Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcžp3 (53)


Iz neznanega razloga so    jim    pravili spominske odprtine.
primerjavi z revnejšimi množicami, ki    jim    pravimo »raja.«
Pravzaprav se vse dotlej, dokler    jim    ne dovolijo imeti merila za primerjavo,
gojil sanje o oboroženi vstaji, se    jim    moraš odreči.«
države ter si le‐te tudi podjarmi in    jim    vlada.«
uživaj v svojih besedah, ne mislim    jim    nasprotovati, ker se ne želim s temi
načelnimi smernicami soglašam in bi    jim    bil pripravljen dati zakonsko moč.«
od teh je spet mnogo držav; če proti    njim    nastopiš kakor proti eni sami državi,
ustrežljivega, njene želje vnaprej zadeva in    jim    zna ustrezati.«
pa, ki se posmehuje golim ženam, ki    jim    gre pri vajah le za najboljše, trga
Kdor te spretnosti nima, pa    jim    velja za nesposobnega in neuporabnega.
prosil podložnikov za dovoljenje, da    jim    vlada.
razprave, ki so polne izumetničenosti in ki    jim    gre samo za zunanji videz in prerekanje
Če se obrača k stvarem, ki    jim    je primešan mrak, ki torej nastajajo
dobro kot tako, ki ga sedaj vidijo,    jim    mora postati vzor, po katerem uravnavajo
ter hkrati spoznali njihove napake in    njim    ustrezajoče ljudi.
povračilne kazni, po drugi strani pa    njim    ustrezne nagrade.
spoznali satanovih globočin, kakor    jim    pravijo, pa ne bom nalagal drugega
ustavnopravni sistem s državami, ki se    jim    želi pridružiti.
Tudi poškiliš    jim   , če si fant zato.
njem so plavali drobni oblački, ki    jim    pri nas pravimo ovčke.
izgubili iz spomina, se vsak dan vračajo k    njim   .
samo zatohle pobožnjakarice, ki se    jim    še sanja ne, koliko živih dvomov je
sile, ki ga potiskajo naprej in ki se    jim    ne
glede na to, da    jim    je prirojeno, da ne morejo biti umazane
poglavitno, saj vendar poganja veje,    jim    dovaja hrano in jih dviga k soncu ...
razumel pomen njegovih besed in sem    jim    tudi verjel, kakor sem dedu zmeraj
slike, ki jih mimo tekoči čas izpere,    jim    zagladi ostrine in zasuje prazna mesta
»Zdaj    jim    bo pot odprta,«
gozdni dolinici naletel na rože, ki    jim    pri nas na Tolminskem pravimo medvejke.
zato sta kar sama zdravila živali,    jim    dajala čistila in odvajala.
kopicah je postala tolikšna, da se    jim    ni bilo mogoče približati.
enote na bojni črti in ne ve, kaj bi    jim    rekel.
»Dajejo    jim    darila, vabijo jih v restavracije.«
elegantno so pristopile, ko sem lezel gor k    njim   , in ko mi je spodrsnilo, so se gromko
Okoli bokov    jim    zvončkljajo obroči železnih zvončkov
V tem času    jim    je prepovedano sleherno delo in vsak
tega zavedal uriniral obrnjen proti    njim   , opazujoč jih pri tem, kako se trudijo
delo so nagrajene s hrano, obljubljena    jim    je določena varnost in obramba pred
V svojih kratkih hlačah sem    jim    bil v veliko veselje in resno sem se
in posebni čar rosne vitalnosti se    jim    čez noč izmakne.
Izredno ljubeznive živali; vidi se    jim   , kako ponosne so, če lahko nosijo na
vkleščenosti med muslimanske skupnosti, ki so    jim    bile vedno gorke, so ostali razmeroma
dvakrat ustrelil z zračno puško, pa sem    jim    kljub vsemu sledil, ko so se premaknili
skromnih domačij, tako majhnih, da se    jim    komaj še lahko tako reče.
zadovoljstvo ob vseh stvareh, ki se    jim    pripetijo, celo ob najbolj neprijetnih
s svojo sedanjo metodologijo bi se    jim    lahko izognila le tedaj, če bi našla
minic skoraj ni več videti; verjetno se    jim    ne zdi vredno, da bi kazale noge, ko
ki so že inkorporirane v drugih in    jim    dajo osnovo drugi zakoni, ne bi uveljavljale,
fizične osebe se bo spremenilo le to, da    jim    pri nakupih blaga v drugih državah
Naslednjo rano    jim    je Motor zadal predlani, ko so se kot
seveda na nove generacije moških, ki    jim    vojska ne bo več obveznost, ampak le
ki naredijo natančno toliko, kolikor    jim    zavarovalnica nameni denarja, ter bolnike