Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcžp1 (5)


Ali niste vi več vredni kot    one   ?
hude reči od lastnih rojakov, kakor    one    od Judov, torej od njih, ki so celo
same z boljšimi daritvami, kakor so    one   .
nežnejša bitja, saj so skupaj z vami tudi    one    deležne milosti življenja.
Kaj pa same fasete... se tudi    one    spreminjajo s časom, ali ostajajo vedno