Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZObmd3 (37)


»Kasneje    vama    bom poslal knjigo, iz katere se bosta
»Povem    vama   , da Bratovščina obstaja, ne morem pa
da Bratovščina obstaja, ne morem pa    vama    povedati, ali šteje sto ali deset milijonov
»Kasneje    vama    bomo uredili kaj drugega.«
»Medtem    vama    bom poslal izvod knjige -« celo O'Brien,
»Ne premikajta se, dokler    vama    ne ukažemo.«
»in s tem prepuščam besedo    vama   ; poskrbeti moram namreč za daritev.«
siceršnjega značaja, kajti po vajinih govorih    vama    tega ne bi mogel pripisati.
Čim bolj pa    vama    verjamem, tem bolj sem v zadregi, kaj
potrebno, da se drugi borijo proti    vama   .
»Zgôdi se    vama    po vajini veri!«
Toda povem    vama   :
in Sídonu bo na sodni dan laže kakor    vama   .
»Kaj hočeta, da    vama    storim?«
Če    vama    kdo kaj poreče, odgovorita: ‘
»   Vama    se ni treba bati!
Glejta, povedal sem    vama   
»Kaj hočeta, da    vama    storim?«
»Pojdita v vas, ki je pred    vama   !
Če    vama    kdo reče: ‘
»Pojdita v mesto in prišel    vama    bo nasproti moški, ki bo nosil vrč
In pokazal    vama    bo v nadstropju veliko jedilnico, opremljeno
in Sídonu bo na sodni dan laže kakor    vama   .
Ko prideta v mesto,    vama    bo prišel nasproti moški z vrčem vode.
Pokazal    vama    bo v nadstropju veliko opremljeno obednico
Gorje pa    vama   , zemlja in morje, ker je hudič stopil
polna, a trda ... drugače pa ... no, kaj bi    vama    na drobno razlagal, saj sama vesta!
mladega časa in koliko zdravega spanja so    vama    pobrale!
No, in zdaj    vama    poiščem kak odlomek iz knjige Ali‐ali.
Če želita,    vama    preberem kak odlomek iz Hardingovega
danes že toliko videli... in tisočkrat    vama    hvala, da sta me pripeljala sem!
je izšla v našem jeziku - in povem    vama   , spoštovana filozofa: čista resnica
Ali se    vama    lahko pridružim?
Se    vama    lahko pridružim?
Da, skuhala    vama    bom večerjo, tačas pa ponudi Mičiki
Kar tam ostanita, prinesem    vama    pokazat...
bolje, če me nekaj časa ne bi bilo k    vama   .