Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZObmp1 (452)


»Otroci, nič starejši, kot ste zdaj    vi   , so morali dvanajst ur dnevno delati
»Ko ste bili    vi    mladi, smo bili mi vsi še na drevesih,«
»   Vi    se lahko spominjate, kako je bilo v
»   Vi    - navadni ljudje, delavci - ste bili
preprosto za to, ker so bili oni bogati,    vi    pa revni?«
»   Vi    ste tisti gospod, ki je kupil dekliško
»   Vi    ga lahko ugasnete!« je rekel.
»Naj jaz povem ali boste    vi   
ki deluje proti Partiji, in da ste    vi    zapleteni vanjo.«
»   Vi    tovarišica -« je naklonil glavo Juliji,
»In    vi    sami boste morda postali drugačen človek.«
odpeva zvon pri Shoreditchu. »   Vi    znate zadnjo vrstico!« je rekel Winston.
»   Vi    se je spomnite.«
»Ste jo    vi    brali?«
»   Vi    nam vladate v naš lastni prid,« je
»   Vi    ste to napravili,« je smrkal Winston.
»   Vi    ste me spravili v to stanje.«
»   Vi    veste, da to ni potrebno.«
Ko bi bili    vi    vsi že od začetka tako govorili in
se moram po tem ravnati, toda tudi    vi    mi morate pomagati.«
   Vi    ste bili mnenja, da zadnje zadostuje,
   Vi    ne boste samo vedeli, kaj posamezne
In tako bomo mi in    vi    vodili državo budni, a ne speči, kakor
jih, dragi Glavkon, kdo vprašal: ’O    vi    čudaki!
»   Vi    mi torej vrnete prvi delni dolg s tem,
Ne bo vas izžrebal Daimon, temveč    vi    si boste izbrali svojega daimona!
»   Vi    ste sol zemlje.
   Vi    ste luč sveta.
   Vi    torej molíte takóle:
Ali niste    vi    več vredni kot one?
Če torej    vi    čeprav ste hudobni, znate svojim otrokom
bi ljudje vam storili, storite tudi    vi    njim!
Ne boste namreč    vi    govorili, temveč Duh vašega Očeta bo
Več kakor veliko vrabcev ste vredni    vi    «
pravičnih je želelo videti, kar gledate    vi    pa niso videli; in slišati, kar poslušate
niso videli; in slišati, kar poslušate    vi    pa niso slišali.«
»   Vi    torej poslušajte pomen prilike o sejavcu.
Dajte jim    vi    jesti!«
»Zakaj pa    vi    prestopate božjo zapoved zavoljo svojega
   Vi    pa pravite: ‘
»Kaj tudi    vi    še vedno ne umevate?
»Kaj pa    vi    pravite, kdo sem?« jih je vprašal.
prestol svojega veličastva, boste tudi    vi    ki ste šli za menoj, sedeli na dvanajstih
Pojdite tudi    vi    v vinograd, in kar je prav, vam bom
Pojdite tudi    vi    v vinograd!’
‘Moja hiša naj bo hiša molitve,’    vi    pa iz nje delate jamo razbojnikov.
   Vi    ste to videli in se tudi potlej niste
   Vi    pa ne pustite, da bi vam rekli ‘učitelj’,
‘učitelj’, kajti eden je vaš Učitelj,    vi    vsi ste pa bratje.
Tako se tudi    vi    na zunaj kažete ljudem poštene, znotraj
Tako tudi    vi    kadar boste videli vse to, védite,
Zato bodite tudi    vi    pripravljeni, kajti ob uri, ko ne mislite,
»   Vi    vsi se boste to noč pohujšali nad menoj,
»Dajte jim    vi    jesti!«
   Vi    pa pravite: ‘
»Tako, tudi    vi    nimate pameti?
»Kaj pa    vi    pravite, kdo sem?«
naj bo hiša molitve za vse narode,’    vi    ste pa iz nje naredili jamo razbojnikov!«
   Vi    pa pazíte nase.
Ne boste namreč govorili    vi    temveč Sveti Duh.
   Vi    pa pazíte; vse sem vam vnaprej povedal.«
Tako tudi    vi    ko boste videli, da se to dogaja,
ljudje ravnali z vami tako ravnajte    vi    z njimi.
   Vi    pa ljubíte svoje sovražnike.
»   Vi    jim dajte jesti!«
»Kaj pa    vi    za koga me imate?«
»Srečne oči, ki vidijo, kar gledate    vi   
kraljev si je želelo videti, kar gledate    vi    pa niso videli, in slišati, kar poslušate
niso videli, in slišati, kar poslušate    vi    pa niso slišali.«
Če torej    vi    ki ste hudobni, znate dajati svojim
»   Vi    farizeji torej čistite kozarec in krožnik
svojih očetov, kajti oni so jih umorili,    vi    pa jim postavljate nagrobnike.
Več ko veliko vrabcev ste vredni    vi    «
Koliko več kakor ptice ste vredni    vi   
Zato tudi    vi    ne sprašujte, kaj boste jedli in kaj
bodo opasana in svetilke prižgane,    vi    pa bodite podobni ljudem, ki čakajo,
Tudi    vi    bodite pripravljeni, kajti Sin človekov
»   Vi    se delate pravične pred ljudmi, toda
Tako tudi    vi    ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano,
‘Moja hiša naj bo hiša molitve,’    vi    pa ste naredili iz nje jamo razbojnikov.«
Tako tudi    vi    ko boste videli, da se to godi, védite,
   Vi    ste tisti, ki ste vztrajali z menoj
»   Vi    sami pravite, da sem.«
   Vi    ste priče teh reči.
poslal bom na vas obljubo svojega Očeta;    vi    pa ostanite v mestu, dokler ne prejmete
   Vi    sami ste priče, da sem rekel: ‘
Naši očetje so molili na tej gori,    vi    pa pravite, da je v Jeruzalemu kraj,
   Vi    molite, česar ne poznate, mi pa molimo,
»Jaz uživam hrano, ki je    vi    ne poznate.«
Ali ne pravite    vi   
Drugi so se trudili,    vi    pa pobirate sadove njihovega dela.«
   Vi    ste napotili poslance k Janezu in pričeval
vendar to pripovedujem zato, da bi se    vi    rešili.
je bil svetilka, ki gori in sveti,    vi    pa ste se hoteli nekaj časa veseliti
je poslal, je pričal o meni: vendar    vi    niste nikoli slišali njegovega glasu
Toda    vi    nočete priti k meni, da bi imeli življenje.
Kako bi mogli verovati    vi    ki sprejemate čast drug od drugega
»Ali hočete tudi    vi    oditi?«
   Vi    le pojdite na praznik, jaz pa na ta
bila od njega, ampak je od očakov - in    vi    obrezujete v soboto.
»   Vi    me poznate in tudi veste, odkod sem.
tisti, ki je resnicoljuben, in tega    vi    ne poznate.
boste našli, kajti tja, kjer sem jaz,    vi    ne morete priti.«
boste našli; in tja, kjer sem jaz,    vi    ne morete priti.’?«
»Menda se niste dali tudi    vi    zapeljati?« so jih zavrnili farizeji.
   Vi    pa ne veste, odkod prihajam in kam
   Vi    sodite po človeško.
Kamor grem jaz,    vi    ne morete priti
Kamor odhajam,    vi    ne morete priti.«
Kamor odhajam,    vi    ne morete priti.’?«
»   Vi    ste od tu spodaj, jaz pa sem od zgoraj.
   Vi    ste od tega sveta, jaz pa nisem od
Jaz govorim, kar sem videl pri Očetu,    vi    pa delate, kar ste slišali pri svojem
   Vi    opravljate dela svojega očeta.«
   Vi    jih zato ne poslušate, ker niste iz
duha, ampak častim svojega Očeta, a    vi    me ne spoštujete.
Oče je, ki me časti, on, o katerem    vi    pravite: ‘
Toda    vi    ga ne poznate, jaz pa ga poznam in
Bi mar tudi    vi    radi postali njegovi učenci?«
»   Vi    nič ne veste in ne pomislite!
Tudi    vi    ste čisti, vendar ne vsi.«
   Vi    me kličete ‘Učitelj’ in ‘Gospod’.
Gospod in Učitelj, umil noge, ste tudi    vi    dolžni drug drugemu umivati noge.
Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi    vi    delali tako, kakor sem jaz storil vam.
zdaj pravim tudi vam, kamor grem jaz,    vi    ne morete priti.
Kakor sem vas jaz ljubil, tako tudi    vi    ljubíte drug drugega!
prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi    vi    tam, kjer sem jaz.
   Vi    ga poznate, ker prebiva pri vas in
Še malo in svet me ne bo več videl,    vi    pa me boste videli, ker jaz živim in
ker jaz živim in živeli boste tudi    vi   
boste spoznali, da sem jaz v Očetu in    vi    v meni in jaz v vas.
   Vi    ste že čisti po besedi, ki sem vam
sadu, če ne ostane na trti, tako tudi    vi    ne, če ne ostanete v meni.
Jaz sem trta,    vi    mladike.
   Vi    ste moji prijatelji, če delate, kar
Niste    vi    mene izvolili, temveč sem jaz izvolil
Očeta, bo on pričeval o meni; in tudi    vi    boste pričevali, ker ste od začetka
   Vi    boste žalovali, toda vaša žalost se
Tudi    vi    ste zdaj žalostni.
Oče sam vas ima rad, ker imate tudi    vi    radi mene in verujete, da sem prišel
»Vzemite ga    vi    in ga križajte, kajti jaz ne najdem
On vé, da govori resnico, da bi tudi    vi    verovali.
tej knjigi; ta pa so zapisana, da bi    vi    verovali, da je Jezus Kristus Božji Sin,
mene; zakaj Janez je krščeval z vodo,    vi    pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu.«
Ti ljudje niso pijani, kakor    vi    mislite, saj je šele tretja dnevna
hotel in predvideval - izročili vam,    vi    pa ste ga po rokah krivičnežev pribili
Izraelova hiša: tega Jezusa, ki ste ga    vi    križali, je Bog naredil za Gospoda
svojega služabnika Jezusa, ki ste ga    vi    izdali in zavrgli pred Pilatom, ko
   Vi    ste Svetega in Pravičnega zavrgli in
   Vi    ste sinovi prerokov in zaveze, ki jo
Jezusa Kristusa nazaréjca, ki ste ga    vi    križali, Bog pa ga je obudil od mrtvih.
‘kamen, ki ste ga    vi    zidarji zavrgli, a je postal vogelni
Glejte,    vi    pa ste Jeruzalem napolnili s svojim
očetov je obudil Jezusa, ki ste ga    vi    pribili na križ in usmrtili.
in prišel je v deželo, v kateri zdaj    vi    prebivate.
   Vi    ki ste trdovratni in neobrezani v
trdovratni in neobrezani v srcih in ušesih,    vi    ki se vedno upirate Svetemu Duhu:
Svetemu Duhu: kakor vaši očetje, tako tudi    vi   
napovedovali prihod Pravičnega; in    vi    ste zdaj postali njegovi izdajalci
   Vi    ki ste po naročilu angelov prejeli
Janez je krščeval z vodo,    vi    pa boste krščeni v Svetem Duhu.’
»Možje Izraelci in    vi    ki se Boga bojite, poslušajte!
Bratje, sinovi Abrahamovega rodu, in    vi    ki se Boga bojite!
samo človeka, ki čutiva podobno kakor    vi   
   Vi    veste, da me je Bog že pred davnim
Kar    vi    častite, ne da bi poznali, vam jaz
Kdo pa ste    vi    «
sem vnet za Boga, tako kot ste danes    vi    vsi.
   Vi    v soglasju z zborom starešin sporočite
»Kralj Agrípa in    vi    vsi, ki ste z nami tu navzoči!
Med njimi ste tudi    vi    ki vas je poklical Jezus Kristus.
Tako tudi    vi    mislite, da ste mrtvi za greh, a da
Prav tako ste tudi    vi    bratje moji, bili po Kristusovem telesu
   Vi    pa ne živite po mesu, ampak po duhu,
Kakor ste bili namreč    vi    nekoč Bogu neposlušni, sedaj pa ste
Iz njega pa ste    vi    v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal
Božja sodelavca sva,    vi    pa ste božja njiva in božja zgradba.
Božji tempelj je namreč svet, in to ste    vi   
Vse je vaše,    vi    Kristusovi, Kristus pa božji.
Meni je malo mar, če o meni sodite    vi    ali kakšno človeško sodišče, pa tudi
   Vi    ste že nasičeni, vi ste že obogateli.
Vi ste že nasičeni,    vi    ste že obogateli.
Mi smo zaradi Kristusa nespametni,    vi    pa v Kristusu pametni.
Mi slabotni,    vi    močni.
   Vi    slavni, mi zaničevani.
   Vi    se pa celo bahate, namesto da bi bili
Jezusa že sklenil: ko bomo zbrani    vi    in moj duh, bom tega, ki to počne,
malikovalce na splošno, ker bi sicer morali    vi    oditi s tega sveta.
Mar ne sodite tudi    vi    le tiste, ki so znotraj?
In če boste    vi    sodili svet, ste mar nevredni, da bi
Ne,    vi    sami delate krivico in kradete, in
Želim pa, da bi bili    vi    brez skrbi.
Ali niste    vi    moje delo v Gospodu?
   Vi    ste namreč pečat mojega apostolstva
Nočem namreč, bratje, da    vi    ne bi vedeli, da so bili naši očetje
Nočem pa, da bi    vi    postali družabniki hudih duhov.
   Vi    se res zberete, a temu se ne reče jesti
duhovnih darov, bratje, nočem, da bi bili    vi    v nevednosti.
   Vi    ste pa Kristusovo telo in vsak zase
Želim, da bi    vi    vsi govorili z darom jezikov, še bolj
Tako se tudi    vi    ker hrepenite po duhovnih darovih,
Hvala Bogu, bolj kakor    vi    vsi govorim z darom jezikov, toda
Glede nabirke za svete pa storite tudi    vi    kakor sem naročil Cerkvam v Galatíji.
Prosim vas, bratje:    vi    veste, da je Stefanájeva hiša prvenec
Tudi    vi    ubogajte take in vsakega, ki sodeluje
Nočemo namreč, bratje, da    vi    ne bi vedeli za našo stisko, ki nas
V tem nas z drugimi tudi    vi    podpirate z molitvijo.
smo tudi mi vam v ponos, kakor boste    vi    nam v ponos na dan našega Gospoda Jezusa.
sem hotel najprej priti k vam, da bi    vi    v drugo prejeli milost.
iz Makedonije zopet k vam, da bi me    vi    preskrbeli za potovanje v Judejo.
Komur namreč    vi    odpustite, odpuščam tudi jaz.
Naše pismo ste    vi    pismo, ki je zapisano v naših srcih
Kakor otrokom vam povem: povrnite tudi    vi    meni z enako odprtostjo!
In jaz vam bom Oče in    vi    boste moji sinovi in hčere,« tako govori
marveč tudi s tolažbo, ki ste mu jo dali    vi   
razveselilo to, da je bil vesel Tit, ker ste    vi    vsi poživili njegovega duha.
ukazovati, ampak da bi po vzoru drugih tudi    vi    meni dokazali pristnost svoje ljubezni.
pa je zaradi vas postal ubog, da bi    vi    obogateli po njegovem uboštvu.
bi doživel sramote, saj bi jo tudi    vi    če namreč z menoj pridejo Makedonci
Ko bi    vi    le mogli prenesti kanček moje nespameti!
Saj voljno prenašate nespametne    vi    ki ste pametni!
Toda    vi    ste me prisilili!
V resnici bi    vi    morali govoriti meni v prid, saj nisem
takšnih, kakršne si vas želim, in da boste    vi    mene našli takšnega, kakršnega si ne
Boga prosimo, da bi    vi    ne storili nič hudega.
preskušene, ampak samo do tega, da bi    vi    delali dobro, čeprav bi mi veljali
Veseli smo, kadar smo mi slabotni,    vi    pa močni.
   Vi    vsi ste namreč po veri v Kristusa Jezusa
prosim vas, ker sem jaz postal kakor    vi   
Povejte mi,    vi    ki hočete biti pod postavo:
   Vi    pa, bratje, ste kakor Izak s sinovi
   Vi    ste namreč poklicani k svobodi, bratje.
zasačite koga pri kakšnem prestopku, ga    vi    ki imate duha, opomnite z vso krotkostjo.
V njem ste tudi    vi    slišali besedo resnice, blagovest svojega
Tudi    vi    ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov
Sedaj pa ste v Kristusu Jezusu    vi    ki ste bili nekoč oddaljeni, postali
Vanj se z drugimi tudi    vi    vzidavate za božje bivališče v Duhu.
   Vi    pa ste se povsem drugače učili Kristusa,
In    vi    očetje, ne grenite svojih otrok, temveč
Tudi    vi    gospodarji se prav tako vedíte do
Da bi pa tudi    vi    zvedeli, kako je z mano in kaj delam,
Prav tako se veselite tudi    vi    in se radujte z menoj!
sodelavca in sobojevnika, ki ste ga    vi    poslali, da bi mi stregel v moji potrebi.
življenje, da bi storil zame to, česar    vi    niste mogli storiti.
Sicer pa prav    vi    Filipljani, veste, da na začetku oznanjevanja
Tudi    vi    ste bili nekoč, ko so vam misli tičale
V njem imate svojo polnost tudi    vi    zakaj on je glava vsakršne oblasti
vaše življenje, tedaj se boste tudi    vi    prikazali z njim v slavi.
Takšni ste bili nekoč tudi    vi    ko ste živeli v teh zablodah.
Sedaj pa tudi    vi    odvrzite vse to: jezo, vzkipljivost,
Kakor je Gospod odpustil vam tako tudi    vi    odpuščajte.
in pošteno, saj veste, da imate tudi    vi    gospodarja v nebesih.
poslano v Laodikéjo, pa preberite tudi    vi   
In    vi    ste začeli posnemati nas in Gospoda:
   Vi    ste priče in Bog je priča, kako sveto,
Tudi    vi    ste pretrpeli iste hude reči od lastnih
Jezusom ob njegovem prihodu, če ne prav    vi   
   Vi    ste namreč naša slava in naše veselje.
Saj zdaj spet živimo v polno, da le    vi    stojite trdno v Gospodu.
Nočemo pa, bratje, da ne bi    vi    ničesar vedeli o tem, kako je z umrlimi,
   Vi    bratje, pa niste v temi, da bi vas
svoj sijaj v vseh, ki so verovali: in    vi    ste verovali našemu pričevanju.
Gospoda Jezusa poveličano med vami,    vi    pa v njem, po milosti našega Boga in
   Vi    bratje, pa se ne naveličajte delati
prihranjeno nikomur, tedaj bi bili    vi    nezakonski otroci, ne pa pravi sinovi.
sami v verigah, in zatiranih, ker tudi    vi    živite v telesu.
   Vi    pa ste revežu vzeli čast.
No,    vi    ki pravite:
Zdaj pa,    vi    bogatini, razjokajte se in tarnajte
Potrpite tudi    vi   
Zaradi njega    vi    morete verovati v Boga, ki je njega
Tudi    vi    se vgrajujte v duhovno stavbo, tako
   Vi    pa ste
tudi Kristus trpel v telesu, se tudi    vi    oborožite z istim spoznanjem: kdor
Prav tako    vi    mladi!
dragocenih in največjih dobrin, da bi se    vi    mogli ogniti posvetni pokvarjenosti,
In    vi    prav delate, da nanjo pazite kakor
oznanjamo tudi vam, da bi bili tudi    vi    v občestvu z nami, ki smo v občestvu
   Vi    poznate njega, ki je od začetka.
   Vi    pa imate maziljenje od Svetega in vsi
   Vi    pa vztrajajte v tem, kar ste slišali
ste slišali od začetka, boste tudi    vi    živeli v Sinu in Očetu.
   Vi    pa: maziljenje, ki ste ga dobili od
   Vi    veste: on je prišel, da bi odvzel grehe,
   Vi    pa veste, da noben ubijalec nima v
Otroci,    vi    ste od Boga in ste premagali take preroke,
Preljubi,    vi    pa pomnite besede, ki so vam jih prej
   Vi    preljubi, pa zidajte sebe na temelju
Zatorej se veselite, nebesa, in    vi    ki prebivate v njih!
našega Boga vsi njegovi služabniki,    vi    ki se ga bojite, mali in veliki!«
In bržčas skrušeno priznavate, da    vi    in vaši ministri niste znali, niste
Kaj se vam zdi, pastirčki    vi   , al' ste kaj slišali?
Ali ga pričakujete    vi    mi govori jetniški kaplan.
-    Vi    ste govorili z jetnikom v sosedni celici,
   Vi    proleterci bodete li pali,
Ali poznate    vi    življenje tolminskega gruntarja skozi
Ah, in takrat bomo šli mi vsi,    vi    vsi.
   Vi    ste zvonili k uporu.
»   Vi    ste popolnoma zbiti od vsega tega;
»Hejla,    vi    možakar, stopite no malo sem!«
   Vi    živite od vaških žuljev, sem mu rekel.
»To ste jima    vi    rekli!« je bevsknil vanj.
»   Vi    boste pa kuhali,« se je obrnil k Jakobu.
»Kaj pa ste pravzaprav    vi    prigospodarili v štiridesetih letih?
   Vi    sami ste gosenica, ki grize in izpodjeda
   Vi    ste seme hudičevo!« je zakričal in
   Vi    ga pa nikar ne zagovarjajte, saj sta
»   Vi    « je odbil Rupar, planil izza mize
»   Vi    taki pogani in pretepači.
   Vi    boste mene sramu učili!« se otrese
   Vi    mi ne verjamete?
»Dragarica,    vi    ničesar ne veste!« ji reče prijazno
»   Vi    mislite, da nas je samo pet.
»Mi se borimo proti komunizmu,    vi    pa tiščite roke v žepih!«
in zdrav ... in veseli me, da ste tudi    vi    živi in zdravi in naši - partizanski!
»   Vi    komandir,« se nasmehne Nančika in mu
»   Vi    že zdavnaj niste več stari Obrekar!«
»   Vi    ste očka Orel, ki ga pozna vsa grapa.
   Vi    ste okrajni gospodarski referent! ...«
Vsaj    vi    niste!
   Vi   
- Zakaj pa se    vi    zmeraj praskate? -
Toda    vi    povejte, ali je res ali ni res.
   Vi    imate hudo kri, pa ste zelo dober človek,
Ali    vi    tega ne vidite? -
No,    vi    je nemara še niste zagrešili, ker vas
»   Vi    ste novi poštar?
»Zakaj pa    vi    zdaj vzdihujete?« se je zadrl kovač.
»   Vi    hočete reči, da vse to, kar sva nocoj
»Možje, moja dolžnost je, da grem naprej,    vi    pa - kakor veste!«
In razidite se tudi    vi    « se je obrnil k svojim faranom, »in
   Vi    torej pišete?«
Aa,    vi    se čudite, ker sem tako zatrobil!«
Če sam tega ne razumem, tudi    vi    verjetno ne boste ...
»   Vi    že veste...«
»   Vi    boste zdaj pa kar začeli?«
Pa saj    vi    tega ne morete razumeti!«
»Hočem reči,    vi    tega res ne morete razumeti,«
»   Vi    ste slišali trobento?«
»   Vi    res niste slišali?«
»In samo    vi    tega ne razumete,« je rekel Peter Majcen.
- Mati,    vi    boste slabo končali! - je zagolčal
»Ali ste    vi    imeli jetiko?«
A kaj pa    vi    zdaj delate, če smem vprašati?«
»Od kod pa    vi    « se je obrnila k Petru Majcnu, ko
»In tudi    vi    imate že težko sapo.«
»   Vi    pa že vse veste!...« je zahropel kmet.
»A če bi    vi    slišali, kako v ognju tulijo pravi,
»Ali ste jih    vi    slišali?« je rekel Peter Majcen, ne
Ali bi    vi    pisali o Temnikarju, če se ne bi spopadel
»Potem ste jih pa    vi    izdali!«
   Vi    ste krivi!« je zakričala.
»   Vi    in vaš Temnikar!
Ali    vi    nemara veste, kaj je gaj?
tem svetu, dokler bodo ljudje kakor    vi    otroci, verjeli v ljubezen.«
»Tega ste krivi    vi    « je zavpil Bouvard.
»   Vi    ste vendar revolucionarji!«
»Kakor    vi   , o čemer sem prepričan.«
   Vi    ste Francozi.«
   Vi    ste krivi.«
»Seveda,    vi    «
»   Vi   
   Vi    pa zahtevate, naj jih bo še več!«
»Kaj pa    vi    gospodar, ne boste nič rekli?«
»Tega ste    vi    krivi!«
ho, gospodje poslanci, zdaj ste pa    vi    na vrsti!«
»Poslušajte župnika, saj ve o tem več kot    vi   
»Takšni, ki jih    vi    pobirate po cesti, so pa sploh čedni!
»Ni mogoče,    vi    tukaj!«
Če greste    vi    lahko čez s konji, bom pa še jaz poskusil
Rekel sem mu -    vi    imate besedo, Indija bo govorila z
   Vi    meni mir, jaz pa vam kos sira na teden,
psihiater, upam pa, da mi lahko pomagate    vi   , ki ste filozof! ...
odhajajo, ampak jih... ne zamerite... prej    vi    zapustite... mislim namreč, če tako nanese...
Zdaj izberite    vi   , mojster.
Sem se že zbal, da ste tudi    vi    heglovec!
Poleg tega jaz nisem noben Faust,    vi    pa, upam, tudi ne Mefisto.
Mojster, ste    vi    analitični filozof?
Veste, mojster Bruno -    vi    ste res mojster suspenza!
In    vi   , mojster, še obdelujete njegov vinograd?
Zakaj pa ste    vi    opustili profesuro, mojster Bruno?
Torej    vi   , mojster Bruno, ne verujete v Kristusa?
Boste povedali    vi   , mojster Bruno?
Pa    vi   , mojster, ali vi osebno verjamete,
Pa vi, mojster, ali    vi    osebno verjamete, da so možni spomini
   Vi   , mojster Bruno, torej mislite, da je
zazdelo, da sem nekje drugje in da ste    vi    nekdo drug.
Kaj pa    vi    menite, mojster, kdo od njiju je imel
Kako bi    vi    razsodili njun spor?
   Vi    že veste, mojster Bruno.
Sicer pa, mojster Bruno, saj ste tudi    vi    nekoč zapisali, da moramo pričevanja
Kdo bi jo znal bolje ceniti kot    vi   ?
Mojster, komu    vi    bolj verjamete, Swedenborgu ali Kantu?
   Vi   , ki ste napisali knjigo o duši!
Kako lahko potemtakem    vi    iz vaše ladje opazujete poskus v moji
   Vi    ne, mojster Bruno, vi ne... toda vsi
Vi ne, mojster Bruno,    vi    ne... toda vsi nimamo takšne aure kakor
ne... toda vsi nimamo takšne aure kakor    vi   !
Meni je prav, kakor porečete    vi   , mojster.
mi je smejal, kot se mi zdaj smejete    vi   , mojster Bruno.
Se    vi    strinjate s to Einsteinovo kritiko
   Vi    pa se res radi šalite, Anželo!
Tudi    vi    ne veste, mojster?
Se    vi    spoznate na horoskop, gospa Marija?
Kar    vi    preberite na glas, gospa Marija, da
Anželo,    vi    se gotovo spominjate Giordana Bruna
Pa    vi   , bi želeli vedeti?
Torej se    vi    z Mendozo ne strinjate, saj pravite,
Mojster Bruno, ste    vi    panteist?
”O    vi   , ki iščete najvišje in najboljše v
O, ubogi    vi   , ki to čutite, ki prav tako ne marate
polastil ta nič, ki vlada nad nami,    vi   , ki ste tako do dna uvideli, da smo
Torej tudi    vi   , mojster, ne razumete povsem Schellinga?
   Vi    vse uganete, mojster.
   Vi    me razumete, mojster Bruno!
Kolega Jelinčič,    vi    boste dobili prvo vprašanje, zato vas
nekaterih temah, na katere ste tudi    vi    opozarjali, in posega na dodatne varovalke,
Torej, prepričan sem, da ste    vi    prepričani, da so vaše rešitve dobre.
   Vi    ste kot minister, ki je sodeloval pri
Gospod predsednik vlade,    vi    ste pripravili določbe pokojninskega
   Vi    ste odgovorni in boste odgovorni za
lahko danes tukaj v državnem zboru    vi   , ki ste predsednik vlade in odgovorni
govori o tem, če predsedujoči, torej    vi   , ocenite, da je treba na seji razrešiti
   Vi    pa imate možnost, da se tudi med razpravo
Še enkrat pa trdim, to, kar    vi    pravite, takšne aktivne vloge uprava
nastajanju regionalne zasnove nima ali pa jo    vi    samo predvidevate, medtem ko ste v
Verjamem, da ste bili vsi    vi   , tako kot jaz in pa moji poslanski
Ali si    vi    predstavljate to blazno gromozansko
VALENTIN POHOREC: Gospod Rupar, tudi    vi    ste zašli malo preko tiste meje, kot
   Vi    ste mirno šli čez to.
obstajajo neka pravila, ki se pa jih    vi    ne držite.
VALENTIN POHOREC: Hvala. Dr. Brejc,    vi    ste želeli še...
je pač tudi razlog zato, da greste    vi    v to akcijo, da se ga pač na novo napiše
To ste    vi    storili.
Gospod Rokavec,    vi    ste rekli, da ne boste razpravljali.
Gospod Zlobec,    vi    pa vendarle preveč cikate na ideologijo.
salzburških krogih slišal mnenje, da ste    vi    pravzaprav še ena v vrsti žrtev radioaktivnega
Kaj veste    vi    o tem?
   Vi    niste prišli do konkretnih podatkov?
Če tega ne bo, bi to pomenilo, da    vi    v tem zdravstvenem okolju nimate kaj
Če    vi    slučajno umrete, a boste še prej videli
kostni mozeg, postanem na neki način    vi   .
   Vi    mi podarite življenje.
   Vi    se spojite z drugim človekom na čisto
emotivno, redko kdo je tako priljubljen kot    vi   .
   Vi    še niste odšli v goro?
Vse to ste dosegli    vi   .
Kot je že znano, veste tudi    vi   , da se s seboj ne morem hvaliti.
   Vi    ste v bistvu igrali smrt skozi Alelujo?
   Vi    ste že bili v nebesih, igrali ste svoje
... O    vi    vsi verni krščanski ljudje, pomagajte
sem, da bi opravljali dela, ki jih    vi    niste nikoli hoteli in jih še danes