Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZObžp1 (3)


»   Ve    ste pa res tice!« je rekel Peter Majcen.
govori, tudi jaz sem bil nekoč kakor    ve   !
čistim zvezdam, postati hočem kakor    ve   , na nekem drugem svetu!