Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZObe6 (120)


»S    teboj    sem,« se je zdelo, da mu pravi O'Brien.
proučujejo obraz, medtem ko je govoril s    tabo   .
Lahko vohunijo za    tabo    noč in dan, toda če obdržiš pamet v
»Čisto dobro veš, kaj je s    tabo   
»Kar se zgodi s    teboj    tukaj, je za zmeraj.«
»Uživam v pogovoru s    tabo   
osvobodimo, potem ko bomo opravili s    tabo   , še vedno ne boš nikoli izvedel, pa
»Dramo, ki sem jo igral s    teboj    teh sedem let, bodo igrali vedno znova,
»Razumsko je s    teboj    zelo malo narobe.«
»Pred    teboj    je bil zid teme, v tvojih ušesih pa
Ker s    tabo    soglašam, da je pravično nekaj koristnega,
»Naj bo, da se sprem s    tabo   
»in se strinjam s    tabo   
česar se je razvil pogovor naju dveh s    teboj   , Sokrat: ’Predragi, od vas vseh, ki
Jaz pa sem - ker mi ni treba pred    tabo    ničesar prikrivati - to kar najbolj
Soglašam s    tabo   .
to sem zdaj razumel; strinjam se s    tabo   
»Zdaj razumem in se strinjam s    tabo   
»Strinjam se s    tabo   
planili nate in se brezobzirno znesli nad    tabo   .
»Strinjam se s    tabo   
»Strinjam se s    tabo   , kolikor stvar prav razumem.«
sem hotel reči, ko sem se strinjal s    tabo   , da sta slikarska umetnost in na sploh
tem, kar je bilo rečeno, se strinjam s    tabo    ; mislim, da to velja tudi za vse druge.«
Če se hoče kdo pravdati s    teboj    in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč.
»Učitelj, za    teboj    bom hodil, kamorkoli pojdeš.«
‘Glej, pošiljam svojega glasnika pred    teboj   , da ti bo pripravil pot.’
bratje stoje zunaj in bi radi govorili s    teboj   
»Poglej, mi smo vse zapustili in šli za    teboj   .
»Če se bodo vsi pohujšali nad    teboj   , se jaz nikdar ne bom.«
»Tudi če bi bilo treba umreti s    teboj   , ne, ne bom te zatajil.«
»Glej, svojega glasnika pošljem pred    teboj   , ki bo pripravil tvojo pot.
»Kaj imamo opraviti s    teboj   , Jezus Nazaréčan?
»Kaj imam opraviti s    teboj   , Jezus, Sin Boga Najvišjega?
»Poglej, mi smo vse zapustili in šli za    teboj   
»Tudi če bi bilo treba umreti s    teboj   , ne, ne bom te zatajil.«
Poslan sem, da spregovorim s    teboj    in ti sporočim to veselo novico.
»Vesêli se, milosti polna, Gospod je s    teboj   
obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred    teboj   .’
»Kaj imam opraviti s    teboj   , Jezus, Sin Boga Najvišjega?
»S    teboj    bom hodil, pa pojdi, kamor hočeš.«
»Hodil bom za    teboj   , Gospod, a dovôli mi, da se prej poslovim
S    teboj    smo jedli in pili in po naših ulicah
Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s    teboj    pri mizi; kajti vsak, kdor se povišuje,
Oče, grešil sem zoper nebesa in pred    teboj   .
Oče, grešil sem zoper nebesa in pred    teboj   .
mi smo zapustili vse svoje in šli za    teboj   
»Gospod, s    teboj    sem pripravljen iti tudi v ječo in
»Jaz sem; jaz, ki govorim s    teboj   
»Vidiš ga; ta, ki govori s    teboj   , ta je.«
»Gospod, zakaj ne bi mogel zdaj iti za    teboj   ?
»Tudi mi gremo s    teboj   ,« mu pravijo.
Zakaj jaz sem s    teboj   .
da lahko zoper njega nastopijo pred    tabo   
zato se poln zaupanja zagovarjam pred    tabo   .
Judje očitajo, danes zagovarjam pred    tabo   , kralj Agrípa, ker temeljito poznaš
ti poklanja življenje vseh, ki so s    tabo    na ladji!’
Mir s    teboj   !
Glej, pred    tabo    sem na stežaj odprl vrata, ki jih nihče
narodi bodo prišli in se poklonili pred    tabo   , ker so se razodele tvoje sodbe.«
Hočeš, da bi pokleknil pred    tabo    in se zrušil v prah.
Enajsti je s    tabo   ?
Marija, milosti polna, Gospod je s    teboj    - - ki si za nas krvavi pot potil -
»Vse vedo, kako je s    tabo   .
»Vsaj na postajo grem s    tabo   ,« je prosila.
spomnil Strežkove Tinke, saj je hodila s    tabo    v šolo in stric ti je celo nagajal,
kolniku, ki je vodil preko pobočja, je nad    tabo    zašumelo listje in mož je skočil predte,
»Toda kaj naj s    tabo    počno, tega pa res ne vem?«
pred mano, kakor bi letela s protom za    tabo   .
Mar misliš, da bodo dekleta letala za    tabo   , ti trapa trapasta,« je rekla, se nasmehnila,
Saj voda ne leti za    tabo   !"
Kadar hudiči pihajo za    tabo   , takrat je treba šviga‐švaga, sem in
kakor ljubega gosta in tudi ravnajo s    tabo    kakor z ljubim gostom.
se ti, da ljudje s prstom kažejo za    tabo   , češ ta človek ni živi duši potreben.
koncu sveta, pa se nenadoma znajde pred    tabo   .
»Misliš ... da Drejc ne bi šel s    tabo   ? ...«
glej, da ne bomo kmalu opravili tudi s    tabo   
»Midva pa s    tabo   !« se v en glas oglasita domobranca
Še s    tabo    naj se ukvarjam, kaj?
»Vsa dekleta bodo bežala pred    tabo   
»In je skočil za    tabo   
vali po globoki soteski, da je pred    tabo    Soča, tako čudovita reka, da ji ni
kako rad bi sedel in dolgo posedel s    tabo   !
maraj, če se drugi nočejo pogovarjati s    tabo   , jaz se bom.
dni, ker si se bal, da bi se pred    tabo    razgrnila tista daljna nedelja po izpitih.
Ali ne bi lahko šla s    tabo    po šmarnice?
Vsa leta so še pred    tabo   .
Še tvoja latinščina visi nad    tabo   
kadar me zajaha hudič, pognal celo za    tabo   , čeprav bi bilo bolj pametno, da bi
»Zato, ker bi se rad udaril s    tabo   
se moram vse življenje prepirati s    tabo   ?
vedela, zakaj se ne bom več prepirala s    tabo   ?
- Do smrti se bom prepirala s    tabo   !
- S    tabo    pa danes prav res nekaj ni v redu!
- Jernej, kaj pa je danes s    tabo   ? - je rekla in začudeno zmajala s svojo
če bi me videli, da se pogovarjam s    tabo    o svojih junakih?...
Potem lahko s    tabo    pobelijo kako hišo, lahko pročelje
Ko bom bogat, se bom oženil s    tabo   
prisežem pred Marijo, da se bom omožila s    teboj   , brž ko bo umrl!«
Najboljše se kratko in malo zmenijo s    teboj    za sestanek.«
zboru si ne bi kaj prida pomagali s    tabo   
enkrat srečno in vedi, da me gre pol s    teboj   
otroci pa potem, ko greš, tečejo za    teboj    in ti mahajo.
boš ti dober z nami, bomo tudi mi s    teboj   , so mi zaupali po kaki uri nadlegovanja.
življenje golo in mizerno, brez sramu pred    tabo   .
pa lahko po balijskem prepričanju s    tabo    nekaj narobe in to ne fizično, najprej
ima nek kontinent lahko tako moč nad    tabo   .
knjiga je moj filozofski sprehod s    teboj   , / na katerem se mi lahko pridružiš
ženska spozna, da imaš sebe, bo šla za    tabo   , če pa boš nenehno iskal gotovost v
Glede tega se s    tabo    strinjam: načelo clare & distincte
Rad se pogovarjam s    teboj   .
da pisec ne more ubežati sebi, se s    tabo   , Janez, povsem strinjam.
sicer pa se strinjam s    tabo   , tudi meni je Kierkegaard mnogo bližji
v tem primeru je pomembno, kaj se s    teboj   , časoplovcem, dogaja: najprej si v
S tem bom vdilj za    teboj   , in kjer boš koli postavil / svetu
Da, v tem se s    tabo   , Janez, bolj strinjam kot s Spinozo
je v teh solzah, ki jih jočem pred    tabo   , ljubi pred svojo ljubljeno.
S    teboj    grem, kamorkoli, vse tja do goreče
Morda bi se s    tabo    lahko strinjal, če model prapoka ne
Veliko mi pomenijo pogovori s    teboj   ... in zdaj si mi prinesel še zapiske...