
niso nikoli povedali nič, zdaj pa mi    jih    je vrnil občutek, ki sem ga zaznal
drugih pravih dvojnih zvezd, ki pa    jih    s prostim očesom vidimo le kot eno
dosti bliže kot Kastor & Poluks, saj    jih    le tako zmore povezovati gravitacija.)
prostora, ki ga določajo druge zvezde, ki    jih    v našem dejanskem vesolju vidimo
Bile bi [ure], sicer ne zato, ker bi    jih    štelo gibanje Sonca, marveč zato, ker
gibanje Sonca, marveč zato, ker bi    jih    [takrat] lahko štelo to gibanje,
ustvaril vse stvari v času, v katerem mu    jih    je ugajalo ustvariti.
Saj je to odvisno od stvari, ki se    jih    je odločil ustvariti.
Preprosto si    jih    lahko predstavljaš kot lastnosti, ki
sanj si ne moremo izbirati... ali pa si    jih    izbiramo že prej, v budnosti?
Ja, prebiral sem    jih    že v gimnaziji, kupila mi jih je mama,
prebiral sem jih že v gimnaziji, kupila mi    jih    je mama, ko je ugotovila, da se zanimam
vendar se takrat nisem ravno navdušil    zanje   , spominjam se, da se mi je tista Avguštinova
Mefistove besede iz Fausta, ki ste    jih    navedli med vašim lanskim predavanjem
katerem mišljenje odkriva strukture, ki    jih    lušči iz fenomenov z ”eidetsko redukcijo“,
fenomenov na tiste eidose ali ”forme“, ki    jih    bistveno konstituirajo.
stališča klasične znanosti, vendar    jih    je sodobna znanost, predvsem relativistična
Janez, prosim te, poberi knjige in    jih    prinesi gor.
potencialni, kažejo namreč na možnosti, ki    jih    odpira vsakokratna časovna in prostorska
zakonitosti splošne teorije relativnosti, saj    jih    knjižica navaja, toda premalo razloži,
Toda bogve, morda se boste spomnili    nanje    v kakih drugih časih?
ki so se spletle okrog Einsteina in    jih    je tudi sam pomagal širiti, med drugim
odvisna od debeline njenih sten, ki    jih    navsezadnje lahko tudi odmislimo!
ena izmed strukturnih možnosti, ki    jih    nujni zakoni dopuščajo.
Res - odkril    jih    je znani matematik Kurt Gödel [1949:
modeli sklenjenih časovnih zank, ki    jih    bolj dramatično lahko imenujemo tudi
Da, vendar bi    jih    na koncu želel povezati... sicer postanejo
hortenzije se lahko merijo z njimi, če    jih    pridna roka vsak večer zaliva.
češnjice, čakajoč na svojega odrešenika, ki    jih    bo pozobal in izpljunil pečke - da
Same lepe lastnosti, ki    jih    ovni in biki pogrešajo.
kar nekaj filozofskih knjižic, ki mi    jih    je priporočil.
samo ena izmed neštetih zvezd, ki    jih    kot drobne lučke vidimo na nočnem nebu,
stvari, za katere sem že pozabil, da    jih    vem.
Mimogrede utrga nekaj češenj, s slastjo    jih    zoblje in pljuva pečke v travo, da
niso opazili zvezdnih paralaks, ki so    jih    upravičeno pričakovali, če naj bi veljalo,
tem, potem ko odmislim vse teorije, če    jih    sploh lahko odmislim...
poznamo neevklidske geometrije, ki    jih    je v fizikalni prostor vpeljala Einsteinova
daljne galaksije (namreč tiste, ki    jih    sodobni teleskopi odkrivajo tam daleč
vesolju, vsem stvarem, celo tistim, ki    jih    imamo zmotno za brezdušne, in je znotraj
otroštva, ki niso več resnične, vendar    jih    želim ohraniti v lepem spominu.
Morda... ne vem več... morda pa sem    jih    jaz slišal od Anžela ali od koga drugega,
Angelove podobice - leži nekaj knjig, ki    jih    je Bruno pravkar vzel iz svoje knjižnice:
dejansko nerazumne, še zlasti kolikor    jih    je treba razumeti dobesedno, namreč
odklanja ”ceremonije“, češ da so si    jih    izmislili farji, da bi vlekli za nos
In kje pravi, da so si    jih    izmislili farji?
razlikujeta samo v odnosu do naših misli, ki    jih    oblikujemo glede božjega razumevanja.“
svoje misli - vendar ni izključeno, da    jih    je, te misli, čeprav nezavedno, usmerjala
Savel je iskal oslice, ki    jih    je bil izgubil, in se je ravno nameraval
Samuelu, da bi od njega izvedel, kje bi    jih    lahko našel.
način in v nobenem drugačnem redu, kot    jih    je.“ [1p33 (121)]
ustvaril stvari v tem ”redu“, v katerem    jih    je ustvaril (ali jih ustvarja) in ne
”redu“, v katerem jih je ustvaril (ali    jih    ustvarja) in ne ”na drugačen način“?
Kako pa naj bi    jih    ustvaril drugače - brez zla?
razlikuje od drugih stvari in v čem    jih    prekaša, moramo - kakor smo dejali
sporočilo modusov umu dosegljivo, s tem da    jih    naglas prebereta, da jih izrazita
dosegljivo, s tem da jih naglas prebereta, da    jih    izrazita <expressing them>.“
vse veselje neba je v teh solzah, ki    jih    jočem pred tabo, ljubi pred svojo ljubljeno.
in poteze ohranili v spominu, da bi    jih    priklicali s slikami, to ni več isto!
pozneje z Brunovo pomočjo prevedel in    jih    vnesel v zapiske:
svojih slik ne prodajam, le kdo bi    jih    kupil... razen če jo kupiš ti?
minute“ kozmološkega časa po prapoku, ki    jih    je v poljudno kozmološko literaturo
relevantne, so mnogo prevelike, da bi    jih    lahko dosegli v obstoječih laboratorijskih
kažejo kot kontingentne: v enačbe    jih    vnesemo za uskladitev variabel v fizikalnih
domeno) različnih vrednosti, ki bi    jih    načelno lahko zavzel vsakokratni explanandum,
Weltangstu in filozofskim zmešnjavam, ki so    jih    številni filozofi spletli s terminologijo
pokrajina, nasploh večina stvari, ki    jih    imamo krog sebe, nas preživi.
posega na dodatne varovalke, ki naj bi    jih    država lahko imela ob prevzemanju.
inštitucije imele tiste naloge, ki    jih    imajo.
Gre za enostavne evropske rešitve, ki    jih    Evropa pozna.
Predvsem    jih    poznajo Nemci in Francozi.
Zanima me: Ali    jih    boste upoštevali, kajti v Slovenski nacionalni stranki
seveda menili, da so te rešitve, ki    jih    mi predlagamo, boljše.
Če pogledate izjave, ki    jih    je dajala vlada, ki so jih dajali predstavniki
izjave, ki jih je dajala vlada, ki so    jih    dajali predstavniki vlade, potem bi
namenom, da bi dogradila rešitve, ki    jih    je zakon o delovnih razmerjih prinesel
odboru predstavil poglavitne rešitve, ki    jih    predlagana novela prinaša.
pa je potreben zaradi sprememb, ki    jih    je prinesel zakon o delovnih razmerjih.
Razumljivo je, da    jih    v skladu z našim poslovnikom, da so
Vendar lahko po številu pripomb, ki sta    jih    poslali obe univerzi in se ne nanašajo
starega poslovnika, z besedami, ki    jih    je tudi izrekel minister: želimo si
znotraj razvejanih pravnih oseb, ki bi    jih    v primeru neureditve navedenega vprašanja
bodo zadosti samo te spremembe, ki    jih    zdaj vlada predlaga?
vseh teh 8 milijard in nekaj na kup in    jih    preprosto uporabimo za prevoze, in
uvodu imeli določene informacije, ki    jih    boste v svoji razpravi tako ali tako
pomislekom in predstavljenim težavam, ki    jih    zdajšnji zakon predstavlja za tam živeče
Zaradi zahtevnih dilem, ki    jih    je pred nas postavil osnovni predlog
in vanj vnesti predvsem rešitve, ki    jih    predlagajo pristojne strokovne ustanove,
Zato mora seveda vsebovati vsebine, ki    jih    predpisuje zakon o ohranjanju narave
treba prenesti vse tiste zahteve, ki    jih    zakon postavlja za javne obravnave,
predlagatelj do teh pripomb opredeli in    jih    s strokovnimi argumenti sprejme ali
predlagatelji upoštevali večino pripomb, ki    jih    je vlada podala v svojem mnenju, ne
Poleg pripomb o spremembi meja, ki smo    jih    že posredovali, menimo oziroma imamo
vnesti v zakon nekatere rešitve, ki    jih    predlagata predvsem za to pristojni
popravki, ki jih je treba vnesti in    jih    predlagajo tudi edine za to strokovno
različne predloge, različne ideje, ki so    jih    s tem predlogom spodbudili, uspeli
Trentarjev in drugih, ampak promoviral    jih    je Kugy, recimo.
povsem izginile tiste podobe, ki nam    jih    recimo čuva v svojih fotografijah Jaka
To so stvari, ki bi    jih    kazalo vgraditi v ta zakon in ki so
odbora, povzel te pripombe, ki so kot    jih    razumem v veliki večini sprejemljive
zahtev za jasno ureditev parka, ki    jih    poskušamo spraviti skozi ta matični
So tudi druge zadeve, ki bi    jih    bilo potrebno ščititi in nadzorovati.
je treba veliko alternativ, ki sem    jih    že omenil, tudi podati.
boste lažje soočali s temi tegobami, ki    jih    ta zakon narekuje prav vam."
Ja, ne vem, potem bi    jih    pa morali.
nalog glavnemu mestu, temveč naloge, ki    jih    navedeni organi že izvajajo, vendar
navedeni organi že izvajajo, vendar    jih    morajo izvajati usklajeno oziroma soglasno
izvajale naloge državnega pomena ali kadar    jih    bodo izvajale.
prihaja v glavno mesto zaradi funkcij, ki    jih    opravljajo na državnem nivoju.
Dve stvari, ki    jih    v Stranki mladih Slovenije zelo podpiramo.
Sloveniji zaradi takih aktivnosti, kot    jih    počenjate danes in zdaj.
državo in tem mestom, med funkcijami, ki    jih    mora država opravljati in jih opravlja
funkcijami, ki jih mora država opravljati in    jih    opravlja na teritoriju glavnega mesta,
teritoriju glavnega mesta, in tistimi, ki    jih    mora opravljati glavno mesto oziroma
sem, da ima zakon takšne sestavine, da    jih    lahko sprejmemo kot primerno podlago
funkcij med državo in glavnim mestom, pa    jih    bomo v razpravi z veseljem sprejeli.
kadar gre za tovrstne funkcije, ki    jih    opravljajo druga mesta, drugi kraji
pomembne za razvoj glavnega mesta, kot    jih    definira zakon?
specifike glavnega mesta, ki so tukaj, ki    jih    tukaj v tem trenutku interpretiramo
potrebno tako glede na podlagi pripomb, ki    jih    je dala vlada, in glede na sugestije,
vlada, in glede na sugestije, ki ste    jih    dali, zakon skrbno preučiti.
tako v vrhu prednostnih nalog, ki si    jih    je za šestmesečno predsedovanje EU
da bi malce ublažili kritike, ki so    jih    na ministrstvo za zdravje v zadnjem
primerjavo prednosti in slabosti, ki    jih    utegne mreža dežurnih zdravstvenih
o tej menjavi sporočati carini, ki    jih    bo posredovala Intrastatu; ta namreč
državam na območju zahodnega Balkana, kot    jih    imenujejo, omogoča dostop na trge EU
se simetrično prenesejo količine, ki    jih    imamo iz dvostranskih sporazumov, v
Te zgodbe pa tudi niso nove in    jih    poznamo.
oblasti radikalne islamistične sile, ki    jih    je okrepil njegov vojaški predhodnik,
afere prodal svoje delnice v Optimusu:    zanje    je iztržil 60 milijonov dolarjev, prodal
iztržil 60 milijonov dolarjev, prodal pa    jih    je po ceni, ki je bila kar za 42 odstotkov
najemnin za novejša stanovanja, ampak    jih    bodo zadržali na sedanji ravni.
desetkrat več denarja, kot je bilo    vanje    vloženega; - ker se tu srečaš z izdelki
in ima gotovo že nove ambicije, ki    jih    je sposoben tudi uresničiti.
bistveno boljše možnosti za delo, kot smo    jih    imeli doslej.
Nekateri    jih    potrebujejo drugi ne, o tem mora odločiti
Če so potrebne,    jih    plavalci morajo imeti, ne smemo pa
varovank, pa bo jutri (12.00) poplačal    zanje   .
ukrajinskega reprezentančnega seznama, ki    jih    je treba vzeti sila resno.
sila nevarne v igri ena na ena, zato    jih    bo še posebej težko ustaviti,« Beguš
Uporablja    jih    za začinjanje izjemnih jedi v restavraciji,
še nekaterih drugih olajšav, ki so    jih    »podarili« lastnikom igralnic in aparatov
svojčas celo podaril tri kamele, ki    jih    je pripeljal s sabo, da bi med obiskom
pospravili v letu 2003, potisnili so    jih    v letošnje leto.
zato odkritih nepravilnosti - razen da    jih    objavljajo in na njih opozarjajo -
nepravilnosti - razen da jih objavljajo in na    njih    opozarjajo - ne morejo dokončno raziskati.
posneto, poleg petnajstih plošč, ki ste    jih    posneli za Philips, Sony Classical
pričakujejo, pa še dišijo in še trgamo    jih    lahko ...
veselo, črnsko, staro jazzovsko, kot    jih    imam na starih ploščah.
napovedali, da bodo za težave, ki jim    jih    je povzročil nezakoniti izbris, zahtevali
samozadostne arogance in nečimrnosti, vendar    jih    je treba sprejeti ali pa si postaviti
po vratih in zidu), kdo misliš, da    jih    piše (nimam pojma, vedno grem sam na
Knjig, ki bi    jih    moral nujno prebrati, ki bi jih bilo
bi jih moral nujno prebrati, ki bi    jih    bilo skoraj nujno prebrati, ki bi jih
jih bilo skoraj nujno prebrati, ki bi    jih    bilo zelo dobro prebrati, ki bi jih
jih bilo zelo dobro prebrati, ki bi    jih    bilo dobro prebrati, ki bi jih enostavno
ki bi jih bilo dobro prebrati, ki bi    jih    enostavno rad prebral, ki bi jih moral
bi jih enostavno rad prebral, ki bi    jih    moral prebrati še enkrat, ki bi jih
jih moral prebrati še enkrat, ki bi    jih    rad prebral še drugič ali tretjič,
bolj odločno jemljem privilegij in    jih    odlagam.
Finančne podpore in spodbude, ki    jih    daje stanovanjska politika (davčne
denarne in fiskalne spodbude, ki so    jih    v zadnjem letu in pol dobivala gospodarstva
olajšuje izvoz delovnih mest, možnosti, ki    jih    ponuja elektronska mreža, in močno
V rokah je držal kup knjig, ki    jih    je izdal sam, in petsto strani debelo
Šest minut, ki    jih    je imel na voljo Kamerun, so namenili
Kdo    jih    je podpiral, pa vsakdo ve.
je tudi sama naredila vse napake, ki    jih    je bilo mogoče storiti.
Skupaj so    jih    sestavile kolonialne oblasti.
Nekdo drug iz združbe reformatorjev    jih    razplamti v ogenj: magister teologije
bolj zanima za socialne neprilike, ki    jih    morajo trpeti spodnji sloji, kmetje
bolnišnice, ki ne poznajo čakalnih list;    mednje    sodi tudi »moj« Onkološki inštitut.
zde misli že popolnoma izrabljene,    jih    njihovi avtorji znova in znova izrekajo,
nasprotnega mnenja ob neumnostih, ki    jih    počno.
človeški, popravimo krivice, ki smo    jih    hote ali nehote storili izbrisanim,
prodajajo bivše državne nepremičnine, ki so    jih    zapustili Italijani in so predmet omenjenih
elektrarne pa so sploh zgradili Italijani in    jih    je Slovenija dobila v dar zaradi priključitve
zanimanjem sem spremljal javne reakcije, ki    jih    je njegov članek povzročil.
najbolj silovit med vsemi, kar sem    jih    kdaj videl na televiziji.