Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcžd6 (12)


»Prevzetnost in drznost grajamo, ker se z    njima    v nas nesorazmerno močno okrepita in
Še sledovi za    njima    so sila zabrisani, tako da je trenutno
združiti dve njivi in vrat, ki je bil med    njima   .
pametno hodijo vse vaške punčke, za    njima    pa so kolovratili Milan, Srečko in
diagonalno kompozicijo, čeprav so med    njima    tudi pomembne razlike, ki pričajo o
obstoju sil, ki naj bi delovale med    njima   , lahko samo sklepamo na osnovi predpostavljene
podobno in obenem drugače - ločnico med    njima    začrtuje razlika med klasičnim grškim
neumestno in zavajajoče, saj je med    njima    toliko stičnih točk in tudi dopolnjujeta
Toda v obdobju pred    njima    je Schelling zgradil vsaj tri variante
Kakšna razlika med    njima   !
Gre za nerazčiščen odnos med    njima   , zato se velikokrat pogovarjata prek
matematično pripisale sporazumu, ki ga ima z    njima    EU.