Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcžd4 (46)


niti knjiga nista bili stvari, ki bi    ju    navadni član Partije omenjal, če se
zrak in še sta ga lahko videli in on    njiju   , a medtem sta tonili dol, dol v zeleno
sta tonili dol, dol v zeleno vodo, ki    ju    mora v naslednjem trenutku za vedno
Pravzaprav je imel dve še nerabljeni, ki pa    ju    je shranil.
Winston    ju    je opazoval z gnusom.
filozofij, vendar pa ga učijo, naj    ju    črti kot barbarsko nasilje nad moralo
»Niste    ju    še osvojili.«
»Osvojili    ju    bomo, ko nam bo ustrezalo.«
Ti si    ju    vendar pravkar imenoval pesnitvi neposrednega
8. »Preostajata še dve lastnosti, ki    ju    moramo raziskati v naši državi: preudarnost
posameznika) postavimo drugo ob drugo in    ju    drgnemo, utegne iz njiju zaplameneti
Graja in hvala, ki    ju    tu sliši, jo odplavita in potegneta
Vojak se    ju    mora učiti zaradi razporejanja čet
lahko naštel samo strokovnjak; taki, ki    ju    poznamo tudi mi, pa sta dve.«
tehtnice vzdignila, druga pa padla, če bi    ju    hoteli stehtati.«
Zmernost in preudarnost pri izdatkih, ki    ju    imajo za kmečko skopuštvo, morata tudi
dan kljub ljubezni in spoštovanju, ki    ju    do Homerja gojim že izza otroških let.
»Kdor ima dve suknji, naj    ju    deli s tistim, ki je nima, in kdor
in Gomóro je obsodil na uničenje in    ju    upepelil in postavil za svarilo prihodnjim
let zlorabljal dve mladoletnici, ki    ju    je izsiljeval in spolno izkoriščal,
izsiljeval in spolno izkoriščal, potem ko    ju    je s polaroidnim fotoaparatom slikal
brda in prinesejo dve nosilnici, ki    ju    počasi položijo na tla pred Sovo in
Ta pa    ju    še povohal ni.
ne poredili se ne bosta več, pač pa    ju    že krepko jemlje.
Če    ju    misliš še držati, potem ju posoli in
Če ju misliš še držati, potem    ju    posoli in obesi v dimnik, da se ti
križ; nato so se pojavili bakli, ki sta    ju    nosila pevca, in župnik s štolo, koretljem,
ceremonija in religija na svetu zato, da se    ju    uživa.
Imelo me je, da bi se stisnil k njima,    ju    ujčkati in lizati in ostati tako skupaj
Ko sem    ju    poljubil in stisnil k sebi sta bili
trditve od ”jasnosti & razločnosti“, ki    ju    je sam postavil na čelo svoje metode!
vzporednici ne bi sekali, niti ko bi    ju    podaljšali v neskončnost) - toda o
mesta (pravzaprav se k njima vrne, saj    ju    je opazil že prvi hip, ko se je pred
Ne, to ni možno, saj bi    ju    gravitacija prej ali slej privlekla
sredobežni (centrifugalni) sili, ki    ju    v vrtenju drži narazen - slednje pa
evklidskem prostoru nezamenljivi, in če    ju    gledamo ločeno, vsako zase, sta - kot
Sposodil sem si    ju    v knjižnici, pomislil sem, da nama
V torbi    ju    imam, grem ponjo v sobo.
čutnega zora“, formi same čutnosti, ki    ju    lahko spoznamo pred vsakim konkretnim
čas sta torej tisti obliki zrenja, ki    ju    postavlja matematika za temelj vsem
na nebu; iz žepa izvleče kukalo in    ju    opazuje.
različici: ”šibko“ in ”močno“ (tako    ju    je imenoval Carter sam).
Saj greš tudi ti, da    ju    pozdraviš pred odhodom?
internetne in kartomatne prodaje, ki    ju    - kot pravi Bistrički - Kolosej z licenco
Način kako    ju    ponudimo, lahko zbudi odpor in sproži
Dve knjigi o Afriki, ki sem    ju    letos po naključju vzel v roke, sta