Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcžd2 (14)


Dve razdrahani ženski, eni od    njiju    so se razpustili lasje, sta zagrabili
Ena od    njiju    je poskakovala gor in dol; druga, stara,
srečanje z njo, ko bi bil kateri od    njiju    to hotel.
druga od druge razločujeta in katera od    njiju    nam je potrebna za srečo, bodisi da
drugo ob drugo in ju drgnemo, utegne iz    njiju    zaplameneti pravičnost kakor ogenj
in resnico, pri tem pa zvišenejša od    njiju   .
‚Ti, ali    ju    še ne misliš vtakniti v zakonski jarem?‘
blagostanja, kot da smrti in bolezni ni in    ju    ne bo, kot da kontroliramo naravo,
dveh substanc govorimo, če vsaka od    njiju    lahko eksistira brez druge“ [Descartes
desno hemisfero, in bi bila vsaka od    njiju    vstavljena v novo telo, torej moji
obuzdana z debelima pletenicama, ki se    ju    gospôda lahko oprime ob močnejšem zibanju
trenutku je ljubezen izbrala prvo od    njiju   ; in hkrati je bilo spoznano: če naj
nujnosti, prisile, temveč je izbira ene od    njiju    povsem naključno, tako rekoč kontingentno
združljivi (čeprav je v tem primeru ena od    njiju    odvečna).