Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZObe1 (910)


»   Ti    si izdajalec!« je kričal deček.
»Da,    ti   
dokončali, se ga bodo morali ljudje kot    ti    naučiti znova.«
»   Ti    misliš, če smem tako reči, da je naša
»   Ti    v resnici Novoreka ne ceniš, Winston,«
»   Ti    ne dojemaš vse lepote uničevanja besed.«
nadaljeval še dolgo potem, ko bova    ti    in jaz že mrtva.«
»Ampak, če bi bila    ti    na mojem mestu, bi naredila isto, kar
je kritizirati,« sem rekla, »ampak    ti    nimaš istih problemov kot jaz.«
»Februarja; govori    ti    to svoji stari mami.«
boljša v ugotavljanju raznih stvari kot    ti   , dragi.«
   Ti    se hočeš dobro imeti; »oni,« kar pomeni
prav tako naravno, kakor da se jim    ti    želiš izmuzniti.
»Ja, ljuba,    ti    bi jo.«
»   Ti    si mlada, zato se je verjetno bojiš
»   Ti    si upornica samo od pasu navzdol,«
»   Ti    si mlada.«
»Kar boš storil    ti   , bom storila tudi jaz.«
»Tudi    ti   
»   Ti    jo beri,« je rekla z zaprtimi očmi.
ali tisoče milijonov ljudi takih kot    ti   , ljudi, ki ne vedo drug za drugega,
   Ti    si mrtev, njihova pa je prihodnost.
»O, Smith,« je rekel, »tudi    ti   
»   Ti    tukaj!« je rekel.
»   Ti    veš, kakšne vrste fant sem bil.«
»   Ti    nisi metafizik, Winston,« je rekel.
»Nasprotno,« je rekel, »   ti    ga nisi obvladoval.«
»   Ti    meniš, da je stvarnost nekaj objektivnega,
domnevaš, da vsak drug vidi isto stvar kot    ti   
»   Ti    lažeš.«
»   Ti    si napaka v vzorcu, Winston.«
»Naše povelje pa je    Ti    si.«
»   Ti    ne obstajaš,« je rekel O'Brien.
Mar ni v izjavi »   Ti    ne obstajaš« nekaj logično absurdnega?
stvarmi - zunanjo stvarnostjo, bi rekel    ti    - ni pomembna.«
»Vse, kar si prestal    ti   , odkar si v naših rokah - vse to se
»   Ti    si pod vtisom, da je sovraštvo bolj
»   Ti    si domišljaš, da obstaja nekaj, kar
»Pa se imaš    ti    za človeka?«
»Če si    ti    človek, Winston, si poslednji.«
spremenilo in postalo ostrejše: »In    ti    se imaš za moralno boljšega od nas,
»   Ti    si poslednji človek,« je rekel O'Brien.
»   Ti    si čuvar človeškega duha.«
»Če si    ti    človek, potem je to človečnost.«
»   Ti    sam si to napravil.«
»   Ti    se zavedaš tega.«
»Edino, kar te briga, si    ti    sam.«
»Edino, kar te briga, si    ti    sam,« je odmeval.
Zato nas moraš    ti    pogosto obiskovati.
tudi tebe vprašal za mnenje - kajti    ti    si tam, kjer pesniki govorijo o ’pragu
»Po resnici in odkrito, pri Zevsu,    ti    bom povedal svoje mnenje, dragi Sokrat.
tvojimi trditvami, temveč menili, da    ti    starosti ne prenašaš težko zaradi svojega
Temistokles: ’Niti ne bi jaz kot Serifec niti    ti    kot Atenec postal slaven!‘
»   ti    dedič pogovora, kako se glasijo Simonidove
Seveda, kaj s tem meni, najbrž    ti   , Polemarh, razumeš, jaz pa žal ne.
kaj bi mu    ti    odgovoril?«
   Ti    namreč trdiš, da to veš in nas lahko
»   Ti    si neznosen, Sokrat!
   Ti    trditev zmerom najslabše tolmačiš.«
soglašam, da je pravično nekaj koristnega,    ti    pa k temu še dodajaš, ’za močnejšega‘,
»Mislim, da samo to, kar    ti    praviš.
delati ravno nasprotno od tega, kar si    ti    trdil.
»Seveda, če se tudi    ti    postaviš na njegovo stran!«
»   Ti    človeku zaobrneš besedo v ustih, Sokrat,«
Natančno rečeno - in    ti    ljubiš natančnost - noben strokovnjak
Ali vidiš    ti    v zdravstvu in krmarstvu eno in isto
Ali - da bom čisto točen, kakor    ti    to želiš - imenuješ ti zato, ker je
točen, kakor ti to želiš - imenuješ    ti    zato, ker je krmarju vožnja po morju
Za kaj bi se    ti    odločil?«
»   Ti    gotovo meniš, da mislim na žeparje?«
   Ti    si vendar govoril o muzikalnih in nemuzikalnih
»Katere imenuješ    ti    razumne in katerih ne?«
   Ti    trdiš, da je država lahko nepravična
tem pokazal, kako zelo si želim, da    ti    po drugi strani čim temeljiteje prikažeš
»Sokrat,    ti    vendar ne misliš, da bi bilo vprašanje
Adeimant, v tem trenutku nisva pesnika ne    ti    ne jaz, temveč utemeljevalca države.
»   Ti    gotovo misliš, da gre za nekaj zapletenega.
»Isto kakor    ti   
Strelec, grdo si me ukanil, bogov    ti    najbolj pogubni.
»   Ti    veš, da do verzov: ... in vse rotil
   Ti    si ju vendar pravkar imenoval pesnitvi
»Razumem:    ti    imaš ali si imel take ljubljence.
»Potemtakem bi    ti    v državi, ki smo jo ustanovili, vpeljal
Toda tudi    ti    pazi!
»To, kar    ti   
»Poskusil bom;    ti    si vsekakor vprašal v eni sapi po dveh
»Zaslepljene boš pač tudi    ti    imenoval tiste, ki menjajo svoje mnenje,
»Seveda;    ti    misliš prave hiše?«
bi se branil, ko bi ti kdo očital:    ti    tem svojim možem ne prinašaš posebne
»   Ti    misliš, da bodo živeli tako kakor tisti
»Kakor je podoba,    ti    ne ljubiš takih ljudi?«
»   Ti    si obljubil, da boš to sam raziskal.
Če želiš,    ti    lahko na primeru ponazorim, kaj mislim.«
imenujem in označujem kot hrabrost, če    ti    nisi drugačnega mnenja?«
»Z veseljem, samo pojdi    ti    naprej.«
»   Ti    pozabljaš, kakor se zdi, na svojo dolžnost
Razloži nam, kako si jo    ti    zamišljaš.
celega obravnavali može, zlasti še, ker    ti    tako želiš.«
»Morda poreče isto, kar si    ti    pred kratkim dejal: tako iznenada to
»   Ti    torej obe vprašanji povezuješ?
»Tako boš    ti    zdaj kot zakonodajalec odbral primerne
»Si tudi    ti    mnenja, da traja najboljša doba pri
»   Ti    se torej strinjaš z opisano skupnostjo
prepričan; k temu še dodajam, česar    ti    nisi rekel, namreč da bi se tudi v
»A me nisi    ti    spravil v ta položaj?«
»kdo drug bi lahko to rekel, toda    ti   , ki si v ljubezni tako doma, ne bi
   Ti    pa se boš, mislim, strinjal z mojim
   Ti    pa odgovori namesto njega !«
In kako misliš    ti    o tem?«
vzgojenim ljudem v primerni starosti bi    ti    zaupal vodstvo države, ali ne?«
deskah, preigrajo slabe igralce, tako    ti    svoje sobesednike preigraš, le da pri
zaradi ukvarjanja s filozofijo, ki ga    ti    priporočaš, za državo neuporabni.«
Tako se tudi    ti    ne moreš zmotiti, če današnje oblastnike
Prav    ti    pogosto delajo napake in spravljajo,
stvari kot ti in postane tak, kakor si    ti   
»   Ti    govoriš tu o zelo kratkem času!«
boš opisal filozofe tako, kakor jih    ti    razumeš, če ji boš pojasnil njihovo
to je treba paziti; toda kaj misliš    ti    z najvišjimi znanostmi?«
Tudi    ti    lahko mirno vprašaš.
Toda, dragi Sokrat, kaj imaš    ti    za dobro: spoznanje, naslado ali nekaj
»   Ti    si mož!«
»Toda    ti    veš, da so mnenja, ki se ne opirajo
»Tega si    ti    kriv,«
   Ti    veš, da uporabljajo ljudje, ki se ukvarjajo
   Ti    potemtakem ne imenuješ metode ljudi,
Skupno jih pretresiva,    ti    pa potem potrdi ali zavrzi moje mnenje,
   Ti    veš, da se poklicni matematiki odklonilno
razdeliti čisto enico; medtem ko torej    ti    enoto razdeluješ, jo oni pomnožujejo
slike na stropu in se tako izobražuje,    ti    očitno misliš, da jih opazuje z duhovnimi
»   Ti    govoriš o vrlih ljudeh,«
Toda, Sokrat,    ti    govoriš o zelo veliki nalogi.«
In    ti   
»   Ti    bi jim marveč z zakonskim določilom
15. »Tako    ti    preostaja samo še odločitev, koga mislimo
»   Ti    se še spominjaš, koga smo pri naši
   Ti    si jima odgovoril na njuno vprašanje
»In kar je poglavitno pri vsem tem :    ti    vidiš, kako občutljiva postane pri
»   Ti    potemtakem tirana razglašaš za očetomorilca
   Ti    veš, da je v takih okoliščinah vsega
razvrščam v istem zaporedju, kakor si jih    ti    navedel, tako kar se tiče njihovega
»   Ti    govoriš o mogočnem čarovniku!«
ne vidiš, da v določenem smislu tudi    ti    vse to lahko ustvariš?«
»Toda    ti    utegneš poreči, da tudi njegove stvaritve
In za katero državo si    ti   ? -
Kajne, prijatelj, tudi    ti    rad zapadaš čarom poezije, zlasti če
Tudi    ti    lahko to brez težav spoznaš.«
prav, če zdaj o teh isto povem, kar si    ti    rekel o nepravičnih?
   Ti   , Betlehem, v Judovi deželi!
»Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa    ti    hodiš k meni.«
Če se hoče kdo pravdati s teboj in    ti    vzeti obleko, mu pusti še plašč.
Kadar pa    ti    daješ miloščino, naj ne vé tvoja levica,
Kadar pa    ti    moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata
Kadar pa se    ti    postiš, si pomazili glavo in umij obraz.
»Kaj hočeš    ti    od naju, Božji Sin?
In    ti   , Kafarnáum!
»   Ti    si res Božji Sin.«
»   Ti    si Kristus, Sin živega Boga.«
   Ti    si Peter (Skala) in na to skalo bom
Ali nisi bil tudi    ti    dolžan usmiliti se svojega tovariša,
   Ti    pa so premišljevali in govorili med
   Ti    pa so mu določili trideset srebrnikov.
»   Ti    sam si rekel!«
vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor    ti   
pri živem Bogu, da nam poveš, ali si    ti    Kristus, Božji Sin.«
»   Ti    sam si rekel.
»Tudi    ti    si bil z Jezusom Galilejcem.«
»Zares, tudi    ti    si izmed njih, saj te že tvoja govorica
»   Ti    si judovski kralj?«
»   Ti    tako praviš.«
»   Ti    si moj ljubljeni Sin, zelo sem te vesel.«
»   Ti    si Božji Sin!«
»   Ti    si Kristus.«
vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar    ti   
»Si    ti    Kristus, Sin Blagoslovljenega?«
»Tudi    ti    si bil s tem Nazaréčanom, z Jezusom.«
»   Ti    si judovski kralj?«
»   Ti    tako praviš.«
»Blagoslovljena    ti    med ženami, in blagoslovljen sad tvojega
»   Ti    si moj ljubljeni Sin, zelo sem te vesel.«
»Ej, kaj imaš    ti    z nami, Jezus Nazaréčan?
»   Ti    si Božji Sin.«
»Ali si    ti   , kateri mora priti, ali naj čakamo
Ali si    ti   , kateri mora priti, ali naj drugega
naj mrtvi pokopljejo svoje mrliče,    ti    pa pojdi in oznanjaj božje kraljestvo!«
In    ti   , Kafarnáum!
Poskrbi zanj, in kar boš več porabil,    ti    bom nazaj grede povrnil.’
»Pojdi in tudi    ti    tako delaj!«
Sin,    ti    si vedno pri meni in vse, kar je moje,
le húdo; zdaj je on tukaj potolažen,    ti    pa trpiš.
dokler se ne najem in napijem, nato boš    ti    jedel in pil.’
Tudi    ti    bodi nad petimi mesti.’
»Tudi    ti    si izmed njih.«
»Če si    ti    Mesija, nam povej!«
»   Ti    si torej Božji Sin?«
»   Ti    si judovski kralj?«
»   Ti    tako praviš.«
»Ali nisi    ti    Mesija?
»Si    ti    edini tujec v Jeruzalemu in ne veš,
»Kdo si    ti   ?«, je priznal in ni tajil, temveč
»   Ti    si Simon, Janezov sin.
»Učitelj,    ti    si Božji Sin, ti si Izraelov kralj.«
»Učitelj, ti si Božji Sin,    ti    si Izraelov kralj.«
in ko se ljudje napijejo, s slabšim,    ti    pa si dobro vino prihranil do zdaj.«
»Šestinštirideset let so gradili ta tempelj,    ti    pa ga boš postavil v treh dneh?«
»   Ti    si učitelj v Izraelu in tega ne veš?
Daj mi piti,’ bi ga    ti    prosila in dal bi ti žive vode.«
Si mar    ti    večji kakor naš oče Jakob, ki nam je
Kaj pa    ti    praviš?«
»   Ti    pričuješ sam o sebi.
Si mar    ti    večji kakor naš oče Abraham, ki je
»   Ti    si njegov učenec, mi smo pa Mojzesovi
Če si    ti    Kristus, nam povej odkrito!«
»Gospod, ko bi bil    ti    tukaj, bi moj brat ne bil umrl; a
Trdno verujem, da si    ti    Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet.«
»Gospod, ko bi bil    ti    tukaj, bi moj brat ne bil umrl.«
sem rekel, da bi verovali, da si me    ti    poslal.«
»Gospod,    ti    mi boš noge umival?«
»Tega, kar jaz delam,    ti    zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje.«
verovali vame: da bodo vsi eno, kakor si    ti   , Oče, v meni in jaz v tebi, naj bodo
spoznal in tudi ti so spoznali, da si me    ti    poslal.
»Mar nisi tudi    ti    izmed njegovih učencev?«
»   Ti    si judovski kralj?«
»   Ti    praviš, da sem kralj.
»Dà, Gospod,    ti    veš, da te imam rad.«
»Dà, Gospod,    ti    veš, da te imam rad.«
»Gospod,    ti    vse veš, ti veš, da te imam rad.«
»Gospod, ti vse veš,    ti    veš, da te imam rad.«
hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj    ti    to mar?
hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj    ti    to mar.«
»Gospod,    ti    poznaš srca vseh, pokaži, katerega
»Gospod,    ti    si ustvaril nebo in zemljo in morje
   Ti    nimaš deleža pri tem in ne pravice
»Jaz sem Jezus, ki ga    ti    preganjaš.
besede, po katerih boste zveličani    ti    in vsa tvoja hiša.’
»O    ti   , ki si poln vseh zvijač in vse hudobije,
si poln vseh zvijač in vse hudobije,    ti    sin hudičev, sovražnik vse pravičnosti!
   Ti    si moj sin, danes sem te rodil.’
»Veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš    ti    in tvoja hiša!«
»Potemtakem    ti    nisi tisti Egipčan, ki je pred dnevi
Jaz sem Jezus nazaréjec, ki ga    ti    preganjaš.’
»Tebe bo Bog udaril,    ti    pobeljeni zid!« mu je rekel Pavel.
Jaz sem Jezus, ki ga    ti    preganjaš.
Vseeno pa bi radi slišali, kaj    ti    misliš, zakaj o tem nauku nam je znano
Če pa se    ti    imenuješ Jud, če se brezskrbno opiraš
nekatere veje odlomljene in si bil    ti   , divja oljka, vcepljen na njihovo mesto
pa se prevzemaš, vedi, da ne nosiš    ti    korenine, pač pa korenina nosi tebe.
Pravilno: odlomljene so bile zaradi nevere,    ti    pa stojiš zaradi vere.
zvest božji dobroti, sicer boš tudi    ti    odsekan.
In    ti   , zakaj sodiš svojega brata?
Ali pa    ti   , zakaj zaničuješ svojega brata?
Res da se    ti    lepo zahvaljuješ, a drugemu to ni v
Kar    ti    seješ, ne oživi, če prej ne umrje.
Zavriskaj od veselja    ti   , ki ne poznaš porodnih bolečin!
Prepričan pa sem, da jo imaš tudi    ti   .
Sicer pa    ti    bolj veš, koliko dobrega mi je storil
Zato pa bodi    ti   , moj sin, močan v milosti, ki je v
   Ti    si krenil za menoj v mojem nauku, vedênju
Toda    ti    ostani pri tem, česar si se naučil
   Ti    pa bodi v vsem trezen, nadloge pretrpi,
Tega se tudi    ti    varuj, ker je silno nasproten našim
   Ti    pa govôri, kar se sklada z zdravim
»   Ti    si moj sin, danes sem te rodil.«?
»   Ti   , Gospod, si v začetku postavil zemljo
Oba bosta prešla,    ti    pa ostaneš.
   Ti    pa ostaneš isti in tvoja leta ne bodo
»   Ti    si moj sin, danes sem te rodil.«
»   Ti    si duhovnik na veke, kakršen je Melkízedek.«
»   Ti    si duhovnik na veke, kakršen je Melkízedek.«
   Ti    si duhovnik na veke.«
»   Ti    imaš vero in jaz imam dela.
Kajne,    ti    veruješ, da je en Bog?
Bodi zvest vse do smrti in dal    ti    bom venec življenja.
»Moj Gospod,    ti    veš.«
Zakaj    ti    edini si svet.
»Pravičen si    ti   , ki si in si bil, ti Sveti, ker si
»Pravičen si ti, ki si in si bil,    ti    Sveti, ker si tako razsodil!
Služabnik sem kakor    ti    in tvoji bratje, ki ohranjajo Jezusovo
Služabnik sem, kakor    ti    in kakor tvoji bratje, preroki, in
Preprosto zato, ker nikoli ne veš, kdaj boš    ti    na vrsti.
Peter,    ti    pa le poj:
se boš zgubil, tako velik siromak si    ti   , Peter.
»Peter, Peter,    ti    boš zmeraj siromak!«
- Najdù,    ti    greš v svobodo.
Dali ti bomo košček kruha in strehe in    ti    boš z nami vse dni.
- Najdù,    ti    si upornik.
   Ti    pa hočeš, da bi zavrgel tisto spoznanje.
- Najdù, Najdù,    ti    si upornik.
- Najdù,    ti    si uporni bogokletnik, je besnel poglavar
Hej,    ti    črna deklica, pleši, in potem mi daj
Vem, da si nekje daleč tudi    ti   , dobri človek.
   Ti    ne veš, kako se nenehoma vrte krog
Čemu    ti    Fanči ne stopiš za pomarančo.
predmestja, da te povedem k novi pomladi,    ti    kri naše krvi, ti misel naše misli!«
povedem k novi pomladi, ti kri naše krvi,    ti    misel naše misli!«
tamkaj ozad, tam si    ti   , ki misel naša me omami
tolažiš in z njihovim jokom jočeš tudi    ti   .
In ravno    ti    si mi dala misel, in kakor si mi ti
ti si mi dala misel, in kakor si mi    ti    pisala, ravno tako sem ‘Kraško simfonijo’
Hvala mama,    ti    ne veš, kaj si mi dala in kaj mi še
Ne bom    ti    pisal dolgega pisma.
   Ti    ne veš, kaj si mi dala, mama, - je
- O    ti    neumnica, ti trapa stara ti.
- O ti neumnica,    ti    trapa stara ti.
- O ti neumnica, ti trapa stara    ti   .
   Ti    stoj tako, ti tako.
Ti stoj tako,    ti    tako.
   Ti    brinje, borovci, česmin pa divja trta
O, kaj pa    ti   , Martin?" ga je ogovoril eden izmed
še videl nisi, je Martin, kakor si    ti   , moj Martin.
videl nisi, je Martin, Martin kakor    ti   , in cerkovnik bo.
Tudi    Ti    moli in ne pozabi na Boga.
drvariti, zmeniš se in pojdeš tudi    ti   .
   Ti    že ne.
Pa bodi rajši    ti    župan in bom jaz prefekt."
   Ti   ?
   Ti    bodi policaj.
Pa bi se    ti    poprej spomnil na senatorja!"
utegne planiti pokoncu, češ, taki časi,    ti    pa poješ kakor da bi bili vsega siti.
dve liri, se je oglasila vest, češ    ti    popivaš, doma pa stradajo.
obregnil obnjo debelušast gospod, češ,    ti    bi si pa že lahko drugače služila svoj
Kakor    ti   , prav kakor ti!" se je drl na ženo.
Kakor ti, prav kakor    ti   !" se je drl na ženo.
O,    ti    moj ljubi Bog, spet so ji ukradli meso
Marš!    ti    prokleta baba, sama ga je požrla, zdaj
Kaj si    ti   , Bernard?«
In    ti    ... še zmeraj?«
siromakom kakor sva midva, temu praviš    ti    traparija?«
mlekom in črnim kruhom, in med tem, ko    ti    uživaš pri jedi, bere pravljico o »Kalifu štrku«,
   Ti    pa,«
Hoditi morajo od številke do številke,    ti    pa lepo živiš pri družini, ki skrbi
Kje pa    ti    spiš?
   Ti    jemlješ denar in ne dokumentov.
»   Ti    že veš,«
»Ja, ja,    ti    si bil pa tič,«
je rekla, »vsega tega si    ti    kriv.
»   Ti   ?
»Bogve, za kaj vse si    ti    v Rusiji odpenjal hlače!«
petnajst petelinov, glej ga no, saj si    ti   , botrček Žef.
»Pa še    ti   !« se bo obrnil h Kati.
»   Ti   ,« je butnil Žef vanj, »zakaj nisi izpregel
   Ti    si se pa držal in trdil, da je fant
Pa še    ti   !« je rekel Veroniki, ki se je prav
Pa še kako lepo    ti    pride domov, kakor bi prišla od spovedi
»Pa bi    ti    pripravila vsaj kaj za na pot,« je
   Ti    pa glej,« se je obrnil k Nanci, »da
»O,    ti    moj bog ti,« je govoril sam s sabo
»O, ti moj bog    ti   ,« je govoril sam s sabo in kimal z
Kaj pa    ti   
»   Ti    si pa tudi malce zrasel. - - -
   Ti    se boš seveda še spomnil Strežkove
»   Ti    si trapa,« je rekel Izidor, jo sunil
»   Ti    imaš kilo.«
»Da, da,« se je oglasil Izidor, »   ti    se kar lepo umij in očedi, da ne boš
»Govoril boš    ti   .
»   Ti   , slišiš, ti, poguznica poguznjena,
»Ti, slišiš,    ti   , poguznica poguznjena, kdo me je uničil,
»   Ti    jih goniš?« je zaropotal Moj Jezus.
»Zakaj se pa    ti    cmeriš?« je rekla Zinka Vencu, ga zgrabila
Od kod si se pa    ti    vzelo?
»   Ti   , ali sem jaz tudi proletariat?«
»   Ti    si trapa in hišni posestnik, pa ne
»No, kako pa kaj    ti    ...
O,    ti    prekleta Banjaluka - - « se je krohotal
misliš, da bodo dekleta letala za tabo,    ti    trapa trapasta,« je rekla, se nasmehnila,
»Kaj pa    ti    ob tej uri?
»   Ti    si - - - čuk, razumeš: čuk!« je naposled
»Hišo ti je dal,    ti    pa mu še pomij ne privoščiš!« je rekla
»   Ti   , zakaj pa je meni tako usojeno?«
Usoda tvoja - to si    ti   
»   Ti    si pa vsak dan bolj suh «, je rekla
in da bo komedija še večja, moraš še    ti    nesti tja svoj kljun!« je dejal Ivanc.
»Kaj sita,    ti    boš sita, na, na, na!« je hropela stara
Pa    ti    povej!«
bilo dovolj, da mu je kdo vrgel, češ    ti    se vlačiš po gostilnah, stara pa se
»No,    ti    se pa z mano zavrti.«
O,    ti    strešnica ti salamenska!", je na črvivi
O, ti strešnica    ti    salamenska!", je na črvivi lati v temačnem
Kaj boš    ti    meni govoril široko?
Mar me boš    ti    plačal?
   Ti    pa bi seveda rad po skledi kar počez,
»   Ti    že veš, ker si bil po svetu.«
res,« se je takoj nato nasmehnila, »   ti    tega ne moreš vedeti, ker te ni bilo
   Ti    se seveda ne boš spomnil starega župnika
Ana,’ je rekel, ‘toda takrat si bila    ti    še kuhana in pečena pri gospodu.
»   Ti    tega ne razumeš.
da se drugi ne bojijo ... in se tudi    ti    ne bojiš več.
»Kaj pa    ti   ?« sem vprašal.
Ampak    ti    nisi pes, razumeš, ti nisi pes.
Ampak ti nisi pes, razumeš,    ti    nisi pes.
»   Ti    si pa Bukovčarjev.«
In    ti    si Boris?«
»   Ti    kar povej!
je ugriznil v ustnico, češ zdaj pa    ti    mene ščiplješ za dušo; bilo mu je malce
In tudi    ti    ga boš imel rad, čeprav je Lah.
Če bi bil jaz    ti   , vsaj danes ne bi nosil po cestah svojih
»O    ti    prismuk prismuknjeni!
»Plesal ali ne plesal,    ti    pometi!«
»   Ti    se lahko pomiriš.
»   Ti    si!« plane pred Modrijana.
»Saj nisi    ti    kriva.
»   Ti    si kriv!
»A    ti    si?« je rekla in obstala.
Pa saj    ti    nikoli ne umreš.
»   Ti    kar začni!« zahrope znojni Hlipov Lojz,
»   Ti    si, stara!« pozdravi Ustinar svojo
»Venček,    ti    kar igraj!
»Neža,    ti    greš tudi z nami!« ukažejo Žuželjčevki.
»Tudi    ti   , Matija!« gromko reče Usadar.
»   Ti    nimaš ne mere ne posluha.«
»Albin,    ti    se poberi domov po klarinet!« ukažejo
   Ti    pa še za črne maše daješ, da nam mečeš
»   Ti    boš mene učil!
»   Ti    pa svojo lastno mater!« takoj ostro
»Saj jih imaš tudi    ti   !« takoj odbije Tildica.
»   Ti    samo glej, da ne bomo kmalu opravili
»   Ti    si nekaj rekel?« ga po premolku vpraša
Tudi    ti    prideš na vrsto ...«
»Mrha    ti   , grda!« ga s smehom ošteva Travnikarica.
»   Ti    štrukelj, ti!«
»Ti štrukelj,    ti   
»   Ti    bi pustil mater? ...
»   Ti    še praznuješ praznike?«
»   Ti    misliš, če Stane ne jé ...«
»Ne boš    ti    mene, hudič prekleti!« udari iz njega
In    ti   ? ...
»   Ti    na Nančiko glej,« mu reče toplo.
»   Ti    ostaneš na javki.
   Ti   ,« reče Tildici, »greš v grapo k očku
»   Ti    preveč grmiš ...« ga skuša potolažiti
»Zakaj pa    ti   ?« zagrmi Sova in jo pisano pogleda.
»Ker imaš    ti    prehrupne noge,« se mu zbadljivo nasmehne
»   Ti    pa srce!« takoj odbije Sova.
»Kaj pa    ti   ?
»   Ti    pa tem za grobarja ...«
»   Ti   !« kar nenadoma trdo butne vanj.
»   Ti    si res duša ...«
»Pa saj    ti    tega ne vidiš, ker si še premlado!«
se bliža Reki, Rusi v Prekmurju - a    ti   ?
»Kaj pa    ti   , stara!
»Vedel sem, da si    ti   ,« srečno zasope Boris.
rekel, da sem zdaj partizan in da boš    ti    skrbel zame ...«
»Vedel pa je, da boš    ti    ...«
»O    ti    presneta zver!« jo je z občudovanjem
»   Ti    si Nemec, jaz pa Italijan ...«
»   Ti    ... vozel preklemani!
»No, pa vsaj    ti    počakaj, da bova videla, kdo piše!«
»Saj vem ...    ti    nimaš nič na vesti ... nič ta‐akega ...«
»In tudi    ti    si bil v vojski‐iii ...« je spet zahlipala.
»Le kaj bi mi    ti    svinjal po stopničkah.
No,    ti    kar reci, če ni bil šema.«
No, Lojzek,    ti    si ga tudi dobro poznal, pa reci, če
No,    ti    kar reci, če nimam prav? ...«
»   Ti   , seveda, ne odgovoriš ...« je neusmiljeno
»   Ti    si lepo brišeš svojo butičko in si
   Ti    kar lepo premisli!
O,    ti    lumpek grdi!« ga je oštevala z zoprno,
tebi nič, mu daje denar in ga redi, a    ti    - « je dvignil svoj okrogli prst, toda
Uh, potepček    ti    državni! ...«
»O,    ti    prekleta Banjaluka!«
»Kar sem, kar sem,    ti    ... mežnar ali kar si že!«
No,    ti    boš že vedel.
   Ti   , ali ju še ne misliš vtakniti v zakonski
   Ti   !
   Ti   !
   Ti   ! ...‘
čmrlja je nosil - kakor    ti    in kar vas je državnih - - da si je
»   Ti    raje povej, ali se je jokal ali se
Da me razumeš,    ti   , človek moj! ...« je zaničljivo prhnil
   Ti    pa boš zdaj zaplesal s kakim Kalabrežem,«
»Pa naj bo, hudič, še tako črn, Lojz,    ti    se ga nikar ne boj!
O človek    ti    moj!
   Ti    kar mirno pij!
»Vidiš, Moj Jezus je klada ...    ti    ... ti pa si priseben dedec.
»Vidiš, Moj Jezus je klada ... ti ...    ti    pa si priseben dedec.
   Ti    kar povej! ...«
   Ti    ne kričiš ...
   Ti    raje poskušaj reči:
»   Ti    ga povezneš na glavo in greš, pod njem
»Hudo je, hudo ... človek    ti    moj ...«
svoje palice in gledal, kako se boš    ti    cvrl v peklenskem kotlu.«
Vse molči spričo smrti, samo    ti    bi tudi ob zadnji uri sleparil!«
»Toda spal bom mirneje kakor    ti   
pride kar tako: zdaj ga ni nikjer,    ti    pa se samo obrneš in že stoji sredi
»Oh,    ti    gora nedolžna!« je vzkliknila Temnikarica,
   Ti    jih pa še zmeraj rad gledaš, mar ne?«
»Matic,    ti    kar pojdi po sončnico, če ti je Tilčka
»Matic, ti kar pojdi po sončnico, če    ti    je Tilčka res rekla, da ti jo bo dala.«
»   Ti    kar pojdi!« je rekla Temnikarica.
»O,    ti    gora nedolžna!« se je nasmehnila Temnikarica.
»   Ti    kar pojdi v senik!
»   Ti    kar naravnost povej!«
»Matic,    ti    kar strži.
»No, zdaj mu pa    ti    dopovej, da so hlače za rabo, čeprav
»   Ti    si pa lep.
»   Ti    se ga lahko smeješ se, ker ga nisi
bi ga bil ženska bil, bi se ga tudi    ti    tresel bi se! ...«
In tudi    ti    bi se ga tresel se, če bi te napadel
Kaj pa je Matic kriv, če    ti    sanjaš o njem!«
»Če ga    ti    ne boš prijel ga, ga bom šla h karabinjerjem
»In samo zato    ti    vpiješ, kakor bi te odrl na meh?« je
»Tudi    ti    bi se ga drl se, če bi ga bil ženska
»   Ti    le glej, da te fašisti ne obrijejo!«
»   Ti    jih lepo zakolji in oskubi, da bo vse
   Ti    lepo povej, ali naj jih spustim ali
»   Ti    torej misliš, naj jih spustim?« je
Kure so bolj bistre kakor    ti   , pa bodo že same vedele, kako je bolj
»Oh, Luka,    ti    bi samo norce bril!« je vzdihnila Loputnica,
»Zato pa    ti    nisi zadel!
»Toda    ti    si lahko kar brez skrbi!« je zamahnil
In če bo še doma, ji boš pa    ti    rekel, naj takoj gre!«
»   Ti    boš samo rekel: -
»   Ti    pojdi kar naravnost k Tilčki!«
»O    ti    gora nedolžna!« je vzkliknila Žuželjčevka
»O    ti    gora nedolžna!« se je zasmejala.
»Saj se ne boš    ti    mene dotaknil!
»   Ti    kar povej Loputniku, da sem šla.«
»Matic,    ti    kar sedi, kar sedi!
... no, kaj, če pridejo ... hočem reči,    ti    pridi, če boš žejen, da se napiješ
»   Ti    si?« je počasi rekel in ga prebodel
   Ti    tudi duše kupuješ in prodajaš! ...«
»Razen seveda, če    ti    ne bi rad govoril o svojih stvareh.
»Ne, posluha    ti    nimaš pravega!
In vidiš,    ti    tega ne boš nikdar slišal.
»In pustiva še to, da si tudi    ti    čudak.
   Ti    jo bom že izbila iz glave!’ je rekla
»   Ti    bi rad vse rešil!« se je oče prijazno
Saj si tudi    ti    obsedena!’
   Ti    glej!’ je s povzdignjenim glasom rekel
   Ti    si ga spravil v vodo!
   Ti    si ga spravil v vodo!’ sta
»O rodni dom, o hiše očetove streha    ti   !
si grad in popotniku v dalji uteha    ti   , golob izpod tujega neba trepeče
‘Pa jih tudi    ti    ne boš!’
   Ti    mi kar reci, saj sem res!
   Ti    ne veš, kako sem se oprijela tiste
   Ti    kar naravnost povej!
»A tudi    ti    ga ne boš videl nikdar več!«
- Seveda    ti    bom pisal, - naglo obljubim.
Mar si    ti    edini, ki so mu ubili očeta?
-    Ti   , saj res, tvojega očeta so tudi ubili,
-    Ti    si pisatelj! -
Kaj pa    ti    veš, sirota človeška, kaj vse vre v
- Kje si bil,    ti    moj potep potepasti?
- O    ti    nesrečni pob! ...
- Ali naj    ti    kaj prinesem? ...
Ali naj    ti    vzamem opeko od nog in jo spet segrejem?
   Ti    kar pojdi ...
O    ti    nesrečni pob!
   Ti    ne verjameš?
In    ti    se lahko zaneseš na svojega botrčka.
   Ti    boš še živel.
povedali, češ mi bomo garali, da boš    ti    lahko sedel pri svojih knjigah in se
No,    ti    nič ne maraj! ...
Ali jo boš    ti    ? -
Toda    ti    boš živel ...
- Vidiš,    ti    imaš res pravo ime, - je hudomušno
‘Podzemljič,’ je rekel, ‘   ti    si mi res Podzemljič.
-    Ti    si mi sama živa kri! -
- Pa    ti   , človek in pol? -
Kaj pa    ti   , mladi fant, ki si tako zrasel?
-    Ti    ga pa nikar ne draži! -
- Mar    ti    nisi bil nikdar zelen?
-    Ti    samo to glej, da te Podzemljič ne spravi
- Na,    ti    o volku, volk iz gozda! -
No,    ti    kar še leži in počivaj, - je prijazno
- Lezi še    ti   !
   Ti    si tisti nesrečni študent iz bajte
   Ti    si mi sama živa kri!
zgrabil nov očitek, češ mama ti je umrla,    ti    pa se ukvarjaš s sabo, kakor bi se
- Kaj pa    ti    veš, otrok moj, kaj so skrbi in koliko
-    Ti    bi rada vse vedela ...
- Povej    ti    prej meni, zakaj toliko govoriš?
   Ti   , ali si jim res rekel, naj pridejo?’
‘Oh,    ti    si res čudna duša!’
‘Oh,    ti    si res čudna duša!
   Ti    me imaš tako rad, jaz pa te nimam rada.
   Ti    si tako dober!
   Ti    se spominjaš bronaste krste? -
   Ti    si ga poznal?
-    Ti    ne veš, zakaj se je ustrelil, kaj?
-    Ti    torej misliš, da ni res, kaj?
-    Ti   ? -
- Povej, ali si    ti    lahko misliš, da te ne bi bilo?
- Tudi    ti    se nočeš pogovarjati z mano ...
A    ti    je nikar ne poslušaj!
-    Ti    kar vprašaj! -
»Eh,    ti    šema modroslovna!« sem se udaril po
»Kaj pa    ti    strašiš ob tej uri!«
»Pa tudi    ti   , sem mislila, boš bolj rahlo spal.
   Ti    pa za prazen nič.«
-    Ti    boš mene učil, ti - rabelj žandarski!
- Ti boš mene učil,    ti    - rabelj žandarski! ...
-    Ti    boš mene strašil! -
-    Ti    jih lahko molzeš, jaz jih ne morem.
-    Ti    me kar prosi! -
-    Ti    kar podpiši!
   Ti    pa ... a kaj te bom učil, saj sama veš,
- Hvala bogu, da    ti    nisi tak Lavdon! -
   Ti    nisi bil neslanega kropa vreden, a
- A,    ti    si, gnida ušiva! ... -
- Na,    ti    lakota bukovška! -
-    Ti    se ga lahko smeješ se ... - je očitajoče
-    Ti    ga nič ne veš ga, - je užaljeno ugovarjala
Ali ga    ti    veš ga?
O    ti    hudič neumni!
- O    ti    ubogi otročič! ...
- Eh,    ti    ti!
- Eh, ti    ti   !
- Kratkovič,    ti    si ga prava svinja, prava svinja ...
- Vsi svinja: ja svinja,    ti    svinja, oberst svinja ... -
   Ti    kuhaš, se pravi, da imajo oficirji
   Ti    kar pomisli:
»   Ti    nikar ne poslušaj,«
-    Ti   , treba bo narediti zastave!
- Oh,    ti    sirotica, ti! ... -
- Oh, ti sirotica,    ti   ! ... -
»   Ti    bom že vse povedala,«
-    Ti    že ne! -
-    Ti    boš nesel moje orodje.
No, potem ji pa    ti    razloži.
-    Ti    bi otroka kar tako poslala na tuje?...
- To je človek,    ti   , žival!... -
»   Ti    bi lahko do ure natančno povedala,
O    ti    moj bog, koliko je danes pametnih ljudi!
»   Ti    samo kaj tekočega ognja pripravi, da
»Saj ga boš tudi    ti   
»Petnajst let ni bilo poba doma,    ti    pa čenčaš, ko bi človek vendar mislil,
vendar mislil, da bi se lahko tudi    ti    pametno pogovoril.«
   Ti    pa si prav po babje neučakana.
»   Ti    si za vsako norost takoj pri roki.«
In ... no, na kratko rečeno,    ti    si zbežal čez mejo, Vojnac je šel v
Sicer pa bi lahko tudi    ti    vedela, da niso vse resnice lepe kakor
»Zdaj pa    ti    pridigaš brez potrebe.
- Ali si ga    ti    poslala k nam? -
»   Ti    kaj veš?...«
»   Ti   , ti, ti!...«
»Ti,    ti   , ti!...«
»Ti, ti,    ti   !...«
»To bi    ti    moral napisati,«
In vendar si se    ti    zlagala Kadetki, da je Gino padel v
in te bo spraševala o njegovi smrti,    ti    pa ji boš pripovedovala, kako je obležal
»In    ti    tako pišeš?...
A    ti    se boš jezila, ker ne bo vse tako,
jaz se bom včasih zlagal, kakor si se    ti   
»Beštija    ti   , nečekasta!
   Ti    si pa zmeraj dobre volje, zmeraj si
»   Ti    si hudoben!
»Oh,    ti    moj pob!
Oh,    ti    prismoda moja!«
»O,    ti    prismoda neumna!«
»   Ti    boš mene s prismodo zmerjal?«
»Milica,    ti    si prismoda.
Prismoda si    ti   , Milica!«
»Milica,    ti    si prismoda.
Prismoda si    ti   , Milica!«
»Čaplja,    ti    si prismoda.
Prismoda si    ti   , čaplja!«
»Čaplja,    ti    si prismoda!« in sprožil.
»Prismoda si    ti   , čaplja ...« je zamrmral popolnoma odsotno.
»Venček,    ti    si prismoda.
Prismoda si    ti   , Venček!«
zbogom!« je glasno rekel, češ kaj bi si    ti    drgnil jezik, če lahko sam povem tvojo
   Ti    si, mrha tihotapska!« se je zviška
nebeški, da bi se na steblu posušil,    ti    in tvoja kri!« se je zrepenčila Katra,
»   Ti    boš mene v nič dajal?
   Ti    boš mene z robido primerjal?
»   Ti    praviš, da bi se tudi s hudičem udaril?«
»   Ti    boš z našim župnikom norce bril!
   Ti    boš tako govoril o moji Julki!
Take babe    ti    ne najdeš, pa če si še tak hudič!
Rilec    ti   , črni!
Mar bi se pustil, da bi me    ti    mlatil kakor ščeneta?«
»Sveta nebesa, saj    ti    vendar ne verjameš v hudiča!«
   Ti    pa mene nisi zmazal kot župnika, se
Če bi se    ti    šel hudiča, in če bi jaz tako neumno
če bi jaz tako neumno verjel, kakor    ti    verjameš -«
»Jaz pravim, da bi te zmazal, če bi se    ti    šel hudiča!
»   Ti    si še kar dostojno oblečen,« je rekel
Mrha    ti   , grda!« se je zakrohotal župnik in
to so hudičevi rogovi, ki si mi jih    ti    izpulil,« je rekel župnik.
»Lumpek    ti   , grdi!
Pa saj    ti    ne veš, kaj je smrt, ker boš zmeraj
»   Ti    zdaj meni rajši povej, kaj naj bi na
- Če bi bil jaz    ti   , bi topole posekal, mu jih pripeljal
- A    ti    jih seveda ne boš!
Toda    ti    še z mezincem ne boš ganil!
   Ti    boš stal na mostu, gledal in čakal.
   Ti    pa se boš bos in v sami srajci opotekal
»   Ti    pa si hotel reči, da tolče, kakor bi
»   Ti    kar povej!
»   Ti    si nor!«
»   Ti    si nor!« je zagrmel vanj Luka, ki ga
»zdaj ti dam tale nož in kose stekla,    ti    pa boš palico tako ostrgal, da bo vsa
»   Ti    si nor!« je Luka zagrmel v Enako Palico.
»   Ti    si nor,« je vdano ponovil Matic in
»   Ti    si nor, pa božorno‐boserna!« je divje
»Dobro, dobro,    ti    kar župniku povej,« ga je starec očetovsko
»Pa tudi kadar bodo in če boš    ti    kakega našel in če te bo pičil, ne
»Uh,    ti    bi še mene obral!« se je nagajivo zasmejala
»Oh, saj bom jaz tebe, ne    ti    mene!« se je dobrodušno zasmejala.
»   Ti    mene!« se je oddahnil in jo hvaležno
»Oh,    ti    gora nedolžna!« je ginjeno vzdihnila
»No, kaj pa    ti   ?
»   Ti    pa kar tiho bodi, da ti res ne prinesem
»Tantadruj, ali si    ti    že trpela?« je živo vprašal norček.
»Ah,    ti    srečna duša nesrečna!
»Pod mizo    ti   !« je zagrmel Okrogličar in mu spet
»Ne mori še    ti   !« je naveličano zakričal Okrogličar
»   Ti    si nor!« je Luka butnil vanj.
Ali imaš    ti    uro?«
»   Ti    si nor!« je siknil Luka.
»   Ti    si nor!«
   Ti    se kar v jamo spravi!«
»   Ti    si nor!« je Luka zagrmel vanj.
   Ti    Luka ob Soči navzgor!«
»Boš šel pa    ti    navzgor,« se je obrnil k Furlanu.
»   Ti   , Matic, boš šel ob Bači domov!«
»   Ti    pa,« se je obrnil k norčku, »ob Idrijci
»   Ti    sploh ne boš umrl!«
»Nemara bi    ti    rad ponudil kaj svojega?
odnosi - in rezultat tistega pehanja si    ti   .
Kakor da nisi več    ti    ...
   Ti    bi pa peč dobro podkuril, da bomo zvečer
   Ti    nam ta čas pa jaslice pripravi in dobro
- Ah,    ti    moj ljubi bog! - je Temnikarica zmajala
»   Ti    pa tvoj drob!
   Ti    lepo peci potico, jaz grem pa v grmovje,
pa bi si bil lahko sam mislil, da se    ti    ne bi dvakrat potrudil.«
»Samo zato, da se    ti    lahko pogrezneš v svoje neumne črne
»In    ti    mi nisi povedal, da je padel!«
»   Ti    kar udrihaj!
-    Ti    si starejši od mene in si vse to že
No, nič zato, saj    ti    se v nobeni mlaki ne umažeš, ravno
- Cika, zdaj    ti    pa rečem še enkrat, a zadnjič:
Kaj pa    ti    veš o teh stvareh?
Kakor da nisi več    ti   !«,
-    Ti    mu ga nisi dala! - je iz tišine odgovoril
- Zaplatarjev,    ti    si še upaš reči mati? - ga je prav
- Čudno, da    ti    jezik ne okameni pri tej besedi!
- Sirota,    ti    je še takrat ne boš, ko bo prepozno!
- Zakaj se pa    ti    treseš? - ga je vprašala Temnikarica.
-    Ti   , Zaplatarjev, da mi ne rečeš več mati!
Ali si že pomislil, kako boš    ti    končal? -
-    Ti    vsega tega ne vidiš!
ne bi mogla opraviti tistega, kar si    ti    opravil v Robeh!
Vem pa tudi, da bi    ti    tega ne mogel prenesti, kar jaz zdaj
-    Ti    vsega tega nisi videl!
- Da mi glavo odsekaš    ti   .
boš odsekal glavo, boš odrešen tudi    ti   .
Mar si    ti    gospodar njegove duše in njegovega
- In    ti    ne rečeš nič? - je z grenkobo rekel
   Ti    greš naprej, v Robe, jaz pa -«
   Ti    pa včasih poglej, če je moje okno še
Ali bi    ti    verjel? - se je vprašal, kakor bi se
A    ti    se presneto motiš, če misliš, da niso
»No, kaj bi pa    ti    rekel?«
»Kaj pa    ti    veš!
   Ti    si čist.
   Ti    tečeš in tečeš in tečeš, od vekomaj
»Mrha    ti    grda, kako lepo hladiš!« je zadovoljno
»Toda povej    ti    meni, zakaj pa jeze ne hladiš?
»Nemara pa    ti    sploh ne veš, da žalost žge?
A, nemara    ti    misliš, da dedec ne joče?
»Pa    ti    povej, kje se skriva ta hudič!
   Ti    še ne veš, da z leti tudi usta postanejo
dojenčku pelin v usta, bi ga kar zvilo,    ti    pa bi ga zdaj nemara že prežvečil.«
»Pob,    ti    imaš prav!« je prikimal.
»Saj nisi    ti    kriv,« se je nasmehnila in mi z roko
»A    ti    si hotel reči, da tolče, kakor bi smrt
»Tudi    ti    veš, da bom umrla, pa če klopotec klopota
»   Ti    si kamen in nimaš krvi.«
»   Ti    bi rada vsem povedala, da si srečna.«
   Ti    kar sam poglej.«
»No, kaj bi    ti    rad?« je vprašala gora.
Saj je vendar jasno, da    ti    ne moreš nikamor.«
»Rad bi bil pri njej, kakor si    ti    pri jelki.
Ali    ti    nimaš jelke rad?«
»Saj si    ti    pri meni,« je odvrnil macesen.
»Pa tudi    ti    si se zajedla vame,« je rekel macesen.
»Ali    ti    nimaš hrbta?«
Sicer si pa    ti    gospodar.«
Takle fičfirič in babjek    ti    pride k našima gospodoma in se še norčuje
ne zabava mene, in tudi drugi in še    ti    zraven se boste pozneje tega naveličali.
je odgovarjal Bouvard, »zato pa si    ti    predrznejši!«
»   Ti    si mi pa zoprn!«
»   Ti   
»   Ti   
»Duh, kakšna se    ti    zdi moja sestrična?«
bila dolga - »te zaklinjam, te rotim,    ti    ukazujem, o, Bešt!«
»   Ti   
Oh,    ti    nesrečnik!«
opraviti s takšnimi stvarmi, da bi mu bil    ti    nevoščljiv, če bi jih mogel videti.
Tudi    ti    jih boš prav tako spoznal,
   Ti    sam lahko izbiraš.
trenutno najbolj popularni hit dinastija,    ti    si moja najljubša serija.
   Ti    me popelješ v nove kraje mojih sanj,
Nikjer ničesar, sama pustinja in    ti    tam na sredi kozmosa z nogami v nebo
   Ti    si moj voziček za knjige in prtljago
je zadrl in s prstom povrtal vame,    ti    nisi noben prostovoljec, traparije,
izkušnjah, nekakšnem razvoju senzibilnosti...    ti    si lopov, ki je prišel sem zaradi umazanega
fronte z Irakom gre skozi Kurdistan), se    ti    ne podajajo previsoko.
Tomo, Tomo kaj tebe vodi, kaj si se    ti    zameril bogovom!
z neprebojnimi predsodki v stilu -    ti    nisi nič bolj drugačen kot kdorkoli
Zaupaj vame in    ti    bo toplo.
starejši sovjetski vojaki, bolj izurjeni,    ti    so zamenjali rekrute, ki so komaj čakali,
Če boš    ti    dober z nami, bomo tudi mi s teboj,
Ja,    ti    pasulj, motor pa bencin, so pritrdili.
utrujen, bodi vedno v življenju, naj    ti    bo duša v harmoniji, da bi imel veliko
že tako in tako malce ogroženega, se    ti    lahko to zazdi kakor invazija.
   Ti    si večni tujec...
Kaj pa    ti    veš o ljubezni?
Kar    ti    mi daj uro in prstan, sem ga stisnil
Kakšen Šiva,    ti    si ga, kreten!
Ko    ti    ga ukradejo, imaš lahko veliko zabave
A je to to, kar    ti    naredi življenje pod vrhom še živečega
Če    ti    že ne gredo na živce butasti turisti
življenju so tu, ker si jih    ti    privedel sem.
jaz nimam ne tebe ne avtomobila, vsaj    ti    izberi avto.
Detece, daj, kar daj,    ti    točno veš, kaj moraš storiti.
temi novimi tukaj, zrasel je še en    Ti   , podobno kot divji poganjek na tobakovem
O, bog, ali si to    ti   , o bog, a je to to, a to si ti, hvala,
si to ti, o bog, a je to to, a to si    ti   , hvala, hvala ...
In    ti   , Gail, moraš razumeti, da me vleče
Oba sva namreč prvič na tej poti,    ti    in jaz.
Kaj se ne bi spominjal - saj si    ti    sam ta popotnik, kdo pa drug! ...
Torej demonica... in kako naj bi    ti    jaz pomagal v boju z njo?
na podrobnosti - zato predlagam, da    ti    v najinem pogovoru zastopaš Wertherja,
Hodiva prav gotovo ne,    ti    si moj prijatelj, to je vse! je rekla,
   Ti    pa nisi Werther... ti si filozof!
Ti pa nisi Werther...    ti    si filozof!
mladosti sem imel prijatelja Milana,    ti    me malce spominjaš nanj.
Ja, hvala    ti   !
Tudi    ti    se tega zavedaš, ne?
   Ti    pa me lahko vikaš, kaj? ...
danes začeli pogovor tako, da bi nama    ti   , Janez, osvežil spomin na Dnevnik zapeljivca.
se mi, kakor da bi bil danes učitelj    ti   , midva pa učenca: zelo dobro si nama
Janez, si    ti    nesrečno zaljubljen?
nekaj kuja, nič kaj dosti mi ne pove...    ti    pa, če želiš, mi lahko ob priliki zaupaš,
in spet v tretjem za Prešerna... toda    ti   , Janez, kolikor sem te utegnil v tem
destruktivec niti kronični melanholik,    ti    si filozof!
In kaj    ti    sam, Janez, misliš o cogitu?
Jaz potrebujem lestev razuma,    ti    pa verjetno tudi, sicer ne bi tako
drobcene, mile postavice... skoraj takšne kot    ti   , Marija, ko stečeš po travniku.
Ne, kar    ti    povej!
   Ti   , Janez, si morda še premlad, da bi
odvisno tudi od tega, koliko mi boš    ti    pomagal... zdaj mi pomagaš zelo veliko!
obenem dopolnjujočih se zornih kotov -    ti    si opazil drugega, pozabil pa prvega:
pozneje, namreč tistega, ki si ga tudi    ti    pravkar uporabil, ko si rekel, da sva
Zanima me, kako bi si ga razložil    ti    sam?
Tudi    ti    si malce vizionarja, kajne, Janez?
Če se ne motim, si    ti   , Janez, najprej opazil povezavo med
tisti dvojici... pravzaprav bolj jaz kot    ti   , saj ti še vidiš odprto nebo...
dvojici... pravzaprav bolj jaz kot ti, saj    ti    še vidiš odprto nebo...
tako... prej sem pač pomislil, kako si    ti    različen od mene.
slutnja... in zdaj ti predlagam, da tudi    ti    vzameš zrcalo in si pobliže ogledaš
Gospod Bog,    ti    veš!“ [
Pa    ti   , si prebral dopisovanje med Leibnizem
No, zdaj pa mi    ti    povej, kaj se ti je zdelo najbolj zanimivo
Grem pogret čaj,    ti    pa podrezaj žerjavico v kaminu... tam
A,    ti    si, Anželo! ...
prihodnjič, toda zdaj, ko si ga začel že    ti   , je res najbolje, da kar nadaljujeva.
Vidiš,    ti    si mladenič, jaz sem že skoraj mimo
Bi začel tokrat z razlago    ti   ... kot na kolokviju, za vajo?
Začneš    ti   , nadaljujem jaz, prav?
svoji vesoljski ladji, jaz v ladji S,    ti    v ladji S'.
Drži, toda ker se    ti   , skupaj s celotno tvojo ladjo S'
potuje po daljši poti, kot jo vidiš    ti    v tvoji ladji S'.
bilo nič posebej nenavadnega, kajti    ti    v ladji S' in jaz v ladji S bi
preprosto več časa, kot ga zanj izmeriš    ti    s svojo lastno uro:
če    ti    izmeriš, da odboj traja na primer eno
poskusu daljši čas, kot si ga izmeril    ti    s svojo lastno uro.
tem res ne veš dosti, Anželo - ampak    ti    veš toliko drugih stvari, da enačb
Janez,    ti    gotovo veš, zakaj je Einsteinova energijska
Sicer pa ti povem skrivnost:    ti   , Janez, prav toliko pomagaš meni kot
Saj res - kaj pa si    ti   , Janez?
Menda nisi tudi    ti    bik?
Zato nam rajši    ti    sama, Marija, povej, katere so značilnosti
Niti ne... no, Janez, zdaj pa še    ti    poskusi uganiti Anželovo znamenje,
Tudi    ti    veš, da jaz vem, da ti veš.
Tudi ti veš, da jaz vem, da    ti    veš.
katerega je menda jasno, da ga boš bral    ti   , Bruno, in mladeniča Elpina, ki ga
Poglej, Anželo, preberi še    ti    tole opombo, tu spodaj...
Janez,    ti    nadaljuj... glej, tu.
Rajši nam še    ti    sam kaj povej o Giordanu Brunu.
Bruno, boš    ti    zalil vrt?
   Ti    boš doma, z dekletoma, ne?
Pripravit grem čaj,    ti    pa, če hočeš, polistaj po knjigah na
razen nas, ki smo tu, tostran temè:    ti   , jaz, Marija, Anželo...
pa ni naključje, da je ravno to, kar    ti    zdaj sprašuješ mene, vprašal Brunovega
Čakaj, nisem    ti    še povedal vsega.
Torej si glede tega tudi    ti    malce starinski?
Saj sama veš: nihče drug kot    ti    - telesno bitje, obdarjeno z duhom
telesno bitje, obdarjeno z duhom -, prav    ti    si tisto ”večno bistvo“ tulipana,
Vesela sem, da si tudi    ti    z nama!
Pa se    ti    strinjaš s to mislijo, Janez?
   Ti    si ”praktična panteistka“, Marija -
”praktična panteistka“, Marija - tako kot    ti    častiš naravo, z dušo, telesom, roko
kdo bi jih kupil... razen če jo kupiš    ti   ?
vedi: ona je resnična Gospa vodnjaka,    ti    si le njena služabnica!“
odgovora na to vprašanje, nič bolj kot    ti   . -
kozmologiji, za katero podobno kot    ti    menim, da je pomembna stična točka
Ali    ti   , Bruno, misliš, da ni tako?
Ali pa    ti    veš tudi - zakaj?
   Ti    si tisti, ki odločaš, čeprav včasih
Saj greš tudi    ti   , da ju pozdraviš pred odhodom?
saj veš, tam večkrat s šolo, kaj pa    ti   ?
Anželo, si    ti   ?
človeku, ki bo imel kostni mozeg kot    ti   .
»Kaj pa    ti   , dedek Mraz? Kožuh se ti sveti na rokavih,
navdušen nad svojo soprogo: »Kati,    ti    si cesarica.