Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOamp4 (593)


takojšnjim odgovarjanjem nanje ( »Česa    nas    uči ta podatek, tovariši?«
»Ne zanimajo    nas    tisti bedasti prekrški, ki si jih zagrešil.«
dovolimo, da bi se mrtvi vzdignili zoper    nas   
»Za    nas    je nedopustljivo, da bi kjerkoli na
»Ne zanima    nas    blagor drugih, zanima nas samo oblast.«
»Ne zanima nas blagor drugih, zanima    nas    samo oblast.«
misli, da bodo raja in sužnji vstali in    nas    vrgli?«
»Kaj pa je potem to načelo, ki    nas    bo porazilo?«
Tu    nas    bo zanimala končna, izpopolnjena verzija,
»Ali    nas    lahko prepričata, ne da bi vaju sploh
Zato    nas    moraš ti pogosto obiskovati.
Ti namreč trdiš, da to veš in    nas    lahko s tem seznaniš.
govedina, potem je ta jed koristna tudi za    nas    šibkejše, in s tem tudi primerna (dobra)?«
Zdi se namreč, da ti vsaj za    nas    ni mar, ali nam gre slabše ali bolje,
Zato se    nas   , dragi, usmili in nam jih razloži!
spremeniti, potem stori to odkrito, ne da bi    nas    hotel slepiti.
Sokrat, zadovoljiti samo z vero, da si    nas    prepričal, ali pa nas hočeš resnično
z vero, da si nas prepričal, ali pa    nas    hočeš resnično prepričati o premoči
daritve, kakor jih imenujejo, naj bi    nas    oprostile kazni v onstranstvu; kdor
sreči živeti, ubrati to pot, kamor    nas    vodijo sledi našega nauka.
voljo so tudi učitelji govorništva, ki    nas    bodo naučili, kako je treba govoriti
imeli zmerom večjo korist, ne da bi    nas    doletela kazen.
Če pa obstajajo in imajo skrb za    nas   , potem vemo zanje in slišimo o njih
iz pripovedk in opisov pesnikov, ki    nas    seznanjajo z njihovimi rodovniki.
Kajti, če smo pravični,    nas    sicer ne zadene kazen bogov, toda odrekamo
vendar lahko prepričamo z molitvami, da    nas    ne kaznujejo za naše napake in kršitve
veliko moč spravne daritve in grehov    nas    očiščujoči bogovi, kakor to trdijo
vsi že od začetka tako govorili in    nas    od otroških let dalje o tem prepričevali,
večji obliki in na večji površini; za    nas    bi bilo vsekakor srečno odkritje, mislim,
Nič    nas    pri tem ne ovira.
»In če bi    nas    zdaj kdo vprašal, katere pesnitve s
trditev bi bila brezbožna, škodljiva za    nas    in v sebi protislovna.«
spremeni iz ene podobe v drugo, a včasih    nas    samo ukani, da to verjamemo, ali pa
pojavljajo v raznih podobah zato, da    nas    prevarajo in začarajo?«
»Bog    nas    torej hoče preslepiti s tem, da se
(čarovniki), ki se spreminjajo, in da    nas    z lažmi ne varajo ne v besedah ne v
in drugi pesniki naj se ne jezijo na    nas   , prosimo, če ta in podobna mesta črtamo;
ugotovitvam moramo slediti, dokler    nas    kdo z boljšimi ne prepriča, da ni tako.«
»Ne vem še; naša razprava    nas    nosi kakor sapa, in mi ji moramo slediti.«
sestra in nasprotij v življenju, ki    nas    obdaja, in si njih in njihovih podob
Ko    nas    veselje nič manj ne oropa zavesti kakor
»Najbolj pa ljubimo to, s čimer    nas    veže skupna korist; kjer torej mislimo,
»To se nam zgodi, kajne, samo, če    nas    kdo okrade, zaslepi ali s silo v to
pride k nam, ko ravno barvamo kip, in    nas    graja, zakaj najlepšega dela telesa
Prav tako    nas    zdaj ne sili, da čuvarjem pripomoremo
na istem mestu - potem tudi to ni za    nas    sprejemljivo, kajti niso isti deli,
»Takšni prigovori    nas    potemtakem ne morejo vznemiriti in
dokazovati njihove zgrešenosti, kar bi    nas    preveč zamudilo, vzemimo stvar za dokazano
»Zato    nas    nihče ne sme zmesti s prigovorom, da
če pri tem ostanemo nekaznovani in    nas    ne poskušajo s kaznijo poboljšati?«
vsakdo dela, kar hoče, samo tega ne, kar    nas    osvobaja ničvrednosti in nepravičnosti
Zato si ne delaj skrbi za    nas   !
»Če    nas    tvoje besede popeljejo v zmoto, te
Morda    nas    vzame kak delfin na svoj hrbet ali
vzame kak delfin na svoj hrbet ali    nas    reši kak drug čudež.«
Tega    nas    obtožujejo naši nasprotniki, ali ne?«
Vprašanje pa je, ali to zadeva tudi    nas    v tem konkretnem primeru.«
smo srečno prešli ta val, ne da bi    nas    odplaknil z našo zahtevo, naj čuvarji
potem se moramo najprej spomniti, da    nas    je do tod pripeljalo razpravljanje
Se bodo morda jezili na    nas   , če jih tako imenujemo?«
Za    nas    marveč prihajajo v poštev samo duše
Sicer bi    nas    lahko ljudje po pravici zasmehovali,
rekel, da z vsemi močmi navaljujejo na    nas   , prepričamo, da je tisti mož, ki smo
torej, zaradi katerega so se takrat na    nas    jezili, ker smo mu hoteli zaupati državo.
se bodo po vsem še dalje jezili na    nas    zaradi trditve: dokler filozofi ne
Po eni strani    nas    zmerjajo, da ne vemo, kaj je dobro,
te paslike, torej živalski svet, ki    nas    obdaja, rastlinski svet in vse, kar
Vodi    nas    k spoznanju, le da je nihče prav ne
Toliko sodi nauk o enici k znanostim, ki    nas    vodijo in usmerjajo k preučevanju resničnega
tesno povezana s to, ali je primerna za    nas   
»Potemtakem je geometrija koristna, če    nas    navaja k spoznavanju resničnega sveta,
resničnega sveta, neprimerna pa, če    nas    sili k opazovanju tega, kar nastaja.«
Te poti, mislim,    nas    vodijo tja, kjer se konča naše popotovanje
tja, kjer se konča naše popotovanje in    nas    čaka počitek.«
zdravih udov in zdravega duha, potem    nas    niti sama Pravičnost ne bo mogla grajati,
pravičnost in lepoto; in starši so    nas    vzgojili v pokorščini in spoštovanju
Saj    nas    sama narava sili, da se potegujemo
bila postavljena takoj na začetku in    nas    je tudi do sem pripeljala.
Če    nas    vse vodi ista sila, potem si postanemo,
Italijo in Sicilijo je to Harondas in za    nas    Solon.
sami ne bi hoteli biti - celo sram bi    nas    bilo! -, in če ga, namesto da bi občutili
tisti del duše, ki ga pri nesreči, ki    nas    zadene, skušamo obrzdati, ki mu ne
Da pa    nas    pesniki ne bi obtoževali, da smo brezsrčni
denarju, ne moči in ne poeziji; nič    nas    ne sme ločiti od skrbi za pravičnost
Ohranil bo tudi    nas   , če mu bomo sledili; srečno bomo prestopili
v skušnjavo, temveč reši    nas    hudega.
»Gospod, reši    nas   !
Ali si    nas    prišel sèm pred časom mučit?«
»Če    nas    hočeš izgnati, nas pošlji v to čredo
»Če nas hočeš izgnati,    nas    pošlji v to čredo svinj!«
Ker    nas    nihče ni najel,’ so mu odgovorili.
»Njegova kri na    nas    in na naše otroke!«
Si    nas    prišel pokončat?
»Pošlji    nas    k svinjam, da gremo vanje!«
Toda če kaj moreš, se    nas    usmili in nam pomagaj!«
opremljeno in pripravljeno; tam poskrbita za    nas   
po ustih svojih svetih prerokov, da    nas    bo rešil naših sovražnikov in iz rok
naših sovražnikov in iz rok vseh, ki    nas    črtijo.
prisege našemu očetu Abrahamu, da    nas    bo rešil iz rok sovražnikov in nam
Zato    nas    bo obiskal Vzhajajoči z višave, da
Si prišel, da    nas    pogubiš?
»Gospod, naúči    nas    moliti, kakor je tudi Janez naučil
»Učitelj, s takim govorjenjem žališ tudi    nas   
»Gospod, ali pripoveduješ to priliko za    nas    ali za vse?«
»Jezus, Učenik, usmili se    nas   
Od ljudi,’    nas    bodo vsi ljudje kamnali, ker so prepričani,
‘Pádite na    nas   !’
‘Pokrijte    nas   !’
Zbegale so    nas    tudi nekatere žene iz naših vrst.
bomo mogli odgovoriti tistim, ki so    nas    poslali.
»Ves si rojen v grehih, pa    nas    boš učil?«
»Doklej    nas    boš pustil v negotovosti?
Bil je prištet med    nas    in deležen naše službe.
napolnili s svojim naukom in hočete nad    nas    priklicati kri tega človeka!«
Zakaj ta Mojzes, ki    nas    je popeljal iz Egipta - ne vemo, kaj
človeški podobi sta se spustila med    nas   
Poslušala    nas    je tudi ženska po imenu Lidija, trgovka
se je dala krstiti tudi njena hiša,    nas    je povabila z besedami:
Primorala    nas    je, da smo vstopili.
Srečala    nas    je dekla, ki je imela duha vedeževanja
Obstaja nevarnost, da    nas    obtožijo zaradi današnjih dogodkov,
Ti so potovali pred nami in    nas    pričakali v Troádi.
Vsi so    nas    z ženami in otroki pospremili iz mesta.
Spremljalo    nas    je tudi nekaj učencev iz Cezaréje.
Peljali so    nas    k nekemu Mnázonu, pri katerem naj bi
V Jeruzalemu so    nas    bratje prisrčno sprejeli.
province Azije, in odpluli; spremljal    nas    je Aristárh, Makedonec iz Tesaloníke.
tam, smo pluli za Ciprom, kamor so    nas    gnali neugodni vetrovi.
plula iz Aleksandríje v Italijo, in    nas    vkrcal nanjo.
smeri, in predali smo se vetru, kamor    nas    je nosil.
Neslo    nas    je mimo otočka, ki se imenuje Kávda;
Ker    nas    je vihar silovito premetaval, so naslednji
Mora    nas    zanesti na kak otok.«
Bila je že štirinajsta noč, odkar    nas    je premetavalo po Adriji.
Domačini so    nas    sprejeli neverjetno ljubeznivo.
Ker se je napravljalo k dežju in    nas    je zeblo, so zakurili kres in nas vse
in nas je zeblo, so zakurili kres in    nas    vse zbrali ob njem.
Ta    nas    je prijazno sprejel in nas gostil tri
Ta nas je prijazno sprejel in    nas    gostil tri dni.
Zato so    nas    obsipali z velikimi častmi in ob odhodu
obsipali z velikimi častmi in ob odhodu so    nas    oskrbeli z vsem, da ne bi trpeli pomanjkanja.
Tam smo našli brate; ti so    nas    povabili, naj ostanemo pri njih teden
Morda ne, da je Bog krivičen, ko    nas    udarja s svojo jezo?
do nas s tem, da je Kristus umrl za    nas   , ko smo bili še grešniki.
Zakaj če    nas    je smrt njegovega Sina spravila z Bogom,
oproščeni postave in smo odmrli temu, kar    nas    je uklepalo, tako da služimo v novosti
treba prositi, toda sam Duh prosi za    nas    z nedopovedljivim zdihovanjem.
Če je Bog za    nas   , kdo bo zoper nas?
Če je Bog za nas, kdo bo zoper    nas   ?
lastnemu Sinu, temveč ga je dal za    nas    vse.
sedi na božji desnici ter prosi za    nas   ?
Kdo    nas    bo ločil od ljubezni, s katero nas
nas bo ločil od ljubezni, s katero    nas    ljubi Kristus?
»Zaradi tebe    nas    ves dan pobijajo, imajo nas za klavne
»Zaradi tebe nas ves dan pobijajo, imajo    nas    za klavne ovce.«
teh preskušnjah zmagujemo po njem, ki    nas    je vzljubil.
globokost ne kakršnakoli druga stvar    nas    ne bo mogla ločiti od ljubezni, s katero
mogla ločiti od ljubezni, s katero    nas    ljubi Bog v Jezusu Kristusu, našem
določenim za poveličanje, se pravi nam, ki    nas    je poklical ne samo izmed Judov, ampak
iste vloge, tako smo tudi mi, čeprav    nas    je več, eno telo v Kristusu, posamezni
ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za    nas    postal božja modrost, pravičnost, posvečenje
Imejte    nas    torej za Kristusove služabnike, za
Občutek imam namreč, da je Bog    nas    apostole postavil na zadnje mesto,
in žejni, revno oblečeni smo, tepejo    nas   , iz kraja v kraj begamo, trudni smo,
Kadar    nas    sramotijo, blagoslavljamo, kadar nas
nas sramotijo, blagoslavljamo, kadar    nas    preganjajo, prenašamo, kadar nas preklinjajo,
kadar nas preganjajo, prenašamo, kadar    nas    preklinjajo, odgovarjamo blágo.
Gospoda in bo s svojo močjo obudil tudi    nas   .
bogov in gospodarjev - pa je vendar za    nas    en Bog, Oče, od katerega je vse, mi
Toda jed    nas    ne bo približala Bogu.
Ker je en kruh, smo mi, ki    nas    je veliko, eno telo, ker smo vsi deležni
Če pa    nas    sodi Gospod, nas vzgaja, da ne bi bili
Če pa nas sodi Gospod,    nas    vzgaja, da ne bi bili s svetom vred
To pa bi tudi    nas    napravilo za lažnive božje priče, ker
On    nas    tolaži v vsaki stiski, tako da moremo
stiski, in sicer s spodbudo, s kakršno    nas    same Bog spodbuja.
Kakor namreč Kristusovo trpljenje za    nas    presega vse meje, tako po Kristusu
Če    nas    kaj spodbuja, nas spodbuja v vašo tolažbo,
Če nas kaj spodbuja,    nas    spodbuja v vašo tolažbo, ki pomaga,
vi ne bi vedeli za našo stisko, ki    nas    je zadela v Aziji.
Čez mero in čez naše moči    nas    je potrlo, tako da smo obupali celo
Le on    nas    je rešil iz tako velike nevarnosti.
In še    nas    bo reševal.
Vanj zaupamo, da    nas    bo še rešil.
V tem    nas    z drugimi tudi vi podpirate z molitvijo.
da boste do dna razumeli, saj ste    nas    deloma že razumeli, da smo tudi mi
   Nas    in vas utrjuje za Kristusa in nas mazili
Nas in vas utrjuje za Kristusa in    nas    mazili Bog, ki nam je tudi vtisnil
odpustim zaradi vas pred Kristusom, da    nas    ne bi ukanil satan.
Hvala Bógu, ki    nas    po Kristusu kar naprej venča z zmagoslavjem
On    nas    je tudi usposobil za služabnike nove
Preganjajo    nas   , pa nismo zapuščeni.
Ob tla    nas    mečejo, a nismo pobiti.
Čeprav še živimo,    nas    zaradi Jezusa vedno pošiljajo v smrt,
tisti, ki je obudil Gospoda Jezusa, tudi    nas    obudil z Jezusom in hkrati z vami postavil
živimo v tem šotoru, vzdihujemo in tlači    nas   , ker se ne bi radi slekli, ampak bi
Bog pa    nas    pozna in upamo, da nas pozna tudi vaša
Bog pa nas pozna in upamo, da    nas    pozna tudi vaša vest.
ponujamo oporo, da boste lahko ponosni na    nas   , da boste imeli kaj odgovoriti tistim,
Kristusova ljubezen    nas    sili k temu spoznanju, da je eden umrl
On    nas    je po Kristusu spravil s seboj, nam
Iz njega, ki ni poznal greha, je za    nas    napravil greh, da bi mi v njem postali
Imejte srce za    nas   !
Na vse načine    nas    je tlačilo: zunaj boji, znotraj strah.
Toda Bog tolaži potrte in potolažil    nas    je s Titovim prihodom, pa ne le z
Poleg te tolažbe pa    nas    je še bolj razveselilo to, da je bil
moči so iz lastnega nagiba dajali,    nas    pa vneto prosili, da bi smeli sodelovati
daroval sam sebe za naše grehe, da bi    nas    iztrgal iz sedanjega pokvarjenega sveta,
»Tisti, ki    nas    je nekoč preganjal, sedaj oznanja vero,
jo imamo v Kristusu Jezusu, in da bi    nas    usužnjili.
Kristus pa    nas    je odkupil od prekletstva postave s
prekletstva postave s tem, da je za    nas    postal prekletstvo.
Toda preden je nastopila vera,    nas    je postava držala zaprte pod ključem,
se pravi, da je postava postala za    nas    vzgojiteljica, ki nas je vzgojila za
postava postala za nas vzgojiteljica, ki    nas    je vzgojila za Kristusa, da bi bili
Kristus    nas    je osvobodil, da bi ostali svobodni.
našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki    nas    je iz nebes v Kristusu blagoslovil
Pred stvarjenjem sveta    nas    je izvolil v njem, da bi bili pred
V ljubezni    nas    je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu
veličastvo njegove milosti, s katero    nas    je oblagodaril v svojem ljubljenem
To milost je obilno razlil na    nas   , z vso modrostjo in razumnostjo, ko
Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju,    nas    je zaradi velike ljubezni, s katero
je zaradi velike ljubezni, s katero    nas    je vzljubil, čeprav smo bili zaradi
Z njim    nas    je obudil in nas posadil v nebesa v
Z njim nas je obudil in    nas    posadil v nebesa v Kristusu Jezusu,
Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje    nas    je Bog vnaprej pripravil, da bi jih
bila dana milost po meri, s kakršno    nas    je obdaroval Kristus.
ljubil nas in je daroval sam sebe za    nas    Bogu v blagodišečo daritveno žrtev.
tečem proti cilju po nagrado, h kateri    nas    od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu.
Zatorej vsi, kar    nas    je popolnih, imejmo to v mislih; če
poučil Epafra, naš ljubljeni tovariš, ki    nas    nadomešča kot zvest Kristusov služabnik.
On    nas    je namreč iztrgal iz oblasti teme in
je namreč iztrgal iz oblasti teme in    nas    prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega
Obenem pa molíte tudi za    nas   , da bi nam Bog odprl vrata za prodor
In vi ste začeli posnemati    nas    in Gospoda: oznanilo ste sprejeli v
Sami namreč govorijo o nas, kako ste    nas    sprejeli in kako ste se spreobrnili
Tega je obudil od mrtvih, Jezusa, ki    nas    rešuje pred prihodnjo jezo.
zvijačnosti, ampak tako oznanjamo, kakor    nas    je imel Bog za vredne, da nam zaupa
Kristusa in preroke in preganjali tudi    nas   .
vaši veri in o vaši ljubezni in kako    nas    imate zmeraj v lepem spominu ter nas
nas imate zmeraj v lepem spominu ter    nas    želite videti, kakor želimo mi vas.
Zato, bratje, ste    nas    s svojo vero potolažili v vsej naši
Saj    nas    vendar Bog ni poklical k nečistosti,
Gospodu Jezusu Kristusu, ki je umrl za    nas   , da bi mi, pa naj bedimo ali spimo,
Bratje, molíte tudi za    nas   .
Gospod Jezus Kristus in Bog, naš oče, ki    nas    je v svoji milosti vzljubil in nam
Molíte za    nas   
Sicer pa, bratje, molíte za    nas   , da bi se Gospodova beseda širila in
Sami namreč veste, kako    nas    morate posnemati: zakaj nismo med
Kristusa Jezusa po naročilu Boga, ki    nas    je odrešil, in Kristusa Jezusa, ki
On    nas    je odrešil in poklical s svetim klicem,
Če pa ga bomo zatajili, bo tudi on    nas    zatajil.
Uči    nas   , naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnim
On je dal sam sebe za    nas   , da bi nas odkupil iz vse krivičnosti
On je dal sam sebe za nas, da bi    nas    odkupil iz vse krivičnosti in nas zase
bi nas odkupil iz vse krivičnosti in    nas    zase očistil kot izvoljeno ljudstvo,
človekoljubnost Boga, našega odrešenika,    nas    je odrešil, a ne zaradi pravičnih del,
mi, marveč iz svojega usmiljenja, ko    nas    je v kopeli prerodil in prenovil po
odrešeniku Jezusu Kristusu obilno izlil na    nas   , da bi bili po njegovi milosti opravičeni
Pozdravi tiste, ki    nas    ljubijo v veri.
Tako    nas    dve neizpodbitni dejanji, v katerih
Bog ne more lagati, silno tolažita,    nas   , ki smo se zatekli k njemu, da bi dosegli
To upanje je za    nas    kakor varno in trdno sidro duše, ki
zagrinjalo, kamor je kot predhodnik za    nas    vstopil Jezus, ki je postal véliki
pravega, ampak v sama nebesa, da zdaj za    nas    stoji pred božjim obličjem, tudi ne,
izpolnitve obljube, ker je Bog za    nas    poskrbel nekaj boljšega, da bi namreč
Ker    nas    obdaja tako velik oblak prič, tudi
greh in vztrajno tecimo v tekmi, ki    nas    čaka.
Molíte za    nas   !
Prostovoljno    nas    je priklical v življenje z besedo resnice,
hrepeni po Duhu, ki ga je naselil v    nas   
V svojem velikem usmiljenju    nas    je s tem, da je obudil od mrtvih Jezusa
Spoznati nam je dal tistega, ki    nas    je poklical s svojo slavo in močjo.
Prav zato je beseda prerokov za    nas    postala še trdnejša.
občestvu in kri njegovega Sina Jezusa    nas    očiščuje vsakega greha.
priznavamo, nam jih bo odpustil in    nas    očistil vse krivičnosti, saj je zanesljiv
Svet    nas    le zato ne spozna, ker ni spoznal njega.
poznamo po tem, da je On dal življenje za    nas   , in takó smo tudi mi dolžni dati življenje
Čeprav bi    nas    naše srce česa obsojalo, je vendar
Preljubi, če    nas    pa naše srce ne obsoja, se lahko zanesemo
smo od Boga in vsak, kdor pozna Boga,    nas    posluša.
On    nas    je vzljubil in poslal svojega Sina
Preljubi, če je Bog tako vzljubil    nas   , smo tudi mi dolžni ljubiti drug drugega.
Mi ljubimo, ker    nas    je on prvi ljubil.
Zanesemo se, da    nas    sliši, kadar ga prosimo po njegovi
In če vemo, da    nas    v vsem posluša, kadar ga česa prosimo,
Hudobno namreč govori o nas in    nas    obrekuje.
Njemu, ki    nas    ljubi in nas je s svojo krvjo osvobodil
Njemu, ki nas ljubi in    nas    je s svojo krvjo osvobodil naših grehov
»Pádite na    nas    in skrite nas pred obličjem njega,
»Pádite na nas in skrite    nas    pred obličjem njega, ki sedi na prestolu
vpili, naj se otresemo Balkana, danes pa    nas    svarijo pred verolomno Evropo, bi bili
Je pa ta operacija v Albaniji za    nas    nekaj novega.
upada tudi prepričanje Slovencev, da    nas    bo Nato povabil v svoje članstvo v
odstotkov, skoraj 40 odstotkov jih meni, da    nas    bo Nato obšel, dobrih 30 odstotkov
članic), 22,7 odstotka ne ve, zakaj    nas    ne bo v Natu, 12,6 odstotka pa jih
Da    nas    ne bodo spet potisnili na Balkan ...
konservativcev z laburisti bo v tem pogledu za    nas    prej dodatno breme kot olajšanje.
Manj podpore ima Romunija, s katero    nas    zadnje čase precej povezujejo.
Pomembno je, da    nas    je podprla večina - devet od šestnajstih
lobiranja v tiste evropske države, ki    nas    v Sintri niso jasno podprle.
širitve Nata podprli le tri kandidatke,    nas    je presenetilo, čeprav ne le nas, temveč
kandidatke, nas je presenetilo, čeprav ne le    nas   , temveč tudi evropske zaveznike,« je
črna od vseh Clintonova napoved, da    nas    ZDA ne bodo spustile v skupino Poljske,
smo se prepirali, je stopila k nam in    nas    pretepla.
Zibali smo se na njenih kolenih in ona    nas    je učila moliti in peti.
Ne, poljub ni za    nas   .
Zvečer, ko nam je dala večerjo in    nas    spravila spat, je privila stenj, da
Z nami moraš delati in    nas    moraš ubogati.
Ali se bo rodil tudi za    nas   ?
majhni in nebogljeni smo bili, ko so    nas    učili, da je tam nekje daleč, res sam
Glejte, vsa naša zemlja je za    nas    Sveta dežela.
Kaj za    nas    res še ni nikdar prišel, kaj res za
res še ni nikdar prišel, kaj res za    nas    še nikdar ne misli priti, kaj ga bomo
Saj za    nas    ni nobenega božiča nikjer.
Pri šolskih vratih sloni in    nas    gleda.
Tepi    nas   , o gospodar!«
Tu je eno vprašanje za    nas   , vprašanje naših duš in našega srca.
in srca nemir; med    nas    je usekalo in nas razteplo po svetu...«
med nas je usekalo in    nas    razteplo po svetu...«
trpljenja, ko je s silo udarilo med    nas   , da smo se raztepli, da smo šli na
vseh je tista nepremagljiva sila, ki    nas    vleče skupaj.
je res mati, tujina nam je mačeha,    nas    sprejme, nam da kruha, da nam sladkosti,
nam da kruha, da nam sladkosti, opije    nas    z vinom in z ljubeznijo, a ni nam mati...
Ubijali so    nas   , ubili nas niso.
Ubijali so nas, ubili    nas    niso.
Zanj je bilo dovolj, za    nas    je tudi.
Preveč    nas    je Bog dal ... in bajtarija je mejhna.
življenjem in sploh vse večje nesreče, ki    nas    zadevajo nam pridejo kajkrat prav,
resnično ne moremo doumeti in za katere    nas    nihče ne more klicati na odgovor.
Dva zmaja sta, ki    nas    žreta: cerkev in kapital.
polna, Gospod je s teboj - - ki si za    nas    krvavi pot potil - - - ali si odpeljal
»Češčena Marija - - - ki si za    nas    krvavi pot potil - - jutri bomo v Lazu
je začela Kovačka, »samo tega    nas    Bog varuj.
se je zasmejal Ernest, »ker bi    nas    ne bilo.«
ima na vasi hišo, obljubljal je, da    nas    bo peljal domov in zdaj pridem, bolna,
»Da bi    nas    bog že vendar rešil te žive pokore!«
Ko smo šli na vojsko,    nas    je blagoslavljal, da bi se klali.
Zdaj, seveda,    nas    blagoslavlja za mir.
V žlici vode bi    nas    utopil vse skupaj!
leta prišel tolminski dekan, da bi    nas    preizkušal, koliko smo podkovani v
še najbolj pretresljivo novico, ki    nas    je vsa pretresla.
svojih težav, zakaj prej ali slej bo    nas    vse doletela sreča.
Taki smo: sram    nas    je svojega lastnega srca.
Prvi je    nas    pozdravil Šeki, ki se je silno čudil
se drli in zahtevali od očeta, naj    nas    pelje še k Matevžu na Vrh.
Mama    nas    je najprej ozmerjala, potem pa se je
Kadar je prišla na obisk, je za    nas    sedmero otrok prinesla sedem podobic
so zaudarjali po plesnobi; zmerjala    nas    je s pogani, ker rožičev nismo poljubili,
kjer jo je pošteno ozmerjala, češ naj    nas    nikar ne trapa, ker bomo imeli že na
ko je odbila velika usodna ura, ki    nas    je vse prebudila in spremenila.«
Naglasila je besedici »   nas   « in »vse « ter me pomenljivo pogledala,
zanimali ti vaški mogotci, ki bi tudi    nas    najraje utopili v žlici vode.
kako premišljeno, kako hinavsko so    nas    ugonabljali in preganjali iz teh krajev!«
»In zaradi tega so    nas    rezali na kose!
Zaradi tega so    nas    ob koncu prejšnje vojne prodali Italiji!«
Vrtinec    nas    je vse zasukal.
No, da, kar se mene tiče, oče    nas    je vse pošteno v precep vzel, mene
Za    nas    vse.
Obrekar    nas    je vse premeril; zelo ostro in vendar
se drli vsevprek in srepo buljili v    nas   .
»In    nas    sploh ne sme boleti, ker smo vajeni
»Saj, nemški častnik    nas    je vse hudo premeril, se grdo našobil
Še    nas    starcev.
Odgnali so    nas    pod staro poznico, kjer smo pred dobrim
Kadar stopi pred    nas    nesreča v vsej svoji goloti in okrutnosti,
Bila je prepričana, da    nas    je obsedel hudič.
Vseh Slovencev    nas    je komaj za dobro pest, pa bi se zaganjali
Še enkrat    nas    bodo prodali Lahom!«
Ne bodo    nas   !« reče ognjevito.
Vam smrkavcem bajtarskim, ki    nas    ženete v pogubo!«
»Vi mislite, da    nas    je samo pet.
če ne pride k nam, bo izgubljen ... za    nas   , zase - in zate ...
na tej zemlji - in tisoč tri sto let    nas    veliki pohlepni narodi trgajo na kose!
Požreti    nas    hočejo! ...
»Pa če    nas    vse hudič pobere!« zagrmi Sova.
Včeraj so    nas    vrgli iz Čepovana.
Jutri    nas    bodo potisnili v Kozje stene.
»Ali    nas    poznaš?« ga strupeno vpraša Sova.
Za    nas    vse!
   Nas   !
Kar rad    nas    je imel.
lastovke v varnem zavetji - med    nas    je usekalo in nas razteplo po sveti...«
zavetji - med nas je usekalo in    nas    razteplo po sveti...«
Tudi    nas   .
Mar misliš, da    nas    bodo Lahi kar takole izpustili iz svojih
‘zakaj ta je pod zemljo, kakor ste    nas    učili.’
Krave so    nas    tako rekoč
zvišal glas in s prstom pokazal na    nas    otroke, ki smo se plašno stiskali ob
Te besede so naravnost butnile v    nas   .
Kadet    nas    je obiskal skoraj vsak večer.
Posijali so prvi topli sončni žarki in    nas    izbezali izza peči.
smo ga otroci radi oponašali, dokler    nas    ni mama začela strašiti, da bomo tudi
prigrmeli vojaki z bajoneti na puškah ter    nas    pri priči nagnali domov, nas zaprli
puškah ter nas pri priči nagnali domov,    nas    zaprli v hišo in nam ukazali, da moramo
Gibki, mnogokrili jesenski veter, ki    nas    zvesto obiskuje že iz pradavnih časov,
Sredi noči    nas    je zbudil trušč.
sivi glavi smo se morali zahvaliti, da    nas    vojaki niso vrgli pod kap.
Mama je spet legla,    nas    stisnila k sebi in nam zabičala, naj
Ko    nas    je opazil vrh stopnic, se nam je široko
stopnic, se nam je široko zarežal in    nas    začel vabiti, naj pridemo k njemu.
Ded je vzel pipo iz ust,    nas    premeril izpod obrvi in zarevsal:
smo se s kuharjem tako udomačili, da    nas    je mimo deda dvignil s stopnic, odnesel
dvignil s stopnic, odnesel v kuhinjo in    nas    posadil na klop za ognjiščem.
odrezal za vsakega zajeten kos in silil v    nas   :
košček mesa in dva jabolčna zavitka ter    nas    hotela odgnati s sabo.
Upirali smo se in jo prosili, naj    nas    pusti v kuhinji »vsaj še
Mora je legla na    nas   .
Mama    nas    je potisnila v kuhinjo in brez besede
Kuharju se je razlezel široki obraz; spet    nas    je posadil na klop za ognjiščem in
- Smrt    nas    bo rešila.
in jo po stopnicah ubrali k mami, ki    nas    je takoj slekla in spravila v posteljo.
vsepovsod, a še preden smo ga našli,    nas    je cerkovnik Štefe poklical v izbo.
Čudno pa je bilo, da    nas    njena resnična smrt vendar ni tako
vendar ni tako globoko pretresla, kakor    nas    je pretreslo v jeseni, ko smo samo
Misel, da je tudi Božena utonila,    nas    je tako globoko presunila, da smo se
Za    nas   , hribovce, posebno za tiste, ki nikdar
Toda preden    nas    eden kaj razmisli...«
»In kar ni preprosto, ni za    nas   , stare babe...
še enkrat ozrla po razredu, kakor bi    nas    prosila za razumevanje in odpuščanje.
Še    nas    je pekoče zabolelo.
cesti, se križal, si lomil roke in    nas    rotil:
»O bog, ozri se na    nas   !
»Zato, ker    nas    mori!« je odbil Okrogličar.
razmišljal, kakor jaz razmišljam, bi    nas    že zdavnaj vse pokončali!
in s tem skrita pod suknjičem, ‘kar    nas    obvaruje nenavadnega videza, neprimernega
mešajo, zapletajo med seboj; sicer pa    nas    Omalius d'Halloy opozarja, da ni treba
Od tega    nas    loči le tanka opna.
Stvari, ki    nas    sprva prizadenejo, se nam zdijo povsem
drugo z oceanskim dnom vred pa bo za    nas    večna neznanka.
Toda pogosto    nas    slaboten namig pripelje do neprecenljivega
»Naj se razvija in naj    nas    spominja na osvoboditev izpod sleherne
»Paziti se je treba, kajti takšna domneva    nas    lahko pripelje v ateizem.«
Včasih so varljivi in vedno    nas    obveščajo samo o videzu.
rodi slepec, bedak, morilec, je to za    nas    nered, kakor da bi bil red nekaj znanega,
povzemajo pridobljena spoznanja in    nas    usmerjajo k pojmom, ki so zelo sporni.«
Najvišja moč    nas    prepusti nemoči!
Jozueta in kar zadeva Knjigo sodnikov,    nas    avtor obvešča, da v dobi, katere zgodovino
Vedel pa je, da je svet ustvarjen za    nas   , vedel je, da so arhangeli nad angeli,
Ta znanost    nas    uči, kako moramo usmerjati svoja dejanja.
Gotovo bi    nas    kdo videl!«
Narava, ves kozmos,    nas    vendar podpira.
sveta nam je ukradel popkovino, ki    nas    veže z očetom Duhom in materjo Naravo.
Glejmo, kar nam je skupnega, ne pa, kar    nas    ločuje, saj smo si vendar tako zelo
naravi je hrepenenje, sila, ki tudi    nas    vodi k neizčrpnim možnostim, ki nam
Hrepenenje kot radost, ki    nas    vodi k novemu, nepoznanemu.
da nekaj posedujemo, tisto poseduje    nas   , - ne hrepenenje zaradi doseganja zadovoljstva,
Visoka gospoda uči    nas   , ubogi narod, s svojim zgledom kopirati
revoluciji, kakšen je odnos vaših ljudi do    nas   ?
se znašli pred množico, zijajočo v    nas   .
To je tisto, kar    nas    bode tudi v Evropi.
da je tu marsikaj normalno, kar za    nas    deluje drakonsko, pohitijo z odgovorom
Morda niti vedeli nismo, zakaj so    nas    navdušili njihova folklora, kultura
so se celo sledovi gum, v glavnem pa    nas    je neslo kar naravnost čez njive pa
včasih prihiteli nasproti, lagodno so    nas   , čepe ob svojih gorjanskih palicah,
Malce so    nas    sicer motili revščina in velike razlike
Še naprej pa    nas    je begal občutek, da se bo nekaj spremenilo,
dobrodošel, tako smo srečni, ker si    nas    počastil z obiskom.
Danes je za    nas    praznik, so hiteli za njim drugi.
iluzornih prepričanj, verovanj in idej,    nas    vodijo v naših podjetnostih in nam
Ampak Slovenci se znajdemo, to    nas    je naučilo stalno ogrožanje v naši
Prav tako kot menda na    nas    vplivajo luna (tudi krave dajejo več
Vezi in spone, ki    nas    nevede vežejo na sprejemnik, pa so
Izkoriščajoč le‐te,    nas    monopoli mafijskih moči kot maso in
Ni res, naučili smo se nekaj, vendar    nas    to ni spremenilo od znotraj in zato
Ego    nas    goni na drugačen način, ne moremo ubežati,
odnosu do ostalega stvarstva in to    nas    muči, da se med Tibetanci ne srečujemo
Tibetanci in čutimo svoje hibe, ki    nas    spominjajo na lastno nezadostnost in
prva dežela, mati, sveta zemlja, ki    nas    popotnike tako privlači.
Zdelo se mi je, da    nas    grdo gleda, tako sem se počutil še
Zakaj    nas    iz tega dela Khao I Danga Amerika noče
in razumom, blodnje srca in razuma    nas    uče tako kot vse v naravi.
fračo za vratom in cigareto v roki    nas    je vodil kak kilometer navzgor po stoletja
Škropil    nas    je z vodo, lepil riž na čelo, sledilo
Balijce spremlja vsepovsod tako kot    nas    vibriranje mesta, s to razliko, da
Zato verjamem, da    nas    vse, če ne prej, pa tik pred smrtjo,
povrh z otrokom na boku, spati kjerkoli    nas    je pač ujela noč, med krokodili ali
Končno smo našli stezo, ki    nas    je pripeljala v aboridžinsko vas.
V komuni so    nas    sprejeli z veseljem.
devetindevetdeset let, je bila vsa srečna, ko    nas    je videla noseče.
Ponoči so    nas    redno obiskovali posumi.
Vsaj dvakrat, trikrat na noč so    nas    zbudili ropoti padajoče posode ali
Sprejeli so    nas    kot rojene brate in sestre.
Najemnina dvorane    nas    je stala borih pet dolarjev, plakati
svetovali avstralski prijatelji, ampak    nas    v to ni potegnilo, saj je res še vedno
* * * Ker so    nas    zanimali aboridžinski problemi in njihova
njene slutnje vodijo najdalj nazaj v    nas    same, njihove stenske slikarije so
bi tedaj vedeli, da bomo potem, ko    nas    pogoltne zemlja ali sežge ogenj, živeli
Na to    nas    namreč navaja členek ergo.
se ukvarjamo z njimi, kajti k temu    nas    zavezuje preudarnost <prudence>.“
Kartezij že predlaga močnejšo terapijo, ki    nas    spominja na nekatere sodobne psihoterapevtske
smemo želeti s strastjo... odvračajo    nas    od tega, da bi se naše občutje usmerilo
imamo le eno samo glavno osebo, ki    nas    po svojih življenjskih okoliščinah
ti ostanejo takšne kot prej, saj bi    nas    tvoj krik le prestrašil, glasba pa
duševni bolečini sploh zanimivo za    nas   , ki živimo v čisto drugih časih?
kot pravi Wilhelm, tudi prva ljubezen    nas    postavlja pred ali‐ali: ali je spodbuda,
že, ampak jaz se sprašujem, ali so    nas    takšne filozofske metode sploh kam
Bi za    nas    bilo kaj drugače?
Že mogoče, toda zgodovina znanosti    nas    uči, da je znanost dostikrat naredila
Parfit    nas    prepričuje, da za preživetje jaza ni
vseh nastalih ljudi vsebuje vse, kar    nas    zanima - vse, kar šteje <all that
spreminjanja in pravi, da pri analizi časa ”za    nas    ne bo nobene razlike, če rečemo gibanje
časa - kakor ga pravzaprav tudi za    nas    ni, ko spimo, vse dokler zjutraj ne
zveznost prostora in možna nezveznost časa    nas    opozarjata na njuno različnost, četudi
zazdelo, da sem to, vse to in prav to,    nas    tri v gondoli in čolnarjevo slovo...
skupina ljudi... in tudi v spodnji dvorani    nas    še čakajo lepe slike.
kratek čas, in celotno vesolje traja, za    nas    neznansko dolgo časa...
ohranimo kot dober približek pri vseh za    nas    ”normalnih“ hitrostih, ki so mnogo
pomenilo, da je neki dogodek, ki je za    nas    v prihodnosti, za nekoga drugega že
Če tako rečemo,    nas    besede lahko zavedejo k preveč materialni
Res je - kajti ”uprostorjenje“ časa    nas    hočeš nočeš približa determinizmu,
ali manj usmerjene; izkustveno je za    nas    najbolj izrazito usmerjena prostorska
tudi Hawkingove pripombe, da je za    nas    ljudi dobro, ker vse tri ”časovne puščice“
bilo ravno lahko zgraditi časoplov za    nas    ljudi - kajti poleg velikanskih tehnoloških
Grünbaum dodaja, da je čisti zaprti čas za    nas    zelo neintuitiven, čeprav na teoretski
Ker iz izkušnje vemo, da    nas    čuti na površini te oble, na kateri
moramo o njih največkrat dvomiti, ko    nas    prepričujejo o meji zvezdnate votline“
Kako    nas    čuti na zemlji goljufajo?
Goljufajo    nas    tako rekoč nenehno, ko nas prepričujejo,
Goljufajo nas tako rekoč nenehno, ko    nas    prepričujejo, da Zemlja miruje in da
dobesednem pomenu, kajti astronomija    nas    je naučila, da se zvezde in galaksije
umaknil, da bi napravil prostor za    nas    ljudi, čeprav ga še vedno od zunaj
Ergo, ker    nas    je hipoteza, da je vesoljni prostor
eno naša zemlja, božanska mati, ki    nas    je rodila, nas hrani in nas bo onstran
zemlja, božanska mati, ki nas je rodila,    nas    hrani in nas bo onstran spet sprejela),
mati, ki nas je rodila, nas hrani in    nas    bo onstran spet sprejela), mora obstajati
da je vesolje tako ogromno, da je za    nas    praktično neskončno.
koncev, omejitev, meja ali zidov, ki bi    nas    lahko ogoljufali ali oropali neskončnega
”replik“, tudi tedaj bi bilo vesolje za    nas    še vedno velikansko, namreč ne samo
Za    nas    je že tisoč let zelo dolga doba in
popolnega diamanta je s tema atributoma za    nas    dovolj določeno, našemu umu ustrezno,
še več: umetnost je čudež, ki bi    nas    prepričal o obstoju ”tistega absolutno
Videl sem njene oči, ko    nas    je preletela.
in nove galaksije, katerih svetloba    nas    ”lovi“ in nas prej ali slej tudi ”ujame“
galaksije, katerih svetloba nas ”lovi“ in    nas    prej ali slej tudi ”ujame“ v raztezajočem
Svetloba, ki    nas    bo dosegla v daljni prihodnosti, prihajajoča
namreč kot časovno prvi Dogodek, čeprav    nas    misel navaja k temu.)
Pa vendar    nas    v kozmologiji zanimajo predvsem tiste
govori precej filozofsko naivno, zato    nas    npr. filozof kozmolog Bernulf Kanitscheider
razložimo dobro ubranost našega vesolja za    nas    kot opazovalce - brez te predpostavke
možnosti samega vesolja, seveda za    nas   , ne po sebi.
da je vesolje tako dobro ubrano za    nas   , opazovalce.
in razloga, causa sive ratio), bi    nas    cogito neizogibno vodil bodisi v
oziroma resničnosti bivanja, potem    nas    poti kartezijanstva vodijo naprej h
ubranosti našega vesolja, namreč za    nas   , opazovalce - v obeh primerih pa gre
ohranijo tudi svoja prava imena, saj    nas    kraji vselej preživijo - bodisi domača
večina stvari, ki jih imamo krog sebe,    nas    preživi.
preddverju dvorane, ste vabljeni med    nas   .
V zadnjih tednih    nas    je presenetila novica, da bo tovarna
je dejal naslednje: "V letu 1998 sta    nas    v banki obiskala ministra Tone Rop
smo z zanimanjem proučili zakon, saj    nas    v skladu z našim sloganom "DeSUS za
Cilji in načela so za    nas    sprejemljivi.
subvencioniranju dijaških prevozov    nas    je vlada zavedla z zgornjo mejo 70%
našo državo naprej, ki bo omogočal, da    nas    bo naš kader ponosno in pa kvalitetno
Kaj me oziroma kaj    nas    napeljuje v Novi Sloveniji k takšnemu
Zaradi zahtevnih dilem, ki jih je pred    nas    postavil osnovni predlog zakona s prvopodpisanim
Vendar pa    nas    danes upravlja politika, ki se ne meni
navedel nekaj proceduralnih razlogov, ki    nas    nekako ovirajo, da bi podprli proceduro,
in njegov rezultat je potrdil - kar    nas    veseli - večinsko strinjanje z ohranitvijo
Stroka    nas    opozarja, da je z njihovega stališča
Obvestili so    nas   : Slovenska akademija znanosti in umetnosti
In sedaj se jezite na    nas    morda, ker - pač vas opozarjamo - da
Danes    nas    gledajo ljudje in danes bodo videli,
potniško in upravno središče, ki ga    nas    ne bi bilo sram.
Glavno mesto mora za    nas    ustvarjati pogoje za normalno delo
glavnega mesta, da nekako zadeva vse    nas   .
storila, je drugo vprašanje - zagotovo    nas    bodo pred dokončnim vstopom še naprej
popolnoma izključiti možnosti, da bi    nas    katera od sedanje petnajsterice prehitela
Še nedavno    nas    je Banka Slovenije učila, kako pomembno
Listo za Sandžak, ni neuspeh, »saj so    nas    donedavni prijatelji v predvolilnem
Le veseli    nas    lahko, da si zastavljajo višje cilje
cenim, dobro vem, kaj je storil za    nas   , nazadnje z Ademarjem, toda tokrat
Januarja    nas    čaka veliko selitev, saj bo Tivoli
rokometu in gimnastiki, tako da bo za    nas    zelo naporno.
voščila, so si vzeli minuto ali dve, da so    nas    spomnili vsaj na nekaj svojih najpomembnejših
Ki nikoli ne pozabijo omeniti, da so    nas    med članice Unije pripeljali kot tiste
reklama našega največjega črpalkarja, ki    nas    prav filozofsko prepričuje, kako je
je vprašanje različnih hitrosti za    nas    nepomembno, saj bomo med hitrejšimi.
In kdo bi torej sploh še potreboval    nas   , državljane, da na volitvah odločamo,
Varčevanje v zdravstvu    nas    drago stane.
Zahodnoevropejce sploh pripraviti do tega, da    nas    bodo vzeli resno.
31. 3. V noči s 26. 12. na 27. 12.    nas    je prvič dvignil pokonci nenapovedan
uro, preden bo v sobo padel dežurni in    nas    dvignil pokonci.
seveda hudičevo zares, je jasno, da so    nas    na neki način pustili.
to tistih najbolj konstitutivnih za    nas    danes in tukaj, v tej civilizaciji
občutek za čas in prostor, politiki so    nas    vrnili za poldrugo desetletje nazaj,
Ljudje, ki bi    nas    radi videli kot divjaški kontinent,
Vendar    nas    vse določa kolonialna dediščina.
Usmerili so    nas    predvsem v ustvarjanje v evropskem
krščanstvu v čast«, ker v njih »Kristusa in    nas    žalijo, preklinjajo, izigravajo in
tale Haider čisto fejst možakar, kaj    nas    briga za tiste vindišarje, saj se od
Država je že doslej dobila dovolj, da    nas    lahko poplača, pa če še kaj iztrži
Najbrž se marsikdo, ki    nas    včasih arogantno sprašuje, kdo smo