Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZObmd6 (8)


zdelo potrebno, da pridemo v stik z    vama   , bomo to storili po Martinu.«
»Tam prihaja za    vama   .
»Če je tako, moram z    vama   
Čutim z    vama    v preizkušnji, tako zelo vaju imam
Izkrcajta se najprej vidva, takoj pridem za    vama   .
Nič se ne bom vmešaval, samo pred    vama    bom hodil in vaju poslušal.
Če dovolita, bom hodil pred    vama    in preganjal kače... tako kakor angeli
Nič se ne bom vmešaval, samo pred    vama    bom hodil in vaju poslušal...