Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOamp6 (137)


Podobno morda čuti tudi kdo drug med    nami   , ne samo jaz.
vsekakor potrebni razsodniki, ki bi med    nami    odločili.
se domislil, da po naravi nihče med    nami    ni popolnoma podoben drugemu, temveč
pesniki tragedij in Pindar v nasprotju z    nami   , da se je dal Asklepij, Apolonov sin,
odločite in greste kot zavezniki z    nami    v vojno, vam pripade ves denar sovražnikov.‘
telesom ne moremo živeti, četudi so pred    nami    vse jedi in pijače in so nam na voljo
strahu pred vprašanjem, ki je zdaj pred    nami   
je dobro, in potem spet govorijo z    nami   , kakor da bi mi to vedeli.
Tudi njihova podoba stoji jasno pred    nami   : takšna, kakršna mora biti v skladu
zvišeno, v tonu tragedije, kakor da se z    nami    kot otroki šalijo in zabavajo, čeprav
»Med    nami    rečeno - upam, da me boste zatožili
Če najboljši med    nami    poslušajo Homerja ali kakega drugega
Ni z    nami    prišel sem in tudi nikoli ne bo prišel.‘
Bog z    nami   
»Odpravi jo, ker vpije za    nami   
delali eno uro in si jih izenačil z    nami   , ki smo prenašali težo dneva in vročino.’
Kdor ni proti nam, je z    nami   
duhove, in smo mu branili, ker ni hodil z    nami   
Kdor ni proti nam, je z    nami   .
poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med    nami   , kakor so jih sporočili tisti, ki
»Ej, kaj imaš ti z    nami   , Jezus Nazaréčan?
»Velik prerok je vstal med    nami   « in
duhove, in smo mu branili, ker ne hodi z    nami   
Vrh tega je med    nami    in vami velik prepad, tako da tisti,
Nočemo, da bi ta zavladal nad    nami   .’
je človek postala in se naselila med    nami   .
Tu so možje, ki so hodili z    nami    ves čas, dokler je Gospod Jezus prebival
dokler je Gospod Jezus prebival med    nami   , od Janezovega krsta do dne, ko je
Eden od njih mora biti z    nami    priča njegovega vstajenja!«
je, bil pokopan in njegov grob je med    nami    do današnjega dne.
postavil za poglavarja in sodnika nad    nami   ?
Narêdi nam bogove, ki bodo hodili pred    nami   !
Bog jo je izpolnil nad    nami   , ki smo njihovi otroci, s tem da je
Nobene razlike ni naredil med    nami    in njimi, saj je z vero očistil srca.
Pritekla je za Pavlom in za    nami    ter vpila:
Ti so potovali pred    nami    in nas pričakali v Troádi.
Ko se je z    nami    sešel v Asosu, smo ga vzeli na krov
Naslednji dan je šel Pavel z    nami    k Jakobu; tam so so zbrali tudi vsi
Stôri, kar ti pravimo: med    nami    so štirje možje, ki so se zaobljubili.
»Kralj Agrípa in vi vsi, ki ste z    nami    tu navzoči!
Zakaj nobeden med    nami     ne živi zase in nobeden ne umira zase.
Karkoli je bilo namreč napisano pred    nami   , je bilo napisano v naše poučenje,
v vas je trdno, ker vemo, da ste z    nami    deležni tudi tolažbe, kakor ste z nami
nami deležni tudi tolažbe, kakor ste z    nami    deležni trpljenja.
moram prositi brate, naj gredo pred    nami    k vam in vnaprej zberejo vaš obljubljeni
Tako je bilo tudi z    nami   .
prav zato, da bi zvedeli, kako je z    nami   , in da bi potolažil vaša srca.
trpite, pa povrne z olajšanjem, skupaj z    nami   , ko se bo razodel z neba Gospod Jezus
tisti, ki so ga poslušali, utrdili med    nami   .
vam, da bi bili tudi vi v občestvu z    nami   , ki smo v občestvu z Očetom in njegovim
bili izmed naših, bi bili ostali z    nami   , pa niso.
Z    nami    naj bo milost, usmiljenje in mir, ki
Tudi zavpila je nad    nami   :
tolminska mati, ko se je poljubila pred    nami   , otroci.
Mati se je umaknila z    nami    v kamro.
Nad    nami    bombe in aeroplani.
košček kruha in strehe in ti boš z    nami    vse dni.
Z    nami    moraš delati in nas moraš ubogati.
Nad    nami    in našimi domovi so res krožili osamljeni
Stoletja so za    nami   .
Za    nami    rasejo otroci.
Vsi ti, ki stoje tu pred    nami   , so sami zapeljanci, nezreli kmetje
sebi račune o življenju, ki je že za    nami   , večkrat zardevamo, toda ne zavoljo
»Ta se gotovo ne bo maral voziti z    nami   .
Mama seveda ni šla z    nami   , ker je bolehala, oče pa je šel vsako
domovina iz lepih knjig, naenkrat pred    nami   .
»Neža, ti greš tudi z    nami   !« ukažejo Žuželjčevki.
»Veste kaj, Okrogličar, pojdite z    nami   ,« se oglasi Hlipov Lojz.
»In z    nami   !« jezno odbije Angelca.
Vsa Jugoslavija je z    nami   !
Stopi z    nami   , da si skupaj poplaknemo grlo!«
»Matic, kar z    nami   !
morali kar odložiti lopato in oditi z    nami   .
Šla je za    nami    v oddaljenosti kakih trideset metrov.
Doma sta bila samo mama z    nami   , štirimi otroki, in petinosemdesetletni
V izbi, ki je bila pod    nami   , so nekaj hrupno prekladali, žagali
Še je bilo sonce nad    nami   , toda bilo je zakrito s temnim oblakom.
Za    nami    gre, - je povedal Podzemljič.
procesija, samo krsta se ni pomikala pred    nami   .
Dolenja Travna, ki se je razgrnila pred    nami   .
v Dominov rob, ki je bil zdaj pod    nami   .
zamaknili v dolino, ki je zdaj ležala pod    nami    v vsej svoji zeleni tišini.
zgornje so se dotikale in tkale nad    nami    nepredirno temnozeleno streho.
strmel po cesti, ki se je vijugala pred    nami   .
Pred    nami    se je razlival proti obzorju pas bledo
»Recimo, da je tudi to nebo, ki nad    nami    raste v neskončne višave, veliki gaber
»To bo ostalo med    nami   , kajne?« je rekel Bouvard.
»Vidite, tako oblast ravna z    nami   !« je rekel učitelj.
Toda nekateri med    nami    se ponašajo z vonjalno trobljo, se
obstaja substanca, ki je med svetom in    nami   ?
Govorili smo, se šalili, med    nami    se je pretakalo toliko energije, da
Greš z    nami    na lov?
pobitosti in depresiji že leta pred    nami   , pa smo mislili, da je naš sistem naprednejši.
tako kot pač vsaka generacija pred    nami   .
Pridi z    nami   , so vabili pogosto, boš videl, kako
V tišini in sinji modrini nad    nami    in med temi simpatičnimi korenjaki
Če boš ti dober z    nami   , bomo tudi mi s teboj, so mi zaupali
V primerjavi z    nami   , z merili naših standardov materialnega
Kar z    nami    pojdi, pojdi no, dobro ti bo delo...,
pravzaprav ni tako važno, kot to, kar je med    nami   .
indonezijski arhipelag je ležal pod    nami   .
Pred    nami    je bila reka, za hrbtom pa je že prasketal
Nad    nami    so se veselile ptice, vseh vrst papige
že zdaj vedeli, kaj se bo zgodilo z    nami    po smrti? ...
smrti sploh ne bi bilo, saj bi se pred    nami    odpirala ena sama neskončna prihodnost!
bi bila Cecilija, toda nje zdaj ni z    nami   ...
časa so minili in drugi so še pred    nami   , ne biva pa noben, čeprav je čas deljiv.“
če jo zalotim z ljubimcem, povabim z    nami    oba.
skoraj izven okvirja slike, tik pred    nami   , gledalci te misterijske igre, leži
Lepo bi bilo, če bi šla z    nami   .
hromega človeka (slika je tu zgoraj nad    nami   , videla jo bosta pozneje); drug tak
pomen kruha: v desnem kotu, zgoraj za    nami   , je slika, ki predstavlja Jezusovo
neukih ljudi, ne verjame več, da se nad    nami    pne ”nebesni obok“ v dobesednem pomenu,
luči... za spoznanje, da je še vedno pred    nami    tista renesančna pomlad, katere lepoto
skoz polastil ta nič, ki vlada nad    nami   , vi, ki ste tako do dna uvideli, da
zgrajena celotna narava, vključno z    nami   , če bi bili začetni fizikalni parametri
Pred    nami    je predlog spremembe in dopolnitve
zakona o visokem šolstvu, ki so pred    nami   , predvsem usklajujejo določbe z novim
Zakon, ki je pred    nami    in danes v obravnavi, bo po naši oceni
In definitivno zakon, ki je pred    nami   , ne nosi te vsebine.
Zakon, ki je pred    nami   , je prva osmrtnica Triglavskemu narodnemu parku.
gospod Čeligoj, ki pa ga ne vidim pred    nami   .
Ta zakon je danes pred    nami   .
Besedo ima gospod Peče, ki pa ga ni med    nami   .
Danica Simšič ob obravnavi te točke med    nami   .
Pred    nami    ni lahka odločitev pri takšnem zakonu,
Kar traja - to je vedno z    nami   .
užitkom gledale tudi generacije za    nami   .
Pred    nami    je, kot rečeno, dvojno volilno leto.
tem, da je nikoli več ne bo tukaj med    nami   .
drobnarijami, je pridno krožila med    nami    in spravljala poročnika ob pamet, in
Takoj za    nami    Hrvati.
z zahoda in je vedno dobrodošel med    nami   , pripeljal do bele prestolnice, se
biti servilen, kajti oni imajo moč nad    nami    in mi že ne moremo biti nasprotnega
večinoma sploh niste opazili, da žive med    nami   .
Da si bodo lahko nekateri med    nami    doplačali za zdravila, vnukom plačali
dominantna slika časov, ki so pred    nami   ?