Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZOamp1 (373)


»   Mi    uničujemo besede - na desetine, stotine
»Ko ste bili vi mladi, smo bili    mi    vsi še na drevesih,« je rekel gostilničar
»Že    mi    ne vemo ničesar o revoluciji in o letih
generacija lahko nadaljevala, kjer bomo    mi    prenehali.«
»   Mi    nismo ljudje.«
»Da,« je rekel O'Brien, »   mi    ga lahko ugasnemo.«
»   Mi   , Partija, obvladujemo vse dokumente
»   Mi    ne samo, da svoje sovražnike uničujemo,
»   Mi    ne delamo napak te vrste.«
»   Mi    jih napravimo resnična.«
»   Mi    ne pokončamo krivoverca, dokler se
»   Mi    ga spreobrnemo, osvojimo njegovega
»   Mi    pa naredimo možgane popolne, preden
»   Mi    nismo taki.«
»   Mi    vemo, da se nihče nikoli ne polasti
»   Mi    ustvarjamo zakone narave.«
»Zemlja je stara toliko kot    mi   , nič starejša.«
»   Mi    nadzorujemo življenje, Winston, na
»Ampak    mi    ustvarjamo človeško naravo.«
»Tvoja vrsta izumira;    mi    smo nasledniki.«
(ali standardno angleščino, kot bi    mi    rekli) do približno leta 2050.
takšne besede, ki jih poznamo tudi    mi    - besede kot udariti, teči, pes, drevo,
bomo morali iti po njej morebiti tudi    mi   ; pri njih lahko poizvemo, ali je pot
rokoborec Pulidamas močnejši kakor    mi    in če njegovemu telesu koristi govedina,
   Mi    pravimo, samo v vsakdanji govorici:
»če so se ti in    mi    vsi prav sporazumeli o zasnovi države.
naša razprava nas nosi kakor sapa, in    mi    ji moramo slediti.«
»In kaj naj storimo    mi   
moremo biti prej muzično izobraženi, ne    mi    sami ne čuvarji, ki jih moramo vzgojiti,
   Mi    pa jim po tem, kar smo prej rekli,
božji sin, potem ni bil, tako trdimo    mi   , pohlepen po denarju; če pa je bil
   Mi    pa bomo te sinove zemlje oborožili
Medtem    mi    ne ustanavljamo države z namenom, da
   Mi    hočemo imeti v njih može, ki bodo čim
odposlance v drugo državo z javno izjavo: ’   Mi    ne uporabljamo ne zlata ne srebra;
država razen te, ki jo ustanavljamo    mi   , vredna da nosi ime ’država‘!«
»   mi    jih ne obremenjujemo, kakor bi lahko
Na te stvari se    mi    ne razumemo in zato jih ne bomo, če
Če    mi    torej hočeš ustreči, potem razišči
   Mi    je pa nismo videli in se skorajda osmešili.
vtisniti v spomin, da smo tudi vsi    mi    pravični in opravljamo svojo nalogo
»Torej plavajmo tudi    mi    !
Očitno smo tudi    mi    zašli v protislovje, ne da bi hoteli.«
»Ali nismo tudi    mi    z besedami naslikali idealne podobe
povedati in poleg tega tudi to, da    mi    te ideje ne poznamo tako dobro; če
spoznati nobene od stvari, ki jih imamo    mi    za resnične.«
Vas pa smo    mi    izbrali, da - kot matice in kraljice
In tako bomo    mi    in vi vodili državo budni, a ne speči,
strokovnjak; taki, ki ju poznamo tudi    mi   , pa sta dve.«
In    mi   , dragi Glavkon, soglašamo z njimi.
vračati, naj za zdaj ostane pri tem,    mi    pa preidimo h ’glavni melodiji‘ in
razpravljajo o tako pomembnih stvareh kot    mi   , prepir o poimenovanjih odveč.«
ustanoviti državo, kakor smo malo prej    mi    to storili, mora iti v demokratično
Tako bomo tudi    mi    svojo ljubezen do poezije, ki nam jo
izkazujejo bogovi in ljudje, ji moramo tudi    mi    priznati; potem ko se je pokazalo,
naše dolge, kakor smo tudi    mi    odpustili svojim dolžnikom;
»Zakaj se    mi    in farizeji toliko postimo, tvoji učenci
»Zakaj ga    mi    nismo mogli izgnati?«
»Poglej,    mi    smo vse zapustili in šli za teboj.
Če bi    mi    živeli v dneh naših očetov, ne bi sodelovali
Ponoči, ko smo    mi    spali, so prišli njegovi učenci in
prišlo na ušesa upravitelju, ga bomo    mi    pogovorili in dosegli, da boste brez
»Zakaj ga    mi    nismo mogli izgnati?«
»   Mi    smo ga slišali, ko je rekel: ‘
nam naše grehe, saj tudi    mi    odpuščamo vsakemu, ki nam je dolžan,
   Mi    pa smo upali, da je on tisti, ki bo
»   Mi    se nismo rodili iz prešuštva; enega
   Mi    vemo, da je ta človek grešnik.«
»Smo morda tudi    mi    slepi?«
»Pojdimo še    mi   , da umrjemo z njim!«
»   Mi    ne smemo nikogar usmrtiti.«
»   Mi    imamo postavo in po postavi mora umreti,
»Tudi    mi    gremo s teboj,« mu pravijo.
v libijskih krajih blizu Ciréne, in    mi    iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj,
Tega Jezusa je Bog obudil in    mi    vsi smo temu priče.
Toda Bog ga je obudil od mrtvih in    mi    smo temu priče.
In    mi    smo priče teh dogodkov, pa tudi Sveti Duh,
»Ni prav, da    mi    zanemarjamo božjo besedo, ker strežemo
   Mi    smo priče vsemu, kar je storil v judovski
so prejeli Svetega Duha tako kakor    mi   .
In tudi    mi    vam oznanjamo, da se je izpolnila obljuba,
   Mi    vendar verujemo, da smo po milosti
»   Mi   , apostoli in starešine, vaši bratje,
Sveti Duh je sklenil in    mi    z njim, da vam ne nalagamo nobenega
Juda sta in širita običaje, ki jih    mi    kot Rimljani ne moremo sprejeti in
Toda nismo samó    mi    v nevarnosti, da pride naše delo na
   Mi    pa smo po prazniku opresnikov odpluli
   Mi    pa smo se vkrcali na ladjo in odpluli
   Mi    pa smo pripravljeni, da ga ubijemo,
»   Mi    nismo iz Judeje dobili nobenega pisma
Smo mar    mi    na boljšem?
Le kako bomo    mi   , ki smo odmrli grehu, mogli še živeti
Očetovem posegu vstal od mrtvih, tudi    mi    stopili na pot novega življenja.
bi bilo telo greha uničeno in da bi    mi    več ne hlapčevali grehu.
njemu, ki je vstal od mrtvih, tako da bi    mi    obrodili sadove za Boga.
Pa ne samo ono: tudi    mi   , ki imamo prvine Duha, tudi mi zdihujemo
tudi mi, ki imamo prvine Duha, tudi    mi    zdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo
nimajo vsi iste vloge, tako smo tudi    mi   , čeprav nas je več, eno telo v Kristusu,
   Mi   , ki smo močni, smo dolžni prenašati
   Mi    pa nismo prejeli posvetnega duha, temveč
   Mi    pa imamo Kristusovo misel!
bili res zakraljevali, tako bi tudi    mi    z vami prišli do kraljevanja.
   Mi    smo zaradi Kristusa nespametni, vi
   Mi    slabotni, vi močni.
Vi slavni,    mi    zaničevani.
nas en Bog, Oče, od katerega je vse,    mi    pa zanj, in en Gospod Jezus Kristus,
Jezus Kristus, po katerem je vse in    mi    po njem.
Če smo torej    mi    vam sejali duhovne dobrine, ali bi
te pravice, ali jè nismo toliko bolj    mi   ?
vsemu, oni, da prejmejo venec, ki ovene,    mi    pa nevenljivega.
To se je zgodilo v zgled nam, da    mi    ne bi drveli za hudim, kakor so oni.
Ker je en kruh, smo    mi   , ki nas je veliko, eno telo, ker smo
Če bi kdo rad ugovarjal,    mi    te navade nimamo, božje Cerkve pa tudi
Čemú se tudi    mi    vsak trenutek izpostavljamo nevarnosti!
in mrtvi bodo vstali neuničljivi in    mi    bomo spremenjeni.
v vsaki stiski, tako da moremo tudi    mi    tolažiti tiste, ki so v kakršnikoli
isto trpljenje, ki ga prenašamo tudi    mi   .
nas deloma že razumeli, da smo tudi    mi    vam v ponos, kakor boste vi nam v ponos
Vsaj    mi    nismo kakor množica tistih, ki kupčujejo
   Mi    govorimo iskreno, kakor iz Boga, pred
Vsi    mi   , ki z odgrnjenim obrazom kakor ogledalo
»Veroval sem, zato sem govoril,« tudi    mi    verujemo in zato tudi govorimo.
greha, je za nas napravil greh, da bi    mi    v njem postali božja pravičnost.
   Mi    smo namreč svetišče živega Boga, kakor
tovariša pri tej nabirki, ki smo jo    mi    prevzeli Gospodu samemu v čast in da
premisli, da smo prav tako kakor on tudi    mi    Kristusovi.
   Mi    pa se ne bomo hvalili čez mero temveč
kdo in oznanja drugega Jezusa, ki ga    mi    nismo oznanili, ali če prejmete drugega
Tudi    mi    smo slabotni v njem, a pred vami bomo
Upam pa, da boste spoznali, da smo    mi    preskušnjo prestali.
Ni nam do tega, da bi se    mi    skazali kot preskušene, ampak samo
tega, da bi vi delali dobro, čeprav bi    mi    veljali za nepreskušene.
Veseli smo, kadar smo    mi    slabotni, vi pa močni.
Toda tudi če bi vam    mi    sami ali pa angel iz nebes oznanjal
tisti torej, ki so veljali za ugledne,    mi    niso ničesar dodatno naložili.
   Mi   , ki smo po rodu Judje in ne grešni
Zato smo tudi    mi    začeli verovati v Kristusa Jezusa,
Če pa se    mi   , ki iščemo opravičenje v Kristusu,
Kristusu Jezusu k poganom in da bi    mi    po veri prejeli Duha, ki nam je bil
tiste, ki so bili pod postavo, da bi    mi    tako prejeli posinovljenje.
po sklepu svoje volje, da bi bili    mi   , ki smo že prej upali v Kristusa, v
brezmejno mogočnostjo, dobivamo od njega    mi   , ki verujemo.
Sicer pa smo nekoč tudi    mi    vsi živeli tako kot oni v poželenju
Obrezanci smo namreč    mi   , ki služimo Bogu v njegovem duhu in
Zato tudi    mi   , vse od dne, ko smo slišali o tem,
Prav zaradi tega se tudi    mi    neprenehoma zahvaljujemo Bogu, da ste
   Mi    pa, bratje, za kratek čas ločeni od
ter nas želite videti, kakor želimo    mi    vas.
drugega in do vseh, kakor jo čutimo    mi    do vas da bi tako utrdil vaša srca,
   Mi   , ki še živimo in bomo ostali do Gospodovega
Potem pa bomo    mi   , ki še živimo in bomo ostali, skupaj
   Mi   , ki pripadamo dnevu, pa bodimo trezni:
Kristusu, ki je umrl za nas, da bi    mi   , pa naj bedimo ali spimo, živeli skupaj
   Mi    pa se moramo zmeraj zahvaljevati Bogu
Tudi    mi    se namreč zanjo trudimo in bojujemo,
Če se    mi    izneverimo, on ostane zvest, zakaj
Saj smo bili tudi    mi    nekoč nespametni, uporni in v zablodah.
pravičnih del, ki bi jih bili storili    mi   , marveč iz svojega usmiljenja, ko nas
pravično povračilo, le kako bomo ušli    mi   , če nam ni mar za tako dragoceno odrešenje,
Njegova hiša pa smo    mi   , če ohranimo zaupanje in ponos, ki
   Mi    pa smo vero sprejeli in stopamo v kraj
slabostmi, marveč takega, ki je kakor    mi    preskušan v vsem, razen v grehu.
Bratje,    mi    zaupamo, da z Jezusovo krvjo stopamo
   Mi    pa nismo izmed tistih, ki se umikajo
obdaja tako velik oblak prič, tudi    mi    odstranímo vsakršno oviro in zapeljivi
je govoril na zemlji, bomo tem manj    mi   , če bi odklonili njega, ki govori iz
Elíja je bil človek kakor    mi   , pa je vztrajno molil, da bi ne deževalo,
telesu ponesel naše grehe na les, da bi    mi    grehom odmrli in živeli za pravičnost.
prejeli prav tako dragoceno vero kakor    mi   , obilno milost in mir iz spoznanja
   Mi    pa se po njegovi obljubi zanašamo na
   Mi    vemo, da smo prešli iz smrti v življenje,
življenje za nas, in takó smo tudi    mi    dolžni dati življenje za brate.
   Mi    pa smo od Boga in vsak, kdor pozna
Ljubezen ni v tem, da bi bili    mi    vzljubili Boga.
je Bog tako vzljubil nas, smo tudi    mi    dolžni ljubiti drug drugega.
In    mi    smo ga gledali, zato pričujemo, da
   Mi    smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog
kajti kakršen je on, takšni smo tudi    mi    že na tem svetu.
   Mi    ljubimo, ker nas je on prvi ljubil.
govorijo vsi, tudi sama resnica, in tudi    mi    zastavimo besedo zanj.
imela vsaj pridružitveni sporazum,    mi    pa bomo - če ne bo ratificiran - ostali
   Mi    pa smo doma, v sobi, na gorkem.
   Mi    otroci smo se igrali poleg njive.
   Mi    te ne bomo pustili umreti na cesti.
Samo    mi   , da bi ga vedno pričakovali zaman.
pričakoval, naš oče je hodil in pričakoval,    mi    moramo hoditi in pričakovati.
Tam smo    mi    otroci.
se nizdol po snegu proti nam in in    mi    jih lovimo.
Drugo vprašanje pa je: kako    mi    poznamo svoje delavce in kje se izgublja
Kako majhen je naš narod, in kako smo    mi    sinovi raztepeni po celem svetu.
In    mi    mislimo na te besede in jih občutimo.
   Mi    živimo danes in zremo v sedanjost,
   Mi    gremo na Kras.
   Mi    smo mi, mi smo mi mi smo
Mi smo    mi   , mi smo mi mi smo s Krasa
Mi smo mi,    mi    smo mi mi smo s Krasa
Mi smo mi, mi smo mi    mi    smo s Krasa doma...
topole in hraste uklanja;    mi    smo v vinogradu, drugi so v hramu -
   Mi    vsi smo brezdomci.
Ah, in takrat bomo šli    mi    vsi, vi vsi.
   Mi    ne umremo.
   Mi    vam bomo dali zvoniti!
   Mi    vam bomo vsem dali z odsekanimi udarci
to pravica, da ima Rejc tako polje,    mi    pa nič.«
Če bi    mi    kedaj tako daleč padli, bi si mirne
ni zganil in ubogal svojega srca -    mi    vemo, da ima tudi gospod Giaccogna
malo, kanalje, potem bomo gospodarili    mi   !"
Baba,    mi    krademo, jaz kradem?
bilo in nobenih razmer, če bi bili    mi    tako močni, da bi znali sami sebe tako
In še    mi    nismo.«
   Mi    še ne živimo od božje besede.
Mar misli, da    mi    živimo od pečenih golobov?«
In    mi   , mi pa v smeh in takoj mami povedat,
In mi,    mi    pa v smeh in takoj mami povedat, da
do »V petju oglasimo zdaj se složni    mi   «.
vojno, še prej, zmeraj, medtem ko smo    mi    garali kakor živina in hkrati brez
Včasih mi ni všeč, če    mi    ljudje gledajo v srce.
si briše znoj, »včasih, ko smo bili    mi    mladi, smo se še tepli.
»Tudi    mi    nekaj vemo!
   Mi   ?
»   Mi    nobenega ne poznamo!«
   Mi    smo stari narodnjaki!
»   Mi    se borimo proti komunizmu, vi pa tiščite
Mi ...    mi    smo zmeraj pomagali siromakom ...«
   Mi    ...«
»   Mi    pa tebi!« navdušeno odgovorijo vaščani
To se pravi, da jih bomo    mi    potisnili iz Kozjih sten v Čepovan,
Na Slovenskem smo    mi    gospodar! ...«
H krilatcem te bomo pa že    mi    poslali!«
   Mi    smo zavezniška vojska na Primorskem,
»A zdaj gremo    mi    v napad!« odločno reče komisar korpusa.
   Mi    garamo, on pa vrže po hišah tistih
‘Po kašči smo    mi    hodili,’ so rekli možje.
Široki zvoki so    mi    širili prsi in srce.
pogledi so dovolj zgovorno povedali, češ    mi    bomo garali, da boš ti lahko sedel
In zdaj se bomo podpisali še    mi   , - si je zadovoljno povedal Julček
Mama se je nasmehnila,    mi    pa smo se spravili k lepemu, pobožnemu
Tudi    mi    smo se napotili naravnost k njej.
odprle oči in bo spoznala, da smo tudi    mi    ljudje.«
»Ali    mi    nismo mučeniki?«
dobro podkuri peč, da se potem tudi    mi    pogrejemo, he‐he!«
»In samo jaz in ... in gospod,    mi    in ... in samo mi -«
jaz in ... in gospod, mi in ... in samo    mi   
   Mi    pa jih bomo počakali - in potem bomo
»   Mi    tudi,« je prikimal ded.
tepci sestavljajo volilno množico,    mi    pa moramo prenašati njihovo voljo.
Nikogar se    mi    ne bojimo.
   Mi    smo junaki na soncu!
Tudi    mi    nalagamo otrokom zločine njihovih očetov.
živali svoje pravice, saj imajo dušo kot    mi    - če naša duša sploh obstaja!
Če te sin ne zadrži doma, te tudi    mi    ne moremo...«
Stalno nekaj trka,    mi    pa ignoriramo.
Vsi smo    mi   .
   Mi    smo Bugari, je razlagal eden in se
Cel svet je pameten, samo    mi    smo Bugari.
Samo    mi    odkimavamo kadar rečemo da, in prikimavamo
Azija, Azija je tako ali tako Azija,    mi    smo pa Evropa.
vzklikali, mahali in se smejali, potem pa    mi    vsi po vrsti segali v roke in me trepljali
   Mi    Bolgari in Jugoslovani imamo nekaj
naši v vojni bodo padli mirno, ker    mi    volimo...!
Ne, ni še,    mi    bomo odločili, kdaj bo.
Ampak dokler smo    mi    tu se to ne bo zgodilo, je bil odgovor.
Če boš ti dober z nami, bomo tudi    mi    s teboj, so mi zaupali po kaki uri
   Mi   , pakistanski muslimani, smo eni redkih,
fino, sem vzkliknil, zunaj pada dež,    mi    pa lepo na toplem in serjemo ga lahko
Kaj pa    mi   , jaz, moji prijatelji, njihove ženske...?
te, da Hunze vse življenje žive kot    mi    dva tedna na počitnicah, delajo pa
delajo pa ne dosti več, kot kadar gremo    mi    lovit ribe ali vrtičkarit.
   Mi    smo otroci, mi smo svet.
Mi smo otroci,    mi    smo svet.
precej bolj intimni in kolektivni kot    mi   .
   Mi    poskušamo, ravnokar smo ustanovili
   Mi    smo v mislih vedno z vami v zatiranih
Živio Stalin,    mi    smo Stalinovi, Stalin je naš!
Morda je res najbolje biti ‘oštar’, kot    mi    je svetoval izkušen dopisnik Tanjuga.
ljubkujejo vsem na očeh tako nežno kot    mi    pri nas novo ženo.
poslabšalo, da so naši zdravniki rekli, da    mi    ostajajo največ tri leta življenja.
Ni se    mi    hodilo nazaj, dva, najmanj dva dni
Kaj vse smo    mi    ljudje!
   Mi   , starši, smo samo lok in tetiva, nekdo
vzela od prsi, pripravila popkovino in    mi    podala škarje.
   Mi    smo peli in se smejali, si pravili
Nekoč bomo tudi    mi    tam gor nekje s temi barvami, svobodo
Uporabljajo veliko manj besed kot    mi   , pri tem pa se ne zmenijo dosti manj.
Ivan je bil še bolj presenečen kot    mi   .
tako majhno - in vendar smo zdaj tu,    mi    trije.
podobno kot    mi   , ljudje... in ker so smrtne, kot mi.
kot mi, ljudje... in ker so smrtne, kot    mi   . -
pojmuje gibanje v širšem pomenu kakor    mi   , ljudje moderne dobe.
krogu, kakor smo navajeni čas meriti    mi   .
”...biblijski Bog na sabatni dan [   mi    bi rajši rekli ”nedeljski Bog“], ki
mimoletov drugih ptičev - saj se tudi    mi    lahko sprehajamo in se ne zaletavamo
vesoljci v njej postarali počasneje kot    mi    na Zemlji?
Vendar smo v praznini    mi   , se pravi naša telesa, svetovi, zvezde,
dobro ali še bolje vozijo po levi kot    mi    po desni.
enostavnih sistemih, kot je biljard,    mi    tega sploh ne bi opazili, saj je vzročnost
   Mi    pa poznamo en sam, naš svet...
Toda    mi    doživljamo naš osebni kakor tudi zgodovinski
znamenji, mi je prišlo na misel, da bi    mi    štirje - zdaj ko smo se že tako lepo
in kako je vesolje v vseh stvareh;    mi    v njem, ono v nas; in tako se vse steka
običajno dogajanje, bodisi da ga ne znamo    mi    pojasniti ali ga vsaj ni znal pripovedovalec
rajši naj se vprašajo, kaj in koliko    mi    ljudje, končna in v svojem (raz)umu
”drugačen“ svet res boljši, vendar o tem    mi    ne moremo presojati, saj vemo premalo.
povsem prepričljivo), da zato, ker    mi    (še) ne poznamo celotne resnice niti
Kakor smo tudi    mi    še tu, v bivanju...
prasevanja ne bodo nič na boljšem kot    mi   , kvečjemu na slabšem, saj bo z nadaljnjim
”zmaji“ ali ”angeli“ so tam, ki jih    mi    sploh ne vidimo!
našega kozmosa in bitij, kakršna smo    mi   , zavestni opazovalci vesolja.
govori precej dejstev (zato smo tudi    mi    predpostavili njegovo resničnost) -
fiziko res moral izbrati Bog, da bi se    mi   , ljudje, opazovalci, rodili v zavedajočem
ubrano, da smo se v njem lahko rodili    mi   , opazovalci...
zvezde živijo več milijard let, se    mi    lahko rodimo iz njihovega prahu šele
[vesolju], ki bi bilo znatno manjše,    mi    ne bi mogli obstajati.
opazovalcev, ki bi se čudili dobri ubranosti,    mi    pa smo ”privilegirani“, saj smo se
torej ta bitja realna, živa, ne da bi    mi    sploh vedeli zanje (razen iz Biblije)?
   Mi    se zaenkrat nismo odločili, da te rešitve
   Mi    smo pripravili svoj predlog.
seveda menili, da so te rešitve, ki jih    mi    predlagamo, boljše.
   Mi    razumemo ekonomske razloge za to selitev.
Torej,    mi    smo pripravili koncept.
   Mi   , vlada, ministrstvo za finance, tedaj
Pravzaprav smo    mi   , Kapitalska družba je skupaj s pristojnimi
   Mi    teh problemov ne želimo politizirati.
   Mi    želimo rešitve in rešitev imamo na
oziroma verjamem in hočem, da bi vsi    mi   , najsi bo poslanci državnega zbora,
   Mi    o tem seveda vodimo pogovore in poskušamo
Čeprav je res, da smo    mi    večji del linijskih prevozov, govorim
   Mi    bi pa šli na nadaljevanje splošne razprave
   Mi    nimamo nobene informacije, da se je
   Mi    imamo v tem državnem zboru pristojno
   Mi    nimamo nobenih pravnih podlag, iz katerih
moja odločitev, da jo nadaljujemo,    mi    jo danes dokončamo.
   Mi    pa razpravo lahko nadaljujemo.
kulturni spomenik najvišjega ranga,    mi    od tega odstopamo in tudi tukaj Liberalna demokracija
   Mi    se zavedamo, da je novi zakon, neki
   Mi    poslanci bi pričakovali verjetno vsaj
Seveda    mi    v naši poslanski skupini takrat nismo
   Mi    v ta zakon nismo zapisovali posebej,
   Mi    predlagatelji dajemo posebno težo predvsem
moji oceni so zakoni, v katerih moramo    mi    politiki prisluhniti tudi njim.
trenutku slišimo, češ, če bi imeli    mi   , recimo uprava, ali služba za varovanje
svoj tekst, bi bilo vse boljše, tega    mi    nismo videli.
   Mi    tam nismo dnevni turisti zgolj enkrat
   Mi    v zakonu niti ne moremo določiti vseh
To zakonsko obveznost smo    mi    speljali.
Ampak prav to je ključni razlog, da    mi    sedaj, ko skušamo urediti to vprašanje
Saj    mi    to vemo.
mislite, da je zakonodajalec, torej    mi   , določil, da mora biti stroka zraven?
   Mi    vemo - čeprav je tu gospa županja,
Našteval bi to, kar    mi    mislimo, da bi v glavnem mestu moralo
Zdaj vidim, da    mi   , Štajerci in podeželani, mislimo, da
Ker    mi    vsi zamenjujemo državne institucije
Krive so pač druge razmere, pa tudi    mi   , ki tu sedimo.
Ali pa bi o tem odločali    mi   , če mislimo resno o našem glavnem mestu.
Tega    mi    nismo nikoli uredili.
   Mi    pa s skrivanjem resničnega obsega inflacije
slabo zamenjali kraljevinske dinarje,    mi    dajemo zdaj manj za evro, Evropa pa
odziv slovenskih sponzorjev skromen, da    mi    nismo Barcelona ali Ciudad Real ...
hitrostjo bo od maja potovala nova Unija in    mi    z njo, se bo kmalu pokazalo, prav tako
18 To smo    mi    provincialci
22 Kaj pa    mi    »vpisani«?
je želela, da bi hkrati z njo tudi    mi    vsi ostali umrli.
Najbolj srečna bi bila, če bi    mi    kdo zapel kako veselo, črnsko, staro
To smo    mi    provincialci
To smo    mi    provincialci.
To smo bili    mi   .
Mislil sem, da to zmoremo le    mi    trije,« se iskreno čudi Božiček in
Kaj pa    mi    »vpisani«?
- se je še enkrat malce »izbrisal«;    mi   , »vpisani«, pridni in molčeči, ki smo
   Mi   , ki smo kakav pridelali, nismo imeli
servilen, kajti oni imajo moč nad nami in    mi    že ne moremo biti nasprotnega mnenja
arogantno sprašuje, kdo smo pravzaprav    mi   , ki tudi nekaj zahtevamo od ubogih
g. Dolničar že leta 1991, in da smo    mi    v bistvu neke vrste nikoli priznani