Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOcžd1 (3)


On je to vedel in    onidve    sta vedeli in to vednost je lahko opazil
idejo dobrega za še lepšo, kakor sta    onidve   .
   Onidve    pristopita, mu objameta noge in ga