Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOamp2 (134)


»In zdaj poglejmo, kdo od    nas    se lahko dotakne prstov na nogah!«
»Ampak vse vesolje je zunaj    nas   
»In ti se imaš za moralno boljšega od    nas   , z našimi lažmi in krutostjo?«
preden si nam dokazal in preden si od    nas    zvedel, ali so pravilne ali ne!
smernice, ki bi mogle vsakemu izmed    nas   , če bi se jih držal, pripomoči do kar
ugotoviti, koliko jih je kdo izmed    nas    navedel, in zato bi bili vsekakor potrebni
»ker nihče izmed    nas    ne more sam sebi zadostovati, temveč
»Kako neumno od    nas   
moramo priznati, da so v vsakem izmed    nas    iste oblike in lastnosti kakor v državi?
»Zato je naloga    nas   , ki državo ustanavljamo, da prisilimo
vrsta gonov, tudi v marsikaterem izmed    nas   , ki se zdimo zelo umerjeni.
posvečati največjo pozornost: vsak izmed    nas    mora pustiti ob strani vse druge znanosti
»Legija mi je ime,« mu reče, »ker    nas    je veliko,« in zelo ga je prosil,
Janezovega krsta do dne, ko je bil vzet od    nas   .
našli, saj ni daleč od nikogar izmed    nas   .
Na ladji    nas    je bilo vsega dvesto šestinsedemdeset.
vere Abrahama, ki je pred Bogom oče    nas    vseh, kakor je pisano:
samo zaradi njega, temveč tudi zaradi    nas   .
Bog pa izkazuje svojo ljubezen do    nas    s tem, da je Kristus umrl za nas, ko
Potemtakem bo vsak izmed    nas    dajal Bogu račun o sebi.
Vsak izmed    nas    naj skuša ugoditi bližnjemu, in sicer
Brez    nas    ste zakraljevali.
Dà, zaradi    nas    je bilo zapisano, da mora orač orati
bila ta obilna moč od Boga in ne od    nas   .
se namreč po božji volji in tako od    nas    niste trpeli nobene škode.
vekovih pokazal v svoji dobrosrčnosti do    nas    v Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo
Vsakomur izmed    nas    pa je bila dana milost po meri, s kakršno
božje oznanilo, ki ste ga prejeli od    nas   , sprejeli ne kot človeško besedo, ampak,
napredujete v tem, kar ste prejeli od    nas   , namreč to, kako vam je treba živeti,
Zakaj Bog    nas    ni namenil za jezo, ampak za to, da
ne po izročilu, ki so ga prejeli od    nas   .
namreč ti ne dosegli popolnosti brez    nas   .
Izšli so izmed    nas   , a niso bili izmed naših.
Kdor pa ni od Boga,    nas    ne posluša.
Božja ljubezen do    nas    se je razodela tako, da je Bog poslal
spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do    nas   , in verujemo vanjo.
Diotréf, ki hoče biti med njimi vodilni,    nas    res ne trpi.
osvobodil naših grehov ter napravil iz    nas    kraljestvo ter duhovnike za svojega
bodo te rože pokazale, kako daleč od    nas    in v kako strahotnih krajih je Santo Stefano,
Morda ima kdo izmed    nas    tudi tu božično drevesce, toda tudi
Toda zrasel bo iz    nas    samih.
Vsak izmed    nas    pozna ta duh.
Tam domačija moja in    nas    vseh.
Enajst    nas    je zdaj doma.
žal vseh tistih ur, ki so šle mimo    nas   , ne da bi jih polno izživeli.
»Nekaj    nas    mora iti na drugi konec vasi, če ne
A    nas    je že na tisoče!
   Nas    je vojska!«
»Sa‐mo mi‐li‐jon    nas    je, milijon u‐mi‐ra‐jo‐čih
Sam hudič ni vedel, koliko vrst    nas    je bilo.
Sedem    nas    je bilo pod to streho.
posodila, desetkrat nesti košaro od    nas    do Temnika, to se pravi še pet minut
mastnih rok potegnili noge kvišku, da    nas    ni mogel doseči, je šel v kuhinjo in
seniku, ki je bil komaj pet minut od    nas   .
prav do te smrti sem davi prišla, ko    nas    je Kadetka zmotila.
Dolga vrsta    nas    je, ki smo te bridkosti doživeli, in
bridkosti doživeli, in dolga vrsta    nas    je tudi tistih, ki smo jih doživeli
In samo kar    nas    je iz prejšnjih časov in ... in izpred
Najbližja je od    nas    tristo bilijonov miriametrov.«
potrebuje šest stoletij, da pride do    nas   , torej je mogoče, da je zvezda, ki
»Norčujejo se iz    nas   
sta naprej, saj Deleuze ukazuje, da    nas    jok in stok ne smeta prestrašiti.
‘pripravljeni smo priznati - daleč od    nas    je misel - vprašajmo našo vest’, večno
izginile, preden je njih sijaj prišel do    nas    potem morda občudujemo stvari, ki ne
Večina    nas    živi v prividih, plavamo v močvirjih,
njene iskre so se dvigale skoraj do    nas    in okoli nje se je vrtel in poskakoval
osli in gonjači so ostali zadaj, bilo    nas    je samo še osem.
vzklikali ubij bes džaura, ko so šli mimo    nas    v nasprotno smer proti Pakistanu.
Nikoli    nas    ne bodo, ker se borimo za boga.
Vse okoli    nas    so se dvigale gorske verige in za njimi
morda tudi uši, razlike ne vem, o tem    nas    v šoli, vsaj meni se zdi, niso učili.
Na 30 kvadratnih metrih    nas    je prespalo štirinajst.
Kaj počno drugi,    nas    ne briga..., je navdušeno pripovedovala
po mestu, od ljudi, ki so hrano prek    nas    pošiljali svojim rajnkim, ki jo sicer
Ne, ograja je zaradi    nas   , pravijo begunci.
Če ne bi bilo    nas    iz krščanskega nauka ljubezni in usmiljenja
Pobrali so cule in puške in se, kot da    nas    še vedno niso opazili, pobrali v gozd.
stvarmi, ki so popolnoma odvisne od    nas   , in tistimi, ki od nas niso odvisne.
popolnoma odvisne od nas, in tistimi, ki od    nas    niso odvisne. ...
stvari, ki nikakor niso odvisne od    nas   , pa naj bodo še tako dobre, jih nikoli
stvarem, katerih pridobitev je odvisna od    nas   .“ [Descartes (2), 436-7]
tistih mejah, v katerih se tu daje, tu    nas    ne more zmesti nobena zamisljiva teorija.“
oči, svoj nos, svoje roke... je zunaj    nas   ; zunanje, fizično zrcalo je drugačno
neomejeni čas kakor tudi vsakič od    nas    privzeti čas.
odgovoriti drugače kot - v prostoru okrog    nas   !
vemo, da so nevidne strukture okrog    nas    in v nas še starejše od sonca: molekule,
rekli ste, da je preteklost tu, okrog    nas    - kaj pa prihodnost?
povedano, prihaja iz prihodnosti in se mimo    nas    oddaljuje v preteklost.
ravno tako, saj je očitno, da vsak od    nas    večji del svojega časa preživi nesočasno
Môli h Gospodu, naj odstrani kače od    nas   !"
zvezdo, ker so zvezde zelo daleč od    nas    in ker so prave dvojne zvezde sorazmerno
Navsezadnje nihče od    nas    ne živi v dveh povsem različnih in
prepletajo - tečeta v nas in zunaj    nas   , v duhu in naravi, zato se mi zdi ostra
predmeta v prostoru, ko se predmet od    nas    oddaljuje.
tistemu prostorskemu, ko se predmet od    nas    oddaljuje v prostoru, ostajajoč v našem
”doživljajskem“ prostoru, ki se razprostira okrog    nas   : na primer, če smo sredi neke pokrajine,
razlaganje stvari, ki so odsotne in od    nas    ločene zaradi časovne odmaknjenosti
Zemlja miruje in da se Sonce vrti okrog    nas   , nadalje, ko nam pravijo, da je Zemlja,
sfera, horizonta, ki je oddaljen od    nas    neznanskih 15 milijard svetlobnih let
Nobenega... razen    nas   , ki smo tu, tostran temè: ti, jaz,
Toda nebesa so tu, okrog    nas   , v nas, povsod... in pekel ravno tako.
”Verujem v enega Boga... ki je zaradi    nas    ljudi in zaradi našega zveličanja prišel
Toda, mar ni hudo, da    nas    ne poteši zgolj notranje, ne zgolj
najprej vidimo, da je vesolje okrog    nas    izotropno, namreč v vseh smereh enako
teleskopi nam kažejo, da so povsod okrog    nas    enake zvezde, galaksije, kvazarji...
potrebovala milijarde let, da je prišla do    nas    - in vesolje ”globinsko“ ni homogeno:
vesolje kaže kot dobro ubrano za obstoj    nas    samih kot mislečih bitij, in sicer
združljiv <compatible> z obstojem    nas    kot opazovalcev.“ [Carter, 133]
fotonov (ali Hubblova sfera) oddaljuje od    nas    vsaj s svetlobno hitrostjo, je dandanes,
končno tu in opazujemo nebo, oddaljen od    nas    že, recimo, 15 milijard svetlobnih
vesolje je tako silno veliko zaradi    nas   ?
dobro ubrano že na samem začetku, potem    nas    opazovalcev pač ne bi bilo tukaj,
milijoninko večja (ali manjša), potem    nas   , opazovalcev vesolja, ne bi bilo (tu)‘.*
preprečila nastanek galaksij, zvezd in    nas    samih.
Ne odloča nekaj drugega namesto    nas   ?
Svet okrog    nas    je, gledan iz našega življenjskega
Povedali smo jim, da    nas    ostalo ne zanima, da bodo znižali plače
tej dvorani tudi sedi, vsaj sedeti bi    nas    moralo 90, verjamem, da so in smo tudi
nekaterih drugih zakonov in v tem delu    nas    predlagatelji na to niso niti opozorili
Ne poslušata    nas    niti županja, niti poslanec.
Mnogi od teh, tako kot tudi večina    nas    v tem zboru, prihaja v glavno mesto
Delo    nas    zakonodajalcev se bo s sprejemom tega
zadev v okviru naše države, medtem ko    nas    je politikov v obdobju predvolilne
Navzočih    nas    je 70, za je glasovalo 51, proti 9.
Navzočih    nas    je 69.
140. člena državni zbor obveščam, da    nas    zakonodajno‐pravna služba in vlada
On je določal ne samo usodo    nas    vojakov, temveč tudi usodo višjih činov,
samim podpisom je lahko kogarkoli od    nas    poslal v zadnje zabačeno selo na albanski
je imel dobesedno v rokah usodo vseh    nas   , od zadnjega kuharja pa do najvišjega
se je začelo, smo vsi Slovenci (bilo    nas    je nekje med 15 in 20) v dveh tednih
kategorija številka dve, kdo kategorija    nas    in kdo kategorija onih?
Od    nas    so ga odpeljali v Lagos, iz Lagosa
okupatorjev druge svetovne vojne (v združenju    nas    je že prek tisoč, oškodovancev in njihovih
Da se ne bodo delali norca iz    nas   ; saj nam vsak dan perejo glavo, kako